A k t u a l i t y

Pripravili sme pre vás


NEDÁVNO USKUTOČNENÉ:

Scénická žatva 2019

28.8.– 1.9. 2019 • Martin
Plagát so sprievodným programom  •  Tlačová správa

Scénická žatva 2019 Divadlo k ľuďom – sprievodný program v rámci 97. ročníka Scénickej žatvy 2019 v Martine.
V dňoch 28. - 31. 8. 2019 sa nielen v Slovenskom komornom divadle ale aj na Divadelnom námestí a na improvizovanom „pódiu na slame“ a prakticky na celej pešej zóne uskutočnil sprievodný program Scénickej žatvy s názvom Divadlo k ľuďom. Tento program pripravilo za finančnej pomoci Mesta Martin a Žilinského samosprávneho kraja Turčianske kultúrne stredisko v Martine. Organizátori preniesli kúsok divadla bližšie k ľuďom, z tradičných divadelných priestorov a divadelných dosák umelci profesionálni i neprofesionálni, dospelí i detskí ukázali a dokázali, že umenie sa dá robiť aj v iných, príjemných priestoroch, pod holým nebom, ktoré organizátorom, účinkujúcim i divákom našťastie prialo a až na pár výnimiek sa nemusel uskutočniť mokrý variant a prenášať predstavenia do iných priestorov.
Festival Scénická žatva je vrcholový divadelný festival s najstaršou tradíciou na Slovensku. Zámerom sprievodných podujatí v rámci tohto festivalu bolo zvýšiť záujem nielen o divadlo ale o umenie všeobecne, prilákať všetky vekové kategórie, odbornú i laickú verejnosť.

Scénická žatva 2019Cieľom programu bolo dostať divadlo bližšie k ľuďom ako to aj hovorí samotný názov Divadlo k ľuďom. Dať priestor divadlu aj mimo divadelných scén. Ideovým východiskom pripravovaných podujatí bolo prirodzene a nenásilne ponúknuť a priblížiť kultúru k divákovi.
V priestore medzi Slovenských komorným divadlom a Turčianskym kultúrnym strediskom v Martine organizátori vytvorili priestor na tvorivé dielne s názvom Ezopove tvorivé dielne. Za pomoci metodikov sa množstvo detí mohlo na jednom priestore venovať čítaniu Ezopových bájok, tvorbe zvieracích aj iných masiek a takisto zahrať si postavičky z prečítaných bájok na pódiu. Oslovilo to nielen detských priaznivcov ale aj ich rodičov, starých rodičov, súrodencov, ktorí takto svojim ratolestiam spestrili posledné prázdninové dni v horúcich letných dňoch v meste. Na spomínanom „pódiu na slame“ si tiež mohli vypočuť Interaktívne rozprávanie Janka Cígera, ktorý predstavoval rozprávača Janka Hraška i kráľa, čím zaujal okoloidúcich a tí neodolali a vypočuli si príbehy až do konca.

Scénická žatva 2019Študenti Konzervatória v Martine si vyskúšali hranie scénok ako pozvánok s názvom Poď na žatvu, a to na festival i sprievodný program priamo na lavičkách, blízkych pohostinstvách, kde splynuli s davom a zároveň ich zaujali vynikajúcim zvládnutím nielen textov ale aj formy predvedenia. Azda najväčší smiech a tiež najväčšie publikum bolo dopriate Šaškovi Fjodorovi, ktorý prirodzeným a nenásilným spôsobom pobavil nielen trikmi a megatrikmi, ale hlavne neskutočným zmyslom pre humor a dialógom s detským i dospelým divákom. Večerný čas patril skupine Gailard, ktorá priniesla trochu stredoveku kostýmami i hudbou a spevmi, vďaka čomu sa diváci aspoň na chvíľu preniesli v čase do stredovekých bitiek, krčiem i lások a vyznaní citov. Ďalej si publikum mohlo vypočuť interaktívne bubnovanie v programe Rytmy života a tiež sa naučiť bubnovať. Okrem bubnovania sa mohli účastníci naučiť chodiť na chodúľoch v rámci Chodúľového workshopu na námestí, pokiaľ spĺňali podmienky dostatočnej výšky i odvahy. Okrem profesionálov si mohlo publikum pozrieť aj neprofesionálne detské divadelné predstavenia Detského divadelného súboru Kamarát pod taktovkou Evky Benčíkovej Pomotané rozprávky a ZUŠ Mudroňova za dozoru Pavly Musilovej Drevený tato.
Sprievodný program dôstojne dopĺňal hlavný program festivalu a prilákal množstvo spokojných divákov. Organizátori sa už teraz tešia na rok 2020 – Rok divadla.

Mgr. art. Tomáš Tomkuljak


Domov |  O nás |  Aktuality |  Služby |  Médiá |  Partneri |  Zverejňovanie |  Kontakt |  GDPR

W3C XHTML 1.0 Strict! W3C XHTML 1.0 Strict!


© 2013-2019 TURČIANSKE KULTÚRNE STREDISKO V MARTINE
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin, SR • IČO: 36145335
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
SK6581800000007000481539, SK4381800000007000481547
Tel.: 0911 101401 riaditeľ • 043/4132394 ekonómka, metodici
Všetky práva vyhradené • All rights reserved