M é d i á

Mediálne spravodajstvo z podujatí TKS

Juraj Turzo očami detí

19.12. 2016 • ZŠ v Necpaloch
Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK ukončilo Rok Juraja Turza vzdelávacou aktivitou s názvom Juraj Turzo očami detí, ktorá sa uskutočnila 19. decembra 2016 v ZŠ v Necpaloch. Lektorom náučného dopoludnia bol Mgr. Július Jarkovský, ktorý žiakom priblížil osobnosť Juraja Turza, ktorá výrazne ovplyvnila život nielen na území nášho kraja, na Slovensku, ale aj v Európe.

Mgr. Monika Ondrušová

Rok Juraja Turza v Žilinskom samosprávnom kraji

január – december 2016
Programový plagát  •  Tlačová správa ŽSK

Juraj Turzo

Pri príležitosti 400. výročia úmrtia osobnosti, ktorá výrazne ovplyvnila nielen územie Žilinskej župy, ale i celého Slovenska a Európy, vyhlásil Žilinský kraj Rok Juraja Turza. „Rok 2016, kedy bude Slovenská republika aj predsedať Rade Európskej únie, venujeme uhorskému palatínovi a rodákovi z Lietavy, ktorý sa významnou mierou zapísal do histórie našich regiónov. Turzo bol vzdelaný, hovoril latinsky, grécky, nemecky, maďarsky, slovensky, dorozumel sa i chorvátsky a v gréčtine dokonca písal básne. Práve on dal začiatkom 17. storočia postaviť skvostnú stavbu s najväčšou renesančnou sálou v strednej Európe - náš Sobášny palác v Bytči, kde vydal všetkých sedem svojich dcér. Rovnako dal vybudovať Kaplnku sv. Michala pri najnavštevovanejšom Oravskom hrade, ktorá je miestom jeho posledného odpočinku, a vďaka svojej charizme, umu a vzdelanosti zastával v Uhorsku tie najvyššie posty,“ priblížil osobnosť Juraja Turza žilinský župan Juraj Blanár. Podľa jeho slov si najvýznamnejšieho príslušníka rodu Turzovcov pripomenú organizácie v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja množstvom podujatí počas celého roka.
„Najvýraznejšími budú najmä Turzove slávnosti na Oravskom hrade, ktoré otvoria novú turistickú sezónu víkendom na prelome mesiacov apríl a máj. Hlavné nádvorie tradične ožije remeselníckym jarmokom, ľudovými jedlami a umením šermiarov a sokoliarov. Takzvanou čerešničkou na torte však bude otvorenie novozrekonštruovaných priestorov Turzovho paláca, ktoré boli pre verejnosť vyše 25 rokov neprístupné,“ informovala riaditeľka Oravského múzea Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne Mária Jagnešáková. Unikátna výstava hodnotných zbierkových predmetov, doteraz sa nachádzajúcich iba v depozitároch múzea, odhalí vzácne hrobové textílie a mnoho ďalších jedinečných zbierkových predmetov. „V Európe sa nachádza len päť múzeí, ktoré sa podobnými textíliami môžu pochváliť a naši návštevníci ich budú môcť u nás vidieť v zachovanej a zreštaurovanej podobe už od 1. mája 2016,“ dodala Jagnešáková. Ako ďalej doplnil predseda ŽSK, v oravskom regióne si Juraja Turzu uctia aj vzdelávacími podujatiami pre deti a mládež a výstavami či prezentáciami, ktoré ponúknu Oravské kultúrne stredisko a Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne.
Národná kultúrna pamiatka postavená na účely svadieb siedmich dcér uhorského palatína taktiež priblíži návštevníkom jeden z najvýznamnejších rodov v strednej Európe od konca 15. do prvej štvrtiny 17. storočia. „Novootvorená expozícia v Sobášnom paláci v Bytči od októbra 2016 predstaví rodinnú genealógiu a heraldiku rodiny Turzovcov. Zaujímavosťou budú kvalitné fotografie sídiel, predovšetkým bytčiansko-oravskej vetvy, a historické údaje a fakty z politického života Juraja Turza,“ priblížila riaditeľka Považského múzea v Žiline Zuzana Kmeťová. Hudobno-dramatické pásmo o udalostiach spätých s pôsobením tejto renesančnej osobnosti v regióne Horného Považia zorganizuje i Krajské kultúrne stredisko v Žiline pod režisérskou taktovkou Jozefa Abafiho. Žiaci základných a stredných škôl budú môcť zase navštíviť špecifickú výstavu literatúry o Turzovi v priestoroch Krajskej knižnice v Žiline.
Aj kysucké kultúrne inštitúcie poskytnú prednášky pre študentov zamerané na pôsobenie Juraja Turza v tomto regióne. Kysucká knižnica v Čadci predstaví odborný seminár v rámci Týždňa slovenských knižníc s názvom „Juraj Turzo – významná osobnosť našich dejín“. Publikáciu autorov Danky Majerčíkovej a Petra Juriša „Z archívu Juraja Turzu“ uvedie do života Kysucké múzeum v Čadci a Kysucké kultúrne stredisko v Čadci v novembri 2016 zorganizuje odbornú konferenciu. Prostredníctvom príspevkov významných hostí tak priblíži širokej verejnosti tohtoročnú osobnosť dejín Žilinského kraja.
Obyvatelia a návštevníci Turca budú môcť počas roka navštíviť napríklad i Turčiansku galériu a Turčiansku knižnicu v Martine. V galérii zaznejú v októbri 2016 počas vedecko-populárnej konferencie myšlienky upozorňujúce na nesmierne veľký a bohatý Turzov vplyv na vývoj umelecko-architektonického smerovania Žilinskej župy a v knižnici sa uskutoční prezentácia, v rámci ktorej sa budú môcť záujemcovia stretnúť a diskutovať s autormi knihy „Juraj Turzo. Veľká kniha o uhorskom palatínovi“. „Monografia, ktorú sme vydali v spolupráci s Maticou slovenskou a našimi kultúrnymi organizáciami v roku 2012, mapuje život panovníka a je plná príbehov, faktov a zaujímavostí. Bola ocenená i titulom Kniha Oravy 2013 a zároveň druhým miestom v hodnotení Najlepších kníh o Slovensku,“ uviedol J. Blanár. Vyvrcholením v Turci bude kultúrno-vzdelávací program „Palatínovo dedičstvo“, ktorý v Evanjelickom kostole v Necpaloch zorganizuje Turčianske kultúrne stredisko.
Najnavštevovanejší región Žilinskej župy Liptov venuje Rok Juraja Turza predovšetkým vzdelávacím aktivitám, ktorých cieľom je informovať mladšiu i staršiu generáciu o prínose rodu Turzovcov. Liptovské múzeum v Ružomberku pripraví koncom leta pásmo dobových náboženských a svetských skladieb a poézie a na historický odkaz Juraja Turza premietnutý do vzdelávacieho seminára sa zameria v mesiaci november Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši. Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky – Belopotockého otvorí prostredníctvom prednášok priestor pre spoznanie Turza ako šľachtica, bojovníka proti Turkom, ale zároveň diplomata, cisárskeho radcu, palatína a podporovateľa slovenčiny a protestantizmu.

Lenka Záteková, hovorkyňa ŽSK

Palatínovo dedičstvo

15.10.2016 od 17.00 h • Evanjelický kostol, Necpaly
Tlačová správa pred  •  Plagát podujatia  •  Pozvánka  •  Bulletin  •  Tlačová správa po

Oltár v ev. kostole Necpaly V závere Roku Juraja Turza v Žilinskom kraji Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK pripravilo spomienkovú slávnosť s názvom Palatínovo dedičstvo. Tá sa uskutočnila 15. októbra 2016 v Evanjelickom kostole v Necpaloch. Výber miesta nebol náhodný, práve v tomto kostole sa nachádza vzácny drevený oltár z r. 1611, ktorý je jeho súčasťou a zároveň skvostnou umeleckou pamiatkou. Ten dal vyhotoviť palatín Juraj Turzo pôvodne pre kaplnku Oravského hradu. V tých časoch bolo takmer 90% obyvateľov Oravy po Jurajovi Turzovi evanjelického vyznania. Jediný katolícky kostol na Orave sa nachádzal vo Veličnej. Keď mal byť protestantský oltár na Oravskom hrade nahradený novým katolíckym oltárom, starý bol premiestnený do révaiovského kaštieľa v Turčianskej Štiavničke a odtiaľ v r. 1752 do dreveného artikulárneho kostola v Necpaloch. Po postavení nového murovaného kostola bol inštalovaný v novom evanjelickom kostole, kde je doteraz.
A práve palatínovmu dedičstvu – veľkolepému oltáru - bola venovaná spomienková slávnosť, v ktorej dostali priestor regionálni umelci, ktorí pod metodickým vedením TKS v Martine vytvorili ucelené predstavenie pre širokú verejnosť a tým prispeli každý svojou „troškou“ k nezameniteľnej atmosfére celého podujatia. Prostredníctvom podujatia sme chceli taktiež pripomenúť širokej verejnosti osobnosť, ktorá výrazne ovplyvnila život nielen na území nášho kraja, na Slovensku, ale aj v Európe. Práve v roku 2016, kedy Slovenská republika predsedá Rade Európskej únie, sme chceli Juraja Turza predstaviť nielen ako uhorského palatína, rodáka z Lietavy, ale aj ako diplomata, vplývajúceho na európske dejiny.
Hostia mohli nájsť odkaz Juraja Turza a dedičstvo, ktoré pre nás zanechal, v poetickom slove, renesančnej hudbe, piesni i výtvarnom prejave. Úvod podujatia patril organistovi Martinovi Zacharovi, po ňom nás už spevom zaviedol do čias dávno minulých Vladimír Šlepec.
Predstavil sa aj renesančno-barokový ansambel Perlatus Musicus v zložení: Alexandra Jedináková (spev), Gabriela Janíčková (husle), Martina Kágerová (kontrabas) a Jozef Gluch (klavír). Hrou na husle program obohatili Marek Konček a Eva Palovčíková Záthurecká, hrou na kavír sa predstavila Martina Turská. Básne jeho dvorného kazateľa – učeného muža Eliáša Lániho odprezentoval so šarmom jemu vlastným Viliam Hriadel. Sprievodným slovom programom sprevádzali Viera Hatarová a Tibor Kubička, ktorí „zaviedli“ zúčastnených do dôb dávno minulých a rozpovedali im príbeh tohto mocného muža, uhorského vzdelanca, turzovského turkobijcu, ale aj milujúceho manžela, otca a oddaného ochrancu.
Turzo sa po smrti prvej manželky zosobášil s Alžbetou Coborovou. V čase reformácie, na prelome 16. a 17. storočia, sa do manželstva nevstupovalo z lásky. Nešlo o city, ale o peniaze, majetky, spájanie rodov a upevnenie spoločenského postavenia. Napriek tomu sa stávalo, že aj dohodnuté manželstvo bolo šťastné, čo bol aj prípad palatína. „Pán Boh vie, že ani na okamih som Ťa nemohol vyrvať zo srdca...,“ napísal Turzo, ktorého stvárnil Karol Čičmanec, zaľúbené vyznanie svojej manželke z ďalekej cesty.
Záver programu patril domácemu spevokolu Nezábudky. Celé podujatie bolo dozdobené umeleckými dielami členov Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov, ktoré vznikli počas tvorivých plenérov, ale i fotografiami, na ktorých je zaznamenaný priebeh reštaurovania oltára. Na príprave programu spolupracovali: Obec Necpaly a CZ ECAV na Slovensku Necpaly.
Projekt Palatínovo dedičstvo bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Mgr. Monika Ondrušová

Fotogaléria:

 


Štúrovský odkaz v Turci vyvrcholil

19.11. 2015 • Národný dom, Slovenské komorné divadlo v Martine
Propozície literárnej súťaže  •  Propozície výtvarnej súťaže  •  Výsledková listina  •  Tlačová správa

Pri príležitosti Roku Ľudovíta Štúra Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Žilinského samosprávneho kraja pripravilo projekt „Štúrovský odkaz v Turci“.
Po „septembrovom“ prvom cykle tvorivých dielní, besied a prezentácií „Orol tatranský“, venovanom oblasti umeleckého slova a správneho používania spisovného jazyka, pokračoval projekt v októbri druhým cyklom tvorivých stretnutí pod názvom „Hurban na bielom koni“. Tento bol určený žiakom základných škôl v Turci a zameraný bol na oblasť historického vývoja a jeho odkazu z predmetného obdobia našich dejín..
Počas stretnutí bola vyhlásená výtvarná súťaž pre žiakov ZŠ a literárna súťaž pre stredoškolákov na tému: Rok Ľudovíta Štúra – osobnosť Ľudovíta Štúra a štúrovský odkaz dnešku – literárne a výtvarné práce venované 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra. Po uzávierke (15. októbra 2015 – literárna časť, 30. októbra 2015 – výtvarná časť) boli prihlásené práce vyhodnotené odbornými porotami pre jednotlivé časti a jej výsledky boli vyhlásené 19. novembra 2015 v historických priestoroch Národného domu Slovenského komorného divadla v Martine pred spomienkovou slávnosťou „Bije zvon slobody – čujte ho národy...“.
Časť záverečného programu bola venovaná vystúpeniu Ľubomíra Páričku, ktorý nás prostredníctvom fujary zaviedol do dávnych čias. Veď práve štúrovci čerpali pri svojej tvorbe zo slávnej minulosti svojich predkov i z národného folklóru... Po jeho vystúpení nasledovalo odovzdávanie cien a gratulácie víťazom.
Záver projektu patril tvorivému stretnutiu pod názvom „Langsfeld a ďalší národovci z Turčianskej záhradky“, v rámci ktorého lektor Mgr. Igor Válek predstavil zúčastneným významné osobnosti z regiónu – začínajúc štúrovským martýrom Jurajom Langsfeldom a pokračujúc S. H. Vajanským, synom J. M. Hurbana, redaktorom, spisovateľom, novinárom a organizátorom národného života, končiac Michalom Miloslavom Hodžom a Jánom Kalinčiakom, ktorých mená pozná snáď každý, a ktorí sa veľkými písmenami zapísali do dejín slovenského národa.

Mgr. Monika Ondrušová

Fotogaléria:

 

Bije zvon slobody – čujte ho národy...

19.11. 2015 • Národný dom, Slovenské komorné divadlo v Martine
Plagát podujatia  •  Bulletin  •  Tlačová správa

Na záver Roku Ľudovíta Štúra v Žilinskom kraji Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja a Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pripravilo hudobno-dramatický program Bije zvon slobody – čujte ho národy...
Tento program symbolicky uzatvoril sériu aktivít a podujatí, ktoré počas roka napĺňali činnosť strediska: boli to tvorivé dielne výtvarníkov, mladých divadelníkov, folkloristov, ale i seniorov, ktorí navštívili doposiaľ zachované miesta, kde žili, či tvorili štúrovci. Pracovníci strediska všetky podujatia pripravovali so zámerom pripomenúť neutíchajúcu potrebu zachovávania hrdosti na kultúrno-duchovné a spoločenské piliere národa, ktoré vybudovali práve štúrovci. Veď sila štúrovského odkazu v mnohom spočívala práve v múdrych myšlienkach a ich naplneniach, ktoré nám v podstate až dodnes reálne pomáhajú a ovplyvňujú naše životy.
Veď mená ako Michal Miloslav Hodža, Ján Kalinčiak, Juraj Langsfeld pozná snáď každý. Rodáci z Turca, účastníci štúrovského hnutia v našom kraji, ľudia, ktorí nám zanechali po sebe dielo, v ktorom ich odkaz stále žije.
Pri tvorení názvu tohto zaujímavého programu sme sa nechali inšpirovať Jozefom Miloslavom Hurbanom a jeho básňou „Bije zvon slobody, čujte ho národy“, ktorou vítal revolučný prevrat. Táto báseň sa stala národnou piesňou, ktorá rozochvela tisíce sŕdc slovenských dobrovoľníkov a roduverných Slovákov v meruôsmych rokoch.
A práve významným osobnostiam štúrovskej doby bol venovaný záverečný program pod názvom: Bije zvon slobody – čujte ho národy..., ktorý TKS odprezentovalo 19. novembra 2015 v historickej budove Národného domu Slovenského komorného divadla v Martine. V autorskom programe dostali priestor amatérski regionálni umelci, ktorí pod metodickým vedením TKS v Martine vytvorili ucelené predstavenie pre širokú verejnosť a tým prispeli každý svojou „troškou“ k nezameniteľnej atmosfére celej akcie.
Hostia mohli nájsť odkaz Ľudovíta Štúra v poetickom slove, ľudovej hudbe, v piesni i tanečnom prejave.
Úvod podujatia patril spevokolu Valčan z Valče. Po ňom nás už spevom a samotnou hrou na hudobných nástrojoch Bačovské trio v zložení Milan Roob, Martin Brxa a Ľubomír Párička zaviedlo do čias dávno minulých cez zádumčivý hlas fujár, prenikavý tón pastierskych píšťal, či gájd a krásne ľudové piesne.
Predstavila sa aj Ľudová hudba Michala Rusnáka, v ktorej repertoári sú piesne z regiónu Turiec, ale tiež ostatných regiónov Slovenska. Na „doskách, ktoré znamenajú svet“ im robil spoločnosť tanečný pár Ján Lincéni a Jana Kovačková z Folklórneho súboru Fatran z Martina.
V kultúrnom programe vystúpili členovia Detského divadelného súboru Kamarát s dramaticko-recitačným pásmom pod názvom Prvý mládenec slovenský, ktoré nacvičili pod taktovkou Mgr. Evy Benčíkovej. Predstavili sa aj hudobník Ľubomír Ľahký a speváčka Elena Pospíšilová, či recitátorky Eva Benčíková a Paulínka Štofčíková. Sprievodným slovom programom sprevádzali Tibor Kubička a Viera Hatarová. Program pripravili metodici Turčianskeho kultúrneho strediska s pomocou textov a odborných podkladov Igora Váleka.
Celé podujatie dozdobili umelecké diela členov Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov inštalované vo foyer martinského divadla, ktoré vznikli počas tvorivých plenérov „Reťazenie II. – Stopy štúrovcov v Turci“.

Fotogaléria:

 

Mgr. Monika Ondrušová

Seniori tvorivo – Po stopách štúrovcov v Turci

24.10. 2015 od 14.00 – 16.00 h • Klubovňa klubu dôchodcov v Martine
Tlačová správa  •  Bulletin

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo pre seniorov z Turca edukačný program pod názvom Vzdelávací klub tretieho veku, pôvodne zameraný na vzdelávanie starších ľudí, neskôr pretransformovaný na skupinu aktívnych a tvorivých seniorov, u ktorých si spomínaný druh činnosti získal, podľa slov predsedníčky klubu Denného centra Martin - Záturčie Anny Lukáčovej, veľkú popularitu. V rámci aktivít pripravovaných seniormi bol aktuálne realizovaný aj projekt: Seniori tvorivo - po stopách štúrovcov v Turci. Jeho slávnostné ukončenie spojené s vernisážou a krstom brožúry bolo 29. októbra 2015 o 14.00 h, v priestoroch Denného centra pre seniorov v Martine.
Veľkým pozitívom všetkých aktivít je, že členovia skupiny seniorov svojou dobrovoľníckou činnosťou prinášajú prospech a radosť rovesníkom prostredníctvom vydaných brožúr a spoločných stretnutí. Sú príkladom a motiváciou pre ostatných, o čom svedčí rastúci počet seniorov zaujímajúcich sa o podobné aktivity.
Pri príležitosti roku Ľudovíta Štúra a 200. výročia jeho narodenia si členky Denného centra Martin - Záturčie pripomenuli túto významnú osobnosť slovenského národa, našli jeho stopy a stopy jeho nasledovateľov v našom regióne. Seniori navštívili miesta, kde sa narodili či pôsobili štúrovci, či už to bol M. M. Hodža, Ján Kalinčiak alebo Juraj Langsfeld.
Slovami Anny Lukáčovej „Pri naších cestách sme síce nevyšli na tatranský Kriváň, ani sme si nedali slavianske mená, ale snažili sme sa prejsť pešo všetky miesta, o ktorých sme vedeli, že sa k nim viaže zmienka o štúrovcoch. Pri našich dlhých prechádzkach sme prešli Priekopu, Sučany, Vrútky, Príbovce, Rakovo, Benice, Rakšu, Turčiansky Michal, Kláštor pod Znievom, Záturčie a ďalšie obce. Pri zbere historických faktov o štúrovcoch zaujali nás aj turčianske kostolíky, obdivovali sme podobne ako štúrovci krásu slovenskej prírody a jej vzácnosti. V historických podkladoch sme objavili veľa rodákov z Turca, o ktorých sme ani netušili, že boli až takí slávni, na ktorých sa na škodu veci pomaly zabúda. Zanechali nielen v Turci, ale aj na Slovensku stopy, ktoré v čase nemiznú, a bez ktorých by možno nebolo ani samotného Slovenska“.
Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Žilinského samosprávneho kraja.

Mgr. Radoslav Pančík

Fotogaléria:

 
Hurban na bielom koni dotvoril Štúrovský odkaz v Turci

20.10. 2015 • ZŠ v Necpaloch a ZŠ v Žabokrekoch
Tlačová správa

Hurban na bielom koni dotvoril Štúrovský odkaz v Turci Pri príležitosti Roku Ľudovíta Štúra Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Žilinského samosprávneho kraja pripravilo projekt „Štúrovský odkaz v Turci“.
Po prvom cykle tvorivých dielní, besied a prezentácií „Orol tatranský“, venovanom oblasti umeleckého slova a správneho používania spisovného jazyka, pokračoval projekt v októbri druhým cyklom tvorivých stretnutí pod názvom „Hurban na bielom koni“. Tento bol určený žiakom základných škôl v Turci a zameraný bol na oblasť historického vývoja a jeho odkazu z predmetného obdobia našich dejín. V utorok, 20. októbra 2015 lektori – publicisti a spisovatelia Peter Mišák a Igor Válek – navštívili ZŠ v Necpaloch a ZŠ v Žabokrekoch, kde žiakom počas stretnutia priblížili historické deje súvisiace so životom a dielom Ľ. Štúra i generácie štúrovcov a poukázali na odkaz i jeho konkrétne výsledky.

Hurban na bielom koni dotvoril Štúrovský odkaz v Turci Pre žiakov mali pripravené obohacujúce prednášky spojené s powerpointovými prezentáciami. Lektori zaujali podaním témy, jej prezentovaním, či vtiahnutím účastníkov do nej. Ich výklad bol jasný, zrozumiteľný, plný zaujímavých informácií, ktoré zúčastnených žiakov zaujali. Tí sa zapájali do všetkých pripravených aktivít.
Počas stretnutí bola žiakom pripomenutá aj výtvarná súťaž, ktorej propozície nájdete na našej stránke. Po uzávierke (30. októbra 2015) bude súťaž vyhodnotená odbornou porotou a jej výsledky budú vyhlásené 19. novembra 2015 v historických priestoroch Národného domu Slovenského komorného divadla v Martine pred spomienkovou slávnosťou „Bije zvon slobody – čujte ho národy...“.

Mgr. Monika Ondrušová

Orol tatranský otvoril Štúrovský odkaz v Turci

22. a 29.9. 2015 • PaSA Turčianske Teplice a Gymnázium Jozefa Lettricha v Martine
3.6.2015 - Gymnázium Jozefa Cígera Hronského, Vrútky
Tlačová správa
Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Žilinského samosprávneho kraja pripravilo projekt „Štúrovský odkaz v Turci“.
Pri príležitosti Roku Ľudovíta Štúra si ním pripomíname nielen samotného Ľudovíta Štúra, ale aj ďalšie významné osobnosti z našej minulosti patriace medzi štúrovcov, ako aj miesta v Turci, na ktorých zanechali nemiznúce stopy.
Odkaz štúrovskej generácie sme si začali pripomínať prvým cyklom tvorivých dielní, besied a prezentácií „Orol tatranský“, ktorý bol venovaný oblasti umeleckého slova a správneho používania spisovného jazyka. Počas neho lektori - publicista a spisovateľ Igor Válek a vedecký tajomník MS Peter Cabadaj zavítali ešte v júni medzi študentov Gymnázia Jozefa Cígera Hronského na Vrútkach. Projekt pokračoval podobnými stretnutiami v ďalších stredných školách Turca po prázdninách – 22. septembra nám svoje brány otvorila Pedagogická a sociálna akadémia v Turčianskych Tepliciach a 29. septembra Gymnázium Jozefa Lettricha v Martine.
Počas tvorivých stretnutí bola pre študentov pripravená prednáška o literárnej prílohe Slovenských národných novín Orol tatranský spojená s powerpointovou prezentáciou. Študenti sa najprv dozvedeli o význame prílohy (v tomto roku si pripomíname jej 170. výročie) v dejinách slovenskej žurnalistiky, ako aj o jej úlohe pri formovaní sa romantickej generácie spisovateľov združených okolo Ľudovíta Štúra, ktorej autori začali písať v novej podobe kodifikovanej slovenčiny.
V druhej časti stretnutí sa venovali tvorivým literárnym dielňam. Lektori svojím inovatívnym prístupom a zaujímavými informáciami vzbudili záujem všetkých zúčastnených, ktorí sa zapájali do aktivít a využili možnosť zlepšenia svojich komunikačných zručností. Na záver bola vyhlásená aj literárna súťaž pre študentov stredných škôl. Po uzávierke bude súťaž vyhodnotená odbornou porotou a jej výsledky budú vyhlásené 19. novembra 2015 v historických priestoroch Národného domu Slovenského komorného divadla v Martine.
V pripomínaní odkazu Ľudovíta Štúra a štúrovskej generácie v oblasti historického vývoja budeme pokračovať v priebehu októbra, kedy sa uskutoční už druhý cyklus tvorivých stretnutí pod názvom „Hurban na bielom koni“, ktorý je určený žiakom základných škôl v Turci.

Mgr. Monika Ondrušová

Fotogaléria:

 

Projekt „Štúrovská sila je myšlienka“

9.6. a 30.9. 2015 • ZŠ Ul. P. Mudroňa v Martine a ZŠ Jána Kollára v Mošovciach
Tlačová správa

Projekt – Štúrovská sila je myšlienka Pri príležitosti Roku Ľudovíta Štúra Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja realizuje projekt „Štúrovská sila je myšlienka“. Pripomíname si ním mnohostrannú osobnosť Ľudovíta Štúra, ale aj ďalšie významné osobnosti patriace medzi štúrovcov.
Projekt, predstavujúci cyklus edukatívnych prednášok i tvorivých dielní pre deti a mládež z Turca, ktorého tvorcovia sa na aktualizovanej historickej štúrovskej paralele snažia ukázať, že akékoľvek znevýhodnenia a prekážky sú prekonateľné. Aj vďaka posilnenému sebavedomiu prostredníctvom zmysluplnej tvorby hodnôt. To všetko prostredníctvom poukazovania na odkaz štúrovcov a na ich dobové znevýhodnenia, napriek ktorým dokázali veľké činy.

Projekt – Štúrovská sila je myšlienkaPočas projektu sa pod vedením lektora - publicistu a spisovateľa Igora Váleka uskutočnili tvorivé stretnutia na dvoch vybraných školách regiónu Turiec - na Základnej škola Ul. P. Mudroňa v Martine (9. júna) a na Základnej škole Jána Kollára v Mošovciach (30. septembra).
V rámci projektu bola vyhlásená aj výtvarná súťaž pre žiakov druhého stupňa základných škôl, ktorej propozície sú zverejnené na našej stránke. Po uzávierke (30. októbra 2015) bude súťaž vyhodnotená odbornou porotou a jej výsledky budú vyhlásené 19. novembra 2015 v historických priestoroch Národného domu Slovenského komorného divadla v Martine. Organizátori sa takýmto spôsobom pokúšajú podnietiť tvorivosť detí, z ktorých mnohé pochádzajú zo znevýhodneného sociálneho prostredia.

Mgr. Monika Ondrušová

Tvorivá dielňa – Rok Ľudovíta Štúra (Trebostovo)

22.8.2015 od 11.00 h do 16.00 h • Areál Kaštieľa v Trebostove
Plagát podujatia
Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizovalo tvorivú dielňu k Roku Ľudovíta Štúra v obci Trebostovo. Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Mgr. Monika Ondrušová

Deň radosti v Trebostove
Reťazenie II. – Stopy štúrovcov v Turci

22.8. 2015 od 9.00 h • Jazdecký klub Polet, Trebostovo
Tlačová správa  •  Plagát podujatia  •  Program  •  Tlačová správa po podujatí

Tretí tvorivý plenér z cyklu Reťazenie II. – Stopy štúrovcov v Turci, určeného pre členov Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov a regionálnych neprofesionálnych umelcov - výtvarníkov, rezbárov a sochárov sa uskutočnil v malebnom prostredí obce Trebostovo. Lektorom bol PaedDr. Ján Prostredný. Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Deň radosti v Trebostove V sobotu 22. augusta 2015 sa v areáli kaštieľa v Trebostove uskutočnilo už po druhýkrát pokračovanie jedinečného projektu pod názvom Deň radosti. Pestrý a bohatý kultúrny program bol už tradične zameraný na prezentáciu regionálnych umelcov, ktorí sa venujú umeniu vo všetkých jeho formách, pripravené boli však aj športové a spoločenské aktivity pre deti a mládež, súťaže hasičské aj koniarske. Nechýbal folklór, jazz, folk, detské divadelné predstavenie, street art, výtvarné tvorivé dielne... Program na pódiu, pri pódiu a v areáli kaštieľa bol zostavený z vystúpení talentovaných regionálnych umelcov, ktorí svojimi vystúpeniami prispeli k nezameniteľnej atmosfére celej akcie.
Podujatie organizačne pripravili obec Trebostovo, Jazdecká spoločnosť Polet Trebostovo, Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a DHZ Trebostovo. Tohtoročné podujatie bolo podporené z projektu Kultúra a tradície Trebostovo 2015 (grant KIA – nadácia PONTIS) a bolo tiež venované 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra.>
Program na hlavnom pódiu, ktorý dramaturgicky zostavil jeden z hlavných organizátorov Miloš Kmeť, odštartovali muzikanti z Martina - duo The Fly, po nich vystúpili mladé divadelníčky z DDS Kamarát, ktoré publiku v literárno-dramatickom pásme „Prvý mládenec slovenský“ priblížili osobnosť Ľudovíta Štúra.>
O balzam na dušu v podobe hovoreného slova sa postaral Ján Varinský, ktorý na akcii uviedol do života svoju knihu „Slivky“, sprievod autorskému čítaniu robili muzikanti z kapely Juraja Doricu 2 až 3 . Knihu pokrstil ostrieľaný literárny kritik a spisovateľ Igor Válek.
Deň radosti v TrebostoveV programe, ktorý moderoval Adam Kmeť, vystúpili aj folklórni nadšenci – Chalani ze Žiliny, spevokol Valčan, FS Lysec a bačovské trio z Turca – Martin Brxa, Ľubomír Párička a Milan Roob. Shakers Dance Company z Martina pripravili ohnivý mix tancov a zaujímavý interaktívny tanečný blok, do ktorého sa zapojila aj časť početného publika. Jazzových fajnšmekrov určite potešil Juro Glonek a jeho spoluhráči z kapely Mixtape. Pre deti bolo pripravené akčné divadelné predstavenie Víla Dobromila.
Nechýbali ani tvorivé dielne a to hneď na niekoľkých stanovištiach. Turčianska galéria v Martine zavítala do Trebostova s interaktívnou putovnou výstavou „Umenie na vandrovke“, tvorivú dielňu k Roku Ľudovíta Štúra a výtvarný plenér členov Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine.
O ukážku tvorby street art prostredníctvom „maľovania naživo“ sa podelil súčasný moderný umelec Radoslav „Rustyredes“ Gažura zo zoskupenia Live Painting, ktoré odprezentovalo aj unikátnu výstavu nadrozmerných výtvarných diel priamo v komnatách kaštieľa.
Pripravený bol aj tradičný jarmok ľudových remesiel, výstava tvorby ľudových rezbárov zo ŠTNV, prezentovali sa trebostovské čipkárky, či skalničkári.
Na svoje si prišli aj milovníci koní - v areáli kaštieľa sa aj tento rok uskutočnili parkúrové preteky, ktoré majú v regióne Turiec, aj v samotnom Trebostove hlboko zakorenenú tradíciu. Návštevníci tiež boli svedkami finálového kola hasičskej súťaže Turčianskej ligy mladých hasičov. No a kto mal chuť zasúťažiť si, hoc nie je registrovaný športovec, svoje zručnosti si mohol overiť v tvorivých aktivitách, ktoré boli pre deti aj „nedeti“ počas celého Dňa radosti pripravené.
Pekných chvíľ a príležitostí na úsmev počas slnečného dňa nabitého rýdzou radosťou a pozitívnou energiou bolo naozaj viac než dosť, preto sa už teraz tešíme na ďalší Deň radosti...

Fotogaléria:

 

Adam Kmeť

Tvorivá dielňa – Rok Ľudovíta Štúra (Diaková)

19.8.2015 o 10.00 h • Potraviny PAGI – COLNICA Peter Čelestiak
Plagát podujatia
Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizovalo tvorivú dielňu k Roku Ľudovíta Štúra v obci Diaková. Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Mgr. Monika Ondrušová

Reťazenie II. – Stopy štúrovcov v Turci (Blatnica)

16. 8. 2015 od 11.30 h • Obec Blatnica
Tlačová správa

Reťazenie II. 2015

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja pripravilo pre Štúdio turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov a pre všetkých záujemcov o výtvarnú tvorbu, sochárstvo a rezbárstvo cyklus tvorivých dielní pod názvom Reťazenie II. - Stopy štúrovcov v Turci.
Projekt „Reťazenie II.“ je pokračovaním série tvorivých plenérov pre neprofesionálnych umelcov, ktoré sa prvýkrát uskutočnili v roku 2014. Tohtoročný projekt je založený na tradícii, ktorá je v našom regióne mimoriadne silná. Práve v roku 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra si chceme aj týmto spôsobom pripomenúť odkaz štúrovskej generácie a miesta s ňou spojené.
Prvý z cyklu plenérov sa uskutočnil 21. júna 2015 v SNM v Martine – Múzeu slovenskej dediny, v druhom sme zavítali v nedeľu 16. augusta 2015 do malebnej obce Blatnica. Počasie bolo žičlivé a umožnilo účastníkom stráviť deň na čerstvom dedinskom vzduchu, kde si oddýchli, načerpali pozitívnu energiu z prírody turčianskeho vidieka, ale hlavne zbierali nové podnety pre svoju tvorbu. Na ich prácu dohliadal lektor Ján Prostredný, odborne ich viedol a usmerňoval, hodnotil nimi vytvorené diela... Počas plenéru si osemnásti neprofesionálni umelci vyskúšali rôzne techniky – kresbu ceruzkou, uhlíkom, pastelom, či farbami.
V sobotu 22. augusta 2015 Reťazenie II. pokračovalo už svojim tretím plenérom. Výtvarníci a rezbári sa stretli v obci Trebostovo počas multižánrového podujatia Deň radosti.

Fotogaléria:

 

Mgr. Monika Ondrušová

Tvorivá dielňa – Rok Ľudovíta Štúra (MSN Martin)

21.6.2015 od 11.00 h do 16.00 h • SNM v Martine – Múzeum slovenskej dediny
Plagát podujatia
Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizovalo tvorivú dielňu k Roku Ľudovíta Štúra v Múzeu slovenskej dediny v Martine – Jahodnícke háje. Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Mgr. Monika Ondrušová

Prvý mládenec slovenský

21.6.2015 o 10.30 h • SNM v Martine – Múzeum slovenskej dediny
Plagát podujatia
Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizovalo recitačné pásmo k Roku Ľudovíta Štúra – Prvý mládenec slovenský. V programe účinkovali: Recitačný kolektív Detského divadelného súboru Kamarát z Martina, v réžii Mgr. Evy Benčíkovej.
Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Mgr. Monika Ondrušová

Turiec maľovaný

5.6. 2015 (uzávierka súťaže); 21.6. 2015 o 10.00 h (vyhodnotenie) • Múzeum slovenskej dediny
Plagát podujatia  •  Tlačová správa  •  Propozície  •  Vyhodnotenie

Turiec maľovaný 2015

V nedeľu 21. júna 2015 sa o 10.00 h v objekte vozárne Moškovec v SNM v Martine - Múzeu slovenskej dediny uskutočnila vernisáž výstavy Turiec maľovaný, spojená so slávnostným odovzdávaním diplomov oceneným deťom materských škôl a žiakom základných škôl a základných umeleckých škôl. Organizátorom tejto literárno-výtvarnej súťaže bolo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja).
Súťaž je každoročne zameraná na priblíženie tradičnej ľudovej kultúry a charakteristické krajové zvláštnosti regiónu Turiec. Nakoľko si v roku 2015 pripomíname 200. výročie narodenia nášho významného národného buditeľa Ľudovíta Štúra, bol tohtoročný VI. ročník súťaže obohatený o tému: „Rok Ľudovíta Štúra – práce venované 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra“. Súťaž bola realizovaná s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Do šiesteho ročníka sa zapojili súťažiaci s 82 výtvarnými a 1 literárnou prácou. Úroveň výtvarnej časti súťaže zhodnotila odborná porota v zložení: Mgr. Otília Mikušáková, Emília Kmeťová a Mária Mravcová a o výsledkoch literárnej časti súťaže rozhodovala porota v zložení: Mgr. Eva Benčíková, Mgr. Monika Ondrušová a Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká. Vecné ceny si víťazi jednotlivých kategórií prevzali z rúk riaditeľky TKS Mgr. Nataše Petrovej. Vernisážou prítomných sprevádzal moderátor Adam Kmeť, manažér TKS pre záujmovo-umeleckú činnosť. V kultúrnom programe sa predstavil sólista – inštrumentalista Andrej Majerčík z Diakovej a po odovzdaní ocenení vystúpil DDS Kamarát s recitačným pásmom pod názvom Prvý mládenec slovenský, ktoré bolo venované Roku Ľudovíta Štúra.
Výstava výtvarných prác bude verejnosti sprístupnená v SNM v Martine – Múzeu slovenskej dediny do 31.8. 2015.
Ocenených súťažiacich nájdete vo Vyhodnotení.

Fotogaléria:

 

Mgr. Monika OndrušováDomov |  O nás |  Aktuality |  Služby |  Médiá |  Partneri |  Zverejňovanie |  Kontakt |  GDPR

W3C XHTML 1.0 Strict! W3C XHTML 1.0 Strict!


© 2013-2019 TURČIANSKE KULTÚRNE STREDISKO V MARTINE
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin, SR • IČO: 36145335
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
SK6581800000007000481539, SK4381800000007000481547
Tel.: 0911 101401 riaditeľ • 043/4132394 ekonómka, metodici
Všetky práva vyhradené • All rights reserved