O   n á s

TKS v Martine – váš profesionálny partner


Zriaďovateľom TKS v Martine je Žilinský samosprávny kraj.

Oblasti pôsobenia a aktivít:

 • tradičná a ľudová kultúra – folklórny tanec a spev (folklórne skupiny
  a súbory detí i dospelých, ľudové hudby a sólisti), ľudovoumelecká tvorba
 • moderný a nefolklórny tanec (skupiny moderného, country
  a spoločenského tanca, mažoretky)
 • moderná, vokálna, inštrumentálna hudba (country, folk, jazz,
  dychová hudba, spevácke zbory...)
 • film, fotografia, výtvarníctvo a výstavná činnosť
 • umelecké slovo (recitátori, moderátori)
 • divadlo detské i dospelých
 • vzdelávanie pre rôzne vekové a sociálne skupiny (zdravotná, ekologická, multikultúrna, enviromentálna výchova)
 • vzdelávanie tvorcov kultúry (prednášky, semináre, tvorivé stretnutia)
 • občianske obrady, národné tradície, osobnosti kultúrno-spoločenského života

Turčianska kultúra v nových priestoroch

27.2. 2015 • zrekonštruované priestory TKS v Martine na Divadelnej ulici 656/3
Tlačová správa

Kultúra nielen v Martine, ale aj v celom Turci sa koncom februára dočkala ďalšieho pozitívneho impulzu. V piatok 27. februára 2015 počas slávnostného popoludnia symbolicky otvorilo dvere nových – zrekonštruovaných priestorov Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK). Predseda ŽSK Juraj Blanár spolu s riaditeľkou TKS Natašou Petrovou a viceprimátorom mesta Martin Imrichom Žigom prestrihnutím pásky slávnostne otvorili zrekonštruované priestory pôvodných administratívnych priestorov Turčianskej knižnice v Martine, ktoré zmenili „domicil“. Za fasádou novotou svietiaceho, takmer 100-ročného, domčeka na Divadelnej ulici 656/3 tak od spomínaného dňa oficiálne vznikol priestor na realizáciu tvorivých činov aj hodnotných kultúrnych a vzdelávacích podujatí. Budova prešla komplexnou modernizáciou a rekonštrukciou interiéru a exteriéru, čím došlo k jej zatepleniu, výmene okien a dverí, obnove schodov, terasy, vybudovaniu nových hygienických zariadení, úprave elektroinštalačných rozvodov a ďalším stavebným úpravám. Stavba bola realizovaná zo zdrojov Žilinskej župy v celkovej výške 121 346,80 €. Predseda ŽSK Juraj Blanár počas otvorenia odovzdal riaditeľke TKS symbolický šek v hodnote 1 000 € a vyjadril presvedčenie, že tieto finančné prostriedky pomôžu pri drobných úpravách potrebných na „dovybavenie“ nových priestorov strediska.
„Prvou aktivitou, ktorú sme pre verejnosť v nových priestoroch pripravili, je tematická výstava diel členov Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov pod názvom Krajina Turca. Štúdio pôsobí pri TKS už od roku 1980 a za tie roky majú naši výtvarníci, rezbári a sochári za sebou už veľa úspešných výstav, ktoré sa stretli s pozitívnym ohlasom nielen laickej ale aj odbornej verejnosti. Verím, že táto výstava a diela na nej sprístupnené prinesú kúsok radosti a harmónie do nášho uponáhľaného života“, uviedla vo svojom príhovore riaditeľka TKS Nataša Petrová. Zároveň dodala, že rekonštrukcia budovy vytvorila nielen dôstojné priestory na rozvíjanie činnosti strediska, ale okrášlila aj martinskú pešiu zónu a vyslovila želanie, aby sa vo vynovených priestoroch pri návštevách ďalších kultúrnych a vzdelávacích podujatí všetci cítili príjemne.

Fotogaléria:

 

Igor Válek


Domov |  O nás |  Aktuality |  Služby |  Médiá |  Partneri |  Zverejňovanie |  Kontakt |  GDPR

W3C XHTML 1.0 Strict! W3C XHTML 1.0 Strict!


© 2013-2019 TURČIANSKE KULTÚRNE STREDISKO V MARTINE
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin, SR • IČO: 36145335
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
SK6581800000007000481539, SK4381800000007000481547
Tel.: 0911 101401 riaditeľ • 043/4132394 ekonómka, metodici
Všetky práva vyhradené • All rights reserved