A k t u a l i t y

Pripravili sme pre vás

Sárova Bystrica 2019 – regionálne kolo

16.10. 2019 o 9.00 h • Klubové priestory TKS v Martine
Propozície  •  Prihláška
Sárova Bystrica je celoslovenská postupová súťaž mladých moderátoriek a moderátorov, ktorá sa realizuje v troch základných kolách – regionálne, krajské a celoslovenské, vytvára záujemcom priestor na vlastnú prezentáciu zameranú na moderátorské a hlásateľské schopnosti. Napomáha rozvíjať ústny prejav jednotlivcov, komunikatívne zručnosti i efektívne používanie materinského jazyka.
Podmienkou účasti je doručenie záväznej prihlášky do 4. októbra 2019 osobne; alebo na poštovú adresu: Turčianske kultúrne stredisko v Martine, Divadelná 656/3, 036 01 Martin; Pošta: P. O. BOX 104; alebo na e-mailovú adresu: literatura@tks.sk, resp. zetova@gmail.com.
Prihlášky zaslané po 4. októbri 2019 nebude organizátor akceptovať. V prihláške je potrebné dôsledne vyplniť všetky požadované údaje.
Kontakt a informácie:
Mgr. Zuzana Bukovenová, mobil: 0917 494 708, tel.: 043/ 4132394, kl.16, e-mail: literatura@tks.sk




















Domov |  O nás |  Aktuality |  Služby |  Médiá |  Partneri |  Zverejňovanie |  Kontakt |  GDPR
W3C XHTML 1.0 Strict! W3C XHTML 1.0 Strict!


© 2013-2019 TURČIANSKE KULTÚRNE STREDISKO V MARTINE
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin, SR • IČO: 36145335
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
SK6581800000007000481539, SK4381800000007000481547
Tel.: 0911 101401 riaditeľ • 043/4132394 ekonómka, metodici
Všetky práva vyhradené • All rights reserved