M é d i á

Mediálne spravodajstvo z podujatí TKS

Vajanského Martin 2019 – krajské kolo

2.– 6.5.2019 • Priestory Turčianskej galérie v Martine a Národného domu SKD v Martine
Plagát  •  Tlačová správa  •  Tlačová správa po + výsledky  •  Výsledková listina DRK a DP

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja organizovalo v dňoch 2., 3. a 6. mája 2019 podujatie Vajanského Martin 2019 – krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy pre jednotlivcov a kolektívy. Podujatie je financované z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia a spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Tento rok postúpilo do krajského kola Vajanského Martin 2019: 108 recitátorov, 4 detské recitačné kolektívy a 4 divadlá poézie. Vo štvrtok 2. mája 2019 sa v Turčianskej galérii uskutočnila súťaž a prehliadka v III., IV. a V. kategórii, v piatok 3. mája 2019 kategória I. a II. a v pondelok 6. mája 2019 súťaž a prehliadka detských recitačných kolektívov a divadiel poézie v Národnom dome Slovenského komorného divadla. Súťažili recitátori z piatich regiónov žilinského kraja: Turiec, Horné Považie, Liptov, Kysuce a Orava.
Menovaná porota:
štvrtok 2. 5. 2019 III. kategória poézia a próza: Anna Mišurová, DiS. art., Ing. Ján Cíger, Mgr. Jaroslav Broz; IV. – V. kategória poézia a próza: Mgr. Zuzana Demková, Mgr. Soňa Šebová, Mgr. Marián Grupač, PhD.,
piatok 3. 5. 2019 I. kategória poézia a próza: PhDr. Peter Mišák, PaedDr. Branislav Kohút, Mgr. Ivana Niemiecz; II. kategória poézia a próza: Mgr. art. Katarína Hitzingerová, ArtD., Mgr. art. Tomáš Tomkuljak, Mgr. art. Roman Večerek,
pondelok 6. 5. 2019 Divadlá poézie a detské recitačné kolektívy: Mgr. art. Maroš Krajčovič, Mgr. art. Danka Kubíková, Mgr. art. Miroslava Kupčuláková

Fotogaléria:

 


Mgr. Zuzana Bukovenová

Vansovej Lomnička 2019

1.4. 2019 od 17.30 h • Klubové priestory Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Okresné kolo 52. ročníka festivalu umeleckého prednesu v poézii a próze žien.
V prvý aprílový deň sa v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine uskutočnilo okresné kolo 52. ročníka festivalu umeleckého prednesu v poézii a v próze žien Vansovej Lomnička. Súťaž organizuje Únia žien Slovenska na počesť Terézie Vansovej. Spoluorganizátormi okresného kola sú Okresná organizácia Únie žien Slovenska v Martine, Krajská organizácia Únie žien Slovenska v Žiline, Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Miestny odbor Živeny v Martine. Tohto ročníka sa zúčastnilo 6 recitátoriek. Porota pracovala v zložení: Mgr. Eva Benčíková, PhDr. Anna Badínová, Milada Záthurecká.
Všetky súťažiace postúpili do krajského kola, ktoré sa konalo 6. apríla 2019 na Radnici Mesta Žilina. V tomto kole do celoštátnej súťaže postúpila Veronika Kleinová.

Mgr. Zuzana Bukovenová

Ruský literárny večer
V slnečných lúčoch rodného jazyka

28.3. 2019 od 17.30 h • Klubové priestory Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine
Plagát podujatia

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja usporiadalo Ruský literárny večer – V slnečných lúčoch rodného jazyka.
Účinkovali Karin Sarkisjan, Oľga Goch, Michal Hoč a iní.

Mgr. Zuzana Bukovenová

Vajanského Martin 2019 – regionálne kolo

11.– 15.3.2019 • Priestory Turčianskej knižnice v Martine a Mestského úradu v Turč. Tepliciach
Plagát podujatia  •  Tlačová správa a výsledková listina

V dňoch 11. – 15. marca 2019 sa v priestoroch Turčianskej knižnice v Martine a Mestského úradu v Turčianskych Tepliciach uskutočnilo regionálne kolo postupovej súťažnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy pre kolektívy a jednotlivcov. Z regionálneho kola víťazi postupujú na krajské kolo Vajanského Martin a tí najlepší až na celoštátnu prestížnu súťaž Hviezdoslavov Kubín. Vyhlasovateľom regionálneho a krajského kola bolo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Mgr. Zuzana Bukovenová

OKAMIHY

3.12. 2018 o 18.00 h • Štúdio Slovenského komorného divadla Martin
Slávnostný program pri príležitosti 65. výročia založenia osvety nielen v Turci, ale i na Slovensku.
V hudobno-dramatickom programe sa predstavili folkloristi, recitátori, literáti, hudobníci, fotografi i výtvarníci pôsobiaci v našom regióne. Tí, ktorí chránia dedičstvo otcov a sami vytvárajú hodnoty ako odkaz nasledovníkom. Tvoria, svoje city vypovedajú krásnym slovom, maľujú obrazy, zachytávajú okamihy času a z ochotníckych javísk tlmočia myšlienkové posolstvá, ktoré nútia k zamysleniu...
Sú svetlom. Osvecujú. Už 65 rokov...

Klasika na scéne III. – Hudba sveta

18.10.2018 o 18:00 h • Sobášna sieň, Turčianska galéria v Martine
Plagát podujatia  •  Tlačová správa pred  •  Tlačová správa po

V Turčianskej galérii v Martine sa dňa 18. októbra 2018 uskutočnil záverečný večer projektu Klasika na scéne III. s názvom Hudba sveta. Už z názvu vyplývajúc bol venovaný kozmopolitnej osobnosti, doc. Tatiane Fraňovej, ktorá po desaťročia patrila medzi popredných klavírnych koncertných sólistov a pedagógov doma i v zahraničí. V úvode prítomných privítala riaditeľka Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine Soňa Buckulčíková, poďakovala za vzrastajúcu priazeň poslucháčov projektu Klasika na scéne a odovzdala pani Fraňovej Čestné uznanie za dlhoročnú umeleckú a pedagogickú činnosť a významný prínos v oblasti hudobného umenia na Slovensku i v zahraničí.
Počas večera sa predstavili bývalé študentky Tatiany Fraňovej a to japonská klaviristka Mayuko Takine, ktorá s virtuozitou odohrala náročné klavírne diela Eugena Suchoňa Adagio a Toccata a Barbora Gajdošová Tolarová, ktorá priniesla v hudobnej podobe brisknú i pokojnú atmosféru v podobe Etudy E dur op. 10, no3. a Scherza h mol op. 20 Fryderyka Chopina. Zaznela aj klavírna literatúra pre štvorručný klavír a to Petite suite pour piano á quatre mains, japonská hudobná poetika Yashinaa Nakadu The four seasons of Japan a Slovanské tance Antonína Dvořáka. V premiére zazneli Liptovské piesne martinského súčasného autora Kamila Adamčíka. Príznačným ku kvalitným umeleckým výkonom klaviristiek bol i charizmatický prednes Radovana „Badyho“ Kráľa.
„Autor projektu Vladimír Šlepec spolu s odbornou garantkou projektu Dr. Emíliou Sadloňovou vyjadrujú veľkú vďaku pracovníkom Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine, ich oddanosti a dôstojnej príprave podujatí, všetkým umeleckým vystupujúcim počas jednotlivých piatich večerov a ich skutočne hodnotným umeleckým výkonom, spoluorganizátorom a v neposlednom rade poslucháčom, bez ktorých by projekt Klasika na scéne nebol úplný a hodnotný.“
Projekt Klasika na scéne III. realizovalo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Spoluorganizátorom projektu bola Turčianska galéria v Martine.

Fotogaléria:

 

Vladimír Šlepec, Patrícia Smierčiaková

Spoznali sme víťazov regionálneho kola súťaže
SÁROVA BYSTRICA 2018

11.10. 2018 o 9.00 h • Klubové priestory TKS v Martine
Plagát  •  Propozície  •  Prihláška/dosp.  •  Prihláška/nepln.  •  Tlačová správa  •  Výsledková listina

Sárova Bystrica je celoslovenská postupová súťaž mladých moderátorov, ktorá sa realizuje v troch základných kolách – regionálne, krajské a celoslovenské a ktorá vytvára záujemcom priestor na vlastnú prezentáciu zameranú na moderátorské a hlásateľské schopnosti.
Regionálne kolo pre turčiansky región, ktoré už tradične organizuje Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, sa uskutočnilo 11. októbra 2018 v Turčianskej knižnici v Martine. Zúčastnilo sa ho 20 súťažiacich, ktorí sa predviedli v štyroch disciplínach: čítanie spravodajského textu, interpretácia reklamného textu, moderovanie bloku vlastnej relácie a rozhovor so zaujímavým hosťom. Odborná porota, ktorá pracovala v zložení: Mgr. art. Zuzana Galková, ArtD., Mgr. Eva Benčíková a Mgr. art. Tibor Kubička, hodnotila okrem iného celkový dojem, výslovnosť, prirodzenosť a presvedčivosť prejavu, schopnosť zaujať poslucháča, schopnosť zareagovať na nečakanú situáciu, neverbálny prejav a najmä kultivovanosť vyjadrovania sa. Vzhľadom na to, že jednotlivé texty si pripravovali účastníci sami, porota zohľadnila aj kreativitu pri ich tvorbe, výber tém, či schopnosť štrukturovať rozhovor alebo spravodajský blok.
Súťaž má dve kategórie - I. kategória: od 15 do 18 rokov a II. kategória: od 18 do 25 rokov. Víťazom I. kategórie s priamym postupom do krajského kola sa stal Juraj Šuňal z Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch, druhé miesto v tejto kategórii obsadila Michaela Kováčiková zo Strednej odbornej školy pedagogickej v Turčianskych Tepliciach a tretie miesto si vybojoval študent Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu Jozef Musil.
Víťazom II. kategórie s priamym postupom do krajského kola sa stal študent Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch Michal Kvaššay. Druhé miesto patrilo Dávidovi Bačemu z Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine ktorého porota odporučila na postup do krajského kola súťaže. O tretie miesto v tejto kategórii sa podelili Agáta Gažová zo SSŠ – Súkromného hudobno-dramatického konzervatória v Martine a Zuzana Šebová z Gymnázia Viliama Paulinyho–Tótha v Martine.
Turčianske kultúrne stredisko v Martine ďakuje všetkým súťažiacim za prípravu a účasť v súťaži, blahoželá víťazom a želá im veľa úspechov na krajskom kole, ktoré sa uskutoční 24. októbra 2018 o 10.00 h na Radnici mesta Žilina.

Fotogaléria:

 

Rebeka Mikušová

Klasika na scéne III. – Únos do ticha

20.9. 2018 o 18:00 h • Sobášna sieň, Turčianska galéria v Martine
Plagát •  Tlačová správa •  Tlačová správa po

V Turčianskej galérii v Martine sa dňa 20. septembra 2018 uskutočnil ďalší z cyklu hudobno-poetických večerov projektu Klasika na scéne III. s názvom Únos do ticha venovaný in memoriam významnému turčianskemu rodákovi a skladateľovi Svetozárovi Stračinovi.
Úvod podujatia patril odovzdaniu pamätného listu za dlhoročnú umeleckú a pedagogickú činnosť a významný prínos v oblasti hudobného umenia na Slovensku i v zahraničí prof. Borisovi Banárymu a odovzdali ho poverená riaditeľka Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine Monika Ondrušová a autor projektu Vladimír Šlepec. Svojím prejavom uniesli poslucháčov do ticha slov, kde rozprával len jazyk hudby, arménska skladateľka, klaviristka a speváčka Karin Sarkisjan v spojení s muzikantom a spevákom Martinom Geišbergom. Toto netradičné spojenie dvoch hudobných svetov osviežil pútavý umelecký prednes režisérky a pedagogičky Zuzany Galkovej. Návštevníci podujatia mohli počuť okrem autorskej hudby Karin Sarkisjan a autorskej hudby Martina Geišberga aj dve piesne zozbierané Svetozárom Stračinom, upravené špeciálne pre tento večer práve Karin Sarkisjan.
V októbri zavŕšime Klasiku na scéne III. posledným večerom venovaným turčianskej rodáčke, významnej klaviristke, koncertnej umelkyni a pedagogičke na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, Academy of Arts Cairo v Egypte, Privatuniversität Wien v Rakúsku, vnučke martinského starostu Jána Fraňa, doc. Tatiane Fraňovej.
Projekt Klasika na scéne III. je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Spoluorganizátorom projektu je Turčianska galéria v Martine. Srdečne Vás pozývame a budeme radi, keď naše podujatie podporíte svojou osobnou účasťou.

Fotogaléria:

 

Vladimír Šlepec, Patrícia Smierčiaková

Klasika na scéne III. – Mladí interpreti mladým

24.7. 2018 • Sobášna sieň, Turčianska galéria v Martine
Plagát •  Tlačová správa po

Dňa 24. júla 2018 sa v Turčianskej galérii v Martine uskutočnil ďalší hudobno-poetický večer s názvom Mladí interpreti mladým v rámci projektu Klasika na scéne III., venovaný významnej slovenskej klaviristke doc. MgA. Marte Vaškovej, ktorá je držiteľkou mnohých významných ocenení a počas večera sa predstavila ako klavírna hráčka a korepetítorka. V úvode večera odohrala Marta Vašková Mazurku a-mol od Frédérica Chopina a spolu so svojou študentkou, čerstvou absolventkou Janáčkovej akadémie v Brne, sopranistkou Ivanou Pavlů odohrala cyklus Mikuláša Schneidera-Trnavského Drobné kvety a tenorista Vladimír Šlepec odspieval cyklus Petra Martinčeka Seltsame Lieder I. Po piesňovom úvode zaznela ária Rusalky Měsíčku na nebi hlubokém z rovnomennej opery Antonína Dvořáka, ária Vladimíra Lénskeho a listová ária Tatiany z opery Eugen Onegin od Piotra Iľjiča Čajkovského. List Tatiany a krehkú poéziu Maše Haľamovej predniesla členka Slovenského komorného divadla Martin Barbora Palčíková. V závere podujatia zaznel valčík Johanna Straussa z opery Netopier a slávny duet Lippen schweigen z operety Veselá vdova od Franza Lehára, po ktorom odovzdala poverená riaditeľka Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine Monika Ondrušová hosťke Marte Vaškovej Čestné uznanie za dlhoročnú umeleckú a pedagogickú činnosť a významný prínos v oblasti hudobného umenia na Slovensku i v zahraničí. Organizátorom projektu Klasika na scéne III. je Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Projekt je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Spoluorganizátorom je Turčianska galéria v Martine.
Projekt Klasika na scéne III. pokračuje ďalším hudobno-poetickým stretnutím s názvom Večer komornej hudby, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 23. augusta 2018 o 18.00 hod. v Turčianskej galérii v Martine pri príležitosti významného životného jubilea turčianskeho rodáka, významného slovenského muzikológa, pedagóga a muzikanta prof. Borisa Banáryho. Srdečne Vás pozývame a budeme radi, ak naše podujatie podporíte svojou osobnou účasťou.

Fotogaléria:

 

Vladimír Šlepec

Klasika sa scéne III. – Mladé hlasy spievajú

14.6. 2018 • Turčianska galéria v Martine
Plagát  •  Tlačová správa  •  Tlačová správa po

Dňa 14. júna 2018 sa v Turčianskej galérii v Martine konal prvý hudobno-poetický večer s názvom Mladé hlasy spievajú v rámci projektu Klasika na scéne III. Venovaný bol dlhoročnej členke Opery Slovenského národného divadla v Bratislave, pedagogičke na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, turčianskej rodáčke, sopranistke Ľubici Rybárskej.
V úvode večera sa prihovorila poslucháčom poverená riaditeľka Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine Monika Ondrušová, ktorá vyjadrila radosť zo vzrastajúceho záujmu o klasickú hudbu a medzi zúčastnenými privítala riaditeľa Úradu Žilinského samosprávneho kraja Ladislava Gabča, ktorý v mene predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej odovzdal Ľubici Rybárskej Čestné uznanie za dlhoročné pôsobenie a významný prínos v oblasti operného a koncertného umenia na Slovensku a v zahraničí.
Sopranistka obohatila večer svojim spevom a odspievala dve španielske piesne Fernanda Obradhorsa Del cabello mas sutil, Con amores la mi madre a áriu Adriany Lecouvreur z prvého dejstva opery Adriana Lecouvreur „Io son l´umile ancella“ od Francesca Celeau. V programe sa ďalej predstavili študenti Vysokej školy múzických umení zo speváckej triedy Ľubice Rybárskej - sopranistka Lea Hudzíková, mezzosopranistka Dominika Krčištová a barytonista Filip Demek. Počas večera zazneli árie G. F. Händla, G. Rossiniho a piesne E. Suchoňa, P. I. Čajkovského, P. Ebena a i. za sprievodu korepetítora popredných operných spevákov Róberta Pechanca, ktorý je pedagógom na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Poetickým slovom Miroslava Válka a Milana Lasicu program obohatili študentky Súkromného hudobno-dramatického konzervatória v Martine Eva Gribová, Kristína Hrušková a Kristína Babicová.
Projekt Klasika na scéne III. pokračuje v júli ďalším hudobno-poetickým večerom s názvom Mladí interpreti mladým, ktorý je venovaný významnej slovenskej klaviristke a pedagogičke na Janáčkovej akadémie umení v Brne, docentke Marte Vaškovej, ktorá je držiteľkou mnohých ocenení a okrem dlhoročnej pedagogickej práce spolupracuje s poprednými interpretmi doma i v zahraničí.
Projekt Klasika na scéne III. je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského. samosprávneho kraja. Spoluorganizátorom projektu je Turčianska galéria v Martine.

Fotogaléria:

 

Vladimír Šlepec

Koncert Súznenie

6.6. 2018 o 17.00 h • Turčianska galéria Martin
Hudobno-poetický program organizovaný ako sprievodné podujatie XXXIV. ročníka Turčianskych slávností folklóru. Spoluorganizátormi podujatia sú: ZUŠ Martin a SHDK Martin.

Patrícia Smierčiaková

Víťazi krajského kola Vajanského Martin 2018 sú známi

2. – 3.5. 2018 • Turčianska galéria, Martin
4.5. 2018 • Štúdio Slovenského komorného divadla, Martin

Plagát  •  Propozície  •  Prihláška R  •  Prihláška K  •  Postup R  •  Tlačová správa pred
Bulletin  •  Tlačová správa po + Výsledky

Otvorenie – poverená riaditeľka TKS M. Ondrušová a riaditeľka TG A. Rybárová

Pod názvom Vajanského Martin 2018 zorganizovalo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK v prvý májový týždeň krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky Hviezdoslavov Kubín v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých.
V stredu 2. mája sa konalo v priestoroch Turčianskej galérie v Martine slávnostné otvorenie krajskej súťaže, ktoré svojim vystúpením obohatili žiačky Základnej umeleckej školy Martin – Ul. P. Mudroňa Zuzanka Babíková a Adelka Dujsíková pod vedením Mgr. Dagmary Gardlíkovej. V mene organizátora súťaže všetkých srdečne privítala poverená riaditeľka TKS v Martine Mgr. Monika Ondrušová, ktorá zároveň súťažiacich oboznámila s organizačným poriadkom prehliadky, schválenými propozíciami a priebehom súťaže. Veľa odvahy súťažiacim zaželala riaditeľka TG v Martine Ing. Alexandra Rybárová, ktorá všetkých zúčastnených pozvala na prehliadku inštalovaných výstav.
Prvé dva súťažné dni, ktoré sa už druhýkrát konali v priestoroch Turčianskej galérie v Martine, patrili recitátorom – jednotlivcom zo základných (I., II. a III. kategória), stredných škôl (IV. kategória) a dospelým nad 20 rokov (V. kategória). Posledný súťažný deň v Štúdiu Slovenského komorného divadla v Martine sa predstavili detské recitačné kolektívy a divadlá poézie.
Úvod – žiačky ZUŠ P. Mudroňa v Martine V tomto roku o postupe víťazov na celoslovenské kolo zo 106 súťažiacich jednotlivcov a 9 kolektívov rozhodovalo 18 porotcov z radov učiteľov základných a stredných škôl, ale aj recitátorov, spisovateľov, hercov, či režisérov.
Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK blahoželá všetkým postupujúcim recitátorom a kolektívom a v celoslovenskej súťaži, ktorá sa uskutoční 20. – 23. júna 2018 v Dolnom Kubíne im praje veľa úspechov. Vyjadruje tiež poďakovanie všetkým zúčastneným i tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom spolupodieľali na príprave podujatia. Teší nás, že záujem o súťaž narastá, stále nachádzame tých, ktorí si nájdu čas na čítanie, krásne slovo, rozvíjanie estetického vnímania a cítenia i na prezentáciu svojich schopností a talentu.
Vajanského Martin 2018 bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Spoluorganizátormi a partnermi podujatia boli: Turčianska galéria v Martine a Slovenské komorné divadlo Martin.

Fotogaléria:

 

Mgr. Monika Ondrušová

Víťazky okresného kola súťaže Vansovej Lomnička 2018

23.3. 2018 • Klubové priestory TKS v Martine
Plagát podujatia  •  Tlačová správa a výsledky

Vansovej Lomnička 2018 V piatok 23. marca 2018 sa v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine uskutočnilo okresné kolo 51. ročníka festivalu umeleckého prednesu v poézii a v próze žien Vansovej Lomnička. Súťaž organizuje Únia žien Slovenska na počesť slovenskej spisovateľky, predstaviteľky prvej vlny slovenského realizmu, zakladateľky i redaktorky prvého slovenského ženského časopisu Dennica, podporovateľky ochotníckeho divadla a etnografky Terézie Vansovej.
Na realizácii okresného kola sa podieľala Okresná organizácia Únie žien Slovenska v Martine, Krajská organizácia Únie žien Slovenska v Žiline, Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Miestny odbor Živeny v Martine. Tohto ročníka sa zúčastnilo 10 recitátoriek, ktoré sa uchádzali o priazeň poroty, ktorá pracovala v zložení: Mgr. Eva Benčíková, Mgr. Vlasta Kunovská a PhDr. Anna Badínová. Prehliadku umeleckého prednesu slávnostne otvorila a celou súťažou sprevádzala predsedníčka okresnej organizácie UŽS Zdenka Maršalová.
Odborná porota posúdila vystúpenia súťažiacich a na krajské kolo Vansovej Lomničky, ktoré sa uskutoční 7. apríla 2018 na Radnici mesta Žilina, postupujú: Andrea Myslivcová, Michaela Šoltýsová, Brigita Vrábeľová a Bc. Iveta Jesenská. Všetkým postupujúcim recitátorkám blahoželáme a v krajskej súťaži im prajeme veľa úspechov.

Fotogaléria:

 

Mgr. Monika Ondrušová

Zborník č. 10 s názvom Jubilejný

13.3. 2018 o 16.30 h • Sobášna sieň Mestského úradu vo Vrútkach
Tlačová správa  •  Plagát podujatia

10. výročie založenia Literárneho klubu Hany Zelinovej.
Mesto Vrútky a Literárny klub Hany Zelinovej vo Vrútkach v spolupráci s Turčianskym kultúrnym strediskom v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizoval literárno-hudobné odpoludnie pri príležitosti uvedenia Jubilejného 10. zborníka, ktoré sa uskutočnilo 13. marca 2018 o 16.30 h v sobášnej sieni Mestského úradu vo Vrútkach. V programe vystúpila herečka Slovenského komorného divadla v Martine, tiež zakladateľka Súkromnej strednej umeleckej školy v Martine Ľubomíra Krkošková a arménska skladateľka a hudobníčka Karin Sarkisjan. Podujatie bolo spojené s výstavou obrazov členky Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov Marcely Pajurkovej.

Mgr. Monika Ondrušová

Víťazi regionálneho kola Vajanského Martin 2018

5. – 8.3. 2018 • Priestory Turčianskej knižnice, Divadelná 4619/5, Martin
9.3. 2018 • Priestory Mestského úradu, Partizánska 413/1, Turčianske Teplice

Plagát  •  Propozície  •  Prihláška recitátora  •  Postup recitátora  •  Tlačová správa a vyhodnotenie

VM 2018 – otvorenie Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizovalo 5. – 8. marca 2018 v priestoroch Turčianskej knižnice v Martine a 9. marca 2018 v priestoroch Mestského úradu v Turčianskych Tepliciach regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky Hviezdoslavov Kubín v umeleckom prednese poézie a prózy. Od roku 1996 sa táto regionálna i krajská súťaž v Martine koná pod názvom Vajanského Martin.
Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti umeleckého prednesu. Poslaním podujatia je podporovať a rozvíjať poznanie a šírenie literárnych hodnôt. Súťaž taktiež výrazne prispieva k vyhľadávaniu talentovaných žiakov a študentov v oblasti umeleckého slova, vedie ich k samostatnej tvorivej činnosti, upevňuje ich záujem o sebavzdelávanie, prispieva k efektívnemu využívaniu voľného času...

VM 2018 – vyhodnotenie

Vajanského Martin má každý rok širokú základňu súťažiacich, ktorí sa delia podľa veku a podľa prezentovaného umeleckého textu na poéziu a prózu. Do súťaže sa zapájajú žiaci základných škôl (I., II. a III. kategória), stredných škôl (IV. kategória) a dospelí od 20 rokov (V. kategória) z okresov Martin a Turčianske Teplice. Tohto ročníka sa zúčastnilo rekordných 162 recitátorov, ktorí sa uchádzali o priazeň odbornej poroty, v ktorej pracovalo 30 porotcov z radov učiteľov základných, stredných škôl a konzervatórií, ale i recitátorov. Závery ich rozhodnutí posunuli 26 recitátorov do krajského kola, ktoré sa uskutoční 2. a 3. mája v Turčianskej galérii v Martine. V rámci krajského kola Vajanského Martin sa 4. mája uskutoční v Štúdiu Slovenského komorného divadla v Martine aj prehliadka divadiel poézie a detských recitačných kolektívov.
Regionálne kolo súťaže bolo realizované s finančným prispením mesta Martin a mesta Turčianske Teplice, spoluorganizátormi súťaže boli Turčianska knižnica v Martine a mesto Turčianske Teplice.
Všetkým postupujúcim recitátorom blahoželáme a v krajskej súťaži im prajeme veľa úspechov.

Fotogaléria:

 

Mgr. Monika Ondrušová

Spoznali sme víťazov regionálneho kola
SÁROVEJ BYSTRICE 2017

12.10. 2017 o 10.00 h • Klubové priestory TKS v Martine
Plagát podujatia  •  Propozície + prihláška  •  Tlačová správa  •  Výsledky

Sárova Bystrica je celoslovenská postupová súťaž mladých moderátorov, ktorá sa realizuje v troch základných kolách – regionálne, krajské a celoslovenské a ktorá vytvára záujemcom priestor na vlastnú prezentáciu zameranú na moderátorské a hlásateľské schopnosti.
Regionálne kolo pre turčiansky región, ktoré už tradične organizuje Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, sa uskutočnilo 12. októbra 2017 v klubových priestoroch TKS v Martine. Zúčastnilo sa ho 13 súťažiacich, ktorí sa predviedli v štyroch disciplínach: čítanie spravodajského textu, interpretácia reklamného textu, moderovanie bloku vlastnej relácie a rozhovor so zaujímavým hosťom. Odborná porota, ktorá pracovala v zložení: Mgr. art. Ivana Kovalčíková Halašová, Mgr. Eva Benčíková a Mgr. art. Tibor Kubička, hodnotila okrem iného celkový dojem, výslovnosť, prirodzenosť a presvedčivosť prejavu, schopnosť zaujať poslucháča, schopnosť zareagovať na nečakanú situáciu, neverbálny prejav a najmä kultivovanosť vyjadrovania sa. Vzhľadom na to, že jednotlivé texty si pripravovali účastníci sami, porota zohľadnila aj kreativitu pri ich tvorbe, výber tém, či schopnosť štrukturovať rozhovor alebo spravodajský blok.
Súťaž má dve kategórie - I. kategória: od 15 do 18 rokov a II. kategória: od 18 do 25 rokov. Víťazom I. kategórie s priamym postupom do krajského kola sa stal Dávid Bače z Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine, druhé miesto v tejto kategórii obsadila Lea Mračková zo Základnej umeleckej školy v Turčianskych Tepliciach a tretie miesto si vybojovala Katarína Kubíková, študentka Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha v Martine.
Víťazkou II. kategórie s priamym postupom do krajského kola sa stala Brigita Vrábeľová, študentka Súkromného hudobného a dramatického konzervatória Martin. O druhé miesto v tejto kategórii sa podelili Monika Gregušová a Barbora Dorušiaková, taktiež zo SHDK Martin s odporúčaním postupu do krajského kola. Čestné uznanie porota udelila Zuzane Tomčíkovej, študentke Pedagogickej a sociálnej akadémie v Turčianskych Tepliciach.
Turčianske kultúrne stredisko v Martine ďakuje všetkým súťažiacim za prípravu a účasť v súťaži, blahoželá víťazom a želá im veľa úspechov na krajskom kole, ktoré sa uskutoční 25. októbra 2017 o 10.00 h na Radnici mesta Žilina.

Mgr. Monika Ondrušová

Fotogaléria:

 


Klasika sa scéne II. – Hudba sveta

10.10. 2017 o 18.00 h • Turčianska galéria v Martine
Plagát podujatia  •  Tlačová správa  •  Tlačová správa po

V utorok 10. októbra 2017 sa v sobášnej sieni Turčianskej galérie v Martine uskutočnil hudobno-poetický večer nesúci názov Hudba sveta, ktorý uzatvoril projekt Klasika na scéne II. Venovaný bol turčianskej rodáčke, speváčke a skladateľke Jane Kirschner. V úvode večera sa prihovorila poslucháčom riaditeľka Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine Nataša Petrová a garantka projektu Emília Sadloňová. Obe vyjadrili radosť zo vzrastajúceho záujmu o klasickú hudbu a ideu pokračovať v projekte i v budúcom roku.
Diváci počas večera mohli počuť piesne arménskeho, židovského, rómskeho pôvodu i slovenské ľudové piesne. S patričným hudobným prejavom sa spevácky, klavírne a kompozične predstavila Arménka Karin Sarkisjan, ktorej partnermi na scéne boli rovnako temperamentný huslista Marek Konček a kontrabasista Tomáš Kramár, pochádzajúci z Turca. Poetické slovo predniesla režisérka Zuzana Galková, ktorej prejav bol sviežim a vtipným ozvláštnením večera. V závere programu zaznela špeciálne pre tento večer upravená pieseň Na čiernom koni Jany Kirschner, ktorú spolu s hudobníkmi odspieval Vladimír Šlepec. Svojou prítomnosťou obohatili umelecký večer rodičia speváčky Jany Kirschner.
V snahách organizátorov je aj v budúcom roku pripraviť pokračovanie projektu Klasika na scéne a priniesť martinskému poslucháčovi kvalitnú klasickú hudbu a pripomínať si významné osobnosti pochádzajúce z nášho regiónu.
Projekt Klasika na scéne II. bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Spoluorganizátorom projektu bola Turčianska galéria v Martine.

Fotogaléria:

 

Vladimír Šlepec

Klasika na scéne II. – Večer komornej hudby

31.8. 2017 od 18.00 h • Turčianska galéria, Martin
Plagát podujatia  •  Tlačová správa pred  •  Tlačová správa po

V posledný augustový štvrtok, dňa 31.8.2017 sa v sobášnej sieni Turčianskej galérie v Martine uskutočnil hudobno-poetický večer projektu Klasika na scéne II. nesúci názov Večer komornej hudby. Venovaný bol slovenskej klaviristke, turčianskej rodáčke Kláre Havlíkovej.
Počas večera si mohli diváci vypočuť v podaní klasického klavírneho tria diela J. Haydna (Gypsy trio), B. Martinů (Variácie na slovenskú ľudovú pieseň) a A. Dvořáka (klavírne trio Dumky pre klavír, husle a violončelo). V programe sa predstavilo Quasi Trio: Roman Hranička (husle), Judita Škodová (violončelo) a Kateřina Ochmanová (klavír), ktorých virtuózna hra odovzdala prítomným poslucháčom čaro klasickej komornej hudby. V programe sa predstavil i Vladimír Šlepec, ktorý spolu s komorným zoskupením odspieval Írske ľudové piesne L. van Beethovena. Zaujímavým bol i prednes z krehkej a jemnej poézie turčianskej rodáčky Maše Haľamovej a monológ Titánie z divadelnej hry Sen noci svätojánskej W. Shakespeara v preklade Martinčanky Zory Jesenskej, ktoré so zmyslom pre atmosféru predniesla Zuzana Rohoňová, členka činohry Slovenského komorného divadla v Martine.
V októbri projekt Klasika na scéne II. vyvrcholí štvrtým hudobno-poetickým večerom s názvom Hudba sveta, ktorý bude venovaný martinskej rodáčke, hudobníčke, speváčke a skladateľke Jane Kirschner.
Projekt Klasika na scéne II. je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Spoluorganizátorom projektu je Turčianska galéria v Martine.

Fotogaléria:

 

Vladimír Šlepec

Klasika na scéne II. – Mladé hlasy spievajú

6. 7. 2017 od 18.00 h • Turčianska galéria, Martin
Plagát podujatia  •  Tlačová správa pred  •  Tlačová správa po

Vo štvrtok 6. júla 2017 sa v Turčianskej galérii v Martine konal hudobno-poetický večer Mladé hlasy spievajú v rámci projektu Klasika na scéne II. Večer bol venovaný významnej vrútockej rodáčke, opernej speváčke Magdaléne Blahušiakovej, ktorá svojou prítomnosťou a šarmom sebe vlastným obohatila umelecký večer.
V programe sa predstavili študentky Konzervatória v Bratislave zo speváckej triedy Magdalény Blahušiakovej, sopranistky Marianna Mikócziová, Nicole Segíňová, Zulfizar Zázrivá a altistka Laura Uhorskaiová za umeleckej spolupráce klaviristky Jany Martinčekovej. Počas večera si mohli diváci vychutnať výber vokálno-inštrumentálnej literatúry od baroka až po hudbu 20. a 21. storočia. Zazneli barokové árie a kantáty G. F. Händla, J. S. Bacha, árie z obdobia klasicizmu W. A. Mozarta, romantické skladby P. I. Čajkovského, A. Dvořáka a výber z piesňových cyklov slovenských skladateľov B. Urbanca i súčasného autora P. Martinčeka.
Poetické slovo predniesol poslucháč herectva Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave Martin Zachar. Návštevníci podujatia si mohli v jeho podaní vypočuť výber z poézie turčianskych autorov Jána Kollára, Janka Jesenského, Štefana Krčméryho a Jána Kostru.
Projekt Klasika na scéne II. pokračuje hudobno-poetickým stretnutím Večer komornej hudby venovaným turčianskej rodáčke, významnej slovenskej klaviristke Kláre Havlíkovej. Uskutoční sa dňa 31. augusta 2017 o 18.00 h v sobášnej sieni Turčianskej galérie v Martine. V programe sa predstaví komorný súbor Quasi Trio pracujúci v zoskupení Kateřina Ochmanová (klavír), Roman Hranička (husle) a Judita Škodová (violončelo).
Projekt Klasika na scéne II. je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Spoluorganizátorom projektu je Turčianska galéria v Martine.
Budeme radi, ak naše podujatie podporíte svojou osobnou účasťou.

Vladimír Šlepec

Fotogaléria:

 


Klasika na scéne II. – Omnia

15. 6. 2017 od 18.00 h • Turčianska galéria, Martin
Plagát podujatia  •  Pozvánka  •  Tlačová správa pred  •  Tlačová správa po

Klasika na scéne 2 2017 Projekt Klasika na scéne II. nadväzuje na úspešný projekt Klasika na scéne, ktorý Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK realizovalo v roku 2016. Jeho druhým ročníkom si dávame za cieľ pokračovať v sprístupňovaní žánru klasickej hudby v regióne, kde jej tradícia má pevné korene. Pre priaznivcov hudby a umeleckého slova, ktoré je už tradične neoddeliteľnou súčasťou projektu, organizátori pripravili štyri hudobno-poetické stretnutia. Uskutočnia sa v mesiacoch jún (Omnia), júl (Mladé hlasy spievajú), august (Večer komornej hudby) a október 2017 (Hudba sveta). Odbornú garanciu nad projektom prevzala Emília Sadloňová.
Prvý z cyklu štyroch večerov s názvom Omnia sa uskutoční 15. júna 2017 o 18.00 h v sobášnej sieni Turčianskej galérie v Martine. Zvláštnosťou 2. ročníka je, že sme sa rozhodli jednotlivé večery venovať výrazným hudobným osobnostiam turčianskeho regiónu, ktoré prispeli ku kultúrnemu rozvoju hudobného umenia v celoslovenskom meradle.
Hudobno-poetický večer Omnia bude venovaný významnej osobnosti hudobnej kultúry - turčianskemu rodákovi, dirigentovi Štefanovi Sedlickému. V programe sa predstaví Fakultný miešaný spevácky zbor OMNIA, ktorý sa svojimi úspechmi radí medzi popredné slovenské spevácke zbory (v roku 2014 zbor získal dve zlaté medaily na medzinárodnej, svetovej súťaži World Choir Games v Rige). Dirigentkou zboru je Monika Bažíková, ktorá parí medzi výrazné osobnosti súčasného dirigentského umenia a absolventov Štefana Sedlického. V programe zaznie výber zo slovenskej i svetovej zborovej literatúry.
Poetické slovo prednesú študentky druhého ročníka Súkromného hudobno-dramatického konzervatória v Martine Kristína Babicová, Eva Gríbová, Kristína Hrušková a študentka tretieho ročníka Brigita Vrábeľová pod vedením divadelnej režisérky a pedagogičky Zuzany Galkovej.
Projekt Klasika na scéne II. je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Spoluorganizátorom projektu je Turčianska galéria v Martine.
Budeme radi, ak naše podujatie podporíte svojou osobnou účasťou.

Fotogaléria:

 

Vladimír Šlepec

VIII. ročník – Turiec maľovaný 2017

11. 6. 2017 – 31. 8. 2017 • SNM v Martine – MSD (Martin – Jahodnícke háje, Voziareň z Moškovca)
Plagát podujatia  •  Propozície  •  Tlačová správa a vyhodnotenie

Sprievodné podujatie XXXIII. ročníka Turčianskych slávností folklóru.
V nedeľu 11. júna 2017 sa o 10.30 h v objekte Voziarne z Moškovca v SNM v Martine - Múzeu slovenskej dediny uskutočnila vernisáž výstavy Turiec maľovaný, spojená so slávnostným odovzdávaním diplomov oceneným deťom materských škôl, žiakom základných a základných umeleckých škôl a študentom stredných škôl.
Literárno-výtvarnú súťaž Turiec maľovaný organizuje TKS v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a je sprievodným podujatím Turčianskych slávností folklóru.

Súťaž bola ako každý rok zameraná na priblíženie tradičnej ľudovej kultúry a charakteristické krajové zvláštnosti regiónu Turiec. Do ôsmeho ročníka sa zapojili súťažiaci so 168 výtvarnými prácami a 13 literárnymi prácami. Úroveň výtvarnej časti súťaže hodnotila odborná porota, ktorá pracovala v zložení: Tatiana Šatarová, Emília Kmeťová a Radoslav Pančík. O tom, ako si súťažiaci zmerali svoje sily v literárnej časti súťaže rozhodovali: Eva Palovčíková Záthurecká, Nataša Petrová a Monika Ondrušová, ktorá vernisážou prítomných aj sprevádzala. V kultúrnom programe sa predstavil Jaroslav Chalupka hrou na gajdy, ktorý sa postaral o príjemnú atmosféru.
Výstava výtvarných prác bude verejnosti sprístupnená v SNM v Martine – Múzeu slovenskej dediny do 31. augusta 2017.

Fotogaléria:

 

Patrícia Smierčiaková

Krajské kolo Vajanského Martin má svojich víťazov

2.–3.5. 2017 • Priestory Turčianskej galérie, Martin
4.5. 2017 • Štúdio Slovenského komorného divadla, Martin
Plagát  •  Propozície  •  EL-R  •  EL-S  •  Tlačová správa  •  Tlačová správa po + Vyhodnotenie

Pod názvom Vajanského Martin 2017 zorganizovalo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK v prvý májový týždeň krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky Hviezdoslavov Kubín v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých.
V utorok 2. mája sa konalo v priestoroch Turčianskej galérie v Martine slávnostné otvorenie krajskej súťaže, ktoré svojim vystúpením obohatil žiak Základnej umeleckej školy Martin – Ul. P. Mudroňa Tonko Krilek pod vedením Mgr. Dagmary Gardlíkovej. V mene organizátora súťaže všetkých srdečne privítala riaditeľka TKS v Martine Mgr. Nataša Petrová. Veľa odvahy súťažiacim zaželala riaditeľka TG v Martine Ing. Alexandra Rybárová, ktorá taktiež pozvala všetkých zúčastnených na prehliadku inštalovaných výstav. S organizačným poriadkom prehliadky, schválenými propozíciami a priebehom súťaže recitátorov oboznámila koordinátorka krajského kola súťaže Mgr. Monika Ondrušová.
Prvé dva súťažné dni, ktoré sa prvýkrát konali v priestoroch Turčianskej galérie v Martine, patrili recitátorom – jednotlivcom zo základných (I., II. a III. kategória), stredných škôl (IV. kategória) a dospelým nad 20 rokov (V. kategória). Posledný súťažný deň v Štúdiu Slovenského komorného divadla v Martine sa predstavili detské recitačné kolektívy a divadlá poézie.
V tomto roku o postupe víťazov na celoslovenské kolo zo 105 súťažiacich jednotlivcov a 6 kolektívov rozhodovalo 18 porotcov z radov učiteľov základných a stredných škôl, ale aj recitátorov, spisovateľov, hercov, či režisérov. Závery ich rozhodnutí posunuli 11 recitátorov a 2 kolektívy na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční 21. – 24. júna 2017 v Dolnom Kubíne.
Vajanského Martin 2017 bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Spoluorganizátormi a partnermi podujatia boli: Turčianska galéria v Martine a Slovenské komorné divadlo Martin. Touto cestou ďakujeme p. Mariete Koščíkovej z Trebišova, ktorá krajskú súťaž podporila ručne vyrobenými vecnými cenami.

Fotogaléria:

 

Mgr. Monika Ondrušová

Vajanského Martin 2017 – regionálne kolo

27.– 30.3. 2017 • Priestory Turčianskej knižnice, Divadelná 4619/5, Martin
3.4. 2017 • Priestory Mestského úradu, Partizánska 413/1, Turčianske Teplice

Plagát  •  Propozície  •  Evidenčný list – recitátori  •  Tlačová správa a vyhodnotenie

Vajanského Martin je regionálnym postupovým kolom Hviezdoslavovho Kubína – najstaršej a najprestížnejšej súťaže v oblasti umeleckého prednesu a divadiel poézie, ktorá je celoštátnou postupovou prehliadkou a súťažou recitátorov v umeleckom prednese poézie a prózy.
Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizovalo 27. – 30. marca 2017 v priestoroch Turčianskej knižnice v Martine a 3. apríla 2017 v priestoroch Mestského úradu v Turčianskych Tepliciach regionálne kolo celoslovenskej recitačnej postupovej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Od roku 1996 sa táto regionálna i krajská súťaž v Martine koná pod názvom Vajanského Martin.
Poslaním podujatia je podporovať a rozvíjať poznanie a šírenie literárnych hodnôt. Súťaž taktiež výrazne prispieva k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov a študentov v oblasti umeleckého slova, vedie ich k samostatnej tvorivej činnosti, upevňuje ich záujem o sebavzdelávanie, prispieva k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času...
Vajanského Martin má každý rok širokú základňu súťažiacich, ktorí sa delia podľa veku a podľa prezentovaného umeleckého textu na poéziu a prózu. Do súťaže sa zapájajú žiaci základných škôl (I., II. a III. kategória), stredných škôl (IV. kategória) a dospelí od 20 rokov (V. kategória) z okresov Martin a Turčianske Teplice. Tohto ročníka sa zúčastnilo rekordných 156 recitátorov, ktorí sa uchádzali o priazeň odbornej poroty, v ktorej pracovalo 30 porotcov z radov učiteľov základných, stredných škôl a konzervatórií, ale aj spisovateľov, prozaikov, či recitátorov. Závery ich rozhodnutí posunuli 25 recitátorov do krajského kola, ktoré sa uskutoční 2. a 3. mája v Turčianskej galérii v Martine. V rámci krajského kola Vajanského Martin sa 4. mája uskutoční v Štúdiu Slovenského komorného divadla v Martine aj prehliadka divadiel poézie a detských recitačných kolektívov.
Regionálne kolo súťaže bolo zrealizované s finančným prispením mesta Turčianske Teplice, spoluorganizátormi súťaže boli Turčianska knižnica v Martine a mesto Turčianske Teplice.

Mgr. Monika Ondrušová

Fotogaléria:

 
Krásna, veselá i smutná – Vansovej Lomnička 2017

20.3. 2017 o 16.00 h • Klubové priestory TKS
Plagát podujatia  •  Tlačová správa + výsledky

V pondelok 20. marca 2017, v predvečer Svetového dňa poézie, sa v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže žien Vansovej Lomnička. Organizuje ju Únia žien Slovenska na počesť významnej slovenskej ženy a spisovateľky Terézie Vansovej, ktorá v druhej polovici 19. storočia svojou odvahou a odhodlaním prerážala slovenským ženám cestu ku vzdelaniu a viedla boj s predsudkami voči poslaniu žien v spoločnosti a v rodine. Tento rok to bol už o jubilejný 50. ročník súťažnej postupovej prehliadky, ktorú už roky charakterizuje jedinečná, žičlivá atmosféra naplnená umením, poznaním a krásou. Na realizácii okresného kola sa podieľala Okresná organizácia Únie žien v Martine a Krajská organizácia Únie žien v Žiline, v spolupráci s Turčianskym kultúrnym strediskom v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Miestny odbor Živeny v Martine.
Tohto ročníka sa zúčastnilo 12 recitátoriek, ktoré sa uchádzali o priazeň poroty, ktorá pracovala v zložení: Mgr. Eva Benčíková, Mgr. Vlasta Kunovská a PhDr. Anna Badínová. Prehliadku umeleckého prednesu slávnostne otvorila riaditeľka TKS v Martine Mgr. Nataša Petrová. Účastníčky súťažou sprevádzala predsedníčka okresnej organizácie UŽS Zdenka Maršalová.
Odborná porota posúdila vystúpenia súťažiacich a na krajské kolo Vansovej Lomničky, ktoré sa uskutoční 1. apríla 2017 na Radnici mesta Žilina, postupujú: Kristína Babicová, Mária Bechná, Iveta Jesenská a Margita Kuková, ktorá získala Cenu poroty - čestný diplom za 50 rokov aktívneho umeleckého prednesu poézie v súťaži Vansovej Lomnička a porota ju odporučila prizvať ako čestného hosťa na krajské kolo súťaže.

Fotogaléria:

 

Mgr. Monika Ondrušová

Víťazi regionálneho kola Sárovej Bystrice 2016

18. októbra 2016 o 10.00 h • Klubové priestory TKS v Martine
Plagát podujatia  •  Propozície a prihláška  •  Tlačová správa  •  Výsledková listina

Sárova Bystrica je celoslovenská postupová súťaž mladých moderátoriek a moderátorov. Realizovaná je v troch základných kolách – regionálne, krajské a celoslovenské a vytvára záujemcom priestor na vlastnú prezentáciu zameranú na moderátorské a hlásateľské schopnosti.
Regionálne kolo pre turčiansky región, ktoré už tradične pripravuje Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, sa uskutočnilo 18. októbra 2016 v klubových priestoroch TKS v Martine.
Svoje schopnosti v ňom predviedli talentovaní mladí moderátori z Turca. Podľa ich vyjadrení je pre nich účasť v tejto súťaži príležitosťou na zviditeľnenie sa, ako aj na získanie cenných skúseností. Tie účastníci nadobudli nielen vďaka porovnaniu s ostatnými súťažiacimi, ale aj vďaka hodnoteniu, ktoré si na záver vypočuli od odbornej poroty. Jej predsedníčkou bola Mgr. art. Ivana Kovalčíková Halašová a členkami Mgr. art. Anna Čičmancová a Mgr. Eva Benčíková.
Regionálneho kola sa zúčastnilo 14 súťažiacich z Turca, ktorí sa predviedli v štyroch disciplínach: interpretácia spravodajského textu, interpretácia reklamného textu, rozhovor so zaujímavým človekom a moderovanie vlastnej relácie. Mladí moderátori priniesli aktuálne informácie z diania na Slovensku, ale i vo svete. V spravodajských blokoch sme sa dozvedeli aj o tom, že duchovný vodca dalajláma, ktorý v uplynulých dňoch prišiel na Slovensko, sa stretol s prezidentom Andrejom Kiskom, že hokejisti Chicaga Blackhawks zvíťazili nad Nashvillom Predators 5:3. Na ich úspechu mal najväčšiu zásluhu slovenský útočník Richard Pánik, ktorý strelil v domácom drese tri góly a zaznamenal tak svoj prvý hetrik v profilige. Nezabudli ani na Petra Sagana, ktorý obhájil titul majstra sveta.
Hodnotený bol okrem iného celkový prejav, výslovnosť, presvedčivosť prejavu a schopnosť zaujať poslucháča/diváka, schopnosť zareagovať na nečakanú situáciu, neverbálny prejav, či úroveň dodržiavania pravidiel slovenského jazyka. Vzhľadom na to, že jednotlivé texty si pripravovali účastníci sami, porota mohla zohľadniť aj kreativitu ich tvorby, výber tém, či schopnosť pripraviť si rozhovor alebo spravodajský blok.
Súťaž má dve kategórie - I. kategória: od 15 do 18 rokov a II. kategória: od 19 do 25 rokov. Víťazom I. kategórie sa stal David Markovič, študent Súkromného hudobného a dramatického konzervatória Martin a druhé miesto v tejto kategórii obsadila Michaela Hriňová, študentka Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha v Martine. Zároveň porota navrhla, aby títo dvaja moderátori reprezentovali Turiec na krajskej súťaži. Postupové miesto len o vlások uniklo Sabine Boháčikovej z Gymnázia J. Lettricha v Martine, ktorá skončila na treťom mieste.
Víťazkou II. kategórie sa stala Magdaléna Neveďalová, študentka Súkromného hudobného a dramatického konzervatória Martin a druhé miesto v tejto kategórii obsadila Patrícia Stehelová, taktiež zo SHDK Martin s odporúčaním postupu do krajského kola.
Turčianske kultúrne stredisko v Martine ďakuje všetkým súťažiacim za prípravu a účasť v súťaži, blahoželá víťazom a želá im veľa úspechov na krajskom kole, ktoré sa uskutoční 25. októbra 2016 o 10.00 h na Radnici mesta Žilina.

Fotogaléria:

 

Mgr. Monika Ondrušová

Výstava „Turiec maľovaný“

12.6. – 31.8. 2016 (výstava)
SNM – Múzeum slovenskej dediny, Martin-Jahodníky, vozáreň Moškovec
Plagát – vyhodnotenie  •  Plagát – výstava  •  Propozície

VII. ročník literárno-výtvarnej súťaže detí a mládeže zameranej na priblíženie tradičnej ľudovej kultúry a charakteristické krajové zvláštnosti regiónu Turiec. Organizátor: Žilinský samosprávny kraj, Turčianske kultúrne stredisko v Martine.

Mgr. Monika Ondrušová

Prázdniny bez nudy v Diakovej

16.8. 2016 od 10.00 • Potraviny PAGI – Colnica – Peter Čelestiak – Diaková
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Na diakovskej Colnici uskutočnil už siedmy ročník obľúbeného podujatia Prázdniny bez nudy, ktorého organizátormi sú Miestny odbor Matice slovenskej v Diakovej a Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.
Cieľom tohto celodenného športovo-hrovo-rekreačného podujatia, ktoré je určené predovšetkým deťom predškolského a mladšieho školského veku, ale aj ich rodičom, starým rodičom, je spoločné stretnutie detí vo voľnej prírode a zmysluplné trávenie prázdnin. Pre zúčastnených boli pripravené skutočne pestré tvorivé dielne, kde tí najmenší mali možnosť vystrihnúť si zaujímavé zvieratko, vymaľovať pripravené predlohy, okoštovať čerstvo napečené koláčiky a rôznymi spôsobmi cibriť pamäť a vnímanie. Staršie deti sa s chuťou zapojili do tradičných i netradičných hier a súťaží, akými napr. boli beh v gumákoch, slalom s tanierom na hlave, triafanie vodou na terč či vyrábane múmií z papiera.
Podujatie sa už tradične stretlo s pozitívnym ohlasom, deti, dospelí i organizátori spoločne strávili príjemný deň s nezabudnuteľnými zážitkami. Pre zúčastnených bolo pripravené občerstvenie, súťažiace deti boli odmenené sladkosťami a hračkami. Podujatie sa realizovalo s finančnou podporou Matice slovenskej v rámci dotácie na ochranu a rozvoj miestnej a regionálnej kultúry v roku 2016.

Fotogaléria:

 

Branislav Kohút

Prezentácia knihy Michala Mačičku „Môj rodný kraj“

2.7.2016 o 16.00 • Kaviareň Gaudeamus na ul. Osloboditeľov 66, Martin
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Michal Mačička a Ivan Halaša v spolupráci s Turčianskym kultúrnym strediskom v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Vás prezentovali „Môj rodný kraj“. Stretnutie sa uskutočnilo dňa 2. júla 2016 o 16.00 v priestoroch kaviarne Gaudeamus na ul. Osloboditeľov 66 v Martine (Mudroňovsko-Halašovský dom).
Autor Michal Mačička uviedol už piate vydanie tejto hodnotnej publikácie spolu s komentármi, ukážkami fotodokumentácie k publikácii vo vzťahu k jeho rodnému Bystercu a regiónom Oravy, Liptova a Turca. Prezentácia bola spojená s rozprávaním o včelách a včelárstve ako o jednom z mnohých remesiel spomínaných v knihe.

Mgr. Monika Ondrušová

TRAKTY II. – Cesty turčianskych olejkárov

18.5. 2016 od 9.00 – 10.00 h • ZŠ Hany Zelinovej
Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK pokračuje v realizácii úspešného projektu TRAKTY – Cesty turčianskych olejkárov. Projekt vychádza zo silnej olejkárskej tradície v regióne Turiec a organizátori si pri jeho „zrode“ dali za úlohu pripomenúť a najmä priblížiť žiakom základných škôl bohatú históriu olejkárstva v našom regióne. V stredu 18. mája 2016 zavítali do Základnej školy Hany Zelinovej vo Vrútkach, aby pokračovali v cykle edukatívnych prednášok spojených s besedami a prezentáciou olejkárskeho dokumentu z „dielne“ Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine: „Olejkári z Turca“. Pripravená bola aj náučná prezentácia o olejkároch v podaní Mgr. Radoslava Pančíka, ktorý „štvrtákom“ priblížil skoro zabudnuté zamestnania turčianskeho ľudu - olejkárstvo a šafraníctvo. Pútavo rozprával o vzniku a vývine olejkárstva v Turci, o zbere liečivých rastlín, o výrobe olejov a iných liečiv. Ozrejmil, že olejkárstvo najväčší rozmach zaznamenalo v období od prvej polovice 18. storočia do druhej polovice 19. storočia. Najznámejšie bolo turčianske olejkárstvo, ktoré pravdepodobne založili jezuiti v Kláštore pod Znievom, odkiaľ sa už šírilo do okolitých obcí a následne do celého Turca. Pokračovalo sa zaujímavosťami o olejkárskych cestách. Záznamy hovoria aj o tom, že Andrej Marček z Blatnice sa roku 1889 plavil loďou z Vladivostoku do Nagasaki a Hongkongu, Jozef Ivaška z Diakovej do Alexandrie, Hlavata z Turian bol do francúzskej revolúcie osobným lekárom holandskej kráľovskej rodiny...
Prekvapením pre žiakov bol kvíz, do ktorého sa zapojili všetky deti a správnymi odpoveďami ukázali svoje vedomosti, za ktoré získali sladké odmeny.

Mgr. Monika Ondrušová, Mgr. Radoslav Pančík

Fotogaléria:

 
Vajanského Martin pozná svojich krajských víťazov

2. – 3.5. 2016 • Literárne múzeum SNK v Martine; 4.5. 2016 • Štúdio SKD v Martine
Plagát podujatia  •  Bulletin  •  Tlačová správa s vyhodnotením

Pod názvom Vajanského Martin 2016 zorganizovalo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK v prvý májový týždeň krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky Hviezdoslavov Kubín v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých.
V pondelok 2. mája sa konalo slávnostné otvorenie súťaže v Národnej dvorane Literárneho múzea SNK v Martine. Svojim vystúpením program otvorenia obohatili žiaci Základnej umeleckej školy Martin – Ul. P. Mudroňa pod vedením Mgr. Dagmary Gardlíkovej a krásnym slovom sa prihovorila dlhoročná recitátorka Anna Dubovcová z Turčianskych Teplíc. V mene organizátora súťaže všetkých srdečne privítala riaditeľka TKS v Martine Mgr. Nataša Petrová. S organizačným poriadkom prehliadky, schválenými propozíciami a priebehom súťaže recitátorov oboznámila koordinátorka krajského kola súťaže Mgr. Monika Ondrušová.
Prvé dva súťažné dni v priestoroch literárneho múzea patrili recitátorom – jednotlivcom zo základných (I., II. a III. kategória), stredných škôl (IV. kategória) a dospelým nad 20 rokov (V. kategória). Posledný súťažný deň v Štúdiu Slovenského komorného divadla v Martine sa predstavili detské recitačné kolektívy a divadlá poézie.
V tomto roku o postupe víťazov na celoslovenské kolo zo 105 súťažiacich jednotlivcov a 3 kolektívov rozhodovalo 18 porotcov z radov učiteľov základných a stredných škôl, ale aj recitátorov, či spisovateľov. Závery ich rozhodnutí posunuli 14 recitátorov a 2 kolektívy na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční 22. – 25. júna 2016 v Dolnom Kubíne.
Vajanského Martin 2016 bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Spoluorganizátormi a partnermi podujatia boli: Slovenská národná knižnica, Slovenské komorné divadlo Martin a Matica slovenská.

Fotogaléria:

 

Mgr. Monika Ondrušová

Poznáme víťazky Vansovej Lomničky 2016

29.3. 2016 o 16.00 h • Klubové priestory TKS v Martine
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

V utorok 29. marca 2016 o 16.00 h sa v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže žien Vansovej Lomnička. Tento rok je to už 49. ročník súťažnej postupovej prehliadky, ktorej hlavným organizátorom je Únia žien Slovenska. Na realizácii okresného kola sa podieľala Okresná organizácia Únie žien v Martine a Krajská organizácia Únie žien v Žiline, v spolupráci s Turčianskym kultúrnym strediskom v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samospávneho kraja.
Tohto ročníka sa zúčastnilo 8 recitátoriek, ktoré sa uchádzali o priazeň poroty a postup do krajského kola. Podľa ich vyjadrení je pre ne účasť v tejto súťaži príležitosťou na získanie cenných skúseností. Tie nadobudli nielen vďaka porovnaniu s ostatnými súťažiacimi, ale aj vďaka hodnoteniu, ktoré si na záver vypočuli od odbornej poroty. Porota pracovala v zložení: PhDr. Anna Badínová, Mgr. Vlasta Kunovská a Mgr. Eva Benčíková. Prehliadku umeleckého prednesu slávnostne otvorila riaditeľka TKS v Martine Mgr. Nataša Petrová. Účastníčky súťažou sprevádzala predsedníčka okresnej organizácie UŽS Zdenka Maršalová, ktorá zaželala súťažiacim veľa šťastia v súťaži a príjemné chvíle pri posedení s poéziou, či prózou.
Vyhodnotenie súťaže nájdete v Tlačovej správe.

Mgr. Monika Ondrušová

Fotogaléria:

 


Vajanského Martin 2016

14.– 17.3. 2016 • Krajanské múzeum MS (Dom J.C. Hronského), P.O. Hviezdoslava 5, Martin
18.3. 2016 • Mestský úrad, Partizánska 413/1, Turčianske Teplice
Propozície •  EL recitátori •  EL súbory •  Plagát MT •  Plagát TR •  Tlačová správa a výsledky

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizovalo 14. - 18. marca 2016 regionálne kolo celoslovenskej recitačnej postupovej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Od roku 1996 sa táto súťaž v našom regióne koná pod názvom Vajanského Martin. Pomenovaná je po významnom spisovateľovi Svetozárovi Hurbanovi Vajanskom, ktorého 100. výročie úmrtia si v tomto roku pripomíname.
Vajanského Martin má každý rok širokú základňu súťažiacich, ktorí sa delia podľa veku a podľa prezentovaného umeleckého textu na poéziu a prózu. Do súťaže sa zapájajú žiaci základných škôl (I., II. a III. kategória), stredných škôl (IV. kategória) a dospelí od 20 rokov (V. kategória) z okresov Martin a Turčianske Teplice.
Miestom merania síl súťažiacich boli priestory Krajanského múzea Matice slovenskej (Dom Jozefa Cígera Hronského) v Martine a v posledný súťažný deň priestory Mestského úradu v Turčianskych Tepliciach. V tomto roku o postupe víťazov na krajské kolo zo 149 súťažiacich rozhodovalo 30 porotcov z radov učiteľov základných a stredných škôl, ale aj spisovateľov, prozaikov, či recitátorov. Závery ich rozhodnutí posunuli 21 recitátorov do krajského kola, ktoré sa uskutoční 2. a 3. mája v Literárnom múzeu Slovenskej národnej knižnice v Martine. V rámci krajského kola Vajanského Martin sa 4. mája uskutoční v Štúdiu Slovenského komorného divadla v Martine prehliadka divadiel poézie a detských recitačných kolektívov. Regionálne kolo súťaže bolo zrealizované s finančným prispením mesta Martin, spoluorganizátormi súťaže boli Matica slovenská a mesto Turčianske Teplice.
Výsledky nájdete v Tlačovej správe.

Mgr. Monika Ondrušová

Fotogaléria:

 TRAKTY II. – Cesty turčianskych olejkárov

25.11. 2015 o 10.00 h • Kultúrny dom vo Valči
Bulletin  •  Tlačová správa

Záverečný program – „...veď aj Tvoji prastarí otcovia boli olejkári...“
Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK s finančným prispením Ministerstva kultúry SR a Žilinského samosprávneho kraja pripravilo projekt TRAKTY II. – Cesty turčianskych olejkárov, ktorým nadviazalo na úspešný projekt TRAKTY I. z roku 2014. Projekt „čerpá“ zo silnej olejkárskej tradície v regióne Turiec a organizátori si pri jeho „zrode“ dali za úlohu pripomenúť a najmä priblížiť žiakom základných škôl bohatú históriu olejkárstva v našom regióne.
V októbri 2015 sa vo vybraných „olejkárskych“ obciach regiónu Turiec uskutočnil cyklus tvorivých dielní, ktorých súčasťou bola aj prezentácia olejkárskeho dokumentu z „dielne“ Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine: „Olejkári z Turca“. Edukatívne stretnutia odlektoroval Mgr. Radoslav Pančík, ktorý účastníkom ozrejmil zámer projektu: zdokumentovať historické stopy v tradičných olejkárskych obciach a v spolupráci s miestnymi aktivistami, kronikármi v obciach a potomkami niekdajších olejkárov a šafraníkov získané poznatky sprístupniť čo najširšej verejnosti.
Pri realizácii projektu sme počítali s aktívnym zapojením detí do všetkých jeho častí, čím im bola priblížená zaujímavá časť regionálnej histórie. Organizátori vyhlásili fotograficko-výtvarno-literárnu súťaž, určenú pre žiakov základných škôl z Kláštora pod Znievom, Valče a Blatnice, ktorí dostali zadanie: zdokumentovať vo forme výtvarných prác, literárnych prác a fotografií olejkárske domy, ďaleké cesty olejkárov, príbehy olejkárov pochádzajúcich z ich obcí, či predmety, ktoré objavia na povalách svojich starých rodičov späté s olejkármi.
Projekt svojim inovatívnym prístupom a zaujímavými informáciami vzbudil záujem medzi viac ako 120 zúčastnenými deťmi, ktoré sa zapojili do pripravených aktivít a využili možnosť „pátrať“ po svojich predkoch – olejkároch.
Z prác prihlásených do súťaže a z fotografií z terénneho výskumu, ale i z fotografií valčianskych rodákov – Jaromíra Meriača a Jána Lučana vznikla výstava, ktorá bola širokej verejnosti sprístupnená v priestoroch Kultúrneho domu vo Valči, kde sa v stredu 25. novembra 2015 stretli žiaci a ich učitelia na záverečnom workshope, ktorý vyvrcholil záverečným hudobno-dramatickým programom. V úvode účastníkov privítala starostka obce Valča Mária Ondráčková, po nej sa predstavil Detský a mládežnícky folklórny súbor Kalužiar s tanečným pásmom „Šafraníci“, ale aj školáci z Blatnice, ktorí si vyslúžili potlesk všetkých zúčastnených. Pripravené boli aj náučné prezentácie o olejkároch v podaní Mgr. Radoslava Pančíka a Mgr. Eleny Zahradníkovej – kurátorky a etnologičky SNM v Martine. Úspech mal aj kvíz, do ktorého sa zapojili všetky deti a správnymi odpoveďami ukázali svoje vedomosti, za ktoré získali odmeny. Nasledovalo vyhodnotenie súťaže, v ktorej všetky zúčastnené školy boli ocenené čestnými uznaniami a cenami v podobe umeleckých potrieb.
Zámer projektu, vzbudiť záujem žiakov základných škôl a verejnosti o zaujímavé možnosti spoznávania tradícií vlastného regiónu a tvorivé trávenie voľného času, bol naplnený a všetci účastníci sa už teraz tešia na ďalšie podobné aktivity.

Mgr. Monika Ondrušová

Fotogaléria:

 


Štúrovský odkaz v Turci – literárna súťaž

19.11. 2015 – vyhodnotenie súťaže • Štúdio Slovenského komorného divadla v Martine
Propozície literárnej súťaže  •  Výsledková listina

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vyhlasilo literárnu súťaž pre neprofesionálnych autorov zameranú na priblíženie osobnosti Ľudovíta Štúra a štúrovský odkaz dnešku.
Súťaž bola vyhlásená v rámci projektu Štúrovský odkaz v Turci, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Téma: ROK ĽUDOVÍTA ŠTÚRA – OSOBNOSŤ ĽUDOVÍTA ŠTÚRA A ŠTÚROVSKÝ ODKAZ DNEŠKU
– literárne práce venované 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra.

Zameranie a cieľ súťaže: Umeleckou a literárnou formou zobraziť mnohostrannú osobnosť a nadčasový odkaz Ľudovíta Štúra, ako aj súvisiace historické udalosti a osobnosti, ktoré odkazom svojho diela aj dnes vplývajú na život Slovákov. Prihlásené literárne práce – próza aj poézia – by sa napríklad mohli pútavým spôsobom pokúsiť nájsť a opísať viaceré paralely v živote Slovákov v 19. storočí a dnes. Alebo na príklade konkrétneho literárneho diela štúrovského autora ukázať, že dobrá literatúra prináša praktické poučenie, radosť i cestu k poznaniu aj duševnému zreniu. Teda s dôrazom na morálne aspekty i praktické činy (hoci samotných štúrovcov), ktoré predstavujú piliere pozitívneho ľudského konania. Prípadným odvolaním sa na históriu hľadať ďalšie perspektívy duchovného a kultúrneho rozvoja človeka i spoločnosti. Takou formou a obsahom, aby vyvolali čo najväčší záujem o spomínané aspekty predovšetkým medzi mladými ľuďmi.
Literárna kategória: poézia a próza súvisiaca s témou,
(ľubovoľný literárny útvar typu: báseň, poviedka, text piesne, príbeh...),

Mgr. Monika Ondrušová

Víťazi regionálneho kola Sárovej Bystrice 2015 sú už známi

26.10. 2015 o 10.00 h • Priestory Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine
Propozície a prihláška  •  Tlačová správa

Víťazi regionálneho kola Sárovej Bystrice 2015 sú už známi Sárova Bystrica je celoslovenská postupová súťaž mladých moderátoriek a moderátorov, ktorá je realizovaná v troch základných kolách – regionálne, krajské a celoslovenské a ktorá vytvára záujemcom priestor na vlastnú prezentáciu zameranú na moderátorské a hlásateľské schopnosti.
Regionálne kolo pre turčiansky región, ktoré už tradične pripravuje Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, sa uskutočnilo 26. októbra 2015 v klubových priestoroch TKS v Martine.
Svoje schopnosti v ňom predviedli talentovaní mladí moderátori z Turca. Podľa ich vyjadrení je pre nich účasť v tejto súťaži príležitosťou na zviditeľnenie sa, ako aj na získanie cenných skúseností. Tie účastníci nadobudli nielen vďaka porovnaniu s ostatnými súťažiacimi, ale aj vďaka hodnoteniu, ktoré si na záver vypočuli od odbornej poroty. Jej predsedníčkou bola Mgr. art. Ivana Halašová a členkami Mgr. Eva Benčíková a Mgr. Nataša Petrová.
Regionálneho kola sa zúčastnilo 10 súťažiacich z Turca. Po vyžrebovaní poradia sa nádejní moderátori predviedli v štyroch disciplínach: interpretácia spravodajského textu, interpretácia reklamného textu, rozhovor so zaujímavým človekom a moderovanie vlastnej relácie. Ako zaujímavý človek tak pozvanie do nášho hosťovského kresla „prijal“ napríklad prezident Andrej Kiska, či najvýznamnejší predstaviteľ slovenského národného života Ľudovít Štúr. Odborná porota zaradila do súťaže aj interpretáciu neznámeho textu. Hodnotený bol okrem iného celkový prejav, výslovnosť, presvedčivosť prejavu a schopnosť zaujať poslucháča/diváka, schopnosť zareagovať na nečakanú situáciu, neverbálny prejav, či úroveň dodržiavania pravidiel slovenského jazyka. Vzhľadom na to, že jednotlivé texty si pripravovali účastníci sami, porota mohla zohľadniť aj kreativitu ich tvorby, výber tém, či schopnosť pripraviť si rozhovor alebo spravodajský blok.
Súťaž má dve kategórie - I. kategória: od 15 do 18 rokov a II. kategória: od 19 do 25 rokov, pričom II. kategória nebola zastúpená. Víťazom I. kategórie sa stal Dávid Bače, študent Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine a druhé miesto v tejto kategórii obsadila Michaela Hriňová, študentka Gymnázia Viliama Paulinyho – Tótha v Martine. Zároveň porota navrhla, aby títo dvaja moderátori reprezentovali Turiec na krajskej súťaži, ktorá sa uskutoční 4. novembra 2015 na žilinskej radnici. Postupové miesto len o vlások uniklo Janke Trojanovej z Pedagogickej a sociálnej akadémie v Turčianskych Tepliciach, ktorá skončila na treťom mieste.
Súťaže sa zúčastnila aj Ľubomíra Závodská z Pedagogickej a sociálnej akadémie v Turčianskych Tepliciach, ktorej porota udelila Čestné uznanie za výrazné účinkovanie v súťaži.
Turčianske kultúrne stredisko v Martine ďakuje všetkým súťažiacim za prípravu a účasť v súťaži, blahoželá víťazom a želá im veľa úspechov na krajskom kole v Žiline.

Mgr. Monika Ondrušová

Fotogaléria:

 

Diakovské prázdniny bez nudy

19. 8. 2015 od 10.00 – 15.00 h • Colnica Diaková (Potraviny PAGI)
Plagát podujatia  •  Tlačová správa
Miestny odbor Matice slovenskej v Diakovej, SZUŠ M. Haľamovej Martin, SCVČ TK DEEP a Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK organizujú každoročne pre prázdninujúce deti v obciach regiónu Turiec zaujímavé podujatie Prázdniny bez nudy. Deň prázdnin bez nudy spočíva v hrách, súťažiach a tvorivých dielňach.
Program podujatia bol skutočne pestrý. Deti, ale i dospelí si mohli vyskúšať svoju šikovnosť v behu v plutvách, či v nosení vody v pohári na hlave, ktoré už „familiárne“ všetci poznajú pod názvom „indická žena“. Popoludnie spestrila aj súťaž vytvárania múmií z toaletného papiera, po ktorej nasledovalo hlasovanie o najkrajšiu múmiu.
A aby toho nebolo málo, organizátori realizovali počas podujatia tvorivé dielne. Deti si počas nich vlastnoručne vymaľovali masky a škrabošky, v ktorých sa potom mohli odfotiť a ponechať si ich na pamiatku. Vytvorili sme priestor aj na tvorbu darčekov pre rodičov a starých rodičov. Vznikali kvety z krepového papiera, ale aj zvieratká – rybky, či sovy. Tí najmenší nakreslili pekný obrázok alebo vymaľovali omaľovávanku. Veľkému záujmu sa tešilo samozrejme maľovanie na tvár, pomocou ktorého sa deti mohli na chvíľku zmeniť na šaša, motýľa, mačičku alebo princeznú.
Organizátorom zaujímavého podujatia sa ich zámer vydaril – na diakovskej „colnici“ sa stretli prázdninujúce deti, aby sa, podľa názvu podujatia, doma nenudili, zabavili, strávili spoločne príjemné, nezabudnuteľné chvíle. Všetky zúčastnené deti boli za svoju snahu a tvorivosť odmenené sladkosťami, kresliarskymi a písacími potrebami.

Fotogaléria:

 

Mgr. Monika Ondrušová

Rakovské prázdniny plné radosti

1. 8. 2015 od 13.00 h • Obecný park, Rakovo
Tlačová správa
V sobotu 1. augusta 2015 sa v obecnom parku v Rakove uskutočnil XII. ročník hasičskej súťaže O pohár starostu obce Rakovo v požiarnom útoku. Organizátori pri príprave podujatia nezabudli ani na najmenších. Práve pre nich Obec Rakovo v spolupráci s Turčianskym kultúrnym strediskom v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravila „Prázdniny plné radosti“.
Prvotnou myšlienkou bolo pripraviť deň plný radosti a zábavy pre prázdninujúce deti z Rakova a okolia. Pracovníci TKS v Martine si pre ne pripravili tvorivé dielne, tanečnú školu a veľa zábavy. Počas tvorivého popoludnia, do ktorého sa zapojili aj mnohí rodičia, sa malí Rakovčania naučili, koľko krásnych vecí sa dá vyrobiť z recyklovaného papiera a koľko zábavy sa pri tom dá zažiť. Deti vytvorili zvieratká – rybky, či sovy, ale tiež korunky pre princezné a princov. Niektorí pre svojich rodičov vyrobili kvety z papiera, nakreslili pekný obrázok, vymaľovali omaľovávanku alebo ozdobili vlastnú škrabošku. Všetci účastníci si mohli so sebou odniesť svoje vytvorené dielka, za ktoré bola pre nich pripravená sladká odmena.
Pre tých neposednejších bola pripravená tanečná škola so známym tanečníkom Adamom „Rancherom“ Kmeťom zo Shakers DC, ktorý sa zaoberá hip-hopovým štýlom a tak sa tanečná škola uberala aj týmto smerom. Adam si pripravil hravú tanečnú choreografiu a naučil záujemcov aj mnoho nových prvkov. Všetci zúčastnení si workshop užili s úsmevom na perách a odniesli si z neho niečo nové.
Po tvorivých dielňach a tanečnej škole nasledovalo vyhodnotenie hasičskej súťaže a záver radostného dňa ukončila tanečná zábava.

Fotogaléria:

 

Mgr. Monika Ondrušová

Vajanského Martin 2015 – krajské kolo

27. – 28.4. 2015 (SNLM, Martin) a 29.4. 2015 (Národný dom SKD, Martin)
27.4. 2015 – otvorenie súťažnej prehliadky o 8.30 h • 28.4. 2015 - začiatok o 9.00 h • 29.4. 2015 - začiatok o 9.00 h
Prezentácia súťažiacich začína 30 minút pred začiatkom súťaže.
Propozície  •  Evidenčný list recitátora  •  Evidenčný list súboru  •  Tlačová správa – vyhodnotenie

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK zorganizovalo v posledný aprílový týždeň krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých Vajanského Martin 2015 (61. ročník Hviezdoslavovho Kubína).
V pondelok 27. apríla sa konalo slávnostné otvorenie súťaže v Národnej dvorane Literárneho múzea SNK v Martine. Hudobným vystúpením sa prezentovali žiaci Základnej umeleckej školy Martin – Ul. P. Mudroňa a umeleckým slovom sa prihovorila Anna Dubovcová z Turčianskych Teplíc, ktorá bola súčasne aj jednou z porotkýň. V mene organizátora súťaže vystúpila a všetkých srdečne privítala Mgr. Nataša Petrová, riaditeľka TKS v Martine. S organizačným poriadkom prehliadky, schválenými propozíciami a priebehom súťaže recitátorov oboznámila koordinátorka krajského kola súťaže Mgr. Monika Ondrušová.
Prvé dva súťažné dni súťaže v priestoroch literárneho múzea patrili recitátorom – jednotlivcom zo základných (I., II. a III. kategória) a stredných škôl (IV. kategória) a dospelým nad 20 rokov (V. kategória). Posledný súťažný deň v Národnom dome Slovenského komorného divadla v Martine sa predstavili detské recitačné kolektívy a divadlá poézie.
V tomto roku o postupe víťazov na celoslovenské kolo z 99 súťažiacich jednotlivcov a 4 kolektívov rozhodovalo 18 porotcov z radov učiteľov základných a stredných škôl, ale aj recitátorov, či spisovateľov. Závery ich rozhodnutí posunuli 15 recitátorov a 1 kolektív na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční 18. - 21. júna 2015 v Dolnom Kubíne.
Krajská súťaž bola realizovaná s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Žilinského samosprávneho kraja. Spoluorganizátormi podujatia boli Slovenská národná knižnica a Slovenské komorné divadlo v Martine.

Fotogaléria:

 

Vansovej Lomnička 2015

16.3. 2015 o 16.00 h • Klubové priestory TSK v Martine
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Okresná organizácia Únie žien Slovenska, Krajská organizácia Únie žien Slovenska, Žilinský samosprávny kraj a Turčianske kultúrne stredisko v Martine Vás srdečne pozývajú na okresné kolo 48. ročníka festivalu umeleckého prednesu v poézii a próze žien Vansovej Lomnička, ktorá sa uskutoční 16. marca 2015 o 16.00 h v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine.

Fotogaléria:

 

Vajanského Martin 2015 – regionálne kolo

9. – 13.3. 2015Turčianska knižnica v Martine (9. – 12.3. 2015 ) a MÚ Turčianske Teplice (13.3. 2015)
9.3. 2015 o 8.30 h – súťaž I. kategórie pre okres Martin
10.3. 2015 o 8.30 h – súťaž II. kategórie pre okres Martin
11.3. 2015 o 8.30 h – súťaž III. kategórie pre okres Martin
12.3. 2015 o 8.30 h – súťaž IV. a V. kategórie pre okresy Martin a Turčianske Teplice
13.3. 2015 o 8.30 h – súťaž I. – III. kategórie pre okres Turčianske Teplice
Prezentácia súťažiacich začína 30 minút pred začiatkom súťaže.
Propozície  •  Plagát MT  •  Plagát TR  •  Tlačová správa  •  Tlačová správa – výsledky

Vajanského Martin je regionálnym postupovým kolom Hviezdoslavovho Kubína - najstaršej a najprestížnejšej súťaže v oblasti umeleckého prednesu a divadiel poézie, ktorá je celoštátnou postupovou prehliadkou a súťažou recitátorov v umeleckom prednese poézie a prózy I. – V. kategórie, recitačných kolektívov a divadiel poézie s jednoročnou periodicitou a výberom na Scénickú žatvu v Martine a na iné umelecké, kultúrne a súťažné podujatia. Súťaž je založená na dobrovoľnej činnosti žiakov, študentov a občanov; jednotlivcov a kolektívov. Napomáha rozvíjať ich záujmy a nadanie v oblasti čítania, prednesu, rôznych interpretačných foriem literatúry.
Súťaže sa môže zúčastniť každý neprofesionálny recitátor, záujemca o umelecký prednes.

Fotogaléria:

 

Literárnym Turcom

6.3.2015 od 10.00 h • Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov na Ľadovni
Beseda s publicistom a spisovateľom Igorom Válekom o bohatej literárnej histórii a súčasnosti Turca.

TRAKTY – Cesty turčianskych olejkárov
Záverečný program a vyhodnotenie

11.11. 2014 od 10.00 h • Kultúrny dom vo Valči
Tlačová správa s vyhodnotením súťaže

V októbri 2014 sa vo vybraných „olejkárskych“ obciach regiónu Turiec uskutočnil cyklus tvorivých dielní spojený s prezentáciou na tému: TRAKTY – Cesty turčianskych olejkárov. Cieľom rovnomenného projektu, ktorý podporilo Ministerstvo kultúry SR a Žilinský samosprávny kraj a pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, bolo pripomenúť a priblížiť žiakom základných škôl bohatú históriu olejkárstva v našom regióne.
Súčasťou tvorivých dielní bola aj súťaž, určená žiakom základných škôl z Valče, Kláštora pod Znievom a Blatnice, ktorých úlohou bolo zdokumentovať vo forme výtvarných a literárnych diel olejkárske domy, ďaleké cesty olejkárov, či príbeh olejkára pochádzajúceho z rodnej obce. Z prác prihásených do súťaže vznikla výstava, ktorá bola širokej verejnosti sprístupnená v priestoroch Kultúrneho domu vo Valči.
V utorok 11. novembra 2014 sa v kultúrnom dome vo Valči stretli žiaci a ich učitelia na záverečnom workshope, ktorý vyvrcholil záverečným hudobno-dramatickým programom. V úvode bola pre účastníkov pripravená náučná prezentácia o olejkároch v podaní Mgr. Igora Váleka - publicistu, literárneho vedca a redaktora. Úspech mal aj kvíz, do ktorého sa zapojili všetky deti a správnymi odpoveďami ukázali svoje vedomosti, za ktoré získali sladkú odmenu.
Nasledovalo vyhodnotenie výtvarno-literárnej súťaže, do ktorej sa so svojimi dielami zapojilo takmer sto detí. Porota v zložení: Mgr. Igor Válek, Mgr. Radoslav Pančík a Mgr. Monika Ondrušová, mala neľahkú úlohu. Komplené vyhodnotenie súťaže nájdete v závere tlačovej správy.
Po odovzdaní cien a gratulácii víťazom bola časť programu venovaná domácemu spevokolu Valčan v mužskom zložení, pokračovalo sa vystúpením detského a mládežníckeho folklórneho súboru Kalužiar, ktorý si vyslúžil potlesk za svoje vystúpenie o šafraníkoch. Nenechali sa zahanbiť ani školáci z Blatnice, ktorí všetkých pozvali na olejkársku svadbu, či žiaci z Valče, ktorí program obohatili svojou tvorbou. Záver programu patril pánovi Jaromírovi Meriačovi z Valče, ktorý prítomným porozprával príhody svojho starého otca – olejkára.
Zámer projektu, vzbudiť záujem žiakov základných škôl a verejnosti o zaujímavé možnosti spoznávania tradícií vlastného regiónu a tvorivé trávenie voľného času, bol naplnený a všetci účastníci sa už teraz tešia na ďalšie podobné aktivity.

Fotogaléria:

 

Mgr. Monika Ondrušová


Štúrovci v Turci:
„Rodáci a osobnosti... ich srdce bilo pre národ“

9.11. 2014 od 15.00 h • Kultúrny dom vo Valči
Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Martine s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Žilinského samosprávneho kraja pripravilo projekt Štúrovci v Turci, založený na tradícii, ktorá je v našom regióne mimoriadne silná. Pripomenuli sme si nielen samotného Ľudovíta Štúra, ale aj ďalšie významné osobnosti z našej minulosti patriace medzi štúrovcov ako aj miesta v Turci, na ktorých zanechali svoje nemiznúce stopy. Odkaz štúrovskej generácie sme si pripomenuli prostredníctvom trojdielneho cyklu tvorivých dielní:
Prvá tvorivá dielňa „Náuka reči slovenskej“ sa uskutočnila na Gymnáziu J. Lettricha v Martine a pripomenula myšlienku Ľudovíta Štúra o podpore nášho vlastného jazyka, o šírení a rozvíjaní slovenčiny.
Druhá tvorivá dielňa „V šľapajach histórie“ bola určená členom Vzdelávacieho klubu tretieho veku a mapovala a dokumentovala osobnosti, pamätné miesta a pamätníky štúrovskej generácie v regióne Turiec.
V pripomínaní odkazu štúrovskej generácie v oblasti významných osobností z regiónu Turiec sme pokračovali v nedeľu 9. novembra 2014 v Kultúrnom dome vo Valči, kde sa uskutočnila tretia tvorivá dielňa s názvom „Rodáci a osobnosti – ich srdce bilo pre národ“. Verejnosti pripomenula rodákov, ktorí sa zaslúžili o šírenie národného povedomia, či dobrého mena rodnej obce Valča vo svete. Boli to napr. Jozef Požeský – lekár činný v akademickom spolku Národ vo Viedni, Ján Čvikota – lekár, vlastenec a zakladateľ Matice slovenskej v Prievidzi, Ján Orságh – hudobný skladateľ, ktorý viedol prvý slovenský program na clevelandskej rozhlasovej stanici, či Stanislav Zachar, ktorému bola v roku 1919 zadaná výstavba novej budovy Matice slovenskej. V rámci podujatia sa uskutočnila prednáška spojená s diskusiou, ktorú viedol lektor Mgr. Igor Válek – literárny vedec, redaktor a publicista. Program obohatili aj vystúpenia spevokolu Valčan a miestnych talentovaných detí a mládeže.
Zámerom projektu „Štúrovci v Turci“ bolo pripomenúť odkaz štúrovskej generácie dnešnej mládeži. Štúrovci postupnými zmenami chceli zlepšovať sociálne postavenie a kultúrne pomery, posilňovať v Slovákoch pocit ľudskej dôstojnosti a sebavedomie neprivilegovaných vrstiev, vzbudzovať ich záujem o veci verejné. Spomienky na nich a na našich „valčianskych“ spoluobčanov, v ktorých boli hlboko zakorenené národné korene, by mali slúžiť ako vzor pre mladých ľudí, pestovať v nich hrdosť na to, že v našom blízkom okolí žili ľudia, na ktorých môžeme byť právom hrdí.

Fotogaléria:

 

Mgr. Monika Ondrušová


Regionálne kolo Sárovej Bystrice 2014
pozná svojich víťazov

21.10. 2014 o 10.00 h • Klubovňa Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine
Propozície a prihláškaTlačová správa

Talentovaní mladí moderátori z Turca predviedli 21. októbra 2014 svoje schopnosti v regionálnom kole súťaže Sárova Bystrica 2014. Podujatie už tradične pripravuje Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.
Podľa vyjadrení samotných súťažiacich je pre nich účasť v tejto súťaži príležitosťou na zviditeľnenie sa, ako aj na získanie cenných skúseností. Tie účastníci nadobudli nielen vďaka porovnaniu s ostatnými súťažiacimi, ale aj vďaka hodnoteniu, ktoré si na záver vypočuli od odbornej poroty. Jej predsedníčkou bola Mgr. Eva Benčíková a členkami Mgr. Zuzana Kmeťová a Mgr. Nataša Petrová.
Regionálneho kola sa zúčastnilo 6 súťažiacich z Turca. Po vyžrebovaní poradia sa nádejní moderátori predviedli v štyroch disciplínach: interpretácia spravodajského textu, interpretácia reklamného textu, rozhovor so zaujímavým hosťom a moderovanie bloku vlastnej relácie. Porota zaradila do súťaže aj interpretáciu neznámeho textu. Hodnotený bol okrem iného celkový prejav, výslovnosť, presvedčivosť prejavu a schopnosť zaujať poslucháča/diváka, schopnosť zareagovať na nečakanú situáciu, neverbálny prejav, či úroveň dodržiavania pravidiel slovenského jazyka. Vzhľadom na to, že jednotlivé texty si pripravovali účastníci sami, porota mohla zohľadniť aj kreativitu pri ich tvorbe, výber tém, či schopnosť pripraviť si rozhovor alebo spravodajský blok.
Súťaž má dve kategórie - I. kategória: od 15 do 18 rokov a II. kategória: od 19 do 25 rokov, pričom II. kategória nebola zastúpená. Víťazkou I. kategórie sa stala Michaela Hriňová, študentka Gymnázia Viliama Paulinyho – Tótha v Martine a druhé miesto v tejto kategórii obsadila Lucia Zvedelová z Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine. Zároveň porota navrhla, aby tieto dve moderátorky reprezentovali turčiansky región na krajskej súťaži, ktorá sa uskutoční 5. novembra 2014 na žilinskej radnici. Postupové miesto len o vlások uniklo Jakubovi Dzimkovi z Gymnázia Viliama Paulinyho – Tótha v Martine, ktorý skončil na treťom mieste.
Súťaže sa zúčastnil aj len 14-ročný súťažiaci Dávid Bače z Gymnázia J. Lettricha v Martine, ktorému porota odporučila postup na krajské kolo, napriek skutočnosti, že vek 15 rokov, ktorý je podmienkou účasti v súťaži, dosiahne až začiatkom budúceho roka. Porota pri tomto rozhodnutí zohľadnila mimoriadny talent súťažiaceho.
Turčianske kultúrne stredisko v Martine ďakuje všetkým súťažiacim za prípravu a účasť v súťaži, blahoželá víťazom a želá im veľa úspechov na krajskom kole v Žiline.

Fotogaléria:

 
Mgr. Monika Ondrušová

Chodníkmi za pamätníkmi SNP v Turci

13.10. 2014 vernisáž o 11.00 h • Klubovňa TKS v Martine
Tlačová správa  •  Bulletin

Turčianske kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vďaka podpore Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis pripravilo pre našich seniorov projekt Chodníkmi za pamätníkmi SNP v Turci, ktorého primárnym zámerom bola sebarealizácia seniorov, využitie ich skúseností, vedomostí a zručností nadobudnutých vo svojom živote. Vyústením projektu bola slávnostná vernisáž fotografií, nafotených seniormi na ich potulkách, a tiež krst publikácie s názvom Chodníkmi za pamätníkmi SNP v Turci. Vernisáž sa konala dňa 13. októbra 2014 o 13.00 h v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine.
Na prípravu projektu seniori realizovali viac ako tridsiatku turistických prechádzok a prešli vyše tristo kilometrov. Vďaka grantu seniori mali možnosť bližšie si priblížiť minulosť a dozvedieť sa viac o pamätníkoch v Martinskom okrese. Na svojich potulkách absolvovali viacero stretnutí so starostami obcí, tiež navštívili priameho účastníka SNP Mateja Krajňáka. Z pripraveného materiálu bude vytvorená powerpointová prezentácia, slúžiaca ako podkladový materiál v rámci výučby regionálnej výchovy na základných školách v regióne.

Fotogaléria:

 
TRAKTY – Cesty turčianskych olejkárov

7.– 8.10. 2014 • Valča, Kláštor pod Znievom a Blatnica
Tlačová správa

V dňoch 7. a 8. októbra 2014 sa vo vybraných „olejkárskych“ obciach regiónu Turiec – Valča, Kláštor pod Znievom a Blatnica - uskutočnil cyklus tvorivých dielní spojených s prezentáciou na tému: TRAKTY – Cesty turčianskych olejkárov. Cieľom rovnomenného projektu, ktorý podporilo Ministerstvo kultúry SR a Žilinský samosprávny kraj a pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, bolo pripomenúť a priblížiť žiakom základných škôl tému olejkárov – ako súčasť našej stále živej histórie.
Časť programu bola venovaná prezentácii, ktorá účastníkom ozrejmila, že turčianske olejkárstvo bolo založené jezuitmi v Kláštore pod Znievom, odtiaľ sa rozšírilo do okolitých obcí a následne do celého Turca. Pokračovalo sa zaujímavosťami o olejkárskych cestách, ktoré smerovali dokonca až na Sibír, ale aj o tajnej reči olejkárov, ktorú používali s cieľom utajiť prísady svojich mastí a olejov.
Lektorom cyklu tvorivých dielní bol Mgr. Igor Válek - publicista, literárny vedec a redaktor, ktorý vzbudil záujem všetkých zúčastnených. Tí reagovali na jeho otázky a využili aj možnosť naučiť sa pár slov v „olejkárčine“. A len tak pre zaujímavosť – viete, čo je to „trakta“? Prezradíme, že „trakta“ znamená: cesta.
Záver programu bol venovaný pripomenutiu súťaže, určenej pre žiakov základných škôl z vybraných obcí Turca, ktorí môžu zdokumentovať vo forme výtvarných a literárnych prác olejkárske domy, ďaleké cesty olejkárov, či príbeh olejkára pochádzajúceho z ich obce.
Výsledky súťaže budú vyhlásené v rámci záverečného hudobno-dramatického programu, ktorý sa uskutoční 11. novembra 2014 o 10.00 h v Kultúrnom dome vo Valči.

Fotogaléria:

 
Mgr. Monika Ondrušová

Štúrovci v Turci: „Náuka reči slovenskej“

25.9. 2014 o 10.00 h • Gymnázium J. Lettricha v Martine
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Vo štvrtok 25. septembra 2014 sa v prednáškovej miestnosti Gymnázia J. Lettricha v Martine uskutočnil cyklus tvorivých dielní spojených s prednáškou na tému Štúrovci v Turci: „Náuka reči slovenskej“. Cieľom rovnomenného projektu, ktorý podporilo Ministerstvo kultúry SR a Žilinský samosprávny kraj a pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, bolo priblížiť študentom a pedagógom pôsobenie predstaviteľov štúrovskej generácie v Turci, ako aj pripomenutie si stôp a pamätihodností z tohoto obdobia nachádzajúcich sa v našom regióne – spomenieme aspoň Memorandum národa slovenského, Maticu slovenskú, jedno z troch patronátnych gymnázií, či pamätnú tabuľu venovanú Jurajovi Langsfeldovi na jeho rodnom dome v Sučanoch...
Časť programu bola venovaná aj aktuálnej knižnej a časopiseckej literatúre venovanej slovenskej spisovnej výslovnosti. Dozvedeli sme sa napríklad, či „guláš / guľáš“ je správne vysloviť tvrdo alebo mäkko. Pokračovalo sa prezentáciou súťaží a prehliadok z oblasti umeleckého prednesu, rétoriky a hovoreného slova.
Lektormi cyklu tvorivých dielní boli Mgr. Igor Válek - vyštudovaný publicista, literárny vedec a redaktor a PaedDr. Branislav Kohút - vyštudovaný stredoškolský učiteľ slovenčiny, ktorý bol garantom viacerých súťaží a prehliadok v oblasti umeleckého prednesu, hovoreného slova, rétoriky a časopisectva škôl. Svojím inovatívnym prístupom a zaujímavými informáciami vzbudili záujem všetkých zúčastnených, ktorí sa zapájali do aktivít a diskusie, reagovali na otázky lektorov a využili možnosť zlepšenia svojich komunikačných zručností.
V pripomínaní odkazu štúrovskej generácie v oblasti dejinného vývoja budeme pokračovať 22. októbra 2014 od 13.00 h v klubovni Turčianskeho kultúrneho strediska, kedy sa uskutoční už druhá tvorivá dielňa s názvom Štúrovci v Turci: „V šľapajach histórie“, ktorá je určená pre členov Vzdelávacieho klubu tretieho veku.

Fotogaléria:

 

Mgr. Monika Ondrušová

Oslavy 770. výročia založenia obce Rakovo

21.6.2014 od 14.00 h • Obec Rakovo (miestny park, OcÚ)
Stiahnuť plagát  •  Tlačová správa

Každý človek má svoje „hniezdo“, ku ktorému ho neustále ťahá niečo magické, niečo neprekonateľné, hniezdo, z ktorého denne odchádza a s radosťou sa doň vracia. Pre nás Rakovčanov je takým „hniezdom“ naša obec, ktorá v roku 2014 slávi 770. výročie prvej písomnej zmienky.
Jubileum je vždy dôvodom na oslavu, na slávnostnú chvíľu, chvíľu na zastavenie a zamyslenie sa, bilanciu - ale aj na premýšľanie o budúcnosti. Výročie obce je sviatkom a dôvodom uvedomiť si spolupatričnosť k miestu, kde žijeme, k miestu, ktoré sme zdedili a ktoré odkážeme budúcim generáciám.
V sobotu 21. júna 2014 sa občania, rodáci, hostia a členovia súborov účinkujúcich v programe sústredili v slávnostnom šate odetom rakovskom parku, aby sa stretli s priateľmi, či známymi, s ktorými sa možno roky nevideli. Do chvíľ naplnených citmi a dojmami vstúpili „susedia“ zo súboru Valčan, ktorí oslavy otvorili piesňou „Dedinôčka“. Po nich všetkých zúčastnených privítala moderátorka podujatia Mgr. Zuzana Kmeťová. Starosta obce Patrik Antal v príhovore poďakoval všetkým tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom priložili ruky k dielu, aby sa oslavy mohli úspešne realizovať a tiež významným hosťom, ktorí oslavy podporili svojou osobnou účasťou. Ďalej privítal potomka rodiny Rakovských menom Martin Stephan Christopher Anton Maria Rakovszky de Nagyrákó et Kelemenfalva, ktorému bolo udelené čestné občianstvo Rakova.
Bližšie informácie nájdete v tlačovej správe.

Fotogaléria:

 

Mgr. Monika Ondrušová

Hviezdoslavov Kubín jubiluje

28. – 29.4. 2014 • Slovenské národné literárne múzeum v Martine
30.4. 2014 • Štúdio Slovenského komorného divadla v Martine – divadlá poézie

Plagát  •  Propozície  •  Tlačová správa  •  Výsledky Jednotlivci I–III  •  Jednotlivci IV–V  •  Kolektívy

Posledný aprílový týždeň patril recitátorom a umeleckému prednesu. Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja organizovalo krajské kolo celoslovenskej recitačnej postupovej súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktorý sa v celom Žilinskom kraji od roku 1996 nazýva Vajanského Martin. Najstaršia slovenská recitačná prehliadka v roku 2014 oslavuje – ide totižto o jubilejný 60. ročník. V slávnostnom duchu sa konalo i samotné otvorenie súťaže v Národnej dvorane Literárneho múzea v Martine v pondelok 28. apríla. Hudobným vystúpením sa prezentovali žiaci Základnej umeleckej školy Martin – Ul. P. Mudroňa a umeleckým slovom sa prihovorila Anna Dubovcová z Turčianskych Teplíc, ktorá súčasne bola aj jednou z porotkýň. Na pôde Literárneho múzea privítala všetkých účastníkov PhDr. Ivana Danková, zástupkyňa riaditeľa múzea. V mene organizátora súťaže vystúpil Mgr. Radoslav Pančík, poverený riaditeľ TKS. Slávnostne i oficiálne krajské kolo tejto prestížnej súťaže otvorila Mgr. Monika Bebčáková z odboru kultúry a cestovného ruchu Úradu Žilinského samosprávneho kraja. S organizačným poriadkom prehliadky, schválenými propozíciami a priebehom súťaže recitátorov oboznámil koordinátor súťaže PaedDr. Branislav Kohút. Súťaž pokračovala aj v nasledujúci deň, kedy sa prezentovali študenti vysokých škôl i dospelí. Recitovalo sa v šiestich vekových kategóriách, vždy osobitne v poézii a v próze. Prezentovala sa celá stovka recitátorov skoro z každého kúta Žilinského kraja. Najstaršou účastníčkou súťaže bola pani Želmíra Mišutová z Martina, ktorá pred mesiacom oslávila svoje 80. narodeniny. Krajské kolo Vajanského Martin poskytlo priestor aj divadlám poézie a recitačným kolektívom v stredu 30. apríla v Štúdiu Slovenského komorného divadla v Martine. Svoje inscenácie predviedlo 7 súborov, spolu 92 účinkujúcich, podľa vopred zostaveného programu. Účastníkom prehliadky bol k dispozícii informačný bulletin, ktorý na tento účel vydalo TKS.
Víťazi jednotlivých kategórií, ktorých nájdete v Tlačovej správe, budú reprezentovať náš kraj na celoslovenskej prehliadke v Dolnom Kubíne v dňoch 20. - 23. júna 2014.

Fotogaléria:

 

PaedDr. Branislav Kohút

Vansovej Lomnička

31.3. 2014 o 16.00 h • Klubovňa TKS v Martine
Plagát  •  Tlačová správa

V pondelok 31. marca sa o 16 h v priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže žien Vansovej Lomnička. Tento rok prebieha 47. ročník súťažnej postupovej prehliadky, ktorej hlavným organizátorom je Únia žien Slovenska. Na realizácii okresného kola sa podieľala Okresná organizácia Únie žien v Martine, Krajská organizácia Únie žien v Žiline a Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Súťažilo sa osobitne v prednese poézie a v prednese prózy v 3 vekových kategóriách: do 25 rokov, od 26 do 40 rokov a nad 40 rokov.
Na krajské kolo, ktoré sa bude konať v sobotu 5. apríla o 8.30 h na Radnici mesta Žilina, z turčianskeho regiónu postupujú: Gabriela Hamranová, Iveta Jesenská, Tatiana Petrovská a Monika Grejtová.

Fotogaléria:

 
PaedDr. Branislav Kohút

Galéria Mikuláša Galandu v Turč. Tepliciach ožila poéziou

26.2. 2014 o 16.00 h – Galéria Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach
Stiahnuť plagát •  Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizovalo koncom februára v Turčianskych Tepliciach poetický podvečer s názvom „Na krídlach poézie“. V Galérii Mikuláša Galandu sa stretla mladá generácia recitátorov s tými staršími, skúsenejšími. Úvod spríjemnili hudbou a spevom žiaci Základnej umeleckej školy z Turčianskych Teplíc.

Sedem recitátoriek z Pedagogickej a sociálnej akadémie v TR si „zmeralo sily“ s dlhoročnými recitátorkami Annou Dubovcovou, Evou Potúčkovou a Gabrielou Hamranovou v nasledovnom poradí:
1. Renáta Rusková I.B – Hviezdy v tvojich očiach (autor neznámy)
2. Vladimíra Froľová I.B – V žiali žiarlivosti (Brigitha Horváthová)
3. Gabriela Grochalová II.B – Poď ku mne (Bruno Ferrero)
4. Natália Čupcová II.B – Malý princ (A.de Saint Exupéry)
5. Magdaléna Kobolková II.B – Pár-nepár (Lýdia Vadkerti Gavorníková)
6. Nikol Farská II.B – Krutá lož skál (autor neznámy)
7. Karina Miakyšová III.B – Óda na vzduch (Pablo Neruda)
8. Monika Pavlíková – Verše o láske (Fraňo Šrámek)
9. Anka Dubovcová – Carihradské papučky (Liana Daskalová)
10. Eva Potúčková – Roztrúsené myšlienky (Etela Farkašová)
11. Gabika Hamranová – Žofia a popolec – úryvok (Valentín Beniak)

Partner podujatia Mesto Turčianske Teplice a ochotné pracovníčky Galérie Mikuláša Galandu podporili príjemnú atmosféru pri posedení s poéziu a pri dobrej šálke bylinkového čaju.

Fotogaléria:

 
Šikovné lektorky zaujali recitátorov i pedagógov

3.2. 2014 • Klubovňa TKS v Martine
V prvý februárový pondelok sa v klubovni Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine konalo zaujímavé a podnetné stretnutie recitátorov a pedagógov. Tri lektorky s bohatými teoretickými, ale najmä praktickými skúsenosťami prednášali 35 účastníčkam tvorivej dielne umeleckého prednesu o rôznych témach, zameraných na zlepšenie úrovne turčianskych recitátorov.
Mladá režisérka Zuzana Galková z Martina zaujala účastníčky prednáškou o správnom dýchaní, výslovnosti, prestávkach v prednese, hlasových rozcvičkách a jazykolamoch. Anna Dubovcová, dlhoročná recitátorka z Turčianskych Teplíc názornými ukážkami tvorivej dramatiky podnietila k fantázii, ktorá je tiež potrebná pri správnom precítení a najmä odovzdaní prednášaného textu. Eva Potúčková z Koštian nad Turcom, recitátorka nedávno ocenená predsedom ŽSK, si sama pripravuje koláže a montáže textov, ktoré roky recituje na súťažiach, kultúrnych podujatiach, svadbách i pohreboch. Svoje skúsenosti odovzdala poslucháčkam a na ich podnet zarecitovala báseň od Eriky Mageranovej: Vyznanie. Pani Anna Dubovcová tiež obdivuhodne predviedla svoje recitátorské umenie. Básne týchto umelkýň dojali nejednu recitátorskú dušu.
Celý podvečer tvorivej dielne sa dial v priateľskom duchu, recitátorky a pedagogičky pracujúce s umeleckým prednesom detí a mládeže sa so záujmom zapájali do diskusie. Večer v klubovni TKS bol zakončený počúvaním CD záznamu z 55. výročia Hviezdoslavovho Kubína, ktorý pred 5. rokmi pripravila Jaroslava Čajková – organizátorka celoslovenského kola tejto najstaršej a najprestížnejšej súťaže v umeleckom prednese na Slovensku. Zaujímavé bolo počuť staré záznamy recitujúceho chlapca – Ľuba Romana, neskoršieho známeho herca a riaditeľa Divadla Nová scéna, či stredoškolského študenta Milana Lasicu. Je pozoruhodné prepojenie umeleckého prednesu a divadla, veľa úspešných hercov vzišlo práve z Hviezdoslavovho Kubína. V tomto roku to už bude jubilejný 60. ročník. U nás – v Turci máme regionálnu a krajskú súťaž pomenovanú od roku 1986 Vajanského Martin. V roku 2014 sa bude regionálne kolo konať 7. – 11. apríla a krajské kolo 28. – 30. apríla.
Cieľom februárovej tvorivej dielne bolo sprostredkovať dobré rady a skúsenosti do tohto ročníka recitátorskej súťaže pre turčianskych interpretov poézie a prózy. Účastníčky podnetného podujatia odchádzali spokojné a plné inšpirácií.
Bc. Jana Knošková, metodička pre umelecké slovo

Fotogaléria:

 
Alžbetin dvor a Vejár s fialkami

27.1. 2014 • Klubovňa TKS v Martine
Turčianske kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja uskutočnilo v posledný januárový pondelok spomienkové podujatie na významnú slovenskú spisovateľku, rodáčku z Vrútok Hanu Zelinovú. Podujatie s názvom „Hana Zelinová v našich srdciach“ pripomenulo účastníkom sté výročie jej narodenia a zároveň 10. výročie jej úmrtia.
V klubovni Turčianskeho kultúrneho strediska sa zišlo okolo 40 milovníkov slovenskej literatúry a obdivovateľov Hany Zelinovej. V úvode podujatia sa diváci prostredníctvom prednášky a obrazového premietania oboznámili s pamätnou izbou H. Zelinovej a predmetmi, ktorá sa viažu k životu slovenskej spisovateľky. Izba sa nachádza na Mestskom úrade vo Vrútkach. Prednášku pripravila Renáta Žiaková z Mestskej knižnice z Vrútok v spolupráci s metodičkou TKS pre umelecké slovo Janou Knoškovou. Život a dielo slovenskej spisovateľky návštevníkom podujatia priblížila tiež pani Eva Rusnáková. Svoje autorské básne predstavili členky vrútockého Literárneho klubu Hany Zelinovej – M. Hríbová, M. Bajnoková, A. Ursíni Jamrišková, E. Očkajová Kalábusová. Eva Benčíková predniesla úryvok z knihy Hany Zelinovej Vejár s fialkami a Adam Kmeť časť z románu Alžbetin dvor.
Je potrebné, aby sme si pripomínali výročia významných slovenských osobností, aby sme v sebe pestovali úctu k ich práci a významu pre Slovákov. Sú to ľudia, po ktorých ostáva v slovenských dejinách hodnotná pamiatka. Mali by sme v sebe pestovať hrdosť na našu krásnu slovenskú reč, našich spisovateľov a kultúrnych dejateľov. Aj z tohto dôvodu TKS podalo v tomto roku projekt na MK SR s názvom Na Alžbetinom dvore, kde sú naplánované rôzne podujatia venované nielen pamiatke Hany Zelinovej. Cieľom projektu je zorganizovať kultúrne a vzdelávacie aktivity ako príležitosť pre prezentáciu turčianskych recitátorov, amatérskych básnikov, prozaikov, či zamerané na tvorivú dielňu určenú záujemcom o písanie.
Bc. Jana Knošková, metodička pre umelecké slovo

Fotogaléria:

 
Poézia Vianoc

10.12. 2013 • Slovenské národné literárne múzeum SNK v Martine

V rámci programu Poézia Vianoc recitovali v Slovenskom národnom literárnom múzeu v Slovenskej národnej knižnici Martine členovia Kruhu 3P. Z mimoriadne vydarenej akcie prinášame mini fotoreportáž.

Fotogaléria:

 
Rodáci a osobnosti... ich srdce bilo pre Valču

17. 11. 2013 • od 15.00 h v kultúrnom dome vo Valči
Pozvánka

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, Obec Valča, MS Martin, Dom MS Žilina a MO MS vo Valči pripravili spomienkovú slávnosť pri príležitosti výročia rodákov a osobností z obce Valča - Rodáci a osobnosti ...ich srdce bilo pre Valču. Spomenuli si na významných rodákov – spisovateľa a grafika Jána Andela, lekára a profesora Mateja Imricha Korauša, národovca a cestovateľa Mateja Čvikotu, predstaviteľa moderného rezbárskeho umenia Antona Drexlera a lekára Jána Bullu.
Podujatie sa začalo o 9.30 h v kostole Panny Márie v Kláštore pod Znievom spomienkovou slávnostnou svätou omšou na rodáka Imricha M. Korauša a pokračovalo o 11.00 h v kostole Povýšenia Sv. Kríža vo Valči spomienkovou slávnostnou svätou omšou na rodákov.
O 15:00 h program vyvrcholil v Kultúrnom dome vo Valči spomienkovou slávnosťou, ktorou sprevádzala moderátorka Mgr. Jana Šufáková. Prítomným predstavila životné osudy spomínaných rodákov. V programe ďalej vystúpili s hudobno-speváckym vystúpením Koleda pre zosnulých sestry Kvasnicové s matkou, sestry Slezákové, spevokol MO MS Valčan, Viera Švecová s ďakovnou básňou z vlastnej tvorby, či žiaci ZŠ, ktorí predniesli a zaspievali poéziu J. Andela.
Program spomienkovými príhovormi ukončili starosta obce Ing. Štefan Paľo, riaditeľ Krajanského múzea Matice slovenskej Mgr. Daniel Zemančík a zástupkyňa riaditeľky TKS Bc. Jana Knošková, ktorí vyzdvihli význam spomienkových podujatí a pripomímanie si významných osobností, ktoré svoje životy prežili medzi nami.
Sprievodným podujatím bola výstava diel členov Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov pri TKS - rezbárov Karola Stodolicu a Zena Juráška „Pocta Antonovi Drexlerovi“.

Monika Ondrušová

Fotogaléria:

 

Reflexie v Martine

24.10. 2013 • Štúdio Slovenského komorného divadla Martin
PozvánkaRozšírená pozvánka

V Martine sa vo štvrtok, 24. októbra uskutočnilo nevšedné podujatie s názvom REFLEXIE - konferencia a metodický deň pre kultúrno-osvetových pracovníkov z regiónu ŽSK. Podujatie vyvrcholilo podvečer toho istého dňa slávnostným programom pri príležitosti osláv 60. výročia vzniku osvety v Turci, v Štúdiu SKD v Martine.
V dopoludňajšom programe, v rámci odbornej konferencie vystúpili so svojimi príspevkami riaditelia kultúrnych zariadení z celého regiónu – z Oravy, Liptova, Kysúc, zo Žiliny a z Turca, v ktorých predstavili najzaujímavejšie aktivity svojich zariadení. V otváracom príspevku riaditeľ odbory kultúry a cestovného ruchu ŽSK Peter Kubica zdôraznil, že slovo osveta rozhodne nepatrí medzi archaizmy, ale do kultúrno- osvetovej práce je neustále potrebné vnášať aj nové výzvy. Inšpirácie z možno aj zdanlivo nesúrodých oblastí života...
Na záver konferencie sa diskutovalo o potrebe nového zákona o kultúrno- osvetovej činnosti. Medzi prítomnými hosťami boli aj traja členovia výboru Rady vlády pre kultúrno-osvetovú činnosť a boli to práve oni, ktorí predniesli svoje príspevky na aktuálnu tému prípravy nového zákona.
Popoludní sa účastníci podujatia rozdelili do pracovných skupín a podľa svojho záujmu navštívili niektorý z pripravených workshopov - na tému ochotníckeho divadla sa hovorilo v klubovni TKS s lektorom Marošom Krajčovičom, o nových trendoch vo folklóre prednášali naslovovzaté odborníčky Miroslava Palanová a Nina Janešíková v priestoroch klubovne v Turčianskej knižnici a v sobášnej sieni Turčianskej galérie bol mediálny tréning s lektorom Petrom Bohušom . Všetky workshopy a tvorivé dielne sa niesli v priateľskej a pracovnej atmosfére.
V podvečer sa v priestoroch vestibulu Š-SKD uskutočnila vernisáž výstavy Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov a Fotoklubu Karola Plicku v Martine( mimochodom, fotoklub tiež oslavuje 60.výročie svojho vzniku). Vernisáž bola ozvláštnená vystúpením detského divadelného súboru Kamarát – pripravili si krátky program o príchode vierozvestcov Cyrila a Metoda na naše územie.
Metodický deň bol ukončený slávnostným programom – metodickou ukážkou slávnostného programu „na kľúč“ – v réžii Tibora Kubičku a pod taktovkou metodikov Turčianskeho kultúrneho strediska. Výbornou príležitosťou na jeho uskutočnenie bolo 60. výročie vzniku osvety nielen v Turci, ale aj na Slovensku.

„Príliš veľa myslíme a príliš málo cítime. Viac ako stroje potrebujeme ľudskosť. Viac ako rozum potrebujeme láskavosť a miernosť. Bez toho zvlčíme a stratíme všetko. Každý by mal denne počúvať trochu hudby, prečítať nejakú báseň, pozrieť si pekný obraz a pokiaľ možno - povedať niekoľko rozumných slov.“
Tieto slová zazneli z úst autora Fausta - J. W. Goetheho - na sklonku 18. storočia. Platia dodnes. Kto iný im rozumie viac, než tí, ktorí chránia dedičstvo otcov a sami vytvárajú hodnoty ako odkaz nasledovníkom.
Amatérsky tvoria či reprodukujú hudbu, svoje city a pocity vypovedajú cez poéziu, prózu alebo tancom, maľujú inzitné obrazy, zachytávajú okamihy času a z ochotníckych javísk tlmočia mnoho rozumných slov.
Sú svetlom. Osvecujú. Už 60 rokov...

Fotogaléria:

 

Galaprogram v Štúdiu SKD v Martine bol poďakovaním všetkým bývalým aj súčasným kultúrno-osvetovým pracovníkom. Organizátorom podujatia sa podarilo sústrediť do jedného programu mnoho šikovných starších i mladých ľudí, talentov z celého regiónu, ktorí zastupovali jednotlivé oblasti ZUČ.
Národ a človek, ktorý si váži svoju minulosť, má nádej, že v spomienkach, slove a piesni bude žiť stále.
Tieto slová rezonovali a niesli sa ako niť celým kultúrnym programom.
V rámci neho boli ocenení recitátorka Eva Potůčková, dlhoročná vedúca detského divadelného súboru kamarát Emília Hajdúchová a kultúrno-osvetový pracovník Ján Padúch z Valče a to pamätným listom Litteras Memoriales od predsedu ŽSK Juraja Blanára, pod záštitou ktorého sa podujatie aj uskutočnilo.
Toto vzácne ocenenie získalo aj Turčianske kultúrne stredisko v Martine pri príležitosti 60. výročia svojho vzniku a naopak - z rúk riaditeľky Turčianskeho kultúrneho strediska si prevzali ďakovné listy významní bývalí aj súčasní osvetári z celého regiónu.
Pri organizovaní podujatia významným spôsobom pomohli aj niektorí starostovia obcí z turčianskeho regiónu, pracovníci odboru kultúry VUC a vedúci kolektívov ZUČ, pôsobiacich v regióne. Vďaka však patrí aj riaditeľom Združenej školy, TG, Turčianskej knižnice a SKD v Martine, ktorí organizátorom podujatia významne vyšli v ústrety. Viac o dejinách (nielen) turčianskej osvety sa mali možnosť návštevníci a účastníci celodenného podujatia dočítať v bulletine, vydaného pri tejto príležitosti. Projekt bol finančne podporený v rámci dotačného systému MK SR.

Mgr. Monika Ondrušová
(autori fotografií: M. Nahálková, J. Meriač)
Domov |  O nás |  Aktuality |  Služby |  Médiá |  Partneri |  Zverejňovanie |  Kontakt |  GDPR

W3C XHTML 1.0 Strict! W3C XHTML 1.0 Strict!


© 2013-2019 TURČIANSKE KULTÚRNE STREDISKO V MARTINE
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin, SR • IČO: 36145335
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
SK6581800000007000481539, SK4381800000007000481547
Tel.: 0911 101401 riaditeľ • 043/4132394 ekonómka, metodici
Všetky práva vyhradené • All rights reserved