M é d i á

Mediálne spravodajstvo z podujatí TKS

V. Hermanová a Ľ. Osadská – Krása života

15.8. 2019 (vernisáž) 16.8. – 13.9. 2019 (výstava) • Klubové priestory TKS v Martine
Plagát podujatia  •  Tlačová správa  •  Tlačová správa – vernisáž

V klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine budú prezentované diela dlhoročných členiek Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov, a to Viery Hermanovej a Ľubomíry Osadskej. Verejnosť si bude môcť prezrieť výstavu pri príležitosti životného jubilea autoriek.
Autorka Viera Hermanová, ktorú záľuba vo výtvarnej tvorbe sprevádzala od detstva sa jej cieľavedomejšie začína venovať od roku 1979. O dva roky neskôr sa stala členkou vtedy novovznikajúceho spolku Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov. Vo svojej tvorbe sa tematicky venuje zátišiam, prírodným impresiám, námetom ochrany prírody a ostatné roky vesmírnym abstraktným témam, ktoré umocňuje kombinovanou technikou. Motívy z prírody pretavuje svojou umeleckou predstavou do špecificky pretransformovanej podoby. Kultivovaným citom pre farebnosť vyniká v akvareloch, niektoré pre zvláštnu techniku budia dojem pastelu. Jej akvarely majú osobité farby, ktoré prírode nekonkurujú, ale ju harmonicky a svojsky dopĺňajú.
Autorka Ľubomíra Osadská, jej výtvarné cítenie začalo už v detskom veku, kedy rada kreslila. Vtedy sa jej naskytla možnosť vidieť obrazy takých umelcov, ako bol Martin Benka, Mikuláš Bazovský, či Želmíry Duchajovej-Švehlovej.
Zmysel jej maliarskemu zameraniu dávala práca v Martinských tlačiarňach, kde pracovala so štetcom v ruke, ako retušér – litograf. Snom začať maľovať voľnú tvorbu sa autorke splnil pred desiatimi rokmi, kedy som prišla do Štúdia, ktoré pôsobí pri Turčianskom kultúrnom stredisku v Martine. Príchod do Štúdia jej umožnila priateľka a spolužiačka Viera Hermanová. Autorka rada maľuje prírodu, portréty a to čo ju osloví. Ďakuje zdraviu a tomu, že sa môže vo voľnom čase venovať tomuto krásnemu koníčku.
Verejnosti bude táto zaujímavá výstava sprístupnená od 16. augusta do 13. septembra 2019 v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine.
Vernisáž výstavy bola 15. augusta 2019 o 16.00 h.
Všetci ste srdečne vítaní.

Fotogaléria:

 

Mgr. Radoslav Pančík

Vilma Romanová – Emócie

3.7. – 10.9. 2019 • Centrum sociálnych služieb, Martin-Ľadoveň
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Marine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Centrum sociálnych služieb Ľadoveň pozýva všetkých záujemcov na výstavu členky Štúdia Turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov Vilmy Romanovej pod názvom „Emócie“.
Autorka o sebe: „Celý život som s obdivom pozerala na obrazy a sochy známych majstrov. Môj vzťah ku kresleniu sa prejavil v ZDŠ a potom vďaka mojej vnučke, ktorá navštevovala SZUŠ Maši Haľamovej na Ľadovni som si mohla splniť svoju túžbu. V rokoch 2015 – 2018 som mala možnosť navštevovať umeleckú školu a pod vedením pani učiteľky Vlasty Števkovej som sa zoznámila s výtvarnými technikami. Najviac mi učarovala kresba, práca s akvarelovými a akrylovými farbami. Rada maľujem kvety a výjavy s emóciami ako osamelosť (jej rôzne prejavy) a radosť. Udivuje ma farebná škála možnosti vyjadrenia pocitov na povrchu svojho tela u mnohých živočíchov – chameleón, chobotnica a i.
Za svoje diela mi v roku 2018 mi bolo udelené Čestné uznanie v regionálnom kole celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby za kolekciu 4 obrazov Staré okno I –IV.“

Výstava výtvarných diel bola verejnosti sprístupnená od 3. júla – 10. septembra 2019 a to vo vestibule Centra sociálnych služieb Ľadoveň.

Mgr. Radoslav Pančík

Vlasta Števková a Slavomíra Šlesárová – Poetika duše

26.6. 2019 od 17.00 h (vernisáž); 27.6. – 9.8. 2019 (výstava)• Klubové priestory TKS v Martine
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Priatelia výtvarného umenia sa môžu opäť tešiť na tvorbu výtvarničiek Slávky Šlesárovej a Vlasty Števkovej. Výstavu organizačne zabezpečilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Autorky Vlasta Števková a Slávka Šlesarová sa opäť stretávajú v spoločnej prezentácii ich tvorby na výstave s názvom „Poetika duše“. Výstava reflektuje vnútorné pocity a vnímanie sveta oboch autoriek. Svet každej z nich tu môžete vnímať cez abstraktné maľby, štylizované portréty a sklo...
Slávka Šlesarová sa vrátila vo svojej tvorbe po abstraktnom vyjadrení duše k portrétom žien. Návrat témy štylizovaných portrétov so silnými organickými prvkami prírody, sa zrkadlí na šedom až striebornom pozadí plochy obrazu. Obrazy majú kresebnú štruktúru v čiernych kontúrach linky neutrálnom pozadí. Jediná farba, ktorá akcentuje na obrazoch sú purpurové líca a pery žien, ktoré vnášajú vášeň a symboliku do výpovede portrétov. Autorka začala vnárať do tvorby svet konkrétnej maľby a kresby, so silným ornamentálnym až abstrahujúcim dôrazom. Tvorbe dodáva silný štylizovaný prvok, ktorý sa objavuje len v kontúrach tváre a v líniách organických tvarov. Ženy na obrazoch majú jemne a poeticky navodzovať skrytú ženskú dušu, vnútorný svet ženy schovaný za neurčitý pohľad. Príbehy dotvárajú objavujúce sa vtáky, ktoré i napriek letu, vyvolávajú dojem zastavenia času. Zachytenia okamžiku tichého rozjímania.
Vlasta Števková sa vrátila k téme krajina, ktorú transformuje cez záhrady a objavuje jemný predel medzi realitou a ilúziou. Záhrady pozemské i nebeské. Inšpiráciou sa pre ňu stali nielen kamene ako súčasť záhrady nabité energiou slnka, nasiaknuté energiou okolia i kozmu ale aj kartografické mapy, trasy ciest, záznamy vrstevníc v líniách mihotajúceho svetla. Tieto inšpirácie spája dokopy a vidí v nich rôznorodú palarelu pretínajúcich sa svetov.
Autorka tému pretvára cez maľby a kombinované techniky až ku sklu a sklenenému objektu. Z kameňov vyrastajú sklenené kvety v jemných posolstvách ako majáky v ktorých sa mihotajú príbehy človečenstva pozemských i nebeských záhrad. V obrazoch sa pretínajú štruktúry zeme s líniami vo vrstvách priehľadných plôch. Navodzujú pocit lietania i uzemnenia.
Verejnosti bude táto zaujímavá výstava sprístupnená od 27. júna do 9.augusta 2019 v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine.
Vernisáž výstavy bula 26. júna 2019 o 17.00 h.

Mgr. Radoslav Pančík

Turiec maľovaný

11.6. – 31.8. 2019 • Voziareň pri Moškovci, MSD
Výstava detských výtvarných prác.

Mgr. Radoslav Pančík

Alena Kudlatá – Kytice

7.5. – 27.6. 2019 • Centrum sociálnych služieb, Martin-Ľadoveň
Výstava obrazov členky Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov Aleny Kudlatej.

Mgr. Radoslav Pančík

Výtvarné spektrum 2019 – celoštátne kolo

24.– 25.7. 2019 • Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
Tlačová správa a výsledky

V dňoch 24. a 25. júla 2019 odborná porota v zložení: predseda: PaedDr. Elena Porubänová, Trenčín; členovia: PaedDr. Katarína Lucinkiewiczová, PhD., Banská Bystrica; Mgr. Art. Eva Tkáčiková, Košice, Ing. Jozef Vydrnák, Dubnica nad Váhom, Mgr. Martin Kellenberger, Bratislava hodnotila výtvarné práce, ktoré do celoštátnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2019 postúpili z ôsmich krajských súťaží Výtvarné spektrum 2019. Do súťaže bolo prihlásených 272 diel od 156 autorov. Odborná porota odporučila vystaviť 154 diel od 114 autorov. Navrhla udeliť 1 hlavnú cenu, 14 cien a 15 čestných uznaní.

Mgr. Radoslav Pančík

Vchody, brány, lavičky...

16.5. – 21.6. 2019 • Klubové priestory TKS v Martine
Výstava prác, ktoré vznikli na kurzoch kresby a maľby v ateliéri Vladimíra Báthory.

Mgr. Radoslav Pančík

Výtvarné spektrum 2019 – krajské kolo

31.5. 2019 (vernisáž s vyhlásením výsledkov) • Kultúrne a spoločenské stredisko v Turzovke
Tlačová správa a výsledky Tlačová správa a výsledky

Výtvarné spektrum 2019 – kraj, ocenení autori Slávnostná vernisáž a vyhlásenie výsledkov krajskej súťaže neprofesionálnych výtvarníkov VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2019.
Dňa 31. 5. 2019 sa v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Turzovke konala slávnostná vernisáž výstavy spojená s vyhlásením výsledkov krajskej postupovej súťaže neprofesionálnych výtvarníkov žilinského kraja VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2019.
Podujatie pripravilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci s Mestom Turzovka.
Hlavným partnerom podujatia je Fond na podporu umenia, ktorý podujatie aj finančne podporil.
Prítomným výtvarníkom a priaznivcom výtvarného umenia sa prihovoril primátor Mesta Turzovka Ľubomír Golis, riaditeľ odboru kultúry Žilinského samosprávneho kraja Martin Hromada, riaditeľka Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci Silvia Petreková, odborná pracovníčka Národného osvetového centra pre výtvarnú tvorbu Daniela Klimantová a predseda výberovej poroty profesor Jaroslav Uhel, ktorý v dopoludňajších hodinách viedol aj odborný rozborový seminár pre súťažiacich výtvarníkov. Slávnostnú vernisáž výstavy spríjemnila svojím spevom folklórna skupina Turzovanka.
Do súťaže sa v tomto roku zapojilo 79 výtvarníkov z 5 regiónov žilinského kraja so 185 výtvarnými dielami. KKS v Čadci predložilo odbornej porote diela umelcov z Horného Považia, Liptova, Oravy, Turca a Kysúc. Odborná porota v zložení predseda Prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD., členovia Mgr. art. Vladislav Zábel a Mgr. art. Andrej Mazúr ocenila 43 výtvarných prác od 24 autorov, ktoré určila na postup do celoslovenského kola v Trenčíne.
Všetkým víťazom a postupujúcim srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v celoslovenskom kole, ktorého vernisáž bude dňa 6. septembra 2019 v Trenčíne.
Výstavu krajského Výtvarného spektra si vo výstavných priestoroch Kultúrneho a informačného strediska v Turzovke môžete pozrieť v termíne do 30. júna 2019.
Srdečne vás pozýva Mgr. Ľubica Ligocká, manažérka pre výtvarníctvo KKS v Čadci.

Mgr. Radoslav Pančík

Ľudmila Balková – Turiec v obrazoch

22.3. – 7.5. 2019 • Centrum sociálnych služieb, Martin-Ľadoveň
Výstava obrazov členky Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov Ľudmily Balkovej.

Mgr. Radoslav Pančík

Stretnutie členov ŠTNV

18.4. 2019 od 16.00 – 18.00 h • Klubové priestory TKS v Martine
Tvorivé stretnutie členov Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov.

Mgr. Radoslav Pančík

Výtvarné spektrum 2019 – regionálne kolo

14.3. 2019 o 16.00 h (vernisáž); 15.3.– 15.4. 2019 (výstava)• Klubové priestory TKS v Martine
Plagát podujatia  •  Tlačová správa  •  Propozície  •  NOC – Manuál prihlasovania
Tlačová správa po  •  Výsledková listina

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja uskutočnilo 14. marca 2019 v klubových priestoroch strediska slávnostné otvorenie výstavy a odovzdávanie ocenení pre víťazov regionálneho kola 56. ročníka celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2019. Do súťaže v aktuálnom ročníku svoje diela prihlásilo spolu 31 autorov s počtom 106 výtvarných diel. Z nich odborná porota vybrala kolekciu prác, reprezentujúcich turčiansky región 31. mája 2019 v Turzovke na krajskom kole súťaže.
Do kolekcie boli vybraté diela, ktoré vytvorili naozaj pestré spektrum prístupov, v závislosti od veku aj skúseností autorov. Zvlášť v technikách pastel a akvarel, kde práce v kultivovanej palete, ale aj v harmónii (zväčša) prírodných motívov sa stretli v príjemnom súzvuku, rovnako aj sochárske práce, náročne vytvorené z kameňa aj zo skla. Zhodnotil výber prác predseda poroty Ing. Peter Matis.
Na výstave sme mohli vidieť až 39 výtvarných prác, ktoré vybrala odborná hodnotiaca porota v zložení: Ing. Peter Matis, Mgr. Renáta Ižipová a Mgr. Vlasta Števková. O príjemnú a umením naplnenú atmosféru sa postarala svojím umeleckým prednesom Želmíra Mišútová.
Výstava bola verejnosti sprístupnená do 15. apríla 2019 v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine.

Fotogaléria:

 

Mgr. Radoslav Pančík

Vesmír očami detí

28. 2. 2019 o 14.00 h (vyhodnotenie) • Klubové priestory TKS v Martine
28.2. 2019 – 12.3. 2019 (výstava) • Klubové priestory TKS v Martine
Vyhodnotenie XXXIV. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove – regionálne kolo.

Mgr. Radoslav Pančík

Eduard Jurčák – Okolie Turca

26.2. - 22.3. 2019 • Centrum sociálnych služieb, Martin-Ľadoveň
Výstava obrazov člena Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov Eduarda Jurčáka.

Mgr. Radoslav Pančík

Oľga Vestenická – Variácie

16.1. - 22.2. 2019 • Centrum sociálnych služieb, Martin-Ľadoveň
Plagát podujatia

Výstava obrazov členky Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov Oľgy Vestenickej.

Mgr. Radoslav Pančík

Víťazoslav Chrenko – Čarovný detail

16.1. – 15.2. 2019 • Klubové priestory TKS v Martine
Plagát podujatia

Výstava voľnej grafiky a knižných značiek. Autorom vystavených diel je Víťazoslav Chrenko.

Mgr. Radoslav Pančík

Harmónia

6.12. 2018 o 16.00 h (vernisáž); 7.12. 2018 – 11.1. 2019 (výstava) • Klubové priestory TKS v Martine
Vernisáž a koncoročná výstava členov Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov.

Mgr. Radoslav Pančík

Jarmila Ladiverová – Moje kvety

3.12. 2018 - 9.1. 2019 • Centrum sociálnych služieb, Martin-Ľadoveň
Výstava obrazov členky Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov Jarmily Ladiverovej.

Mgr. Radoslav Pančík

OKAMIHY

3.12. 2018 o 18.00 h • Štúdio Slovenského komorného divadla Martin
Slávnostný program pri príležitosti 65. výročia založenia osvety nielen v Turci, ale i na Slovensku.
V hudobno-dramatickom programe sa predstavili folkloristi, recitátori, literáti, hudobníci, fotografi i výtvarníci pôsobiaci v našom regióne. Tí, ktorí chránia dedičstvo otcov a sami vytvárajú hodnoty ako odkaz nasledovníkom. Tvoria, svoje city vypovedajú krásnym slovom, maľujú obrazy, zachytávajú okamihy času a z ochotníckych javísk tlmočia myšlienkové posolstvá, ktoré nútia k zamysleniu...
Sú svetlom. Osvecujú. Už 65 rokov...

Anna Finková – Turiec

15.10. – 19.11. 2018 • Centrum sociálnych služieb, Martin-Ľadoveň
Plagát  •  Tlačová správa

Ďalšia zo série výstav členov Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov predstavila výtvarné diela Anny Finkovej. Diela návštevníkom výstavy odhalili zákutia nášho malebného regiónu. Výstava bola verejnosti sprístupnená vo výstavných priestoroch Centra sociálnych služieb Ľadoveň od 15. októbra do 19. novembra 2018.

Mgr. Radoslav Pančík

Reťazenie V. – Kompozície (pokračovanie)

11.10. - 12.11.2018 • Klubové priestory TKS v Martine
Výstava výtvarných diel – pokračovanie. Podujatie Reťazenie V. - kompozície bolo realizované v rámci projektu kultúrne KLBKO, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a je spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Mgr. Radoslav Pančík

Reťazenie V. – Kompozície

3.10. 2018 o 16.00 h (vernisáž); 4.10. – 10.10. 2018 (výstava) • Kultúrna sála Kriváň vo Vrútkach
Plagát  •  Tlačová správa pred  •  Tlačová správa po

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s mestom Vrútky pripravilo pre priaznivcov výtvarného umenia ako aj širokú verejnosť záverečnú výstavu z projektových aktivít Reťazenie V. – kompozície (kultúrne KLBKO). Výstava zachytáva pohľady výtvarníkov na pestrú paletu, ktorú ponúkajú objekty nášho sveta. V rámci projektu Reťazenie V. – kompozície sa uskutočnili dva tvorivé plenéry a dve tvorivé dielne pre neprofesionálnych výtvarníkov - členov Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov, ktoré zastrešuje Turčianske kultúrne stredisko v Martine. Jednotlivé plenéry sa v priebehu roka uskutočnili v obci Belá – Dulice a v meste Martin. Účastníci plenérov si domov odniesli nielen skice, náčrty, fotografie, ale aj osobné reflexie, ktoré potom vo svojich ateliéroch pretvorili na invenčné a expresívne interpretácie objektov s vlastnými maliarskymi stratégiami. Výsledkom takéhoto „tvorivého úsilia“ bola záverečná výstava výtvarných diel projektu Reťazenie V. – kompozície, ktorej vernisáž sa uskutočnila 3. októbra 2018 o 16.00 h v priestoroch kultúrnej sály Kriváň vo Vrútkach. Počas slávnostnej vernisáže bližšie o tvorbe a tvorcoch hovoril kurátor výstavy a lektor PaedDr. Ján Prostredný. V hudobnom programe sa predstavila hudobná skupina Vrútočanka. Výstava bola verejnosti sprístupnená od 4. – 10. októbra 2018. Projekt kultúrne KLBKO (vzdelávacia aktivita: Reťazenie V. – kompozície) bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Fotogaléria:

 

Mgr. Radoslav Pančík

Tatiana Šatarová – Turiec

20.9. - 11.10. 2018 • Centrum sociálnych služieb, Martin-Ľadoveň
Plagát  •  Tlačová správa

Ďalšia zo série výstav členov Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov predstavila výtvarné diela Tatiany Šatarovej. Autorka na výstave predstavila staršie práce, ktoré vznikli z tvorivých dielní a plenérov realizovaných v obciach regiónu Turiec Turčianskym kultúrnym strediskom v Martine. Cez svoje diela tvorené hlavne akrylom na plátne autorka odkrýva krásu Turca. Výstavu s názvom „Turiec“ pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Verejnosti bola sprístupnená vo výstavných priestoroch Centra sociálnych služieb Ľadoveň od 20. septembra do 11. októbra 2018.

Mgr. Radoslav Pančík

Emília Kmeťová a Marcela Pajurková – Inšpirácie

6.9. - 5.10. 2018 • Klubové priestory TKS v Martine
Plagát  •  Tlačová správa

Dlhoročné členky Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov Emília Kmeťová a Marcela Pajurková predstavili svoje diela v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine. Výstava pod názvom „Inšpirácie“ nám prostredníctvom viacerých výtvarných techník zobrazila fantáziu a nazeranie na svet autoriek vystavených diel. Emília Kmeťová so svojou tvorbou začínala ešte popri zamestnaní, ako "študentka" vzdelávania pre dospelých v skupine pod vedením pani Mgr. Evy Bebčákovej pri ĽŠU v Martine, 1998 - 2001. Tu sa zoznámila s rôznymi výtvarnými technikami. Aj keď pôvodne chcela len maľovať na sklo, oslovili ju aj iné výtvarné techniky a médiá, pastel, akvarel, enkaustika, ale najmä maľba akrylom. Najradšej však maľuje dedinky v ich pôvodnom rozložení s chalúpkami, kostolíkmi a zvoničkami, pôvabné krajinky či pestré kvety. Rada má tiež farebnosť a insitu. Zúčastňuje sa na plenéroch, výtvarných hodinách a na výstavách, organizovaných najmä našim Turčianskym kultúrnym strediskom v Martine. Pravidelne sa zúčastňuje celoslovenskej súťaže Výtvarné spektrum, kde niekoľkokrát aj postúpila do krajského kola a získala viacero ocenení. V súčasnosti často pracuje pod odborným vedením učiteľov - výtvarníkov, preto sa aj jej výtvarný prejav stáva zrelší, rozmanitejší a odvážnejší. Marcela Pajurková je členkou Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov od roku 2006. Umelecké základy maľovania, kreslenia, modelovania a grafických techník dostala už na ĽŠU v Martine. Jej učitelia boli také osobnosti ako Jozef Vongrej a Oľga Krysková. Dnes najobľúbenejšia technika autorky je kresba ceruzkou, rudkou, tušom a suchým pastelom. Zúčastňuje sa nielen výtvarných, ale aj fotografických súťaží, na ktorých už získala viacero ocenení. Výstavu pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Výstava bola verejnosti sprístupnená od 6. septembra do 5. októbra 2018 v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine.

Mgr. Radoslav Pančík

Viera Hermanová – Výber z tvorby

8.8. – 17.9. 2018 • Centrum sociálnych služieb, Martin-Ľadoveň
Plagát •  Tlačová správa

Priatelia výtvarného umenia sa mohli tešiť na výtvarné diela Viery Hermanovej, dlhoročnej členky Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov. Autorka na výstave predstavila staršie práce, ktoré vznikli z tvorivých dielní pripravovaných Turčianskym kultúrnym strediskom v Martine a tiež pri svojich prechádzkach. Cez svoje diela tvorené hlavne akvarelom autorka odkrýva krásu Turca. Výstavu s názvom „Výber z tvorby“ pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Verejnosti bola sprístupnená vo výstavných priestoroch Centra sociálnych služieb Ľadoveň od 2. augusta do 17. septembra 2018.

Mgr. Radoslav Pančík

Reťazenie V. – kompozície (tvorivá dielňa)

12.9. 2018 od 10:00 – 14:00 h • Klubové priestory TKS v Martine
Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo pre Štúdio turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov a pre všetkých záujemcov o maliarsku tvorbu, sochárstvo a rezbárstvo štvordielny cyklus tvorivých plenérov pod názvom Reťazenie V. – kompozície. Projekt kultúrne KLBKO (vzdelávacie podujatie Reťazenie V. - kompozície) je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
„Reťazenie V.“ je pokračovaním série tvorivých dielní a plenérov pre neprofesionálnych výtvarníkov, rezbárov a sochárov. Nosnou témou tohto ročníka je „Kompozícia“ a prostriedky jej výstavby.
Cieľom tvorivej dielne a plenéru bolo teoreticky aj prakticky oboznámiť amatérskych výtvarníkov s diagonálnou, vertikálnou, či horizontálnou kompozíciou, princípom zlatého rezu a jednotlivými prostriedkami výstavby kompozície, ako sú symetria / asymetria, rytmus, proporcie, kontrast...
Dňa 21. 8. 2018 sa uskutočnil prvý z plenérov v obci Belá-Dulice. V krátkom teoretickom úvode lektorky plenéru Mgr. Renáty Ižipovej sa účastníci oboznámili so základnými princípmi výstavby kompozície. Kompozícia je výsledkom spojenia obsahu a formy umeleckého diela, dáva mu celkový výraz. Je to základný princíp spájania prvkov a častí do jednotného celku a ich finálne usporiadanie v diele je nesmierne dôležité. Pre autora tým, že zdôrazňuje jeho umelecký zámer a pre diváka tým, že vytvára harmóniu, ktorá poteší oko.
Po tom sa už účastníci rozpŕchli po okolí, kde usilovne skicovali a fotili vyhľadané kompozície. Niektorí sa zamerali na horizontálu, iní na vertikálu, diagonálu, či zlatý rez.
Nasledujúci deň, teda 22. 8. 2018 svoje záznamy zužitkovali na tvorivej dielni, kde sa technikou koláže zamerali na jednotlivé kompozičné cvičenia. Všetci usilovne strihali, rozmeriavali, lepili a tvorili. V tvorivej atmosfére vznikli naozaj pekné kompozície, inšpirované prírodou Turca.
Druhý plenér a tvorivá dielňa sa uskutočnil v Martine a to 6. septembra 2018. Po úvodnej časti lektora projektu PaedDr. Jána Prostredného sa výtvarníci vybrali tvoriť do terénu. Samotný plenér (tvorba v teréne) umožnil príkladné uvoľnenie výtvarného videnia. Pri tvorbe svojich diel si neprofesionálni umelci zvolili prevažne výtvarnú techniku pastelom, ktorá umožňuje jedinečné výtvarné efekty.
Základný cieľ tvorivých stretnutí – motivovať neprofesionálnych výtvarníkov k využívaniu kompozičných postupov, nových inšpiratívnych techník a námetov k skvalitneniu ich tvorby – bol na tejto dielni rozhodne splnený.
Prostredníctvom cyklu tvorivých dielní/plenérov neprofesionálni výtvarníci postupne vytvoria diela, ktorých výber bude odprezentovaný na záverečnej výstave projektu.

Fotogaléria:

 

Mgr. Radoslav Pančík

Hana Halasová a Anna Finková – Naše farebné svety

8. – 31.8. 2018 • Klubové priestory TKS v Martine
Plagát  •  Tlačová správa

V klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine predstavili svoje diela členky Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov, a to Hana Halasová a Anna Finková. Výstava pod názvom „Naše farebné svety“ prinesie pestrú paletu štýlov a farieb. Autorky medzi svoje záľuby radia hlavne prírodu a výtvarné umenie, ktoré spoznávajú pri návštevách výstav rôznych umeleckých galérií, ale i štúdiom života a prác svetoznámych umelcov. Obe autorky navštevovali ateliér Mgr. Evy Bebčákovej, neskôr ateliér Mgr. Vladimíra Báthoryho. Od roku 2012 Hana Halasová a od roku 2014 Anna Finková sa stali členkami Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov, kde sa pravidelne zúčastňujú spoločných výstav štúdia, ale svoju tvorbu prezentujú i na rôznych autorských výstavách. Vo svojej tvorbe používajú rôzne techniky, napríklad akvarel, akryl, pastel, ale i olej, enkaustiku a niektoré kombinované techniky, ktoré cez svoje diela budú prezentované na rovnomennej výstave. Žánrovo sa venujú krajinomaľbe, čiastočne portrétom, postavám, abstraktnej maľbe. Do svojich malieb vkladajú svoje pocity a nálady, postoj k prírode svojmu okoliu životu a svetu. Výstavu pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Výstava bola verejnosti sprístupnená od 8. augusta do 31. augusta 2018 v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine.

Mgr. Radoslav Pančík

Prázdninová tvorivá dielnička s TKS

23.8. 2018 od 10:30 – 12:30 h • Priestory pred Turčianskym kultúrnym strediskom v Martine
Plagát

Prázdninujúce deti v našej tvorivej dielni,zahnali všetky chmáry z príchodu nového školského roka, obklopili sa farbami a nápadmi a posnažili sa letné prázdniny cez obrázky ešte presvedčiť, aby zostali.

Mgr. Radoslav Pančík

Reťazenie V. – Kompozície (plenér a tvorivá dielňa)

21.8. 2018 od 10.00 – 14.00 h • Obec Belá-Dulice
22.8. 2018 od 10.00 – 14.00 h • Klubové priestory TKS v Martine

Plenér a tvorivá dielňa pre neprofesionálnych výtvarníkov, rezbárov a sochárov v Turci. Podujatie bolo realizované v rámci projektu kultúrne KLBKO, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a je spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Mgr. Radoslav Pančík

Objekt v kompozícii

12. 6. 2018 o 16.00 h (vernisáž); 13.6. - 7.8. 2018 (výstava) • Klubové priestory TKS v Martine
Plagát  •  Tlačová správa

Tematickú výstavu výtvarných diel s názvom Objekt v kompozícii pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a členovia Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov. Zobraziť najrozmanitejšie objekty v kompozícii sa pokúsili členovia Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov. Na výstave sa návštevník mohol kochať tematikou kvetín, prírody, mora v rôznych podobách, ale i postáv. Tiež bolo možno vidieť viacero štýlov. Autori výtvarných prác cez svoju tvorbu vyjadrili svoje pocity, nálady, ktoré prostredníctvom výstavy odovzdávali návštevníkom výstavy.
Výstava bola verejnosti sprístupnená od 13. júna do 7. augusta 2018 v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine.

Fotogaléria:

 

Mgr. Radoslav Pančík

Júlia Váradiová – Inšpirácie

27.6. – 2.8. 2018 • Centrum sociálnych služieb, Martin-Ľadoveň
Plagát  •  Tlačová správa

Priatelia výtvarného umenia sa mohli tešiť na výtvarné diela Júlie Váradiovej, niekoľkoročnej členky Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov. Autorka predstavila rôzne štýly, ktoré majú inšpirovať k tvorbe a potešiť dušu návštevníkov výstavy. Výstavu s názvom „Inšpirácie“ pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
Verejnosti bola sprístupnená vo výstavných priestoroch Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov v Martine (časť Ľadoveň) od 27. júna do 2. augusta 2018.

Mgr. Radoslav Pančík

Prázdninová tvorivá dielnička s TKS

19.7. 2018 od 10:30 h – 12:30 h • Priestory pred Turčianskym kultúrnym strediskom v Martine
Plagát  •  Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zrealizovalo dňa 19. júla 2018 vo svojich klubových priestoroch Prázdninovú tvorivú dielničku. Počas tvorivej dielne zameranej na letnú tematiku mali deti možnosť vytvoriť si loďky, ponorky, veľryby, morské panny, či len nakresliť svoje očakávania na prázdniny. Využívali pri tom prevažne papierové taniere a vodové farby, no mladí kreatívci sa nebáli použiť ani flitrové lepidlá, či odvážnu kombináciu pasteliek s fixkami. Tešíme sa na Vás 23. augusta 2018 pri ďalšom tvorivom stretnutí, kde zaženieme všetky chmáry z príchodu nového školského roka, obklopíme sa farbami a nápadmi a posnažíme sa letné prázdniny cez obrázky presvedčiť, aby zostali.

Fotogaléria:

 

Rebeka Mikušová

Jún so Štúdiom Pivnica

10.6. 2018 • SNM v Martine – Múzeum slovenskej dediny
Plagát  •  Tlačová správa

Štúdio Pivnica zrealizovalo v mesiaci jún 2018 v rámci projektu ŠTÚDIO PIVNICA – ZAČÍNAME tvorivú dielňu tradičných remesiel a výstavu obrazov, kresieb a grafík.
V nedeľu 10. júna 2018 sa v areáli Múzea slovenskej dediny v Martine konala tvorivá dielňa s ľudovou tematikou zameraná na priblíženie sa k tradičnému remeslu modrotlačiarstva a výrobe ženských tradičných ozdôb – čeleniek, venčekov, párt a podobne. Účastníci si mohli podľa vlastnej fantázie pomaľovať ľudovými vzormi plátené tašky a taktiež za pomoci lektorky Michaely Balážovej vyrobiť folklórne čelenky alebo venčeky.
Pre priaznivcov výtvarného umenia sa v piatok 15. júna 2018 v priestoroch RC Mlyn vo Vrútkach konala autorská výstava s názvom XXX. Autorka výstavy Martina Tatarková prezentovala takmer 50 obrazov, kresieb a grafík zobrazujúcich jej subjektívne až surrealistické vnímanie sexuality a spoločnosti.
Tvorivá dielňa tradičných remesiel bola zrealizovaná v rámci cyklu Tvorivo so ŠTÚDIOM PIVNICA a výstava v rámci cyklu podujatí VÝSTAVA.
Obidve podujatia boli podporené z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia. Spoluorganizátormi aktivít boli Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a RC Mlyn Vrútky.

Fotogaléria:

 

Rebeka Mikušová a Eva Palovčíková Záthurecká

Turiec maľovaný

10.– 22.6.2018 • SNM v Martine – Múzeum slovenskej dediny, Jahodnícke háje, vozáreň z Moškovca
Plagát  •  Propozície

Turčianske slávnosti folklóru

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti bol vyhlasovateľom IX. ročníka literárno-výtvarnej súťaže detí a mládeže zameranej na priblíženie tradičnej ľudovej kultúry a charakteristické krajové zvláštnosti regiónu Turiec.
Téma: Tradičná hudobná, slovesná, tanečná a materiálna ľudová kultúra.
Vyhodnotenie súťaže bolo počas 34. ročníka Turčianskych slávností folklóru v SNM v Martine – Múzeu slovenskej dediny (Martin – Jahodnícke háje) dňa 10. júna 2018 o 10.15 h v objekte vozárne Moškovec.

Mgr. Radoslav Pančík

Marcela Pajurková – Poslovia jari

14.5. – 22.6. 2018 • Centrum sociálnych služieb, Martin-Ľadoveň
Plagát

Výstava obrazov členky Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov Marcely Pajurkovej.

Mgr. Radoslav Pančík

Autorská výstava Martiny Tatarkovej

15.6. 2018 • Pivničné priestory Deep Dance centra Martin
Výstava výtvarných diel Martiny Tatarkovej, študentky pražského ART & DESIGN INSTITUT-u. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia v rámci projektu ŠTÚDIO PIVNICA – ZAČÍNAME.

Mgr. Radoslav Pančík

Vlasta Števková a Slavomíra Šlesárová – Medzisvety

11.5 2018 o 17.00 h (vernisáž), 14.5.– 8.6. 2018 (výstava)• Klubové priestory TKS v Martine
Plagát  •  Tlačová správa  •  Tlačová správa – vernisáž

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo pre priaznivcov výtvarného umenia, ako aj širokú verejnosť výstavu s názvom „Medzisvety“. Vernisáž výstavy sa uskutočnila 11. mája 2018 o 17.00 h v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine. Na výstave sa prezentovali svojimi prácami profesionálne výtvarníčky Mgr. Vlasta Števková a Mgr. Slavomíra Šlesárová. Výstava reflektuje vnútorné pocity a vnímanie sveta oboch autoriek. Svet každej z nich tu môžete vnímať a nasať atmosféru konkrétnych dimenzií námetov cez abstraktné maľby, štylizované kresby, sklo a keramiku. Výstava bola pre verejnosť sprístupnená od 14. mája 2018 do 8. júna 2018 v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine.

Fotogaléria:

 

Mgr. Radoslav Pančík

Jarné inšpirácie a Kreativ patchwork

22.5. 2018 od 16.00 h (vernisáž), 23. – 25.5. 2018 (výstava) • Kultúrna sála Kriváň vo Vrútkach
Výstava výtvarných diel členov Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov a prác členov Kreativ patchwork.

Mgr. Libuše Poloncová

Ľudmila Balková – Slovensko v obrazoch

9.4. 2018 – 11.5. 2018 • Centrum sociálnych služieb, Martin-Ľadoveň
Plagát  •  Tlačová správa

Nadšenci výtvarného umenia sa mohli tešiť na výtvarné diela členky Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov Ľudmily Balkovej. Autorka sa výtvarnej činnosti aktívne venuje už 27 rokov. Z výtvarných techník preferuje akrylovú, akvarelovú a olejovú maľbu. Najstabilnejšiu inšpiráciu nachádza v prírode, ktorú vníma ako dokonalé dielo. V jej tvorivom rozpätí nájdeme i komorné štylizácie kvetinových zátiší, historické stavby a dreveničky. Autorskú výstavu s názvom „Slovensko v obrazoch“ pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Verejnosti bola sprístupnená vo výstavných priestoroch Centra sociálnych služieb Martin - Ľadoveň od 9. apríla do 11. mája 2018.

Mgr. Libuše Poloncová

VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2018 – regionálne kolo

22.3. 2018 (vernisáž), 23.3. – 16.4. 2018 (výstava) • Klubové priestory TKS, Divadelná 656/3, Martin
Plagát  •  Propozície  •  Prihláška A-D  •  Prihláška E  •  Evidenčný štítok  •  Tlačová správa  •  Výsledky

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja uskutočnilo 22. marca 2018 v klubových priestoroch strediska slávnostné otvorenie výstavy a odovzdávanie ocenení pre víťazov regionálneho kola 55. ročníka celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2018. V mene organizátora výstavy všetkých privítala metodička TKS Mgr. Libuše Poloncová, ktorá poďakovala všetkým umelcom za ich bohatú účasť. Do súťaže sa v tomto roku prihlásilo spolu 40 autorov s rekordným počtom až 132 výtvarných diel. Z nich odborná porota vybrala kolekciu prác, ktorá bude reprezentovať turčiansky región 25. mája 2018 v Turzovke na krajskom kole súťaže. Predseda poroty akad. mal. Pavol Muška sa vyjadril k priebehu súťaže a zhodnotil úroveň prihlásených výtvarných prác. Členka poroty Mgr. Renáta Ižipová slávnostne odovzdala diplomy a ceny oceneným autorom. Vo výstavných priestoroch strediska „nájdeme“ až 63 výtvarných prác a 13 plastík, ktoré vybrala odborná hodnotiaca porota v zložení: akad. mal. Pavol Muška, Mgr. Renáta Ižipová a akad. mal. Ivan Bílý. O príjemnú a umením naplnenú atmosféru sa postaral hrou na gitare Tomáš Piecka zo Súkromnej základnej umeleckej školy Maše Haľamovej v Martine.

Fotogaléria:

 

Mgr. Libuše Poloncová

Mariana Kunštárová – Farebný svet

14.3. – 6.4. 2018 • Centrum sociálnych služieb, Martin-Ľadoveň
Plagát  •  Tlačová správa

Priaznivci výtvarného umenia sa môžu tešiť na výtvarné diela členky Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov Mariany Kunštárovej. Medzi autorkine obľúbené objekty maľovania patria krajinky, kytice, postavy a abstraktná tvorba. Autorskú výstavu s názvom „Farebný svet“ pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Verejnosti bola sprístupnená vo výstavných priestoroch Centra sociálnych služieb Martin-Ľadoveň od 14. marca do 6. apríla 2018.

Mgr. Libuše Poloncová

VESMÍR OČAMI DETÍ

1.3. 2018 o 14.00 h (vyhodnotenie a otvorenie výstavy) – 20.3.2018 (výstava) • Priestory TKS v Martine
Plagát podujatia  •  Propozície  •  Tlačová správa a výsledky

Vesmír očami detí 2018

XXXIII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove.
Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizovalo regionálne kolo XXXIII. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove Vesmír očami detí, pre žiakov materských, základných a základných umeleckých škôl. Hlavnou myšlienkou tejto súťaže je poskytnúť deťom priestor na vyjadrenie ich predstavy o vesmíre, planétach, mimozemských civilizáciách, hviezdach…
V tomto roku sa do súťaže zapojilo 34 škôl a prihlásených bolo spolu 378 výtvarných prác. Prihlásené práce hodnotila porota v zložení: Mgr. Libuše Poloncová (odborná metodička TKS pre výtvarníctvo – predsedníčka poroty), pani Tatiana Šatarová a pani Emília Kmeťová (členky Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov). Porota ocenila práce, ktoré postupujú na celoslovenské kolo súťaže do Hurbanova.

Fotogaléria:

 

Patrícia Smierčiaková

Výstava výrobkov SOŠ

26.2. – 9.3. 2018 • Foyer Úradu ŽSK
Plagát podujatia

Odbor školstva a športu zorganizoval 6. ročník Výstavy výrobkov SOŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Výstava sa uskutočnila v termíne od 26. februára do 9. marca 2018 vo foyer Úradu ŽSK.
Výstava je určená pre verejnosť, hlavným cieľom je osloviť najmä žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl a ich rodičov, ale aj podporiť a propagovať odborné vzdelávanie a prípravu u širokej verejnosti. Hlavnou myšlienkou výstavy je priblížiť žiakom základných škôl prácu študentov a pedagógov stredných odborných škôl a pomôcť im lepšie sa zorientovať pri výbere ich budúceho povolania.

Mgr. Libuše Poloncová

Mária Mravcová – Variácie II.

6.2. – 9.3. 2018 • Centrum sociálnych služieb, Martin-Ľadoveň
Priaznivci výtvarného umenia sa mohli tešiť na výtvarné diela členky Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov Márie Mravcovej. Autorskú výstavu s názvom „Variácie II.“ pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Verejnosti bola sprístupnená vo výstavných priestoroch Centra sociálnych služieb Martin - Ľadoveň od 6. februára do 9. marca 2018. Všetci ste srdečne vítaní.

Mgr. Libuše Poloncová

Júlia Váradiová – Výber z tvorby

18.1. 2018 o 16.00 h (vernisáž); 19.1.– 19.2. 2018 (výstava) • Klubové priestory TKS v Martine
Plagát podujatia  •  Tlačová správa  •  Tlačová správa – vernisáž

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo pre priaznivcov výtvarného umenia ako aj širokú verejnosť autorskú výstavu obrazov s názvom „Výber z tvorby“, na ktorej prezentuje svoje práce členka Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov Júlia Váradiová.
Autorka Júlia Váradiová sa narodila v Tornali, detstvo prežila v Skerešove, okres Revúca. Navštevovala základnú školu v Gemerskej Vsi, po skončení školy sa vyučila za šičku a od roku 1977 pracovala v OZETE v Tornali. V roku 2011 sa prisťahovala do Martina, kde pracovala v Trim Leaderi, neskôr v Neografii. Momentálne pracuje ako osobná asistentka a maľovaniu sa venuje od roku 2013.
V roku 2014 sa stala členkou Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov pri Turčianskom kultúrnom stredisku v Martine. Od tohto roku prezentuje svoju výtvarnú tvorbu na autorských aj spoločných výstavách. Od roku 2015 sa každoročne zúčastňuje regionálnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby – VÝTVARNÉ SPEKTRUM, v ktorej v roku 2017 získala 1. miesto a postúpila do krajského kola tejto súťaže. V roku 2016 sa začala aj výtvarne vzdelávať v ateliéri Vladimíra Báthoryho.
Vo svojej tvorivej, výtvarnej činnosti sa venuje akrylovej maľbe, kresbe suchým pastelom a uhlíkom a výtvarnými dielami vyjadruje svoje pocity, nálady a vnímanie sveta okolo nás.
Slávnostná vernisáž autorskej výstavy sa uskutočnila 18. januára 2018 o 16.00 h v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine. V mene organizátora výstavy všetkých privítala metodička TKS Libuše Poloncová a bližšie o autorkinej tvorbe hovoril kurátor výstavy Ján Prostredný. O príjemnú atmosféru sa postarali mladí divadelníci z Detského divadelného súboru Kamarát, ktorí sa predstavili známou rozprávkou, so silným a pôsobivým dejom – DIEVČATKO, od najslávnejšieho Dána, rozprávkara Hansa Christiana Andersena.

Fotogaléria:

 

Mgr. Libuše Poloncová

OSUDY III.

17.1. - 16.2. 2018 • Psychiatrická liečebňa v Sučanoch
Výstava OSUDY III. zachytáva výber vzniknutých prác z fotografických a výtvarných tvorivých dielní, ktoré boli realizované pre pacientov Psychiatrickej liečebne v Sučanoch.

Mgr. Libuše Poloncová

Výstava – Turčianske dediny

9.1. – 2. 2.2018 • Centrum sociálnych služieb, Martin-Ľadoveň
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Priaznivci výtvarného umenia sa mohli tešiť na výtvarné diela členov Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov. Autori prezentovali svoju výtvarnú tvorbu z pochôdzok po čarovných zákutiach dedín Turca. Výstavu s názvom „Turčianske dediny“ pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Verejnosti bola sprístupnená vo výstavných priestoroch Centra sociálnych služieb Martin - Ľadoveň od 9. januára do 2. februára 2018.

Mgr. Libuše Poloncová

Výstava – Čas vianočný

7.12. 2017 o 16.00 h (vernisáž) – 8.12. 2017 – 12.1. 2018 (výstava) • Klubové priestory TKS v Martine
Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo pre priaznivcov výtvarného umenia ako aj širokú verejnosť výstavu výtvarných diel a plastík s názvom „Čas vianočný“. Na výstave sa prezentujú svojimi prácami členovia Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov. Autori predstavujú verejnosti prierez svojej výtvarnej a rezbárskej tvorby za rok 2017.
V klubových výstavných priestoroch strediska nájdeme viacero zaujímavých výtvarných diel, ktoré ponúkajú inšpiratívne pohľady zimných scenérií krajiny a postrehy z pochôdzok po našom meste. Nájdeme tu aj jesenné variácie čarovných zákutí malebnej krajiny. Tvorcovia predstavujú diela rôznych výtvarných techník, napríklad kresbu pastelom, akrylovú, akvarelovú a olejovú maľbu, tiež kombinovanú techniku. Príjemným prekvapením je tvorba dvoch autoriek, ktoré stvárnili svoje diela, zriedkavo používanou, kolážovou technikou. Ozvláštnením výstavy je určite rezbárska tvorba v podobe hlinených, kamenných a drevených plastík.
Slávnostná vernisáž výstavy sa uskutočnila 7. decembra 2017 o 16.00 h v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine. V mene organizátora výstavy všetkých privítala metodička TKS Libuše Poloncová a bližšie o tvorbe a tvorcoch hovoril kurátor výstavy Ján Prostredný. O príjemnú a umením naplnenú atmosféru sa postarali hrou na klavíri žiaci zo Súkromnej základnej umeleckej školy Máše Haľamovej v Martine – Alexandra Siredžuková a Andrej Piecka.
Našim neprofesionálnym výtvarníkom prajeme veľa energie, inšpirácie a tvorivých síl do ďalšej tvorby a mnoho úspešných autorských a kolektívnych výstav v roku 2018.
Výstava je v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine verejnosti prístupná do 12. januára 2018 Všetci ste srdečne vítaní.

Fotogaléria:

 

Mgr. Libuše Poloncová

Eduard Jurčák – Dediny z turčianskej záhradky

4.12.– 5.1.2018 • Centrum sociálnych služieb, Martin-Ľadoveň
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Priaznivci výtvarného umenia sa mohli tešiť na výtvarné diela člena Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov Eduarda Jurčáka. Autor výstavy sa maľovaniu začal venovať už na strednej škole (od 14-tich rokov), ale intenzívne sa k svojej záľube vrátil až v neskoršom veku. Z výtvarných techník uprednostňuje okrem akrylovej maľby aj akvarel, olej a kresbu ceruzkou. Inšpirujú ho hlavne krajinky, portréty a architektúra. Autorskú výstavu s názvom „Dediny z turčianskej záhradky“ pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Verejnosti bola sprístupnená vo výstavných priestoroch Centra sociálnych služieb Martin - Ľadoveň od 4. decembra do 5. januára 2018.

Mgr. Libuše Poloncová

Mária Mravcová – Variácie

7.11. 2017 o 16:00 h (vernisáž); 8.11. – 5.12. 2017 (výstava) • Klubové priestory TKS v Martine
Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo pre priaznivcov výtvarného umenia ako aj širokú verejnosť autorskú výstavu obrazov s názvom „Variácie“. Na výstave sa prezentovala svojimi prácami členka Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov Mária Mravcová, ktorá v tomto roku oslávila životné jubileum – 65 rokov.
Mária Mravcová sa narodila v Pružine, okres Považská Bystrica. Vyštudovala Strednú zdravotnú školu v Trenčíne. Po skončení štúdia pracovala ako zdravotná laborantka v Univerzitnej nemocnici na Kramároch v Bratislave. V roku 1980 sa prisťahovala do Martina, kde pracovala v Martinskej fakultnej nemocnici. Popri svojom zamestnaní sa od roku 2000 intenzívne venuje aj výtvarnej tvorbe. V roku 2001 začala navštevovať ateliér Evy Bebčákovej, v roku 2015 ukončila štúdium Univerzity tretieho veku na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v odbore dejiny výtvarného umenia. Už počas tohto štúdia, ale aj neskôr sa zúčastňovala spoločných výstav a od roku 2006 prezentuje svoju výtvarnú tvorbu na autorských výstavách. V roku 2010 sa stala členkou Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov pri Turčianskom kultúrnom stredisku v Martine. Od roku 2011 sa zúčastňuje regionálnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby – VÝTVARNÉ SPEKTRUM, kde získala viacero ocenení a čestných uznaní.
Vo svojej tvorivej, výtvarnej činnosti sa venuje abstrakcii, monotypii, pastelu, kresbe, gvašu, akrylovej maľbe a kombinovaným technikám. Touto činorodou tvorbou, či už pri zobrazovaní prírody alebo abstrakcie, vyjadruje svoje pocity a vnemy do zobrazovaného námetu. Vo svojich výtvarných dielach vyjadruje svoje senzitívne vnímanie a osobité nazeranie na svet a život v ňom.
Slávnostná vernisáž autorskej výstavy sa uskutočnila 7. novembra 2017 o 16.00 h v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine. V mene organizátora výstavy všetkých privítala metodička TKS Libuše Poloncová a bližšie o autorkinej tvorbe hovoril kurátor výstavy Ján Prostredný. V hudobno - poetickom programe sa predstavil spevom Vladimír Šlepec, ktorého hudobne sprevádzal hrou na klavíri Radovan Kráľ. S vlastnou literárnou tvorbou sa predstavil Michal Lehoczký člen Literárneho klubu Hany Zelinovej vo Vrútkach.
Výstava bola verejnosti prístupná do 5. decembra 2017 v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine.

Fotogaléria:

 

Mgr. Libuše Poloncová

Turiec očami detí II. – Záverečný program

1.12. 2017 • Kultúrny dom v Turčianskych Tepliciach
Plagát podujatia  •  Bulletin  •  Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK pripravilo pre deti predškolského veku projekt pod názvom Turiec očami detí II. Projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Projekt Turiec očami detí II., zaujímavo a interaktívne pripomínajúci predškolákom prostredníctvom tvorivých dielní a prezentácií tradičnú ľudovú kultúru, vyvrcholil Záverečným programom, ktorý sa uskutočnil 1. decembra 2017 v Kultúrnom dome v Turčianskych Tepliciach. Pri realizácii projektu sme počítali s aktívnym zapojením detí do všetkých jeho častí, čím im bola primerane veku priblížená zaujímavá časť regionálnej histórie.
Záverečný program slávnostne otvorila Ľudová hudba Rodinka z Martina Turčianskou koledou. Po nej sa predstavili predškoláci z Blatnice, ktorí si vyslúžili potlesk všetkých zúčastnených za svoje spracovanie rozprávky Deduškove Vianoce. Po nich sa odprezentovali deti z MŠ Príbovce, ktoré svojim Vianočným pásmom navodili atmosféru blížiacich sa Vianoc a program zavŕšili detičky z MŠ Žarnovickej v Turčianskych Tepliciach – Diviakoch, ktoré nám priblížili, aké starosti majú anjeli. Pripravený bol aj náučný kvíz o turčianskej prírode, remeslách a stridžích dňoch v podaní Mgr. Radoslava Pančíka, ktorý mal veľký úspech a do ktorého sa zapojili takmer všetky deti a správnymi odpoveďami ukázali svoje vedomosti, za ktoré získali odmeny.
Riaditeľka TKS v Martine Mgr. Nataša Petrová a lektorka projektu Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká, ktorá celým podujatím sprevádzala s citom pre ľudovú atmosféru sebe vlastným, poďakovali všetkým účastníkom tvorivých aktivít projektu a zástupcom jednotlivých materských škôl odovzdali pamätné listy a upomienkové predmety.
Záver programu už patril Detskému folklórnemu súboru Lúčik pod vedením Mgr. Gabriely Očkajovej, ktorého repertoár sa sústreďuje najmä na tradičné zvyky. Námetom programu boli páračky, popretkávané prísloviami pochádzajúcimi z čias našich starých materí, ktoré hovorili, že dobrá gazdiná preskočila i plot za každým pierkom. Veď napárať perie do veľkej periny nebola jednoduchá záležitosť a nevesta nebola nevestou, pokiaľ nemala svadobnú výbavu. Dôstojným zavŕšením náučného doobedia bolo spoločné záverečné zaspievanie jednej z najslávnejších kolied - Tichá noc, svätá noc, ktorú si vychutnali všetci prítomní diváci, účinkujúci i organizátori podujatia.
Zámer projektu, vzbudiť záujem detí a verejnosti o tradície vlastného regiónu a tvorivé trávenie voľného času, bol naplnený a všetci účastníci sa už teraz tešia na ďalšie podobné aktivity.

Fotogaléria:

 

Mgr. Monika Ondrušová

Ľudmila Balková – Z mojej palety

6.11. – 1.12. 2017 • Centrum sociálnych služieb, Martin - Ľadoveň
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Nadšenci výtvarného umenia sa mohli tešiť na výtvarné diela členky Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov Ľudmily Balkovej. Autorka sa výtvarnej činnosti aktívne venuje už 27 rokov. Z výtvarných techník preferuje akrylovú, akvarelovú a olejovú maľbu. Najstabilnejšiu inšpiráciu nachádza v prírode, ktorú vníma ako dokonalé dielo. V jej tvorivom rozpätí nájdeme i komorné štylizácie kvetinových zátiší, historické stavby a dreveničky.
Autorskú výstavu s názvom „Z mojej palety“ pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
Verejnosti bola sprístupnená vo výstavných priestoroch Centra sociálnych služieb Martin - Ľadoveň od 6. novembra do 1. decembra 2017.

Mgr. Libuše Poloncová

Turiec očami detí II. – Stridžie dni

20.11. a 21.11. 2017 • MŠ v Blatnici, MŠ v Príbovciach a MŠ Žarnovickej v Turč. Tepliciach - Diviakoch
Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK pripravilo pre deti predškolského veku projekt pod názvom Turiec očami detí II. Projekt je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Jeho zámerom je zaujímavo a interaktívne pripomínať deťom prostredníctvom tvorivých dielní a prezentácií tradičnú ľudovú kultúru, ktorá sa pomaly vytráca z nášho bežného života. Takmer zabudnuté tradície v Turci chceme priblížiť prostredníctvom cyklu edukačných aktivít na témy: Príroda Turca, Modrotlač a Stridžie dni.
Tvorivé stretnutia na tému: Stridžie dni sa uskutočnili 20. novembra 2017 v MŠ v Blatnici a 21. novembra 2017 v MŠ v Príbovciach a v MŠ Žarnovickej v Turčianskych Tepliciach - Diviakoch. Lektormi tvorivých dielní boli Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká a Mgr. Radoslav Pančík, ktorí predškolákom porozprávali o magických dňoch, počas ktorých sa podľa poverových predstáv predpokladala zvýšená aktivita nepriaznivých síl. Označovali sa tak najmä významné dni zimného slnovratu - Katarína (25. november), Ondrej (30. november), Barbora (4. december), Mikuláš (6. december), Lucia (13. december) a Tomáš (21. december).
Deň Kataríny sa v ľudových predstavách chápal ako prvý stridží deň, začiatok zimy. Pastieri trúbením a práskaním bičmi vyháňali strigy z dediny na krížne cesty, ľudia sa chránili pred nepriaznivými silami jedením cesnaku a robením kríža na dverách. Do domu nesmela ako prvá vkročiť cudzia žena, inak by sa obyvateľom domu „zbierali“ prsty na rukách v čase letných prác a po celý nasledujúci rok by sa rozbíjal riad.
Deň Ondreja sa spájal najmä s veštbami týkajúcimi sa vydaja. Verilo sa na osud človeka a osudom predurčeného partnera. Pre zistenie povolania svojho budúceho muža, liali dievčence roztavené olovo cez ucho kľúča do nádoby so studenou vodou, napr. ak malo olovo tvar pušky, mal byť poľovníkom alebo vojakom. Predškoláčky si počas tvorivých dielní vyskúšali liatie vosku do nádoby so studenou vodou a zistili, že ich budúci manželia budú zubári, farmári, či plavčíci.
Stridžie dni v minulosti sprevádzali bohaté zvyky a tradície, ktoré dnes už zapadajú do zabudnutia. Napr. na Luciu sa nesmelo vpustiť cudziu ženu do domu. Nesmelo sa nič dávať a ani požičiavať, hlavne po západe slnka. Do domov zvykli chodievať ženy, ktoré boli zahalené do bielych plachiet a mali pomúčenú tvár. Boli mlčky, aby ich nikto nespoznal. Vymetali kúty husím krídlom, čím sa snažili vyháňať z domov a dvorov strašidlá, zlých duchov, temné sily a choroby.
Svoje miesto mali aj ľúbostné čary. Dievčatá zrelé na vydaj v tento deň napísali na 12 papierikov mená možných ženíchov, ceduľky poskladali a zalepili. Potom každý deň jeden papierik roztrhali na márne kúsky. Na Štedrý deň rozlepili posledný papierik a tak sa dozvedeli meno toho pravého. V niektorých regiónoch bolo toto očakávanie spojené so strachom, pretože na lístočkoch bolo iba 10 mien. Na jedenástom bola smrť a na dvanástom bolo napísané - stará dievka.
Aj mládenci mali svoje povinnosti v tento deň. Návšteva Lucií v chalupách bola pre nich výzvou, aby zistili, ktoré z dievčat sú bosorky. Potrebovali k tomu vlastnoručne zhotovený drevený stolček. S jeho výrobou museli začať práve večer na sviatok svätej Lucie a potom každý deň niečo pridať tak, aby bol stolček hotový na Štedrý deň. Pri výrobe nesmeli použiť klince. Muž, ktorý začal na Luciu s výrobou dreveného stolčeka a na polnočnej svätej omši na ňom sedel, uvidel pri oltári všetky dedinské strigy.

Fotogaléria:

 

Mgr. Monika Ondrušová

Alena Migátová – Jesenné variácie

2. 10. – 3. 11. 2017 • Centrum sociálnych služieb, Martin-Ľadoveň
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Nadšenci výtvarného umenia sa mohli tešiť na pestrú paletu výtvarných diel členky Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov Aleny Migátovej. Autorka sa výtvarnej činnosti a vystavovaniu aktívne venuje už 14 rokov. Z výtvarných techník preferuje akrylovú, akvarelovú a olejovú maľbu. Z námetov sú to hlavne príroda, zvieratá, ľudia, ale aj abstrakcia sna. Autorskú výstavu s názvom „Jesenné variácie“ pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Verejnosti bude sprístupnená vo výstavných priestoroch Centra sociálnych služieb Martin - Ľadoveň od 2. októbra do 3. novembra 2017.

Mgr. Libuše Poloncová

Turiec očami detí II. – Modrotlač – modré dedičstvo

26.10. a 31.10. 2017 • MŠ v Blatnici, MŠ v Príbovciach a MŠ Žarnovickej v Turč. Tepliciach - Diviakoch
Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK pripravilo pre deti predškolského veku projekt pod názvom Turiec očami detí II. Projekt je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Jeho zámerom je zaujímavo a interaktívne pripomínať deťom prostredníctvom edukačných tvorivých dielní a prezentácií tradičnú ľudovú kultúru, ktorá sa pomaly vytráca z nášho bežného života.
Projekt Turiec očami detí II. odštartoval v septembri 2017 tvorivými stretnutiami na tému: Príroda Turca, pokračoval 26. októbra 2017 v MŠ v Blatnici a v MŠ v Príbovciach a 31. októbra 2017 v MŠ Žarnovickej v Turčianskych Tepliciach - Diviakoch tvorivými dielňami na tému: Modrotlač. Lektorka tvorivých dielní Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká malým Turčanom v úvode stretnutí priblížila tradíciu výroby modrotlače - remeselnej techniky farbenia a zdobenia látok, ktoré sa používali na šitie krojov.
Prepracované vzory sa na látku maľovali najmä ručne, avšak postupne sa technika zdobenia látok vykonávala drevenou alebo kovovou formou. Forma sa namáčala do nádoby s krycou zmesou – tzv. papom a následne sa prikladala na plátno. Po jej uschnutí sa plátno v rovnobežných záhyboch vešalo na železnú konštrukciu a ponorilo sa do roztoku na farbenie, ktorého základnú zložku tvorilo indigo. Celé plátno sa tak zafarbilo, okrem miest, kde bol nanesený pap, ktorý indigo neprijímal. Proces namáčania sa opakoval niekoľkokrát – čím viackrát sa plátno namáčalo, tým tmavšia modrá vznikala. Po nafarbení sa tkanina vložila do slabého roztoku kyseliny sírovej, čím sa pap z látky odstránil a vznikol biely vzor na tmavomodrom podklade. Aby sa predškoláci dozvedeli čo najviac, súčasťou modrotlačovej dielne bola aj prezentácia konkrétnych ukážok tejto techniky. Lektorka priniesla rôzne textílie, najmä kroje, zástery, šatky a sukne, ktoré si predškoláčky aj vyskúšali. Neskôr si v tvorivých dielňach mohli navrhnúť vlastný vzor na modrotlačovú formu, vyrobiť si pečiatky, ktoré namaľovali modrou farbou a odtlačili na plátenné tašky.

Fotogaléria:

 

Mgr. Monika Ondrušová

OSUDY III.

17.10. 2017 o 14.00 h (vernisáž); 18.– 31.10 2017 (výstava) • Klubové priestory TKS v Martine
Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo cyklus tvorivých výtvarných, fotografických a literárnych dielní pod názvom OSUDY III. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Týmto projektom sa Turčianske kultúrne stredisko v Martine už tretí rok pokúša o búranie tabu v otázke psychických chorôb, ktoré postihujú čoraz viac ľudí.
Prvá časť projektu vo forme tvorivých dielní bola realizovaná v priebehu septembra 2017 v priestoroch Psychiatrickej liečebne v Sučanoch. Tvorivé stretnutia boli pripravované v spolupráci s odbornými lektormi v oblasti výtvarného umenia a fotografie. Na projekte sme spolupracovali s profesionálmi v oblasti výtvarného umenia – Ing. Radovan Šenšel, PhD. a fotografie – Mgr. Michal Koliba, ktorí pacientov usmerňovali pri vyjadrovaní ich pocitov a nálad v jednotlivých umeleckých žánroch. Vzdelávací obsah cyklu tvorivých dielní taktiež umožnil účastníkom s pomocou získaných vedomostí nájsť vhodný priestor na vlastné umelecké sebavyjadrenie.
Druhú časť projektu - verejnú prezentáciu postojov, nálad, pocitov zúčastnených pacientov pre zdravú časť populácie s dôrazom na mládež – „odštartuje“ výstava fotografií, výtvarných, keramických diel a literárnych prác, ktorá bude sprístupnená pre verejnosť v dňoch 18. – 31. októbra 2017 v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine. Slávnostná vernisáž sa uskutoční dňa 17. októbra 2017 o 14.00 h.
Srdečne Vás pozývame!

Fotogaléria:

 

Mgr. Libuše Poloncová

REŤAZENIE IV. – Konfrontácie

16. 10. – 20. 10. 2017 (16. 10. 2017 o 16.00 h – vernisáž) • Kultúrna sála Kriváň vo Vrútkach
Plagát podujatia  •  Tlačová správa  •  Tlačová správa po  •  Pozvánka  •  Bulletin

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s mestom Vrútky pripravilo pre priaznivcov výtvarného umenia ako aj širokú verejnosť záverečnú výstavu z projektových aktivít Reťazenie IV. – konfrontácie, ktorá zachytáva pocity, nálady, ako aj „street“ pohľady výtvarníkov na zaujímavé miesta, ulice či uličky miest a obcí Turca.
V rámci projektu Reťazenie IV. – konfrontácie sa uskutočnili štyri tvorivé plenéry pre neprofesionálnych výtvarníkov, sochárov a rezbárov z regiónu Turiec a pre členov Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov, ktoré zastrešuje Turčianske kultúrne stredisko v Martine. Jednotlivé plenéry sa v priebehu roka uskutočnili v Sklabini, v Múzeu slovenskej dediny v Jahodníckych hájoch, v Martine a v Necpaloch. Skicami a náčrtmi si účastníci projektu vytvorili osobné reflexie, ktoré potom vo svojich ateliéroch pretvorili na invenčné a expresívne interpretácie krajiny s vlastnými maliarskymi stratégiami.
Výsledkom takéhoto „mapovania Turca“ bola záverečná výstava výtvarných diel projektu Reťazenie IV. – konfrontácie, ktorej vernisáž sa uskutočnila 16. októbra 2017 o 16.00 h v priestoroch kultúrnej sály Kriváň vo Vrútkach. Vernisáž slávnostne otvorila riaditeľka TKS Mgr. Nataša Petrová, ktorá všetkých srdečne privítala a priblížila zámer projektu. Bližšie o tvorbe a tvorcoch hovoril kurátor výstavy a lektor PaedDr. Ján Prostredný. V programe predstavili svojou literárnu tvorbu aktívni členovia Literárneho klubu Hany Zelinovej vo Vrútkach - Mária Bajnoková, Michal Lehoczký a Eva Kuciaková. Umelecké slovo doplnili hudobné vystúpenia žiakov Základnej umeleckej školy Frica Kafendu vo Vrútkach.
Projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Výstava bola verejnosti sprístupnená od 17. do 20. októbra 2017.

Fotogaléria:

 

Mgr. Libuše Poloncová

In Média Art

7.9. 2017 o 17.00 h (vernisáž); 8.– 29.9.2017 (výstava) • Klubov priestory TKS v Martine
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pozýva priaznivcov výtvarného umenia na vernisáž výstavy prác členov ateliéru Vladimíra Báthoryho. Výstava s názvom „In Média Art“ bola verejnosti sprístupnená v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine od 8. septembra do 29. septembra 2017. Vernisáž výstavy sa uskutočnila 7. septembra 2017 o 17.00 h.

Mgr. Libuše Poloncová

Hana Halasová – Portréty a príroda

4.– 29.9.2017 • Centrum sociálnych služieb Martin-Ľadoveň
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Priaznivci výtvarného umenia sa mohli tešiť na pestrú paletu výtvarných diel členky Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov Hany Halasovej. Autorka z výtvarných techník uprednostňuje akvarel, akrylovú a olejovú maľbu. Z námetov sú to hlavne portréty, kvety a príroda. Autorskú výstavu s názvom „Portréty a príroda“ pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Verejnosti bola sprístupnená vo výstavných priestoroch Centra sociálnych služieb Martin - Ľadoveň od 4. septembra do 29. septembra 2017.

Mgr. Libuše Poloncová

Turiec očami detí II. – Príroda Turca

22. a 25.9.2017 • MŠ v Blatnici, v MŠ v Príbovciach a MŠ Žarnovickej v Turč. Tepliciach - Diviakoch
Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK pripravilo pre deti predškolského veku projekt pod názvom Turiec očami detí II., ktorý je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Projekt je založený na pripomínaní si tradícií, ktoré sú spojené s naším regiónom a na ich originálnom približovaní mladej generácii, aby v neskoršom veku pokračovala v šírení vzácneho posolstva - dedičstva starých mám a otcov. Takmer zabudnuté tradície v Turci chceme priblížiť prostredníctvom cyklu edukačných aktivít na témy: Príroda Turca, Modrotlač a Stridžie dni.
Prvá časť projektu vo forme tvorivých dielní na tému: Príroda Turca odštartovala 22. septembra 2017 v Materskej škole v Blatnici a v MŠ v Príbovciach a pokračovala 25. septembra 2017 v MŠ Žarnovickej v Turčianskych Tepliciach - Diviakoch. Tvorivé stretnutia boli pripravené v spolupráci s odborným lektorom Mgr. Radoslavom Pančíkom, ktorý predškolákov usmerňoval pri spoznávaní prírodného bohatstva nášho regiónu.
Náš región - Turiec - sa radí k najvzácnejším územiam Slovenska, vďaka jedinečnému zastúpeniu fauny a flóry, pýši sa bohatými prírodnými predpokladmi a často sa preto zaraďuje k najmalebnejším oblastiam Slovenska. Nachádzajú sa tu 2 národné parky a 34 chránených území. Na území sa nachádzajú i vzácne karpatské endemity, 188 chránených druhov živočíchov či 29 druhov živočíchov európskeho významu. V lesných komplexoch žijú všetky naše veľké šelmy – rys, vlk, medveď i mačka divá. Z poľovnej zveri tu môžeme stretnúť početné skupinky jelenej, srnčej či diviačej zveri, zajaca poľného alebo líšku, ktoré sa tiež stali námetom výtvarných prác zúčastnených detí.
Projekt Turiec očami detí II. bude pokračovať v dňoch 26. a 27. októbra 2017 tvorivými dielňami na tému: Modrotlač. Malým Turčanom priblížia tradíciu výroby modrotlače - indigom farbenej bavlnenej látky s tlačenými vzormi. Dozvedia sa tiež, čo je negatívne vzorovanie, rezerva, papp, kypa, či ako vyzerajú modrotlačiarske formy.

Fotogaléria:

 

Mgr. Monika Ondrušová

Reťazenie IV. – Konfrontácie v Necpaloch

9.9. 2017 o 9.00 h • Obec Necpaly
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo pre Štúdio turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov a pre všetkých záujemcov o maliarsku tvorbu, sochárstvo a rezbárstvo štvordielny cyklus tvorivých plenérov pod názvom Reťazenie IV. – konfrontácie. Projekt je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Nosnou tematikou projektu je problematika porovnávania a tvorby rôznych štýlov a techník v uliciach a uličkách miest a obcí Turca. Posledný, v poradí štvrtý plenér sa uskutoční v sobotu 9. septembra 2017 v Necpaloch. Malebná obec na prahu Veľkej Fatry sa nachádza na vyústení Necpalskej doliny do Turčianskej kotliny. Lektorkou podujatia je Mgr. Renáta Ižipová, ktorá bude odborne viesť všetkých účastníkov plenéru.

Jarmila Prievozníková a Lucia Mertlová – Výber z tvorby

10.8. 2017 – 4.9. 2017 • Klubové priestory TKS v Martine
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Nadšenci výtvarného umenia sa mohli tešiť na pestrú paletu výtvarných diel dvoch martinských amatérskych výtvarníčok Jarmily Prievozníkovej a Lucie Mertlovej. Autorky z výtvarných techník uprednostňujú enkaustiku, akrylovú a kombinovanú maľbu. Z námetov je to hlavne abstraktná tvorba.
Výstavu s názvom „Výber z tvorby“ pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

VIII. ročník – Turiec maľovaný 2017

11. 6. 2017 – 31. 8. 2017 • SNM v Martine – MSD (Martin – Jahodnícke háje, Voziareň z Moškovca)
Plagát podujatia  •  Propozície  •  Tlačová správa a vyhodnotenie

Sprievodné podujatie XXXIII. ročníka Turčianskych slávností folklóru.
V nedeľu 11. júna 2017 sa o 10.30 h v objekte Voziarne z Moškovca v SNM v Martine - Múzeu slovenskej dediny uskutočnila vernisáž výstavy Turiec maľovaný, spojená so slávnostným odovzdávaním diplomov oceneným deťom materských škôl, žiakom základných a základných umeleckých škôl a študentom stredných škôl.
Literárno-výtvarnú súťaž Turiec maľovaný organizuje TKS v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a je sprievodným podujatím Turčianskych slávností folklóru.

Súťaž bola ako každý rok zameraná na priblíženie tradičnej ľudovej kultúry a charakteristické krajové zvláštnosti regiónu Turiec. Do ôsmeho ročníka sa zapojili súťažiaci so 168 výtvarnými prácami a 13 literárnymi prácami. Úroveň výtvarnej časti súťaže hodnotila odborná porota, ktorá pracovala v zložení: Tatiana Šatarová, Emília Kmeťová a Radoslav Pančík. O tom, ako si súťažiaci zmerali svoje sily v literárnej časti súťaže rozhodovali: Eva Palovčíková Záthurecká, Nataša Petrová a Monika Ondrušová, ktorá vernisážou prítomných aj sprevádzala. V kultúrnom programe sa predstavil Jaroslav Chalupka hrou na gajdy, ktorý sa postaral o príjemnú atmosféru.
Výstava výtvarných prác bola verejnosti sprístupnená v SNM v Martine – Múzeu slovenskej dediny do 31. augusta 2017.

Fotogaléria:

 

Mgr. Libuše Poloncová

Reťazenie IV. – Konfrontácie v Martine

23.8. 2017 • Martin
Plagát podujatia  •  Tlačová správa pred  •  Tlačová správa po

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo pre členov Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov a pre všetkých záujemcov o maliarsku tvorbu, sochárstvo a rezbárstvo štvordielny cyklus tvorivých plenérov pod názvom Reťazenie IV. – konfrontácie. V poradí už tretí plenér sa uskutočnil v stredu 23. augusta 2017 v Martine a preniesol tvorbu amatérskych výtvarníkov v rôznych štýloch a technikách priamo do ulíc a uličiek nášho mesta. Lektorkou podujatia bola Mgr. Renáta Ižipová, ktorá v úvode priblížila všetkým účastníkom základy lineárnej perspektívy a jej použitia pri zobrazovaní architektúry. Lektorka predostrela program plenéru a nasledovala prechádzka mestom s pozorovaním exteriéru.
Podľa slov lektorky Mgr. Renáty Ižipovej: „Každý z účastníkov má už nemalé skúsenosti so zobrazovaním skutočnosti a svojský, originálny štýl tvorby. To však často vedie k istým mechanizmom a naučeným postupom, ktoré ich do istej miery zväzujú a oni len veľmi neochotne vybočujú zo svojich zabehaných stereotypov. A práve preto bolo účelom tohto plenéru skúsiť niečo iné, nové. Skúsiť nové pohľady, nové postupy, konfrontovať staré s novým, ale tiež konfrontovať svoj štýl tvorby s iným výtvarným názorom.
Svet je trojrozmerný, preto nám zobrazovanie skutočnosti na dvojrozmernej ploche pri kresbe alebo maľbe tak, aby predmety vyzerali reálne, môže spôsobiť nemalé ťažkosti. Treba si preto osvojiť niektoré základné pravidlá a rozumne ich uplatniť.“

Práve mapovanie terénu bolo podľa lektorky „... skutočným naplnením „Konfrontácíí“. Konfrontovali sme nie len staré s novým, historické s moderným, ale aj rôznorodosť názorov, niektorí zo staršej generácie si pamätali ako vyzerali niektoré z mestských budov ešte pred ich, zväčša značne nešťastnými, rekonštrukciami. Postupne si každý našiel niekoľko zaujímavých pohľadov a tie si starostlivo zaznamenali do skicárov a poniektorí, do zásoby, aj do fotoaparátov.“
Posledný plenér tohtoročného cyklu výtvarných tvorivých dielní sa uskutoční v sobotu 9. septembra 2017 v malebnej obci Necpaly. Projekt je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Fotogaléria:

 

Mgr. Libuše Poloncová

Štyri živly

27. 6. 2017 o 17.00 h (vernisáž); 28. 6. – 8. 8. 2017 (výstava) • Klubové priestory TKS v Martine
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo pre priaznivcov výtvarného umenia ako aj širokú verejnosť výstavu s názvom „Štyri živly“. Vernisáž výstavy sa uskutočnila 27. júna 2017 o 17.00 h v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine. Na výstave sa prezentovali svojimi prácami žiaci výtvarného odboru Súkromnej základnej umeleckej školy M. Haľamovej v Martine pod vedením Mgr. Vlasty Števkovej a Mgr. Ivany Janotíkovej.
Pani učiteľky vytvorili celoročnou prácou mladých výtvarníkov a tvorcov pestrú záverečnú výstavu obohatenú o plošné a priestorové výtvarné práce v podobe malieb, kresieb, grafiky, keramických výrobkov modelovaných z hliny či drôtených výrobkov. V úvodnom programe vernisáže sa žiaci hudobného odboru predstavili speváckym vystúpením a hrou na klavíri.
Výstavu môže verejnosť navštíviť od 28. júna 2017 do 8. augusta 2017 v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine. Všetci ste srdečne vítaní.

Fotogaléria:

 

Prázdninová tvorivá dielnička – vol. 2

8. 8. 2017 od 10.00 h • Priestor pred TKS, Martine
Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK pripravilo pre deti, ktoré chcú tvoriť počas prázdnin na Prázdninovú tvorivú dielničku, ktorá sa uskutočnila v utorok 8. augusta 2017 od 10:00 h pri Turčianskom kultúrnom stredisku v Martine. Všetky detičky, ktoré prežívajú nadšenie z tvorby a tešia sa z vlastnoručne vyrobených diel, si prišli na svoje.

Jarmila Ladiverová – Výber z tvorby

3. 7. 2017 – 4. 8. 2017 • DSS a zariadenie pre seniorov, Martin - Ľadoveň
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Nadšenci výtvarného umenia sa mohli tešiť na pestrú paletu výtvarných diel členky Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov Jarmily Ladiverovej. Autorka z výtvarných techník uprednostňuje akrylovú maľbu. Z námetov sú to hlavne krajinky, kvety a príroda v Turci. Autorskú výstavu s názvom „Výber z tvorby“ pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Júlia Váradiová – Krásy prírody

5. 6. 2017 – 30. 6. 2017 • Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Martin-Ľadoveň
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Priaznivci výtvarného umenia sa mohli tešiť na pestrú paletu výtvarných diel členky Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov Júlie Váradiovej. Autorka z výtvarných techník uprednostňuje akrylovú a akvarelovú maľbu a suchý pastel. Z námetov sú to hlavne krajinky, kvety, príroda, portréty a postavy. Autorskú výstavu s názvom „Krásy prírody“ pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Patrícia Smierčiaková

Eduard Jurčák – Z mojej tvorby

24.5. 2017 o 16.00 h (vernisáž), 25.5. – 23.6. 2017 (výstava) • Klubové priestory TKS v Martine
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo pre priaznivcov výtvarného umenia ako aj širokú verejnosť autorskú výstavu obrazov jubilanta a člena Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov Eduarda Jurčáka, ktorej vernisáž sa uskutočnila 24. mája 2017 o 16.00 h v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine. Na vernisáži sa predstavili v hudobnom vstupe hrou na píšťalke pán Mojmír Ďurdík a hrou na gajdách pán Jaroslav Chalupka.
Eduard Jurčák sa narodil v Kostolných Kračanoch (okres Dunajská Streda) a pochádza z roľníckej rodiny. Kresleniu a maľovaniu sa začal venovať od svojich 14-tich rokov na strednej škole. Medzi jeho prvotiny patrí maľba rodičovského domu, susedných domov, domácich zvierat a až neskôr začal s kresbou portrétov. Dva roky navštevoval výtvarnícky krúžok pod vedením akademického maliara Ota Opršala a ďalšie dva roky ľudovú školu umenia u výtvarníka Jozefa Vongreja pri okresnej osvete v Martine. Od roku 2009 je členom Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov pri Turčianskom kultúrnom stredisku v Martine. Jeho tvorba nás neoslovuje rozmernosťou, ale precíznosťou s akou pracuje pri maľovaní a popisovaní objektu. Z diel Eduarda Jurčáka cítiť jeho poctivý prístup ku každému detailu. Výstava prináša prierez jeho celoživotnou tvorbou.

Fotogaléria:

 

Mgr. Libuše Poloncová

Reťazenie IV. – Konfrontácie v Jahodníckych hájoch

11. 6. 2017 • Múzeum slovenskej dediny Martin
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo pre členov Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov a pre všetkých záujemcov o maliarsku tvorbu, sochárstvo a rezbárstvo štvordielny cyklus tvorivých plenérov pod názvom Reťazenie IV. – konfrontácie. Projekt je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Projekt pokračoval druhým plenérom v nedeľu 11. júna 2017 v Múzeu slovenskej dediny v Jahodníckych hájoch v Martine, ktoré je považované za najväčšiu národopisnú expozíciu v prírode na Slovensku. Poskytuje veľa inšpirujúceho materiálu pre umeleckú tvorbu. Lektorom podujatia bol PaedDr. Ján Prostredný, ktorý dohliadal na tvorbu, odborne viedol a usmerňoval všetkých účastníkov plenéru. Druhý tvorivý plenér bol súčasťou podujatia Turčianske slávnosti folklóru s množstvom svojich priaznivcov, ktorí mohli vidieť výtvarných umelcov a rezbárov priamo pri ich tvorbe. Podujatie poskytovalo príležitosť študovať postavy v ľudových krojoch, postavy v pohybe a tiež možnosť čerpať z programu folklórnych súborov, ktoré vystupovali na javisku. Účastníci plenéru sa rozmiestnili do areálu skanzenu, kde si našli miesto pre svoje náčrty. Lektor s nimi priebežne komunikoval a rozoberal krásu, ktorú objavili vo svojom okolí a spôsob jej zobrazenia, ktoré zaznamenávali, fotografovali, kreslili a maľovali. V závere plenéru sa neprofesionálni výtvarníci prezentovali svojimi náčrtmi, ktoré vznikli rôznymi technikami – kresbou ceruzkou, uhlíkom, pastelom, či farbami.
Plenér bol veľkým prínosom do tvorivého prístupu každého jednotlivca k výtvarnému riešeniu úloh. V tomto prostredí sa stretli s novým obohateným priestorom o zaujímavé prvky, ktoré môžu využiť pri svojej tvorbe.

Fotogaléria:

 

Mgr. Libuše Poloncová

Reťazenie IV. – Konfrontácie v Sklabini

19.5. 2017 • Obec Sklabiňa
Plagát  •  Tlačová správa pred  •  Tlačová správa po

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo pre členov Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov a pre všetkých záujemcov o maliarsku tvorbu, sochárstvo a rezbárstvo štvordielny cyklus tvorivých plenérov pod názvom Reťazenie IV. – konfrontácie. Projekt je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Krása Turca poskytuje ten najkrajší a najinšpiratívnejší ateliér a téma jej stvárnenia vždy rezonovala v tvorbe historicky najvýznamnejších výtvarných umelcov na Slovensku. Jedným z takýchto zákutí Turca je aj obec Sklabiňa a jej okolie, kde sa uskutočnil v piatok 19. mája 2017 prvý z cyklu plenérov. Nosnou tematikou týchto tvorivých stretnutí je porovnávanie tvorby amatérskych výtvarníkov v rôznych štýloch a technikách. Podujatie umožňuje výtvarne zachytiť pocity, nálady, ako aj „street“ názory priamo v uličkách obce. Lektorom podujatia bol PaedDr. Ján
Prostredný, ktorý na úvod zoznámil účastníkov s históriou obce v zmysle Súpisu pamiatok na Slovensku. Predostrel program plenéru, nasledovala prechádzka dedinou s pozorovaním exteriéru uličiek a architektúry. Počasie bolo priam ideálne a podporovalo splnenie cieľa podujatia.
Podľa slov lektora PaedDr. Jána Prostredného: „Účastníci si osvojovali nové podnety, objavovali nové námety pre svoje výtvarné spracovanie. Inšpiratívne slnkom prežiarené pohľady na architektúru, rozkvitnuté záhrady a záhradky popred domy a vo dvoroch našli zaznamenanie v ich skicároch a fotografických dokumentoch. Príkladne upravená obec zanechala v ich pamäti príjemné zážitky. Rozchod na miesta, kde našli prekvapivé a zaujímavé výtvarné námety umožnili v tieni alebo na slnku rozvíjať ich výtvarné výrazové prostriedky a obrazové kompozície nadobúdali konkrétny obraz a formu. Jeden strom vo dvore, ktorého konáre vrhali pekné modré tiene na bledú červenú strechu vedeli nadchnúť a viesť ruku s kresliarskymi či maliarskymi pomôckami či materiálmi. Skupinky rozvíjali úsudky o výtvarných výrazových prostriedkoch a ich vlastnom poňatí pozorovanej skutočnosti, ktorú nielen napodobňovali ale vytvárali aj nové výtvarné konfigurácie fragmentov dedinskej architektúry. Popritom prediskutovali aj nové úlohy štúdia, ktoré spočívajú v maľovaní na tému exteriérov v meste v minulosti a zmene týchto na stav v súčasnosti. V popoludňajších hodinách sa vrátili obohatení o nové prístupy a pohľady, ktoré im budú slúžiť a oživovať predstavy pri rozvíjaní svojich záujmov a prehlbovaní ich maliarskych zručností, výtvarnej kultivovanosti a umeleckej presvedčivosti.“
Ďalší cyklus výtvarných tvorivých dielní bude pokračovať 11. júna 2017 v Múzeu slovenskej dediny v Jahodníckych hájoch v Martine. Múzeum slovenskej dediny je považované za najväčšiu národopisnú expozíciu v prírode na Slovensku, ktorá poskytuje veľa inšpirujúceho materiálu pre ich ďalšiu tvorbu. Plenér bude súčasťou podujatia Turčianske slávnosti folklóru a ich návštevníci budú môcť vidieť výtvarných umelcov a rezbárov priamo pri ich tvorbe.

Fotogaléria:

 

Mgr. Libuše Poloncová

Deň matiek

11. – 14.5. 2017 • Kultúrny dom v Žabokrekoch
Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Tento rok sme si Deň matiek pripomenuli v piatok 12. mája 2017 v kultúrnom dome v Žabokrekoch. Podujatie pripravila obec Žabokreky v spolupráci s Turčianskym kultúrnym strediskom v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. V mene organizátora podujatia všetkých srdečne privítala starostka obce Žabokreky Ing. Zuzana Valocká.
Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili. Veľkú vďaku svojim mamám vyjadrili žiaci zo základnej školy v Žabokrekoch v kultúrnom programe, predstavili sa speváckymi, tanečnými a folklórnymi vystúpeniami, hrou na klavír, gitaru, flautu a divadelným predstavením.
V úvodnom a záverečnom programe vystúpil so svojou tvorbou spevokol Žabokrečan a hrou na fujare a gajdách sa predstavili dvaja členovia z folklórneho združenia fujaraši Jelenband z Dlhej Lúky. Mamičky po vystúpení svojich ratolestí odchádzali naplnené šťastím a radosťou a každá si odniesla na pamiatku malú kytičku kvetov.
Celú kultúrnu sálu zdobili pestré výtvarné diela a fotografie dvoch autoriek - Marcely Pajurkovej a Idy Remeníkovej. Autorky vytvorili svoje diela rôznymi výtvarnými technikami ako akrylová maľba, akvarel, maľba olejom, kresba ceruzkou a rudkou. Obrazy potešili všetkých účastníkov podujatia zobrazenou krásou prírody, farebnosťou kvetov a malebnou krajinou okolo nás. Vystavené diela symbolizujúce zrod života a materstvo dotvárali celkovú atmosféru podujatia. Výstava výtvarných diel bola verejnosti sprístupnená do nedele 14. mája 2017.

Fotogaléria:

 

Mgr. Libuše Poloncová

Deti a príroda

26.4. 2017 • Klubové priestory TKS, Martin
Tlačová správa

Tvorivá dielňa určená pre žiakov základných škôl.
Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo 26. apríla 2017 v klubových priestoroch strediska tvorivú dielňu určenú pre deti základných škôl. Zúčastnilo sa jej 12 detí zo ZŠ Priehradná v Martine. Témou dielne bol Deň Zeme, ktorý sa každoročne koná 22. apríla a upozorňuje ľudí na dopady ničenia životného prostredia.
Kedy a prečo je Zem smutná? Ako ju rozveseliť? Ako správne triediť odpad? Nie len tieto, ale aj iné otázky boli položené deťom, ktoré sa počas tvorivej dielne aktívne zapájali a odpovedali. Po krátkom úvode sa rozdali obrázky, ktoré mali žiaci správne priradiť ku dvom zemeguliam – prvá bola usmiata, druhá smutná a chorá. Následne deti kreslili, čo podľa nich potrebuje naša Zem, aby bola veselá a čistá. Nakoniec vytvorili kytičky kvetov z farebného papiera, ktoré si spolu s výkresmi zobrali do školy na výzdobu triedy.

Fotogaléria:

 

Patrícia Smierčiaková

VÝTVARNÉ SPEKTRUM – regionálna súťaž ZUČ

16.3. 2017 od 16.00 h (vernisáž); 17.3. – 12.4. 2017 (výstava)
Klubové priestory TKS v Martin
Plagát  •  Propozície a prihláška  •  Tlačová správa pred  •  Tlačová správa + zoznam ocenených

Dňa 16. marca 2017 sa v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine uskutočnilo slávnostné otvorenie výstavy a odovzdávanie ocenení pre víťazov 54. ročníka regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2017.)
Regionálnu súťaž už tradične pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Hostí vernisáže privítala riaditeľka TKS v Martine Mgr. Nataša Petrová, ktorá sa poďakovala umelcom za ich veľký záujem o súťaž. Predseda odbornej poroty Ing. Peter Matis zhodnotil úroveň prác regionálneho kola Výtvarného spektra 2017 a poprial umelcom tvorivého ducha do ďalšej práce. Návštevníci vernisáže využili priestor na stretnutia pri odborných, ale aj priateľských rozhovoroch a pozreli si spolu 46 vystavených diel od 28 autorov. Tohto roku svoje práce nepredstavili len výtvarníci, ale aj rezbári a drotári zastúpení pánom Ľubomírom Smržíkom. Neodmysliteľnú súčasť súťaže tvorili diela členov Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov pôsobiacich pri Turčianskom kultúrnom stredisku. Porota súťaže pracovala v zložení: Ing. Peter Matis, Eva Mužilová a Peter Klaudíny. Na posúdenie jej bolo predložených 78 výtvarných diel, z ktorých vybrala ocenených a kolekciu prác reprezentujúcu náš región na krajskom kole. Krajské kolo Výtvarného spektra 2017 sa uskutoční 2. 6. 2017 v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Turzovke.
Všetkým autorom ďakujeme za účasť na tohtoročnom 54. ročníku, víťazom srdečne blahoželáme a všetkým do ďalšej tvorby prajeme veľa inšpirácie.

Fotogaléria:

 

Mgr. Monika Ondrušová

Vesmír očami detí – vyhodnotenie detskej výtvarnej súťaže

8.3. 2017 o 14.00 h (vyhodnotenie a vernisáž); 8.3. – 14.3. 2017 (výstava) • Klubové priestory TKS v Martin
Plagát podujatia  •  Propozície a prihláška  •  Tlačová správa + výsledky

Vesmír očami detí Regionálne kolo 32. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizovalo regionálne kolo XXXII. ročníka celoslovenskej postupovej výtvarnej súťaže pre žiakov materských, základných a základných umeleckých škôl Vesmír očami detí. Hlavnou myšlienkou tejto súťaže je poskytnúť deťom priestor na vyjadrenie ich predstavy o vesmíre, mimozemských civilizáciách, hviezdach, našej budúcnosti … V tomto roku sa do súťaže zapojilo 32 škôl a prihlásených bolo spolu 317 výtvarných prác. Predsedom poroty bol Mgr. Radoslav Pančík (odborný metodik TKS pre výtvarníctvo), členkami pani Tatiana Šatarová a pani Emília Kmeťová (členky Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov). Porota ocenila práce, ktoré postúpili na celoslovenské kolo do Hurbanova – viď Výsledkovú listinu. Do tohtoročnej súťaže bolo prihlásených veľmi veľa pekných prác a porota sa rozhodla udeliť aj 16 čestných uznaní, ktoré získali: Alexandra Elena Jakubcová, Viktória Štúriková, Stela Smiková, Pavol Bízik, Samuel Kempný, Kristína Samčíková, Ján Saksa, Alexandra Sotníková, Erik Facuna, Matej Rusnák, Nikolka Felcanová, Eliška Faltičková, Diana Kucejová, Dorotka Šichtová, Nikola Mažáryová a Saskia Semanová. Špeciálnu cenu – krásnu knihu o vesmíre – získala práca Kristíny Liptákovej. O túto cenu, ako aj ďalšie zaujímavé knižky oceneným sa postaral pán Stanislav Thomka (poslanec MZ v Martine).
Ocenené práce boli zaslané do Hurbanova na celoslovenské kolo súťaže Vesmír očami detí, ktorého výsledky sa dozvieme v apríli. Ďalších takmer 300 výkresov je verejnosti sprístupnených v priestoroch kina Moskva, v čase premietacích hodín, do 10. apríla 2017.

Fotogaléria:

 

Patrícia Smierčiaková

Eduard Jakubec: Monstrozoo-freako

17.2. 2017 o 17.00 h (vernisáž); 18.2. 2017 – 6.3. 2017 • Klubové priestory TKS, Martin
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Vernisáž a výstava Eduarda Jakubca, ktorá predstavuje kresbu autora v období dvoch rokov. Výstavu pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Verejnosti bola výstava sprístupnená od 17. februára do 6. marca 2017 v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine. Vernisáž výstavy sa uskutočnila 17. februára 2017 o 17.00 h.

Fotogaléria:

 

Patrícia Smierčiaková

Osudy

1.2. 2017 – 2.3. 2017 • Psychiatrická liečebňa Sučany
Plagát podujatia

Netradičná výstava tematickej fotografie, ktorá prezentuje výsledky fotografických a výtvarných tvorivých dielní pacientov Psychiatrickej liečebne v Sučanoch. Vystavené diela zobrazujú nevšedné pohľady na bežný život psychicky chorých ľudí a ich osudy.

Výstava „2 WOMEN“ vyvolala záujem aj diskusiu

13.1. 2017 17.30 – 19.00 h (vernisáž výstavy) • Klubové priestory TKS, Martin
14.1. – 3.2. 2017 (Po: 8.00 h – 13.00 h, Ut – Pi: 9:00 h – 15:00 h) • Klubové priestory TKS, Martin
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Priatelia výtvarného umenia sa ohli tešiť na tvorbu autoriek Slávky Šlesárovej a Vlasty Števkovej na výstave pod názvom „2 WOMEN“, ktorú pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Výstava mala svoju premiéru v máji 2016 v Púchove. Nadväzovala na tvorbu spojenú námetom „žena a mačka“ a ich premeny. Teraz návštevníci mali možnosť vidieť pokračovanie spolupráce dvoch autoriek Slávky Šlesárovej a Vlasty Števkovej a ich ďalší posun v téme.
Slávka začala vnárať do tvorby svet konkrétnej maľby a kresby, so silným ornamentálnym až abstrahujúcim dôrazom. Tvorbe dodáva silný štylizovaný portrét ženy, ktorý sa objavuje len v kontúrach tváre a v líniách organických tvarov. Ženy na obrazoch majú jemne a poeticky navodzovať skrytú ženskú dušu, vnútorný svet ženy schovaný za neurčitý pohľad.
Vlasta vo svojej tvorbe vychádza z konkrétnej kresby mačky, spája reálne motívy s abstraktnými do lineárnych koláží, v ktorých prevláda línia. Línia ako vlnenie tela, zachytenie zvukov, skrytých emócií, skrútenie sa do klbka, pocit ochrany, hravej atmosféry, opakujúceho sa kolobehu života, symbolov, krásy, jemných ornamentov, skrytých posolstiev, mapovanie životných ciest cez mačku k žene, od ženy k mačke až po zjednodušený záznam prírody. Aj maľba je konkrétnejšia, s jemným rozochvením ukrýva v sebe túžby, myšlienky i sny mačky a ženy.

Gabriela Avramová: „Výstava mala svoju premiéru v máji minulého roka v Púchove. Nadväzovala na tvorbu spojenú námetom „žena a mačka“ a ich premeny. Tento rok prebrala organizačné žezlo výstavy Martinčanka Vlasta Števková. Po úvodnom príhovore metodika kultúry Radoslava Pančíka z Turčianskeho kultúrneho strediska povedali krátku anotáciu ku vystaveným prácam manželia Andrea a Tomáš Holičovci, ktorí sú blízkymi priateľmi jednej z autoriek. Vernisáž spestrili svojim hudobným vstupom Dajana Wagnerová spolu so svojim žiakom Tomášom Pieckom. Výstava organizovaná v Martine je plynulým pokračovaním spolupráce dvoch výtvarníčok, ktorých cesty sa spojili počas stredoškolských štúdií na Škole úžitkového výtvarníctva v Lednických Rovniach, kde študovali odbor maľovanie a leptanie skla. Po skončení strednej školy sa cesty autoriek rozišli, a obe sa dali na pedagogickú dráhu. V časovom rozmedzí niekoľkých rokov po ukončení štúdií sa vďaka novému impulzu ich cesty opäť stretli a spoločne sa dohodli na umeleckom spracovaní témy „Žena a mačka“, ktorú každá z nich spracovala svojim osobitým prístupom. Spoločným znakom však je, že obe sa vzdialili od abstraktnej tvorby a námet spracovali veľmi konkrétne. Vlasta Števková tému podala cez reálne stvárnenia mačky až po štylizujúce a deformujúce hľadania ich schúlených línií a tvarov. Oproti tomu Slávka Šlesárová tému stvárnila cez organické ilustračné portréty žien, v ktorých sa objavuje nenápadný tvar mačky. Podľa slov autoriek má prepojenie mačky a ženy v sebe mágiu zeme aj neba a božskú podstatu materstva. Vystavené práce, ktoré sa na vernisáži stretli s pozitívnym ohlasom je možné si pozrieť do začiatku februára v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska.“

Mgr. Monika Ondrušová

Eva Labudová: Z mojej tvorby

16.1. 2017 – 31.3. 2017 • DSS Ľadoveň, Martin
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Tematická výstava - výber výtvarných diel členky Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov Evy Labudovej. Priatelia výtvarného umenia sa ohli tešiť na výtvarné diela Evy Labudovej, dlhoročnej členky Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov. Výstavu s názvom „Z mojej tvorby“ pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Verejnosti bola sprístupnená vo výstavných priestoroch Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov v Martine ( časť Ľadoveň) od 16. januára do 31. marca 2017.

Mgr. Monika Ondrušová

Marcela Pajurková – Pohľady

10.– 31.1. 2017 • Turčianska knižnica v Martine
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Nadšenci výtvarného, ale i fotografického umenia sa mohli tešiť na diela Marcely Pajurkovej, členky Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov. Výstavu pripravila Turčianska knižnica v Martine v spolupráci s Turčianskym kultúrnym strediskom v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Výstava s názvom „Pohľady“ bola verejnosti sprístupnená v priestoroch Turčianskej knižnice v Martine od 10. januára do 31. januára 2017.

Mgr. Monika Ondrušová

Členovia ŠTNV: Krásy zimy

15.12. 2016 o 16.00 h (vernisáž) • Klubové priestory TKS, Martin
16.12. 2016 – 10.1. 2017
(výstava) • Klubové priestory TKS, Martin
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a členovia Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov pripravili pre milovníkov výtvarného umenia výstavu prác členov Štúdia, ktoré už viac ako tridsaťpäť rokov pôsobí pri Turčianskom kultúrnom stredisku. V súčasnosti má dvadsaťštyri členov, no ich počet sa v priebehu rokov menil. Jeho členovia sa pravidelne zúčastňujú výtvarných súťaží, plenérov a tvorivých stretnutí. V rámci roku pripravujú viacero výstav, ktoré svojou úrovňou presahujú nielen rámec regiónu, ale aj kraja. Vedúcou Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov je Emília Kmeťová, ktorej diela taktiež obohatili výstavu. Výstavou s názvom „Krásy zimy“ sa členovia Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov rozlúčili s rokom 2016 a prostredníctvom svojej tvorby poďakovali všetkým priaznivcom za podporu, ktorú im v aktuálnom roku prejavovali.

Mgr. Monika Ondrušová

Ľudmila Balková: Z mojej palety

25.11. 2016 – 12.1. 2017 • DSS Martin-Ľadoveň
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Priatelia výtvarného umenia sa mohli tešiť na výtvarné diela Ľudmily Balkovej, členky Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov. Výstavu s názvom „Z mojej palety“ pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Verejnosti bola sprístupnená vo výstavných priestoroch Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov v Martine ( časť Ľadoveň) od 25. 11. 2016 do 12. 1. 2017.

Mgr. Monika Ondrušová

IN.MÉDIA. ART, II. – výstava výtvarných diel

7.11. – 9.12. 2016 • Klubové priestory TKS, Martin
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Priatelia výtvarného umenia sa mohli tešiť na pestrú paletu výtvarných diel z tvorby členov intermediálneho ateliéru IN.MÉDIA.ART. Vystavujúci autori navštevujú kurzy kresby a maľby a výtvarnej tvorbe sa venujú popri svojom zamestnaní. Ateliér založil pred desiatimi rokmi martinský výtvarník Vlado Báthory. Výstava prezentovala práce vzniknuté v tomto roku. Viac informácií bolo možné nájsť na webovej stránke www.manastudio.sk.
Výstavu s názvom „IN.MÉDIA.ART II “ pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Verejnosti bola sprístupnená od 7. novembra do 9. decembra 2016. Vernisáž výstavy sa uskutočnila 7. novembra 2016 o 16.00 h.

Mgr. Monika Ondrušová

Stretnutie členov ŠTNV

24.11. 2016 od 16.00 h • Klubové priestory TKS, Martin
Pracovné stretnutie členov Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov.

Mgr. Monika Ondrušová

Turiec očami detí – Záverečný program

22.11.2016 • Kultúrny dom vo Valči
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK pripravilo pre deti predškolského veku projekt pod názvom Turiec očami detí. Projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Projekt Turiec očami detí, zaujímavo a interaktívne pripomínajúci predškolákom prostredníctvom tvorivých dielní a prezentácií tradičnú ľudovú kultúru, vyvrcholil záverečným programom, ktorý sa uskutočnil 22. novembra 2016 v Kultúrnom dome vo Valči. Pri realizácii projektu sme počítali s aktívnym zapojením detí do všetkých jeho častí, čím im bola primerane veku priblížená zaujímavá časť regionálnej histórie.
V úvode účastníkov privítal lektor Adam Kmeť, po ňom sa predstavil Detský folklórny súbor Turiec s programom En ten tínus. Po ňom sa odprezentovali domáci Valčania s ľudovým tancom a po nich predškoláci z Blatnice, ktorí si vyslúžili potlesk všetkých zúčastnených za svoj metlový tanec. Pripravený bol aj náučný kvíz o olejkároch a turčianskej prírode v podaní Mgr. Radoslava Pančíka, ktorý mal veľký úspech a do ktorého sa zapojili takmer všetky deti a správnymi odpoveďami ukázali svoje vedomosti, za ktoré získali sladké odmeny.
Počas tvorivých dielní organizátori vyhlásili aj súťaž, určenú pre predškolákov, ktorí dostali zadanie: zdokumentovať vo forme výtvarných prác prírodu Turca - prírodné bohatstvo, ktorým sa Turiec radí k najvzácnejším územiam Slovenska, tradičné remeslá v Turci - výrobu modrotlače, ale i tradíciu olejkárstva v regióne. Nechýbali ani zvyky na stridžie dni - magické dni počas zimného slnovratu, počas ktorých ľudia verili, že temné sily majú väčšiu moc ako tie dobré.
Z prác prihlásených do súťaže porota, ktorá pracovala v zložení: Mgr. Otília Mikušáková, Mária Mravcová a Emília Kmeťová, vybrala tie najzaujímavejšie. Z nich vznikla výstava, ktorá bola súčasťou záverečného kultúrneho programu projektu. Ocenených súťažiacich nájdete v Tlačovej správe.
Záver programu už patril Detskému folklórnemu súboru Turiec, ktorého repertoár sa sústreďuje najmä na zvyky, obyčaje, hry, tance a piesne regiónu Turiec. Námetom programu s názvom: Tak sa oni hrajú bolo remeslo – kováčstvo. Deti sa zahrali na kováča a ich hry boli poprepletané pesničkami, riekankami a vyčítankami. Ich vystúpenie bolo dôstojným ukončením náučného doobedia.
Zámer projektu, vzbudiť záujem detí a verejnosti o zaujímavé možnosti spoznávania tradícií vlastného regiónu a tvorivé trávenie voľného času, bol naplnený a všetci účastníci, ale i organizátori sa už teraz tešia na ďalšie podobné aktivity.

Mgr. Monika Ondrušová

Fotogaléria:

 


Turiec očami detí – Stridžie dni

3.11. 2016 o 10:00 hKultúrny dom vo Valči
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK pripravilo pre deti predškolského veku projekt pod názvom Turiec očami detí. Projekt je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Jeho zámerom je zaujímavo a interaktívne pripomínať deťom prostredníctvom tvorivých dielní a prezentácií tradičnú ľudovú kultúru, ktorá sa pomaly vytráca z nášho bežného života. Takmer zabudnuté tradície v Turci chceme priblížiť prostredníctvom cyklu edukačných aktivít na témy: Príroda Turca, Tradičné remeslá v Turci a Stridžie dni.
Tvorivé stretnutia na tému: Stridžie dni sa uskutočnili 3. novembra 2016 v MŠ v Blatnici a 4. novembra 2016 v MŠ J. V. Dolinského v Martine. Lektorom tvorivých dielní bol Mgr. Radoslav Pančík, ktorý predškolákom porozprával o magickom čase, keď fantázia preberá moc nad realitou, noc vládu nad dňom, chlad nad teplom a v povetrí cítiť „svišťanie stridžích metiel“.
Prichádza obdobie, kedy sa dni nezadržateľne krátia, blíži sa príchod zimy a s ňou i najkratší deň v roku, zimný slnovrat. Predlžovanie noci na úkor denného svetla v našich predkoch vyvolávalo predstavy o nadvláde nepriaznivých síl, pred ktorými bolo potrebné chrániť celé hospodárstvo. Nočná obloha bola plná lietajúcich stríg, ktoré mohli svojimi čarami uškodiť nielen ľuďom, ale i zvieratám. Na ochranu pred zlom preto obyvatelia dedín vykonávali rôzne magické úkony s použitím cesnaku, kríža, či svätenej vody .
Medzi obávané stridžie dni sa počítali Katarína (25. novembra), Ondrej (30. novembra), Barbora (4. decembra), Mikuláš (6. decembra) a Lucia (13. decembra).
V ľudových predstavách sa chápal deň Kataríny ako prvý stridží deň, začiatok zimy. Pastieri trúbením a práskaním bičmi vyháňali strigy z dediny na krížne cesty, ľudia sa chránili pred nepriaznivými silami jedením cesnaku a robením kríža na dverách.
Deň Ondreja sa spájal najmä s veštbami týkajúcimi sa vydaja. Verilo sa na osud človeka a osudom predurčeného partnera. Pre zistenie povolania svojho budúceho muža, liali dievčence roztavené olovo cez ucho kľúča do nádoby so studenou vodou, napr. ak malo olovo tvar pušky, mal byť poľovníkom alebo vojakom. Predškoláčky si počas tvorivých dielní vyskúšali liatie vosku do nádoby so studenou vodou a zistili, že ich budúci manželia budú záhradníci, farmári, ale i kuchári.
Najvýznamnejším stridžím dňom bola Lucia. V tento deň nesmela vkročiť do domu ako prvá cudzia žena. Na dvere domov, stajní a hospodárskych budov ľudia kreslili svätenou vodou kríže, jedli cesnak a dávali ho dokonca spolu s chlebom aj zvieratám. Po domoch chodievali „Lucky“ oblečené v bielych šatách s pomúčenými tvárami, ometajúc steny metličkami z peria, vymetali z domov zlé sily.

Fotogaléria:

 

Projekt Turiec očami detí vyvrcholí 22. novembra 2016 o 10:00 h v Kultúrnom dome vo Valči záverečným kultúrnym programom. Ten bude spojený s preskúšaním nadobudnutých vedomostí, vyhodnotením výtvarnej súťaže a výstavou ocenených prác.

Mgr. Monika Ondrušová

Reťazenie III. – Stopy olejkárov v Turci

26.10.2016 o 16.00 h (vernisáž); 27.10. – 4.11.2016 (výstava) • Kultúrna sála Kriváň, Vrútky
Plagát podujatia  •  Tlačová správa  •  Tlačová správa po

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK v spolupráci s Mestom Vrútky pripravilo pre priaznivcov výtvarného umenia, ako aj širokú verejnosť výstavu s názvom Reťazenie III. Stopy olejkárov v Turci, ktorej vernisáž sa uskutočnila 26. novembra 2016 o 16.00 h v priestoroch kultúrnej sály Kriváň vo Vrútkach. Výstava výtvarných diel bola pripravená z projektových aktivít Reťazenie III. a prezentuje historicky významné miesta, na ktorých zanechali stopy predstavitelia olejkárskeho remesla. Pripomína tým odkaz olejkárskej tradície, ktorá je v turčianskom regióne mimoriadne silná.
Na vernisáži sa predstavil so svojím programom aj Detský a mládežnícky folklórny súbor Kalužiar s tematickým programom nazvaným Šafraníci.
Projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Na výstave predstavilo svoje diela dvadsaťštyri autorov, členov Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov. Diela vznikali najmä počas plenérov pripravených pri realizácii projektu Reťazenie III. Kurátorom výstavy bol výtvarník Peter Matis. Výstavu mohla verejnosť navštíviť od 27. októbra do 4. novembra 2016 v priestoroch kultúrnej sály Kriváň vo Vrútkach.

Fotogaléria:

 

Mgr. Monika Ondrušová

Turiec očami detí – Tradičné remeslá v Turci

26.10. a 27.10. 2016 • MŠ J. V. Dolinského v Martine a MŠ v Blatnici
Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK pripravilo pre deti predškolského veku projekt pod názvom Turiec očami detí. Projekt je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Jeho zámerom je zaujímavo a interaktívne pripomínať deťom prostredníctvom tvorivých dielní a prezentácií tradičnú ľudovú kultúru, ktorá sa pomaly vytráca z nášho bežného života. Takmer zabudnuté tradície v Turci chceme priblížiť prostredníctvom cyklu edukačných aktivít na témy: Príroda Turca, Tradičné remeslá v Turci a Stridžie dni.
Projekt Turiec očami detí odštartoval v septembri 2016 tvorivými stretnutiami na tému: Príroda Turca, pokračoval 26. októbra 2016 v MŠ J. V. Dolinského v Martine a 27. októbra 2016 v MŠ v Blatnici tvorivými dielňami na tému: Tradičné remeslá v Turci. Lektorka tvorivých dielní Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká malým Turčanom v úvode stretnutí priblížila tradíciu olejkárstva, ale i šafraníctva.
Olejkárstvo sa rozvíjalo na tradícii ľudového lekárstva – mastičkárstva a ľudovej medicíny najmä v turčianskych obciach, kde sa vzhľadom na vhodné prírodné klimatické podmienky nachádzalo veľa liečivých rastlín. Tie sa počas vegetačného obdobia zbierali, sušili a lisovali. Z nich sa pripravovali rozličné prípravky, známe boli najmä oleje ako terpentínový, borievkový, rascový, rozmarínový, bobkový, horčicový, kosodrevinový...
Tak napríklad kosodrevinový olej sa používal ako prostriedok na posilňovanie vyčerpaného organizmu, na utíšenie bolesti zubov, či na zmierňovanie reumatických chorôb.
Rozmarínový olej sa pripravoval lisovaním listov kvetov a výhonkov rozmarínu a používal sa najmä pri strate vedomia, na liečenie očného zákalu a slzenia očí. Bol pomerne rozšírený a spájali sa s ním aj rôzne zariekacie a zaklínacie formulky, ale i niektoré lyrické piesne, napr.:

„Zasiala som rozmarínek, nezišiel,
Čakala som na milého, neprišiel...“

„Nechodievaj mi, šuhajko, tade,
polámeš mi rozmarínček v rade,
čo som ho ja v noci sadievala,
s tebou sa zhovárala.“

Oleje, liečivé rastliny, ale i pracovné nástroje turčianski olejkári uchovávali a prenášali v tzv. pudlách, ktoré si predškoláci mohli aj vyskúšať.
Pokračovalo sa tradíciou výroby modrotlače. Modrotlač je indigom farbená bavlnená látka s tlačenými vzormi. Negatívne vzorovanie sa docieľuje tzv. rezervou, t. j. zamedzením farbenia látky v mieste vzoru. Ako rezerváž sa pri výrobe modrotlače používala krycia kaša - papp, ktorá sa nanášala ručne tlačením pomocou modrotlačiarskych foriem. Potlačené plátno sa po zaschnutí farbilo ponorením do kadí naplnených indigovým roztokom (kypa). Rezerva sa odstraňovala praním v slabom roztoku kyseliny sírovej. Usušené plátno sa mangľovalo. Čím bol mangeľ ťažší, tým bolo plátno lesklejšie a vzor výraznejší. Najstaršia zachovaná modrotlač z územia Slovenska pochádza z roku 1783 z Kremnice.
Aby sa predškoláci dozvedeli čo najviac, súčasťou modrotlačovej dielne bola aj prezentácia konkrétnych ukážok tejto techniky. Lektorka deťom ukázala textílie, najmä kroje, zástery, šatky a pod. Neskôr si v tvorivých dielňach mohli navrhnúť vlastný vzor na modrotlačovú formu, vyrobiť si pečiatky s vlastnými návrhmi, ktoré namaľovali modrou farbou a odtlačili na plátenné tašky.
Projekt Turiec očami detí bude pokračovať aj v priebehu novembra 2016 tvorivými dielňami na tému: Stridžie dni.

Fotogaléria:

 

Mgr. Monika Ondrušová

OSUDY II. – opäť medzi nami

19.10.2016 o 14.00 h (vernisáž výstavy)
20.10. – 31.10.2016 (po: 8.00 – 13.00 h, ut – pi: 9.00 – 15.00 h) • Klubové priestory TKS v Martine
Plagát podujatia  •  Bulletin

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo cyklus tvorivých fotografických a výtvarných dielní pod názvom OSUDY II., ktorý bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Prvá časť projektu vo forme tvorivých dielní odštartovala 6. septembra 2016 a v priebehu tohto mesiaca bola realizovaná v priestoroch Psychiatrickej liečebne v Sučanoch. Lektorkou fotografických dielní bola Mgr. art. Zuzana Vajdová, ktorá je profesionálnou fotografkou. Tá odprezentovala rozmanité pohľady na portrét „bez tváre“. Ukážky znázorňovali rôzne možnosti ako „uchytiť“ človeka a jeho pocity bez toho, aby sa identifikovala osoba. Pacienti počas tvorivých stretnutí sami vytvárali a navrhovali takéto situácie a premieňali svoje predstavy do vzniku výslednej fotografie, ktorá zachytáva dušu, emócie, či osobnosť fotografa alebo fotografovaného. Pod odborným vedením lektora Ing. Radovana Šenšela, PhD. boli pre pacientov pripravené štyri výtvarné stretnutia, ktoré mali ucelený charakter. Začínalo sa pravekým umením, kde sa využívala najmä technika uhlíka, ako aj technika “kresba” lepom, ktorý bol zvýraznený makovými zrniečkami. Počas dielní si pacienti vyskúšali rôzne techniky, zamerané na zvládnutie maľby (kresbu ceruzkou, uhlíkom, pastelom, tušom, či akrylovými farbami). Dozvedeli sa viac o možnostiach tvorby – od výberu námetu cez základy výtvarnej tvorby – kompozície a vyskúšanie si jednotlivých techník až k namaľovaniu vlastného obrázku, zachytávajúceho sny, túžby, portréty... Záverečné stretnutie bolo zamerané na hľadanie tvarov v predchádzajúcich technikách a ich premeny do výtvarných diel technikou, ktorú si pacienti najviac obľúbili.
Výsledkom tvorivých stretnutí je výstava fotografií a výtvarných diel. Vzniknuté diela budú vystavené 20. – 31. októbra 2016 v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine.
Slávnostná vernisáž sa konala 19. októbra 2016. Hudobným vystúpením sa prezentoval David Bolek. V mene organizátora projektu všetkých privítala Mgr. Nataša Petrová. Prostredníctvom pripravenej prezentácie oboznámil účastníkov vernisáže s priebehom projektu Mgr. Radoslav Pančík, ktorý slovo udelil aj “našim” lektorom, ktorí zhodnotili úroveň tvorivých stretnutí i vytvorených diel. Mimoriadnosť výstavy podčiarkuje tiež skutočnosť, že diela zobrazujú zdanlivo obyčajné, ale aj nevšedné a predovšetkým inšpiratívne pohľady na bežný život psychicky chorých ľudí – ich osudy. Odkrýva túto problematiku a približuje ju širokej verejnosti, čím sa pokúša o búranie tabu v otázke psychických chorôb, ktoré postihujú čoraz viac ľudí. Pre veľký záujem verejnosti bude výstava “putovať” aj po skončení projektu. Záujemcovia o túto nevšednú výstavu si ju môžu pozrieť 9. – 12. novembra 2016, v rámci podujatia Martinský cestovateľský festival, v priestoroch Kina Moskva v Martine.

Fotogaléria:

 

Mgr. Radoslav Pančík

Fantázia farieb – výstava A. Migátovej a I. Manjeska

4.– 18.10.2016 • Klubové priestory TKS, Martin
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Záujemci o výtvarné umenie sa mohli tešiť na inšpiratívne a žánrovo veľmi pestré diela členov Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov Aleny Migátovaj a Ivana Manjeska. Autorskú výstavu s názvom „Fantázia farieb“ pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Výstava bola verejnosti sprístupnená v klubových priestoroch strediska od 4. októbra do 18. októbra 2016.

Mgr. Monika Ondrušová

Turiec očami detí – Príroda Turca

28. – 30.9.2016 • MŠ Blatnica, MŠ Valča, MŠ J.V.Dolinského Martin
Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK pripravilo pre deti predškolského veku projekt pod názvom Turiec očami detí. Projekt je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Jeho zámerom je zaujímavo a interaktívne pripomínať deťom prostredníctvom tvorivých dielní a prezentácií tradičnú ľudovú kultúru, ktorá sa pomaly vytráca z nášho bežného života. Takmer zabudnuté tradície v Turci chceme priblížiť prostredníctvom cyklu edukačných aktivít na témy: Príroda Turca, Tradičné remeslá v Turci a Stridžie dni.
Prvá časť projektu vo forme tvorivých dielní na tému: Príroda Turca odštartovala 28. septembra 2016 v Materskej škole v Blatnici a v MŠ vo Valči, pokračovala 30. septembra 2016 v MŠ J. V. Dolinského v Martine. Tvorivé stretnutia boli pripravované v spolupráci s odborným lektorom Mgr. Radoslavom Pančíkom, ktorý predškolákov usmerňoval pri spoznávaní nášho regiónu.
Turiec sa radí k najvzácnejším územiam Slovenska, vďaka jedinečnému zastúpeniu fauny a flóry, pýši sa bohatými prírodnými predpokladmi a často sa preto zaraďuje k najmalebnejším oblastiam Slovenska. V Turci sa nachádzajú 2 národné parky a 34 chránených území. NP Malá a Veľká Fatra sú pôvodom jadrové pohoria, ktorých centrom sú kryštalické jadrá. Turčianska kotlina je bohatá aj na minerálne pramene a vodopády (najväčší je Šútovský vodopád – 38 m). Na území sa nachádzajú i vzácne karpatské endemity, 188 chránených druhov živočíchov, či 29 druhov živočíchov európskeho významu. Vzácnosťou je i najväčšia sova v Európe – výr skalný a aj tá najmenšia – kuvik vrabčí. Charakteristickým prvkom NP Veľká Fatra sú hlboko rezané doliny, pričom najkrajšie sú Gaderská a Blatnická dolina s jedinečnou atmosférou. Na území sa vytvorilo aj množstvo krasových útvarov; medzi najznámejšie patrí Perlová jaskyňa, jaskyňa Izabely Textorisovej, či Mažarná.
Projekt Turiec očami detí bude pokračovať v priebehu októbra 2016 tvorivými dielňami na tému: Tradičné remeslá v Turci. Malým Turčanom priblíži výrobu modrotlače, ale i tradíciu olejkárstva v regióne Turiec (domácka výroba a podomový obchod s liečivými olejmi, rastlinami a inými liečivými prípravkami), odkaz olejkárov ako šíriteľov poznatkov, vzdelania a rozhľadenosti.

Fotogaléria:

 

Mgr. Monika Ondrušová

Reťazenie III. – Stopy olejkárov vo Valči

9.9. 2016 od 9.00 – 15.00 h • Obec Valča
Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK pripravilo pre Štúdio turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov a pre všetkých záujemcov o maliarsku tvorbu, sochárstvo a rezbárstvo štvordielny cyklus tvorivých plenérov pod názvom Reťazenie III. Projekt je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Prostredníctvom cyklu plenérov chceme prezentovať historicky významné miesta, na ktorých zanechali stopy predstavitelia olejkárskeho remesla a tým pripomínať odkaz olejkárskej tradície, ktorá je v turčianskom regióne mimoriadne silná.
V oblasti Malej Fatry sa olejkárstvom zaoberali nielen obyvatelia Blatnice, či Kláštora pod Znievom, ale aj obyvatelia z neďalekých Lazian, Slovian, Trebostova, Vrícka, či Valče. Práve Valča privítala výtvarníkov, sochárov a rezbárov v piatok 9. septembra 2016, kde Reťazenie III. vyvrcholilo štvrtým plenérom.
Spôsob života obyvateľov olejkárskych obcí, ich podnikania a ďaleké cesty po Rusku a Strednej Ázii opísal vo svojich príspevkoch do Slovenských pohľadov a Národných novín v rokoch 1885 – 1904 Matúš Filo, valčiansky rodák. Tieto vyšli knižne v roku 1888 pod názvom „Slovenský obchodník v Ruskom kraji“.
Možno tiež spomenúť, že známy obchodník Matúš Filo sa v roku 1898 oženil s Antóniou Bakošovou zo Slovian, ktorej rodina bola taktiež známa olejkárstvom. Práve Slovany boli v centre olejkárskej oblasti, a preto i v erbe obce z roku 1796 sa nachádzajú dve vázy s ratolesťami a medzi nimi je kalich, ktorý je pravdepodobne znakom olejkárstva.
Naše poďakovanie patrí p. Jánovi Lučanovi a p. Jaromírovi Meriačovi, ktorí umelcov sprevádzali celou dedinou a oboznámili ich s miestnymi kultúrnymi pamiatkami na informačnej tabuli s mapou olejkárskych domov. Lokálnou zaujímavosťou sú tradičné murované domy olejkárov, pre ktoré bola typická členená uličná fasáda s plastickým orámovaním okien a murovanými štítmi so sedlovou strechou. Výtvarníkov zaujal výklad o zaujímavých objektoch, ako aj ďalšie detaily z histórie obce.
Výsledkom tvorivých stretnutí projektu Reťazenie III. bude výstava vzniknutých diel, ktoré budú verejnosti sprístupnené 27. októbra – 4. novembra 2016 v priestoroch kultúrnej sály Kriváň vo Vrútkach. Slávnostná vernisáž sa uskutoční 26. októbra 2016 o 16.00 h.

Mgr. Monika Ondrušová

Fotogaléria:

 

Hana Halasová – Inšpirované letom

7.9. – 29.9. 2016 • Klubové priestory TKS, Martin
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Priatelia výtvarného umenia sa mohli tešiť na pestrú paletu výtvarných diel členky Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov Hany Halasovej. Autorka výstavy sa o maľovanie zaujímala už od detstva, ale intenzívne sa mu začala venovať až v neskoršom veku. Z výtvarných techník uprednostňuje okrem akrylovej maľby aj pastel, akvarel, olej a rôzne kombinované techniky. Z námetov sú to hlavne krajinky, portréty, postavy a abstraktná maľba. Autorskú výstavu pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Júlia Váradiová – Svet mojimi očami

7.9. – 10.10. 2016 • DSS Martin-Ľadoveň
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Priatelia výtvarného umenia sa mohli tešiť na výtvarné diela Júlie Váradiovej, členky Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov. Autorka o výstave: „Vyrástla som obklopená krásnou prírodou. Vždy som to túžila zvečniť, ale až teraz nedávno sa mi to začalo dariť. Robím to s radosťou a láskou. A napĺňa ma to životnou energiou.“ Výstavu s názvom „Svet mojimi očami“ pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Verejnosti bola sprístupnená vo výstavných priestoroch Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov v Martine (časť Ľadoveň) od 7. septembra do 10. októbra 2016.

Výstava „Tváre Martina“

2.– 12.8.2016 (vernisáž 1.8.2016 o 16.00 h) • Klubové priestory TKS v Martine
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Priatelia nielen výtvarného umenia sa mohli tešiť na výber z diel umelca Milana Thomku Mitrovského, ktorý najmä prostredníctvom portrétov dokumentoval históriu a život Martina a sám sa stal jednou z jeho ikonických tvárí.
Milan Thomka Mitrovský (1875—1943) bol prozaik, publicista, autor článkov, recenzií, glôs; maliar, zakladateľ spoločnosti „felibrov“, konzervatívny tradicionalista. Vzdelaný v Prahe, potom v Mníchove, s hlbokým štúdiom umenia starých majstrov. Opakovane absolvoval pobyty vo Florencii, kolíske talianskej renesancie. V Martine prežil najväčšiu časť života a vytvoril väčšiu časť svojej tvorby. Orientoval sa predovšetkým na portrét. Celkové výtvarné dielo Milan Thomku Mitrovského je rozsiahle, vyše 100 diel vlastní Matica slovenská, asi 60 diel je v Slovenskej národnej galérii, 40 v Turčianskej galérii, zvyšok po pár kusoch v iných galériách. Veľká časť je v pozostalosti M. Th. Mitrovského.
Výstavu s názvom „Tváre Martina“ pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Deň radosti

13.8. 2016 • Kmeťov dvor, Dolný Kalník
Plagát podujatia

Multižánrové podujatie, nesúce podtitul stretnutie ľudí dobrej vôle, zamerané na prezentáciu umelcov zo všetkých kútov Žilinského kraja, ktorí sa venujú umeniu v akejkoľvek jeho forme.

Vyfarbi si prázdniny 1

29.7.2016 od 10.00 – 12.00 h • Priestor pri budove TKS v Martine
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizovalo v uplynulých dňoch pre prázdninujúce deti zaujímavé podujatie „Vyfarbi si prázdniny“.
Počas tvorivého dopoludnia, do ktorého sa zapojili aj mnohí rodičia, sa deti naučili, koľko krásnych vecí sa dá vyrobiť z recyklovaného papiera a koľko zábavy sa pri tom dá zažiť. Deti vytvorili zvieratká – rybky, sovy, či kuriatka. Niektoré pre svojich rodičov vyrobili kvety z papiera, nakreslili pekný prázdninový obrázok alebo vymaľovali maľovanku.
Organizátorom podujatia sa ich zámer vydaril – pri Turčianskom kultúrnom stredisku v Martine sa stretli prázdninujúce deti, aby sa zabavili, strávili spoločne príjemné, nezabudnuteľné chvíle. Všetky zúčastnené deti boli za svoju snahu a tvorivosť odmenené sladkosťami a tí najšikovnejší kresliarskymi a písacími potrebami.
Pre veľký úspech bude séria podujatí „Vyfarbi si prázdniny“ pokračovať 4. augusta, 26. augusta a 30. augusta vždy v čase od 10:00 h do 13:00 h pri budove Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine.
Všetky deti sú srdečne vítané!

Mgr. Monika Ondrušová

Fotogaléria:

 

Jarmila Ladiverová – Letné variácie

4.7. - 29.7.2016 • Klubové priestory TKS v Martine
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Autorská výstava členky Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov.

Mgr. Monika Ondrušová

Reťazenie III. – Stopy olejkárov v Turci

1.7.2016 od 9.00 – 15.00 h • Obec Blatnica
Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK pripravilo pre Štúdio turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov a pre všetkých záujemcov o maliarsku tvorbu, sochárstvo a rezbárstvo štvordielny cyklus tvorivých plenérov pod názvom Reťazenie III. Projekt je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Prostredníctvom cyklu plenérov chceme prezentovať historicky významné miesta, na ktorých zanechali stopy predstavitelia olejkárskeho remesla a tým pripomínať odkaz olejkárskej tradície, ktorá je v turčianskom regióne mimoriadne silná.
Prvý z cyklu plenérov sa uskutočnil 20. mája 2016 v obci Kláštor pod Znievom. Výber miesta na tvorivé stretnutie nebol vôbec náhodný, pretože táto turčianska obec môže byť právom hrdá na svoju bohatú olejkársku históriu. Turčianske olejkárstvo sa pravdepodobne vyvíjalo pod vplyvom rehoľníkov a jezuitov z Kláštora pod Znievom, ktorí sa venovali liečiteľstvu a liečivým bylinám. Už v 16. storočí založili prvú botanickú záhradu liečivých rastlín v strednej Európe. Liečenie bylinkami sa rozšírilo aj medzi obyvateľov okolitých obcí, ktorí sa následne začali venovať výrobe liečivých olejov, spracovaniu liečivých rastlín a podomovému predaju. Treba pripomenúť záznam od znievskeho farára Jana Valentiniho z roku 1808, ktorý viaže počiatky turčianskeho olejkárstva k príchodu jezuitov do turčianskej prepozitúry. K podobnému poňatiu sa prikláňa aj J. Škultéty v diele ,,Nehaňte ľud môj“ (1928) a V. Pauliny-Tóth v rozprávke ,,Dva olejkári" (Sokol IV, 1865, str. 29-30). Obidvaja majú rovnakú mienku, že jezuiti znievskeho kláštora učili turčiansky ľud vyrábať oleje a pestovať liečivé rastliny. Je nesporné, že jezuiti dali turčianskemu olejkárstvu širší a odbornejší charakter, obohatili pestovanie a výrobu medikamentov, čiže liekov.

Druhý z cyklu plenérov sa uskutočnil 12. júna 2016 v Slovenskom národnom múzeu v Martine – Múzeu slovenskej dediny, kde neprofesionálni umelci mali možnosť načerpať nové podnety pre svoju tvorbu. Počas obidvoch plenérov na ich tvorbu dohliadal lektor Ján Prostredný, odborne ich viedol a usmerňoval, hodnotil nimi vytvorené diela... Počas plenérov si neprofesionálni umelci vyskúšali rôzne techniky – kresbu ceruzkou, uhlíkom, pastelom, či farbami.
V piatok 1. júla 2016 Reťazenie III. pokračovalo už tretím plenérom. Výtvarníci a rezbári sa stretli v obci Blatnica, ktorá je zároveň vstupnou bránou do nádhernej Gaderskej doliny a ktorá bola v uplynulých storočiach rajom bylinkárov, šafraníkov a olejkárov. Dnes z ich fortieľu zostalo iba pár zabudnutých receptov a osobitá architektúra.
Niektoré rodiny dokonca dodnes používajú staré liečebné prostriedky, ktorými sa preslávili už ich dedovia. Mnohí ľudia presne poznajú pomer zmesí do liečivých čajov, vedia kedy liečivé rastliny zbierať a ako ich správne sušiť. Dodnes sa napríklad ako univerzálny liek na rany používa jeden z druhov ľalie namočenej v liehu, niektorí starší ľudia ovládajú výrobu tinktúr z nechtíka.
Olejkári so svojimi výrobkami kočovali po celej Európe, najlepšie sa im však darilo v Strednej Ázii. Domov sa vracali iba raz za čas, bohatší, aby sa pustili do budovania domov, na tú dobu pomerne honosných. Mnohé stavebné prvky pritom odpozorovali z ciest po svete a tak je dodnes v Blatnici sústredená zaujímavá domová architektúra - typické olejkárske domy s klenutými bránami, ktoré sú jednou z atrakcií obce.
K najznámejším blatnickým olejkárom patrili otec a strýko poetky Maše Haľamovej - Ján a Jozef Haľamovci. So svojím kvalitným tovarom zablúdili až do Turkestanu, kde si založili obchody v Kokande a Samarkande. Maša Haľamová sa vo svojich spomienkach vyznáva, že otca si príliš neužila, vychovala ju učiteľka Oľga Textorisová v ďalekej Starej Pazove.
Dom jej sestry Izabely Textorisovej, prvej slovenskej botaničky, môžete v centre Blatnice obdivovať dodnes. V kultúrno-spoločenskej miestnosti sa nachádza zrekonštruovaná farebná stena z kvetín, ktoré nakreslila Izabela Textorisová. Byliny z okolia Blatnice videla skôr vedeckým, ako liečiteľským pohľadom. K jej najväčším objavom patrí dovtedy neznámy bodliak, ktorý našla v masíve Tlstej. Dodnes nesie meno po nej - Textorianum marg. Aj v poézii Maše Haľamovej hrá bodliak nemalú úlohu - označuje ho ako svoj heraldický znak.
V piatok 9. septembra 2016 Reťazenie III. vyvrcholí štvrtým plenérom. Výtvarníci, rezbári a sochári sa stretnú vo Valči. Lokálnou zaujímavosťou sú tradičné murované domy olejkárov, pre ktoré bola typická členená uličná fasáda s plastickým orámovaním okien a murovanými štítmi so sedlovou strechou.

Fotogaléria:

 

Mgr. Monika Ondrušová

Inšpirácie – Farebné svety

24.6. – 6.9.2016 • DSS Martin-Ľadoveň
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Výber výtvarných prác detí a dospelých navštevujúcich SZUŠ M. Haľamovej 21, Martin.

Turiec maľovaný 2016

12.6. - 31.8.2016 • SNM v Martine – MSD (Martin – Jahodnícke háje, Voziareň z Moškovca)
Tlačová správa s vyhodnotením

V nedeľu 12. júna 2016 sa o 10.30 h v objekte Voziarne z Moškovca v SNM v Martine - Múzeu slovenskej dediny uskutočnila vernisáž výstavy Turiec maľovaný, spojená so slávnostným odovzdávaním diplomov oceneným deťom materských škôl a žiakom základných škôl a základných umeleckých škôl.
Literárno-výtvarnú súťaž Turiec maľovaný organizuje Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a je sprievodným podujatím Turčianskych slávností folklóru. Projekt XXXII. ročník Turčianskych slávností folklóru je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Súťaž bola ako každý rok zameraná na priblíženie tradičnej ľudovej kultúry a charakteristické krajové zvláštnosti regiónu Turiec. Do siedmeho ročníka sa zapojili súťažiaci so 168 výtvarnými prácami. Úroveň súťaže hodnotila odborná porota v zložení: Mária Mravcová, Emília Kmeťová a Radoslav Pančík. Vernisážou prítomných sprevádzal moderátor Vladimír Šlepec. V kultúrnom programe sa predstavila Ľudová hudba Borka z Martina, ktorá sa postarala o príjemnú atmosféru. Výstava výtvarných prác bude verejnosti sprístupnená v SNM v Martine – Múzeu slovenskej dediny do 31. augusta 2016.

Fotogaléria:

 

Mgr. Monika Ondrušová

Krása čipky

2.– 28.6. 2016 (2.6. 2016 o 16.00 h vernisáž) • Klubové priestory TKS v Martine
Plagát podujatia  •  Tlačová správa  •  Tlačová správa po

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo výstavu paličkovanej čipky s názvom Krása čipky.
Vernisáž výstavy sa uskutočnila 2. júna 2016 v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine o 16.00 h. Kultúrny program na vernisáži zabezpečil spevácky zbor Severanka. Úvodný príhovor mala pani Viera Švecová – predsedkyňa združenia Pôvabnica Turca.
Svoje práce na výstave predstavili členky OZ Pôvabnica Turca. Združenie vzniklo pretransformovaním Klubu paličkovania a svoju činnosť zahájilo už v roku 2000. Výsledkom činnosti členov je úctyhodný počet výstav nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Vydali niekoľko publikácií, ako Tajomstvá Liptovskej čipky, Oblúky a rohy v Liptovskej čipke, Vianočné ozdoby a iné. O publikácie je veľký záujem v Nemecku, Švajčiarsku, ale i USA.
Ich hosťom a zároveň spoluvystavujúcim boli členovia OZ Klubu paličkovanej a frivolitkovanej čipky Košice pri senior dome Košice. Združenie vzniklo v roku 1997 a jeho vznik podnietil sen skupiny žien, ktoré chceli preniknúť do tajov paličkovanej čipky a spoznať túto náročnú techniku s bohatou históriou v Európe, ale nie v ich rodnom Above.
Členovia oboch združení sa nevenujú paličkovaniu profesionálne, ale s cieľom podporovať, spoznať, zvládnuť a rozvíjať toto staré tradičné remeslo. To, že sa im darí napĺňať svoj cieľ, si záujemci môžu pozrieť na práve prebiehajúcej výstave, ktorá je pre verejnosť sprístupnená do 28. júna 2016.

Fotogaléria:

 

Mgr. Monika Ondrušová

Výber z tvorby – maľba v prírode

9.5. – 23.6. 2016 • DSS Martin-Jahodníky
Plagát podujatia

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Martin usporiadali výstavu výtvarných prác členov Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov pod názvom Výber z tvorby – maľba v prírode.

Mgr. Monika Ondrušová

VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2016

17.3. 2016 o 16.00 h (vernisáž), 18.3. – 4.4. 2016 (výstava) • Klubové priestory TKS v Martine
Plagát  •  Propozície  •  Tlačová správa a výsledky  •  Výsledky krajského kola

53. ročník celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby.
Priaznivci výtvarného umenia sa stretli minulý týždeň (17. marca 2016) v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine pri príležitosti otvorenia súťažnej výstavy a odovzdávania ocenení pre víťazov regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2016.
Regionálnu súťaž pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
V aktuálnom 53. ročníku sa súťaže zúčastnilo až 36 autorov s vyše stovkou prác. Veľmi nás tešia noví aktívni výtvarníci, ktorí svojou účasťou spestrili paletu diel Výtvarného spektra. Neodmysliteľnú súčasť súťaže tvorili práce členov Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov, ktorí už tradične obohatili výtvarné spektrum. Porota v zložení: Peter Matis, Renáta Ižipová a Monika Váleková vybrala kolekciu prác, ktoré budú reprezentovať náš región na krajskom kole.
Krajské kolo Výtvarného spektra 2016 sa uskutoční 10. 6. 2016 v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Turzovke.
Pridanou hodnotou súťaže bol aj rozborový seminár, ktorý bol súčasťou vernisáže a jeho cieľom bolo pomôcť neprofesionálnym výtvarníkom z Turca v rozvíjaní umeleckej kreativity aj technických schopností v ich ďalšej výtvarnej tvorbe. Všetkým autorom ďakujeme za účasť na tohtoročnom 53. ročníku, víťazom srdečne blahoželáme a do ďalšej tvorby prajeme veľa inšpirácie. Výsledky nájdete v Tlačovej správe.

Fotogaléria:

 

Mgr. Radoslav Pančík

Vesmír očamí detí – vyhodnotenie súťaže

25.2. 2016 o 14.00 h vyhodnotenie a vernisáž • Klubové priestory TKS v Martine
Plagát podujatia  •  Propozície súťaže  •  Tlačová správa s výsledkami

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizovalo regionálne kolo výtvarnej súťaže pre žiakov materských, základných a základných umeleckých škôl Vesmír očami detí. Hlavnou myšlienkou tejto súťaže je dať deťom priestor na vyjadrenie ich predstavy o vesmíre, mimozemských civilizáciách, hviezdach...
V tomto roku sa do súťaže zapojilo 30 škôl a prihlásených bolo spolu 296 výtvarných prác. Predsedom poroty bol Mgr. Radoslav Pančík (odborný metodik pre výtvarníctvo), členkami pani Mária Mravcová a pani Emília Kmeťová. Práce, ktoré ocenila porota, nájdete v tlačovej správe.

Fotogaléria:

 

Mgr. Monika Ondrušová

Výstava 3 až 5 autorov – Rado van Šenšel

Stiahnuť plagát  •  Pozvánka  •  Tlačová správa

Výstava s názvom „3 až 5 autorov“, ktorej vernisáž sa uskutočnila 23. októbra 2015 o 16:00 h vo výstavných priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine. Výstava bola prierezom tvorby autora za posledné 2 roky. Odlišné techniky a zdanlivo nesúvisiace diela sú výsledkom autorovho širokého záberu a neustáleho hľadania nových foriem maľby. Zrejme práve vďaka tomu si každý nájde to svoje. Výstava priniesla niekoľko odlišných tém, techník a motívov. Jeden/jediný z autorov Rado van Šenšel, rodák z Turca, predstavil ochutnávku cyklov: olejomaľby „Jedlo je na jedenie, nie na maľovanie“, infantilný surrealizmus v štýle „Bájky“, časť pietnej série „Náhle po smrti“, portréty, grafické ilustrácie, komiks a karikatúry.
Rado van Šenšel je rodák z Martina. Začal kresliť od útleho detstva a počas druhého stupňa ZŠ začal navštevovať Základnú umeleckú školu Frica Kafendu vo Vrútkach, ktorú nedokončil. Naplno sa kresba a neskôr aj maľba prejavili počas obdobia na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, kde štúdiom Záhradnej a krajinnej architektúry absolvoval práve predmety kresba a aj maľba. Postupne založil undergroundový večerný krúžok kreslenia, ktorý spolu s Ladislavom Bakayom pretavili do komiksových seáns. Počas doktorantúry na Biotechnike zelene založili komiksovú skupinu F=art, ktorá stojí za dvoma výstavami v Nitre, zúčastnili sa komiksových festivalov v Poľskej Poznani, maďarskej Budapešti a inde. Po štúdiu odišiel Rado van Šenšel do Nepálu, kde prostredníctvom dobrovoľníckej práce učil kreslenie a biológiu na jednej zo základných škôl pod Annapurnou. Po návrate do Martina 2013 sa začal venovať maľbe naplno. Pár obrazov vzniklo v Prahe, kde nasával kultúrne podnety. Na jeseň 2013 predstavil svoje „Bájky“ na výstave v Bardejove, na jar 2014 menšiu výstavu s názvom „Za rohom jedno- jednorožca“ v Boskovicích na Morave a výstavu v Nitre s názvom „Centrobrazy“. Popri ilustráciách, karikatúrach, krátkych komiksoch vytvoril dizajn skateboardu pre jedinú slovenskú skateboardovú značku Hoity Toity. Venuje sa príležitostne street artu a je častým členom živého maľovania na akciách s názvom Live Painting. V jeho tvorbe prevládajú veľkooké zvieratá v rôznych ľudských situáciách, ktoré sú často výsmechom alebo kritikou konzumného životného štýlu, spoločnosti, módy, trendov, ale často pozdvihuje umenie, ekológiu, prírodu. Z času na čas maľuje zátišia, najmä zvyšky potravín, z ktorých tiež dýcha istá forma reflexie na okolie a umenie. Autor nechce zotrvať pri jednom štýle, ťahoch a motíve. Pozoruje, skúša a posúva svoju maľbu všetkými smermi pre uspokojenie rozmanitosti chutí tvoriť. V maľbe nehľadá sám seba, ale prostredníctvom seba hľadá maľbu.

Fotogaléria:

 

Mgr. Radoslav Pančík

Osudy medzi nami

19.10. - 10. 2015 (po: 8.00 – 13.00 h, ut – št: 9.00 – 15.00 h)
(20.10. 2015 - vernisáž výstavy ) • Výstavné priestory TKS v Martine

Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo cyklus tvorivých fotografických a výtvarných dielní pod názvom Osudy, ktorý bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Prvá časť projektu vo forme tvorivých dielní bola realizovaná v priestoroch Psychiatrickej liečebne v Sučanoch v mesiacoch august – september 2015. Tvorivé stretnutia boli pripravené v spolupráci s odbornými lektormi v oblasti fotografie (Mgr. art. Zuzana Vajdová) a výtvarného umenia (Ing. Radovan Šenšel, PhD.), ktorí pacientov usmerňovali pri vyjadrovaní ich pocitov a nálad v jednotlivých umeleckých žánroch.
Výsledkom tvorivých stretnutí je výstava fotografií a výtvarných diel. Vzniknuté diela boli vystavené 19. - 22. októbra 2015 vo výstavných priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine. Slávnostná vernisáž sa konala 20. októbra 2015. Hudobným vystúpením sa prezentovali žiaci Základnej umeleckej školy Martin – Ul. P. Mudroňa. V mene organizátora projektu všetkých privítal Mgr. Radoslav Pančík, ktorý prostredníctvom pripravenej prezentácie oboznámil účastníkov vernisáže s priebehom projektu. Slovo udelil aj „našim“ lektorom, ktorí zhodnotili úroveň tvorivých stretnutí i vytvorených diel.
Zaujímavosťou výstavy boli krátke literárne ukážky umiestnené pod dielami, ktoré „slúžili“ ako popisky vytvorených diel a boli súčasťou pripravenej výstavy. Vznikli počas záverečnej tvorivej dielne, ktorá bola zameraná na literárne umenie. Pacienti počas nej vyjadrovali svoje pocity, postoje, názory, ale i nálady pri pohľade na nimi vytvorené diela.
Mimoriadnosť výstavy podčiarkuje tiež skutočnosť, že diela zobrazujú zdanlivo obyčajné, ale aj nevšedné a predovšetkým inšpiratívne pohľady na bežný život psychicky chorých ľudí – ich osudov. Odkrýva túto problematiku a približuje ju širokej verejnosti, čím sa pokúša o búranie tabu v otázke psychických chorôb, ktoré postihujú čoraz viac ľudí.
Pre veľký záujem verejnosti bude výstava „putovať“ aj po skončení projektu. Záujemcovia o túto nevšednú výstavu si ju môžu pozrieť 4. - 8. novembra 2015, v rámci podujatia Martinský cestovateľský festival, v priestoroch Kina Strojár v Martine.

Fotogaléria:

 

Mgr. Monika Ondrušová

Osudy – tvorivé dielne

31.8. 2015 od 9.00 – 10.00 h • Psychiatrická liečebňa Sučany
Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo cyklus tvorivých fotografických a výtvarných dielní pod názvom Osudy.
Týmto projektom sa Turčianske kultúrne stredisko v Martine pokúša o búranie tabu v otázke psychických chorôb, ktoré postihujú čoraz viac ľudí.
Prvá časť projektu vo forme tvorivých dielní bola realizovaná v priestoroch Psychiatrickej liečebne v Sučanoch v mesiacoch august – september 2015. Chceli sme tak pomôcť podporiť tvorivé využívanie voľného času klientov liečebne, ako aj ich snahy o sebarealizáciu.
Druhú časť projektu predstavovali výstavy vzniknutých fotografií a výtvarných diel, ktoré boli umiestnené na verejných priestranstvách, ale aj v školách regiónu Turiec, čím sme chceli túto problematiku priblížiť širokej verejnosti.
Prvé tvorivé stretnutie sa uskutočnilo 18. augusta 2015. Lektorkou fotografickej dielne bola Zuzana Vajdová, ktorá je profesionálnou fotografkou. Účastníkom stretnutia priblížila viacero pohľadov na portrét, ktorý zachytáva dušu, emócie, či osobnosť fotografa alebo fotografovaného.
Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Turiec maľovaný 2015

1. 8. - 31. 8. 2015 • SNM v Martine – MSD (Martin – Jahodnícke háje, vozáreň Moškovec)
Výstava výtvarných a literárnych prác detí a žiakov.

Výstava Evy Labudovej „Lúka plná kvetov“

4. – 28. 8. 2015 (Po: 8.00 - 13.00 h, Ut - Pi: 9.00 - 15.00 h) • Výstavné priestory TKS v Martine
Plagát podujatia
Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK pripravilo vo svojich výstavných priestoroch ďalšiu zaujímavú výstavu. Tentoraz vystavovala svoje diela členka Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov Eva Labudová. Výstava Lúka plná kvetov bola verejnosti sprístupnená od 4. augusta 2015 do 28. augusta 2015 v čase po: 8.00 - 13.00 h, ut - pi: 9.00 - 15.00 h.

Výtvarné spektrum – vybraná kolekcia

1. 8. - 25. 8. 2015 od 9.00 – 15.00 h • Miesto: DSS Ľadoveň
Výber výtvarných prác z regionálneho kola súťaže Výtvarné spektrum 2015.

Reťazenie II. - Stopy štúrovcov v Turci (Trebostovo)

22. 8. 2015 od 10.00 h • Jazdecký klub Polet, Trebostovo
Plagát podujatia
Tretí tvorivý plenér z cyklu Reťazenie II. – Stopy štúrovcov v Turci, určeného pre členov Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov a regionálnych neprofesionálnych umelcov - výtvarníkov, rezbárov a sochárov. Účastníci plenéru pracovaliť v malebnom prostredí obce Trebostovo, lektorom bol PaedDr. Ján Prostredný. Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Amfiko Street Soul

8. 8. 2015 od 10.00 h • Amfiteáter, Martin
Multikultúrny festival pre mladú generáciu. Akcia zameraná na kultúru a umenie vychádzajúce zo života v meste. Prezentácia rôznorodých hudobných a tanečných zoskupení, ukážky činností adrenalínových športovcov (skateboard, free style BMX), taktiež street art, maľovanie naživo známe ako LIVE PAINTING.

Reťazenie II. - Stopy štúrovcov v Turci (Blatnica)

16. 8. 2015 od 11.30 h • Obec Blatnica
Tlačová správa

Reťazenie II. 2015

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja pripravilo pre Štúdio turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov a pre všetkých záujemcov o výtvarnú tvorbu, sochárstvo a rezbárstvo cyklus tvorivých dielní pod názvom Reťazenie II. - Stopy štúrovcov v Turci.
Projekt „Reťazenie II.“ je pokračovaním série tvorivých plenérov pre neprofesionálnych umelcov, ktoré sa prvýkrát uskutočnili v roku 2014. Tohtoročný projekt je založený na tradícii, ktorá je v našom regióne mimoriadne silná. Práve v roku 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra si chceme aj týmto spôsobom pripomenúť odkaz štúrovskej generácie a miesta s ňou spojené.
Prvý z cyklu plenérov sa uskutočnil 21. júna 2015 v SNM v Martine – Múzeu slovenskej dediny, v druhom sme zavítali v nedeľu 16. augusta 2015 do malebnej obce Blatnica. Počasie bolo žičlivé a umožnilo účastníkom stráviť deň na čerstvom dedinskom vzduchu, kde si oddýchli, načerpali pozitívnu energiu z prírody turčianskeho vidieka, ale hlavne zbierali nové podnety pre svoju tvorbu. Na ich prácu dohliadal lektor Ján Prostredný, odborne ich viedol a usmerňoval, hodnotil nimi vytvorené diela... Počas plenéru si osemnásti neprofesionálni umelci vyskúšali rôzne techniky – kresbu ceruzkou, uhlíkom, pastelom, či farbami.
V sobotu 22. augusta 2015 Reťazenie II. pokračovalo už svojim tretím plenérom. Výtvarníci a rezbári sa stretli v obci Trebostovo počas multižánrového podujatia Deň radosti.

Fotogaléria:

 

Mgr. Monika Ondrušová

Turiec maľovaný

5.6. 2015 (uzávierka súťaže); 21.6. 2015 o 10.00 h (vyhodnotenie) • Múzeum slovenskej dediny
Plagát podujatia  •  Tlačová správa  •  Propozície  •  Vyhodnotenie

Turiec maľovaný 2015

V nedeľu 21. júna 2015 sa o 10.00 h v objekte vozárne Moškovec v SNM v Martine - Múzeu slovenskej dediny uskutočnila vernisáž výstavy Turiec maľovaný, spojená so slávnostným odovzdávaním diplomov oceneným deťom materských škôl a žiakom základných škôl a základných umeleckých škôl. Organizátorom tejto literárno-výtvarnej súťaže bolo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja).
Súťaž je každoročne zameraná na priblíženie tradičnej ľudovej kultúry a charakteristické krajové zvláštnosti regiónu Turiec. Nakoľko si v roku 2015 pripomíname 200. výročie narodenia nášho významného národného buditeľa Ľudovíta Štúra, bol tohtoročný VI. ročník súťaže obohatený o tému: „Rok Ľudovíta Štúra – práce venované 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra“. Súťaž bola realizovaná s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Do šiesteho ročníka sa zapojili súťažiaci s 82 výtvarnými a 1 literárnou prácou. Úroveň výtvarnej časti súťaže zhodnotila odborná porota v zložení: Mgr. Otília Mikušáková, Emília Kmeťová a Mária Mravcová a o výsledkoch literárnej časti súťaže rozhodovala porota v zložení: Mgr. Eva Benčíková, Mgr. Monika Ondrušová a Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká. Vecné ceny si víťazi jednotlivých kategórií prevzali z rúk riaditeľky TKS Mgr. Nataše Petrovej. Vernisážou prítomných sprevádzal moderátor Adam Kmeť, manažér TKS pre záujmovo-umeleckú činnosť. V kultúrnom programe sa predstavil sólista – inštrumentalista Andrej Majerčík z Diakovej a po odovzdaní ocenení vystúpil DDS Kamarát s recitačným pásmom pod názvom Prvý mládenec slovenský, ktoré bolo venované Roku Ľudovíta Štúra.
Výstava výtvarných prác bude verejnosti sprístupnená v SNM v Martine – Múzeu slovenskej dediny do 31.8. 2015.
Ocenených súťažiacich nájdete vo Vyhodnotení.

Fotogaléria:

 

Mgr. Monika Ondrušová

Otília Mikušáková – Z mojej tvorby

28.5. – 10.6. 2015 • TKS v Martine
Plagát podujatia   •   Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo vo svojich priestoroch ďalšiu zaujímavú výstavu. Tentoraz predstavila svoje diela Otília Mikušáková, rodáčka z Horného Kalníka, ktorá je od roku 2002 členkou Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov.
Výstava bola slávnostne otvorená 28. mája 2015 vystúpením Martinského evanjelického spevokolu. Podujatie svojou účasťou a krásnym slovom podporila riaditeľka odboru kultúry a cestovného ruchu ŽSK Zuzana Kmeťová. Riaditeľka TKS v Martine Nataša Petrová prítomným bližšie predstavila autorku, ktorá je aj v dôchodkovom veku veľmi aktívna – spieva v speváckom zbore, venuje sa paličkovanej čipke, je členkou Štúdia TNV, či turistického oddielu.
Autorská výstava Otílie Mikušákovej bola verejnosti sprístupnená do 10. júna 2015 (po: 8.00 - 13.00 h, ut - pi: 9.00 - 15.00 h).

Fotogaléria:

 

Kontakt na metodika TKS:
Mgr. Monika Ondrušová, tel. 043/4132394, mobil 0917 494708, e-mail: ondrusova.tks@gmail.com

Máj – lásky čas

4. – 29.5. 2015 od 9.00 do 16.00 h • DSS a zariadenie pre seniorov na Ľadovni
Výstava predstavujúca výber prác členov Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov na tému „Máj – lásky čas“.

Pozdrav z Padiny

15.4. – 25.5.2015 • Výstava v Klubových priestoroch TKS v Martine
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko (TKS) v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo pre verejnosť výstavu insitnej maliarky z Padiny (Srbsko) Anny Kotvášovej pod názvom Pozdrav z Padiny. Na vernisáži, ktorá sa uskutočnila v stredu 15. 4. 2015 popoludní vo výstavných priestoroch strediska na Divadelnej ulici v Martine, panovala od začiatku dobrá nálada, o ktorú sa postaralo trio z Ľudovej hudby Skupinka aj samotná maliarka, ktorá prišla v ľudovom kroji a umocnila tak atmosféru odvolávajúcu sa na tradície predkov. Výstava je sprístupnená vo výstavných priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine do 25. mája tohto roku.
Kontakt na metodika TKS:
Mgr. Monika Ondrušová, tel. 043/4132394, mobil 0917 494708, e-mail: ondrusova.tks@gmail.com

Fotogaléria:

 

Výber prác z výtvarného spektra 2015

1.4. – 4.5. 2015 od 9.00 do 16.00 h • DSS a zariadenie pre seniorov na Ľadovni
Plagát podujatia

Výstava predstavujúca výber výtvarných prác turčianskych výtvarníkov.
Kontakt a informácie:
Mgr. Radoslav Pančík, mobil: 0917 494 708, e-mail: radoslav.pancik@gmail.com

Výtvarné spektrum 2015

19.3. – 16.4. 2015 (výstava) • Výstavné priestory Slovenskej národnej knižnice v Martine
Plagát podujatia  •  Propozície  •  Prihláška  •  Tlačová správa  •  Výsledky krajského kola

Regionálne kolo 52. ročníka celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby. Vyhlasovateľom súťaže je Turčianske kultúrne stredisko v Martine z poverenia Žilinského samosprávneho kraja, organizátorom je ŽSK, TKS v Martine a SNK v Martine. Odborným garantom súťaže je Národné osvetové centrum.
Poslaním Výtvarného spektra je aktivizovať a podporovať amatérsku výtvarnú tvorbu v celej jej žánrovej rozmanitosti, objavovať a podporovať mladé talenty, poskytovať priestor prezentácii a konfrontácii výsledkov tejto tvorby na regionálnej, krajskej a celoštátnej úrovni a tým pomáhať kultúrnemu rozvoju všetkých vrstiev obyvateľstva i kultivovaniu ich životného štýlu s umožnením vzájomnej konfrontácie výtvarných prác amatérskych výtvarníkov v regióne Turiec. Väčšina súťažiacich neprofesionálnych výtvarníkov svojím úprimným a nefalšovaným vzťahom k rodisku, osobitnými výtvarnými prostriedkami zachytáva charakteristické prvky svojho regiónu – architektúru, pamiatky, krajinu, prírodu, ľudí, či dávne zvyky svojho regiónu. Vystavené súťažné diela dosahujú nielen požadovanú umeleckú, ale aj vzácnu dokumentačnú hodnotu.

Fotogaléria:

 

Vesmír očami detí

6.3. 2015 (uzávierka); 17.3. 2015 o 14.00 h (vernisáž a vyhodnotenie reg. kola); 17. – 24.3. 2015 (výstava)
Výstavné priestory TKS v Martine
Plagát podujatia  •  Propozície  •  Tlačová správa  •  Tlačová správa s výsledkami

Regionálne kolo XXX. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Do celoslovenského kola vyberie okresná porota z každej kategórie 5 prác, ktoré budú zaslané v rámci celoslovenského kola do Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove do 31. marca 2015. Zasadnutie poroty celoslovenského kola je naplánované na 10. apríla 2015.

Fotogaléria:

 

Krajina Turca

26.2. – 13.3. 2015, vernisáž 26.2. 2015 o 16.00 h • Klubové priestory novej budovy TKS v Martine
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Vernisáž výstavy – Krajina Turca v klubových priestoroch novej budovy Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine (Divadelná 656/3). Autori: členovia Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov, ktorí pracujú pri TKS v Martine. Návštevníci si budú môcť pozrieť výstavu, ktorá reflektuje jednu z najmalebnejších oblastí Slovenska – našu turčiansku krajinu. Výstava bude verejnosti sprístupnená od 26. 2. 2015 - 13. 3. 2015, pondelok - piatok v čase od 9.00 h - 15.00 h. Výstavu organizuje Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Fotogaléria:

 
Deň radosti v Trebostovskom kaštieli

23.8. 2014 od 9.00 (od svitu do mrku) • Jazdecký klub Polet, Trebostovo – Kaštieľ
Plagát • Tlačová správa

Deň radosti sa podarilo zorganizovať už po tretíkrát. Veselo bolo opäť v sobotu 23.augusta v netradičných priestoroch v kaštieli v Trebostove. Pestrý a bohatý kultúrny program na pódiu a pri pódiu v areáli kaštieľa bol zostavený z vystúpení talentovaných regionálnych umelcov, ktorí sa chceli prezentovať a svojimi vystúpeniami prispeli k nezameniteľnej atmosfére podujatia. Šnúru vystúpení na pripravenom pódiu začal svojim oduševneným spevom rumunský súbor z dedinky Poiana Micului, po ňom vystúpilo muzikantské duo The Fly. O balzam na dušu v podobe hovoreného slova sa postaral Ján Varinský, ktorý svojim neopakovateľným spôsobom čítal poviedky z vlastnej tvorby, akusticky ho dopĺňala kapela Juraja Doricu „2 až 3“. V programe v priebehu dňa vystúpili také esá ako folklórni nadšenci – seniori Oprášené krpce a Zbojníkova družina zo Žiliny, Shakers Dance Company z Martina, spevokol Valčan zo susednej obce Valča, FS Podžiaran, speváčka Katarína Rosinová a fujarista Vladimír Grieš, vynikajúci gitarista Ivan Nemec, či jazzový fajnšmeker Juro Glonek a jeho spoluhráči. O ukážku tvorby street art prostredníctvom „maľovania naživo“ sa podelili súčasní moderní výtvarníci zo zoskupenia Live Painting. Výtvarníci zo Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov, ktorí pracujú pri Turčianskom kultúrnom stredisku v Martine, sa takisto zapojili do tvorivého spracovania okolia a vytvorili nejedno umelecké dielo. Pripravený bol aj jarmok ľudových remesiel, výstava tvorby rezbárov zo ŠTNV a prezentovali sa aj čipkárky a skalničkári. No a tentokrát bol zastúpený aj šport – veď práve ten dokáže na tvári vykúzliť úsmev radosti z víťazstva, či prekonanej méty! V priebehu dňa radosti sa v areáli kaštieľa konali aj parkúrové preteky, ktoré majú v regióne Turiec, ba aj v samotnom Trebostove hlboko zakorenenú tradíciu. Novinkou pre domácich neboli ani hasičské súťaže, a kto mal chuť zasúťažiť si v športovej streľbe, pre toho bola strelnica pripravená. Deti – a tých bolo neúrekom - sa mali naozaj kde „poradovať“: mohli sa potešiť pohľadom na koníky, alebo sa vyšantiť na trampolíne, povoziť sa na perfektnom drevenom kolotoči. Rodičia mali úsmev na tvári - počasie podujatiu prialo a ani podvečerný dážď náladu z príjemne prežitého dňa nepokazil. Na čerstvom dedinskom vzduchu mohol v sobotu každý načerpať pozitívnu energiu z prírody turčianskeho vidieka. Podujatie organizačne pripravili - obec Trebostovo, Jazdecká spoločnosť Polet, Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Dobrovoľný hasičský zbor Trebostovo.

Fotogaléria:

 

Adam Kmeť

Reťazenie v Dražkovciach

17.7. 2014 • Obec Dražkovce
Tlačová správa

V poradí už tretí plenér pre členov Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov a rezbárov pod názvom Reťazenie sa uskutočnil 17. júla 2014 v Dražkovciach. Na pôde obce všetkých účastníkov plenéru privítala starostka Dražkoviec Viera Šalagová, organizačne na priebeh podujatia dozerala riaditeľka Turčianskeho kultúrneho strediska Nataša Petrová a metodik Adam Kmeť. Výtvarníkov a rezbárov odborne usmerňoval akademický sochár Peter Bukovský a svojou osobnou účasťou podujatie podporila riaditeľka odboru kultúry a cestovného ruchu Žilinského samosprávneho kraja Zuzana Kmeťová. Aj toto stretnutie sa nieslo v pozitívnom a priateľskom duchu a v dobrej nálade. Počasie sa vydarilo a tak sa mohli výtvarníci a rezbári počas celého dňa venovať svojej tvorbe priamo v areáli obce i jej okolí. V priestoroch Penziónu u Martina svoje diela následne zhodnotili a pri chutnom občerstvení ostal čas aj na tvorivú diskusiu. Obrazy a obrázky z tohto stretnutia budú verejnosti sprístupnené na jesennej výstave v priestoroch kultúrneho domu v Dražkovciach. Projekt Reťazenie realizuje Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Poďakovanie za ústretovosť pri organizovaní podujatia v Dražkovciach patrí aj starostke obce Viere Šalagovej a majiteľovi Penziónu u Martina Jánovi Thomkovi.

Adam Kmeť

Fotogaléria:

 
Turiec maľovaný – vernisáž

22.6. 2014 • Vozáreň Moškovec Múzea slovenskej dediny, Martin-Jahodníky
Stiahnuť plagát  •  Tlačová správa

V nedeľu 22. júna 2014 sa o 13.00 h v objekte vozárne Moškovec v SNM - Múzeu slovenskej dediny v Jahodníckych hájoch v Martine uskutočnila vernisáž výstavy Turiec maľovaný spojená so slávnostným odovzdávaním diplomov oceneným deťom materských škôl a žiakom základných škôl a základných umeleckých škôl. Organizátorom tejto literárno-výtvarnej súťaže je Turčianske kultúrne stredisko Martin v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, súťaž sa v roku 2014 konala už piatykrát a zároveň je sprievodným podujatím jubilejného XXX. ročníka Turčianskych slávností folklóru. Svojou osobnou účasťou vernisáž podporila riaditeľka odboru kultúry a cestovného ruchu Úradu Žilinského samosprávneho kraja Mgr. Zuzana Kmeťová. Vecné ceny si víťazi jednotlivých kategórií prevzali z rúk riaditeľky TKS Mgr. Nataše Petrovej a úroveň výtvarnej časti súťaže zhodnotila predsedníčka odbornej poroty Mgr. Otília Mikušáková, členka Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov. Vernisážou prítomných sprevádzal PaedDr. Branislav Kohút, manažér TKS pre záujmovo-umeleckú činnosť.
V kultúrnom programe sa predstavil sólista – inštrumentalista Andrej Majerčík z Diakovej a Dievocká spevácka skupina z Detského folklórneho súboru z Martina. Výstava bude verejnosti sprístupnená v SNM – Múzeu slovenskej dediny v Martine do 31. 8. 2014.
Ocenených súťažiacich v jednotlivých kategóriách nájdete v tlačovej správe.

Fotogaléria:

 
PaedDr. Branislav Kohút


Reťazenie v Múzeu slovenskej dediny

22.6. 2014 • Múzeum slovenskej dediny, Martin-Jahodníky
Tlačová správa

V nedeľu 22.6.2014 sa v Múzeu slovenskej dediny uskutočnil v poradí druhý plenér pre členov Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov a turčianskych rezbárov pod názvom „Reťazenie“. Výtvarníkov aj tentokrát metodicky usmernil lektor, akademický sochár Peter Bukovský. Aj toto stretnutie výtvarníkov a rezbárov sa nieslo v pozitívnom a priateľskom duchu a v dobrej nálade. Pre umelcov bolo prichystané aj chutné občerstvenie a časť materiálov potrebných na tvorbu výtvarných prác. Scenériu skanzenu dopĺňal spev a tanec folkloristov, ktorí vystupovali v prírodnom amfiteátri v rámci Turčianskych slávností folklóru a spoločne vytvorili atmosféru, z ktorej vyťažili umelci na svojich plátnach a skicároch maximum.
Záverečný, tretí plenér je už naplánovaný a uskutoční sa v polovici júla v obci Dražkovce. Skupina výtvarníkov a rezbárov tu bude počas celého dňa nielen rozvíjať maliarske a sochárske zručnosti, ale zároveň je pripravený priestor aj na diskusiu, relax a prehlbovanie priateľských vzťahov.
Obrazy a obrázky budú vystavené na jesennej výstave v klubovni TKS. Napríklad tie „rakovské“ – vznikli počas výtvarného a rezbárskeho plenéru v obci rakovo v máji- boli umiestnené v priestore kultúrneho domu počas osláv 770. výročia obce. Výstava zožala úspech nielen medzi výtvarníkmi, pochvaľovali si ju aj domáci.
Projekt je organizovaný Turčianskym kultúrnym strediskom v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Adam Kmeť

Reťazenie v Rakove

2.5. 2014 od 10.00 h • Obec Rakovo
Stiahnuť plagát •  Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK s finančnou podporou MK SR pripravilo pre Štúdio turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov a pre všetkých záujemcov o maliarsku tvorbu, sochárstvo a rezbárstvo trojdielny cyklus tvorivých dielní pod názvom Reťazenie.
Prvý z cyklu plenérov sa uskutočnil 2. mája 2014 v obci Rakovo. Výber miesta na tvorivé stretnutie nebol vôbec náhodný, pretože táto malá turčianska obec môže byť právom hrdá na svoju bohatú rezbársku históriu. Uskutočnil sa tu už 3. ročník Rakovských rezbárskych dní, počas ktorých šikovní rezbári zavítali do obce, aby ju zveľadili. Rezbárom išla práca od ruky a boli inšpiráciou aj pre 13 členov Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov, ktorí sa plenéru zúčastnili. Nad ich tvorbou dohliadal akademický sochár Peter Bukovský, ktorý odborne viedol a usmerňoval ich činnosť, hodnotil nimi vytvorené diela a formou teoretickej prednášky doplnil ich vedomosti.
Počasie bolo žičlivé a umožnilo účastníkom stráviť deň na čerstvom dedinskom vzduchu, kde si oddýchli, načerpali pozitívnu energiu z prírody turčianskeho vidieka, ale hlavne nové podnety pre svoju tvorbu. Diela, ktoré vznikli počas plenéru, budú vystavené 21. júna 2014 v rámci osláv 770. výročia založenia obce Rakovo. 22. júna 2014 sa výtvarníci stretnú v martinskom skanzene počas Turčianskych slávností folklóru, kde bude Reťazenie pokračovať svojim už druhým plenérom.

Adam Kmeť

Fotogaléria:

 
Výtvarné spektrum 2014 v Turci

27.2.2014 o 16.00h (vernisáž), 27.2. – 31.3. 2014 (výstava) • Matičný dom, Divadelná 23, Martin
Stiahnuť propozície  •  Stiahnuť prihlášku  •  Tlačová správa

Koncom februára sa turčianska verejnosť dozvedela výsledky výtvarnej súťaže pre neprofesionálnych výtvarníkov Výtvarné spektrum 2014. Regionálne kolo významnej súťaže zorganizovalo Turčianske kultúrne stredisko, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj. Odborná porota v zložení Peter Matis, Silvia Rešetárová a Martin Novysedlák vybrala 8 výtvarných prác, ktoré budú našich amatérskych výtvarníkov rezprezentovať na krajskej súťaži v Čadci.

Do súťaže sa prihlásilo 35 výtvarníkov so 116 dielami.
V kategórii A (15 – 25 rokov) neboli prihlásené žiadne diela.

V kategórii B (25 – 60 rokov) sa prihlásilo 14 výtvarníkov so 46 dielami. Ocenené boli nasledovné výtvarné práce:
1. Daniela Fundárková, Martin – Mesačná nálada, pastel 2013
2. Anna Letková, Martin - Svetlo, kombinovaná technika 2013
3. Jana Vaváková, Martin – Mikrosvet, pastel 2013

V kategórii C (nad 60 rokov) sa prihlásilo 16 výtvarníkov so 48 dielami. Ocenené boli nasledovne:
1. RNDr. Viera Hermanová, Martin – Jesen, akvarel
2. Tatiana Šatarová, Martin - Hudba I. - Klenby štyroch strún, olej 2014
3. Emília Kmeťová, Martin – Hlaholika, akryl 2013
Čestné uznanie – Mária Mravcová, Martin – Už sa rozhodni, grafika – lept
Čestné uznanie – Hana Halasová, Martin – Neznáma krajina, koláž 2013

V kategórii D (autori nad 15 rokov (výtvarne neškolení) špecifického výtvarného prejavu – insitné umenie, art brute, naivné umenie, umenie outsiderov a pod.) boli prihlásení 5 výtvarníci s 22 plastikami a inými prácami, ale podľa celoslovenských propozícií Výtvarného spektra, ktoré vypracúva Národné osvetové centrum tieto diela sú zaradené do ľudového remesla a nepatria do uvedenej súťaže.

Výstava Výtvarné spektrum potrvá do 31. marca 2014, bude sprístupnená v Matičnom dome na požiadanie. Potom budú ocenené výtvarné diela doručené na krajskú súťaž do Čadce, ktorej vyhodnotenie bude 16. mája 2014 v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Turzovke.

Fotogaléria:

 
Vesmír očami detí – vyhodnotenie výtvarnej súťaže

3.– 21.3. 2014 • Klubovňa TKS, Martin
Stiahnuť propozície  •  Stiahnuť plagát  •  Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zrealizovalo aj v tomto roku regionálne kolo výtvarnej súťaže pre žiakov materských, základných a základných umeleckých škôl Vesmír očami detí. Do súťaže sa zapojilo 25 materských, základných a základných umeleckých škôl. Doručených bolo 311 výtvarných prác. Predsedníčkou odbornej poroty bola Vlasta Števková, členkami Silvia Rešetárová a Ľudmila Balková. Porota ocenila nasledovné práce, ktoré postúpia na celoslovenské kolo do Hurbanova:

1. kategória: deti predškolského veku
Adela Čatlošová, Súkromná ZUŠ M. Haľamovej, Martin – „Medzi hviezdami“
Adam Kalnický, MŠ Žabokreky – „Vesmír“
Lucia Pišná, Súkromná ZUŠ M. Haľamovej, Martin – „Kozmonaut“
Filip Zaťkuliak, MŠ J. Lettricha, Martin – „Vesmír mojimi očami“
Tomáš Stach, MŠ J. Lettricha, Martin – „ Vesmír mojimi očami“

2. kategória: 1.–4. ročník ZŠ
Patrik Barbuščák, ZŠ s MŠ Sklabiňa – „Výskum na Mesiaci“
Tomáš Kamenický, ZŠ s MŠ Sklabiňa – „Čierna diera“
Samuel Kubásek, ZŠ Belá – Dulice – „Planéty v zajatí“
Sabínka Šebíková, ZŠ A. Stodolu, Martin – „Vesmír očami detí“
Anna Sarra Dudášová, ZŠ s MŠ Hurbanova, Martin – „Vesmírna jazda“

3. kategória: 5.–9. ročník ZŠ
Simona Filová, ZŠ s MŠ Turčianske Teplice – „Vesmírna odysea“
Marek Alex Képeš, SZŠ Bell Amos, Martin – „Objavenie nových svetov“
Matej Imriš, SZŠ Bell Amos, Martin – „Objavenie nových svetov“

4. kategória: základné umelecké školy 1.–4. ročník ZŠ
Jakub Moric, Súkromná ZUŠ M. Haľamovej, Martin – „Nad Zemou“
Nina Šnírovská, ZUŠ Frica Kafendu, Vrútky – „Vesmír“
Bronislava Marčeková, ZUŠ P. Mudroňa, Martin – „Vesmír“
Jakub Ľudovít Šenkár, Súkromná ZUŠ M. Haľamovej, Martin – „Mimozemšťan“
Miriam Šichtová, ZUŠ P. Mudroňa, Martin – „Diera“

5. kategória: základné umelecké školy 5.–9. ročník ZŠ
Sabina Sahajdová, Súkromná ZUŠ M. Haľamovej, Martin – „Mesiac“
Jana Cabadajová – ZUŠ Frica Kafendu, Vrútky – „Vo vesmíre“

Najväčší záujem o zapájanie sa do súťaže majú materské školy a 1. stupeň základných škôl. Každoročne príde najväčší počet prác práve v týchto kategóriách a často sú kvalitnejšie ako práce starších žiakov. Výtvarné práce detí bude možné vidieť do 21. marca 2014 na požiadanie v Turčianskom kultúrnom stredisku. Potom bude 20 ocenených prác zaslaných na celoslovenskú súťaž, ktorej vyhodnotenie sa dozvieme v apríli.

Fotogaléria:

 
The Fly a Live Painting

9.1.2014 • Turčianske kultúrne stredisko v Martine
Stiahnuť plagát

V klubových a výstavných priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine sa vo štvrtok 9. januára 2014 uskutočnil podvečer venovaný súčasnej modernej výtvarnej a hudobnej tvorbe.
Účastníci podujatia si mohli pozrieť výstavu obrazov výtvarníkov v štýle Live Painting. Live Painting – to sú hlavne Martin Hríb, Martin Novysedlák, Braňo Urbánek, ale tiež mnohí ďalší umelci zo Slovenska a Českej republiky. V ich prevedení nejde o klasickú umeleckú tvorbu, samotní umelci sa vo svojom voľnom čase venujú graffiti a streetartu, svojimi umeleckými výtvormi posúvajú klasickú tvorbu ďalej, preskakujú alebo obchádzajú hranice tvorivosti. Ich diela vznikajú na rôznych materiáloch (plátno, oblečenie, nábytok, auto, starý kufor a iné...) a v reálnom čase pred očami nepriamych účastníkov podujatí. Vzniká tak jedinečný zážitok, kde aj laici môžu vidieť celý priebeh tvorby a priamo komunikovať s umelcami.
A práve tieto obrazy, ktoré vznikali naživo na rôznych podujatiach, boli priaznivcom umenia predstavené počas vernisáže. Sprievodným programom bolo vystúpenie skupiny The Fly, ktorá sa prvýkrát širokej verejnosti predstavila na Summer Feste v Turčianskej galérii v auguste 2013. „Muchy“ si so sebou priniesli popové melódie, či melancholické gitarové skladby, ktorými zaujali všetkých. Ich vystúpenie patrilo k tým, ktoré treba určite vidieť, ale hlavne počuť.
O príjemnú uvoľnenú atmosféru sa postarala aj moderátorka Mgr. Zuzana Kmeťová, ktorá medzi jednotlivými hudobnými blokmi priblížila zúčastneným vystupujúcich a vystavujúcich umelcov.

Mgr. Monika Ondrušová

Fotogaléria:

 


Domov |  O nás |  Aktuality |  Služby |  Médiá |  Partneri |  Zverejňovanie |  Kontakt |  GDPR

W3C XHTML 1.0 Strict! W3C XHTML 1.0 Strict!


© 2013-2019 TURČIANSKE KULTÚRNE STREDISKO V MARTINE
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin, SR • IČO: 36145335
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
SK6581800000007000481539, SK4381800000007000481547
Tel.: 0911 101401 riaditeľ • 043/4132394 ekonómka, metodici
Všetky práva vyhradené • All rights reserved