M é d i á

Mediálne spravodajstvo z podujatí TKS

Cestičkami Turca pre MŠ

3.4. 2019 od 9.00 do 10.30 h • MŠ Kláštor pod Znievom
Edukačný cyklus tvorivých dielní zameraných na prírodu a tradičnú kultúru v Turci.

Mgr. Jarmila Kollárová

Projekt Folklór – duša Slovenska

27.2.2019
Tlačová správa

Projekt Folklór – duša Slovenska Slovenský folklór dostáva výrazný impulz. Projekt s názvom „Folklór – duša Slovenska“ prináša podporu aktivít v oblasti tradičnej slovenskej kultúry v celkovej sume 1,5 milióna eur. O túto podporu sa mohli do 25. marca tohto roku uchádzať profesionálne i neprofesionálne folklórne telesá, ale aj individuálni ľudoví umelci. Výzvu na predkladanie žiadostí vyhlásil Fond na podporu umenia v spolupráci s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.
„Slovenský folklór je fenomén, ktorý pretrváva stáročia vďaka svojej vlastnej energii v podobe nadšených podporovateľov a odovzdávania tejto tradičnej kultúry z generácie na generáciu. Toto umenie môžeme bez akýchkoľvek pochýb nazvať dušou Slovenska, pretože je to autentické zrkadlo života slovenského národa naprieč storočiami. Určite si však zaslúži výraznejšiu podporu štátu, ako tomu bolo doposiaľ,“ uviedla ministerka kultúry Ľubica Laššáková.
Profesionálne i neprofesionálne súbory sa mohli uchádzať o podporu do 60-tisíc eur, pričom ich povinné spolufinancovanie predstavuje 5 percent. Prostriedky mohli využiť na pokrytie nákladov na vytvorenie nového predstavenia, nákup krojových kostýmov, vydanie CD, ale aj napríklad na cestovné náklady či výrobu príslušných propagačných materiálov. Individuálni umelci mohli žiadať o štipendium vo výške viac ako 5000 eur pri novom naštudovaní diela z oblasti tradičnej kultúry alebo pri tvorbe umeleckoremeselných výrobkov. Všetky projekty mali podmienku uskutočniť sa od 1. júna 2019 do 30. mája 2020 a rozhodovali o nich príslušné odborné komisie. Podrobné informácie mohli záujemcovia nájsť na stránke www.fpu.sk.
Vyššiu podporu tradičnej regionálnej kultúry a slovenského folklóru ohlásila ministerka kultúry Ľubica Laššáková v októbri minulého roka po stretnutí s predsedom vlády Petrom Pellegrinim. Premiér vyjadril podporu tejto aktivite a prisľúbil zvýšenie prostriedkov na podporu folklóru na dvojnásobok čiastky dvoch miliónov eur, určených pôvodne zo štátneho rozpočtu.

Mgr. Jarmila Kollárová

Cestičkami Turca pre MŠ

22.2. 2019 od 9.00 do 10.30 h • MŠ Kláštor pod Znievom
Edukačný cyklus tvorivých dielní zameraných na prírodu a tradičnú kultúru v Turci.

Mgr. Jarmila Kollárová

Cestičkami Turca pre MŠ

18.1. 2019 od 9.00 – 10.30 h • MŠ Kláštor pod Znievom
Edukačný cyklus tvorivých dielní zameraných na prírodu a tradičnú kultúru v Turci.

Mgr. Jarmila Kollárová

XXV. Sučiansky jarmok ľudových remesiel

8.12.2018 od 10:00 h • Nám. SNP a RKD v Sučanoch
Plagát

XXV. Sučiansky jarmok ľudových remesiel sa uskutočnil dňa 8.12.2018 na Nám. SNP a RKD v Sučanoch. Podujatie bolo spojené s ukážkami tradičnej zabíjačky, vystúpením hudobných skupín, stánkami ľudových remesiel a prišiel aj Mikuláš.

Katarína Mihaliková

Cestičkami Turca pre MŠ

7.12. 2018 od 9.00 do 10.30 h • MŠ Kláštor pod Znievom
Edukačný cyklus tvorivých dielní zameraných na prírodu a tradičnú kultúru v Turci.

Eva Palovčíková Záthurecká

OKAMIHY

3.12. 2018 o 18.00 h • Štúdio Slovenského komorného divadla Martin
Slávnostný program pri príležitosti 65. výročia založenia osvety nielen v Turci, ale i na Slovensku.
V hudobno-dramatickom programe sa predstavili folkloristi, recitátori, literáti, hudobníci, fotografi i výtvarníci pôsobiaci v našom regióne. Tí, ktorí chránia dedičstvo otcov a sami vytvárajú hodnoty ako odkaz nasledovníkom. Tvoria, svoje city vypovedajú krásnym slovom, maľujú obrazy, zachytávajú okamihy času a z ochotníckych javísk tlmočia myšlienkové posolstvá, ktoré nútia k zamysleniu...
Sú svetlom. Osvecujú. Už 65 rokov...

Cestičkami Turca pre MŠ

16.11. 2018 od 9.00 do 10.30 h • MŠ Kláštor pod Znievom
Edukačný cyklus tvorivých dielní zameraných na prírodu a tradičnú kultúru v Turci.

Eva Palovčíková Záthurecká

Spieva naša rodina 2018

20.10.2018 o 14:00 h • Kultúrny dom vo Valči
Plagát

Nesúťažná a nepostupová prehliadka speváckych a hudobných prejavov našich rodín bez obmedzenia veku.
Hlavným cieľom je prezentovať a popularizovať slovenské ľudové piesne. Spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Eva Palovčíková Záthurecká

Jún so Štúdiom Pivnica

10.6. 2018 • SNM v Martine – Múzeum slovenskej dediny
Plagát  •  Tlačová správa

Štúdio Pivnica zrealizovalo v mesiaci jún 2018 v rámci projektu ŠTÚDIO PIVNICA – ZAČÍNAME tvorivú dielňu tradičných remesiel a výstavu obrazov, kresieb a grafík.
V nedeľu 10. júna 2018 sa v areáli Múzea slovenskej dediny v Martine konala tvorivá dielňa s ľudovou tematikou zameraná na priblíženie sa k tradičnému remeslu modrotlačiarstva a výrobe ženských tradičných ozdôb – čeleniek, venčekov, párt a podobne. Účastníci si mohli podľa vlastnej fantázie pomaľovať ľudovými vzormi plátené tašky a taktiež za pomoci lektorky Michaely Balážovej vyrobiť folklórne čelenky alebo venčeky.
Pre priaznivcov výtvarného umenia sa v piatok 15. júna 2018 v priestoroch RC Mlyn vo Vrútkach konala autorská výstava s názvom XXX. Autorka výstavy Martina Tatarková prezentovala takmer 50 obrazov, kresieb a grafík zobrazujúcich jej subjektívne až surrealistické vnímanie sexuality a spoločnosti.
Tvorivá dielňa tradičných remesiel bola zrealizovaná v rámci cyklu Tvorivo so ŠTÚDIOM PIVNICA a výstava v rámci cyklu podujatí VÝSTAVA.
Obidve podujatia boli podporené z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia. Spoluorganizátormi aktivít boli Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a RC Mlyn Vrútky.

Fotogaléria:

 

Rebeka Mikušová a Eva Palovčíková Záthurecká

XXXIV. ročník Turčianskych slávností folklóru

10.6. 2018 od 10.00 h • SNM v Martine – Múzeum slovenskej dediny (Martin – Jahodnícke háje)
Programový plagát  •  Tlačová správa  •  Tlačová správa po

Turčianske slávnosti folklóru Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizovalo v dňoch 9. a 10. júna 2018 v Slovenskom národnom múzeu v Martine – Múzeu slovenskej dediny XXXIV. ročník Turčianskych slávností folklóru (TSF). Spoluorganizátormi podujatia boli: Slovenské národné múzeum v Martine - Múzeum slovenskej dediny, Mesto Martin a Turčianske združenie pre šírenie a ochranu tradičnej a ľudovej kultúry Martin (TUZLUK). Podujatie bolo podporené z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia, spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja a realizované s finančným prispením Mesta Martin.

Turčianske slávnosti folklóru 2018 – scéna TSF začali už v nedeľu 3. júna 2018 v CVČ Kamarát v Martine sprievodným podujatím – koncertom detských sólistov spevákov „O zlatú guľôčku“. Milovníci vážnej hudby spojenej s ľudovou piesňou si opäť vychutnali hudobno–poetický program „Súznenie“, ktorý sa uskutočnil v stredu 6. júna 2018 v Turčianskej galérii v Martine. V piatok 8. júna 2018 sa v CVČ Kamarát v Martine stretli zástupcovia turčianskeho folklórneho hnutia na podujatí „Ako bolo na počiatku medzi nami“, kde si zaspomínali pri premietaní videozáznamu z I. ročníka TSF, ktorý sa konal 25. augusta 1985 v Blatnici. Sprievodný program pokračoval v Múzeu slovenskej dediny v Martine (ďalej len MSD) v nedeľu 10. júna 2018 podujatím „Dnes tovariš, zajtra majster“.
Hlavný program XXXIV. ročníka Turčianskych slávností folklóru začal v sobotu 9. júna 2018 v podvečerných hodinách vo voziarni z Moškovca v MSD koncertom ľudovej hudby Javorové husle a divadelným predstavením s ľudovou tematikou Maryša (rekonštrukcia). Komorná ľudová atmosféra voziarne vtiahla divákov do dôb dávno minulých a tým umocnila umelecký zážitok zúčastnených, ktorí odmenili muzikantov a divadelníkov neutíchajúcim potleskom.
Slávnosti folklóru vyvrcholili v nedeľu 10. júna 2018 v Múzeu slovenskej dediny v Martine, kde v hlavnom programe vystúpilo takmer 500 účinkujúcich z 20 kolektívov nielen z regiónu Turiec. Vo voziarni z Moškovca sa už tradične konala vernisáž výstavy spojená s vyhodnotením literárno-výtvarnej súťaže „Turiec maľovaný“ (výstava potrvá do 22.6.2018). Súčasťou kultúrneho programu bolo vystúpenie detí z folklórneho súboru Studienka z Bratislavy.

Turčianske slávnosti folklóru 2018 – diváci Program situovaný na hlavnom pódiu v areáli MSD začal programom regionálnych detských folklórnych súborov (Kalužiar, Malý Lysec, Turiec, Žabka), folklórnych súborov (Lysec a Turiec) a sólistov inštrumentalistov Ľubomíra Páričku, Jaroslava Chalupku, Jozefa Dudku a Jána Linceniho s názvom „Kupuj Káčo, ak máš za čo“. Nasledoval program dedinských folklórnych skupín „V Turci taká obyčaj“, ktorý bol venovaný jubilujúcim folklórnym skupinám Prameň Dubové, Podhradie, Tiešňavan Krpeľany a Šútovo. V programe vystúpili aj folklórne skupiny Hrádok Bystrička a Sklabiňa. Staronový muzikantský program „Javorové husle“ bol venovaný nedožitým 75. narodeninám významného turčianskeho primáša Dušana Tumu, v ktorom si uctili jeho pamiatku hudobnými pozdravmi ľudové hudby Rodinka, Drienča, Podhradská muzika a ženská spevácka skupina Hradisko. Program svojou osobnou účasťou podporila aj manželka pána Tumu, Štefánia Tumová. Hosťom tohtoročného festivalu bolo zoskupenie Vrbové prútie z Liptovského Mikuláša, ktoré svoje tanečné, spevácke a hudobné umenie predviedlo v samostatnom programe pod názvom „Liptovom“. Záver hlavného programu XXXIV. ročníka Turčianskych slávností folklóru patril opäť regionálnym folklórnym kolektívom. V programovom bloku s poetickým názvom „Spod Kriváňa pod Kriváň“ vystúpili: detské folklórne súbory Turiec a Lúčik, ženská spevácka skupina Kamarátky pri FS Fatran, folklórny súbor Kriváň a folklórne skupiny: Prameň Dubové s Martinom Boďom a Pavlom Solařom, Tiešňavan Krpeľany s ľudovou hudbou Drienča, Podhradie s Podhradskou muzikou, Šútovo a sólista inštrumentalista Ján Rusnák z Turčeka.
Pre návštevníkov TSF boli okrem kultúrneho programu pripravené aj sprievodné aktivity: jarmok tradičných remesiel a detské tvorivé dielne s ľudovou tematikou.
Počasie slávnostiam opäť prialo a do areálu Múzea slovenskej dediny v Martine zavítalo takmer 1500 návštevníkov.

Fotogaléria:

 

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká

Koncert Ľudovej hudby Javorové husle

9.6. 2018 od 17.00 h • SNM v Martine – Múzeum slovenskej dediny
Koncert ľudovej hudby Javorové husle organizovaný v rámci XXXIV. ročníka Turčianskych slávností folklóru. Podujatie je financované z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká

Valčianske melódie

9.6. 2018 od 15.00 h • Športovo-rekreačný areál Dielec vo Valči
Plagát podujatia

7. ročník nesúťažnej prehliadky spevokolov, speváckych zborov a speváckych skupín. V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční v Kultúrnom dome vo Valči.

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká

Ako bolo na počiatku medzi nami

8.6. 2018 o 18.30 h • Centrum voľného času Kamarát Martin
Spomienkové premietanie videozáznamu I. Turčianskych slávností folklóru v Blatnici zo dňa 25. augusta 1985 spojené s voľnou diskusiou organizované ako sprievodné podujatie XXXIV. ročníka Turčianskych slávností folklóru. Spoluorganizátormi podujatia sú: CVČ Kamarát Martin a DFS Turiec o.z.

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká

Regionalistika Turca pre MŠ

5.6. 2018 od 9.00 do 10.30 h • MŠ Kláštor pod Znievom
Tvorivé dielne zamerané na tradičnú kultúru v Turci.

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká

Koncert O zlatú guľôčku

3.6. 2018 od 14.00 h • Centrum voľného času Kamarát Martin
Koncert detských sólistov spevákov organizovaný ako sprievodné podujatie XXXIV. ročníka Turčianskych slávností folklóru. Koncert je realizovaný s finančným prispením Mesta Martin. Spoluorganizátormi podujatia boli: CVČ Kamarát Martin a DFS Turiec o.z.

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká

Regionalistika Turca pre MŠ

25.5. 2018 od 9.00 – 10.30 h • MŠ Kláštor pod Znievom
Tvorivé dielne zamerané na tradičnú kultúru v Turci.

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká

Turčiansky majáles alebo Keď husle zahrajú

12.5. 2018 o 18.00 h • Katolícky kultúrny dom vo Vrútkach
Plagát podujatia  •  Plagát Akustika a folklór  •  Tlačová správa  •  Tlačová správa po

Združenie turčianskych muzikantov ZTUM zorganizovalo dňa 12. mája 2018 v Katolíckom kultúrnom dome vo Vrútkach podujatie Turčiansky majáles alebo Keď husle zahrajú..., realizované v rámci projektu dedovizeň z TURCA, ktorý bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia. Spoluorganizátorom podujatia bolo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
Zámerom podujatia bolo uchovanie a šírenie tradičnej kultúry regiónu Turiec a iných regiónov Slovenska, vytvorenie podmienok pre prezentáciu a propagáciu ľudovej kultúry formou tanečných škôl a tiež podpora aktivít a združovania členov miestnych folklórnych kolektívov i jednotlivcov všetkých vekových kategórií v oblasti tradičnej ľudovej kultúry z rôznych častí Slovenska i blízkeho zahraničia.
Návštevníci majálesu zažili bohatý kultúrny program vo folklórnom duchu: vystúpenie Heligonkárov Majerčíkovcov a Ženskej speváckej skupiny Kamarátky, tri školy tancov pod vedením skúsených lektorov Táni Salajovej (čardáš z Telgártu), Jána Linceniho (tanečné motívy z Dubového), Lukasza Stasika a Agnieszky Sliwinskej (tance horalov zo Zakopaného), tombolu s folklórnou tematikou a veselicu na ľudovú nôtu. Do tanca i spevu hrala ľudová hudba Mareka Končeka, ktorého pozvanie prijal a za cimbalom hosťoval Ľubomír Gašpar. Majáles svojou účasťou podporila ľudová hudba Borka a plná sála folkloristov, ale i priaznivcov folklóru nielen z regiónu Turiec. Zo Zakopaného (PL) na majáles prišli členovia ľudovej muziky Zespól Harni a odprezentovali nielen goralské tance, ale aj hudbu a piesne, ktoré sa všetci prítomní mohli naučiť. Keďže sa majáles niesol v duchu tradícií, účastníci majálesu prišli oblečení v krojoch, prípadne v odeve s folklórnym doplnkom.
Veríme, že sme všetkým zúčastneným pripravili nezabudnuteľný večer plný ľudových pôžitkov a opäť sme dokázali, že folklór nie je prežitok.

Fotogaléria:

 

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká

Tvorivo so Štúdiom Pivnica

12.5. 2018 • Katolícky kultúrny dom vo Vrútkach
Tlačová správa

Štúdio Pivnica s.r.o., v rámci projektu ŠTÚDIO PIVNICA – ZAČÍNAME pod sériou podujatí s názvom Prednášky a workshopy so ŠTÚDIOM PIVNICA, pripravilo pre folklórnu obec v Turci odborno-umelecké pásmo s názvom Akustika a folklór.
Podujatie Akustika a folklór sa uskutočnilo 12. mája 2018 o 10.00 h v priestoroch Katolíckeho kultúrneho domu vo Vrútkach a bolo zamerané na slovenské ľudové aerofóny, ich výskyt, výrobu a princíp činnosti. Prednášku viedli fyzik a vedecko-výskumný pracovník na Katedre experimentálnej fyziky UK doc. RNDr. František Kundracik, PhD., folklorista, výrobca hudobných nástrojov a pedagóg na Katedre hudby ŽU v Žiline PaedDr. Roman Bienik, PhD. a herec a recitátor Mgr. art. Jozef Šimonovič. Zaujímavou časťou prednášky boli fyzikálne a akustické informácie o tvorbe tónu a výrobe nástrojov, ktoré s praktickými ukážkami predviedol František Kundracik, ukážky hry na viacerých ľudových aerofónoch v podaní Romana Bienika a umelecké slovo, ktorým poslucháčov upútal fascinujúci prejav vynikajúceho slovenského recitátora Jozefa Šimonoviča.
Spoluorganizátorom podujatia bolo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Združenie turčianskych muzikantov ZTUM. Projekt ŠTÚDIO PIVNICA – ZAČÍNAME je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.

Fotogaléria:

 

Vladimír Šlepec

Echo heligónky 2018

5.5. 2017 o 14.00 h • Kultúrny dom vo Valči
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Šiesty ročník nesúťažnej prehliadky heligonkárov pod názvom Echo heligónky 2018 sa uskutočnil v sobotu 5. mája 2018 v obci Valča. Organizátormi podujatia boli: Miestny odbor Matice slovenskej vo Valči, Obec Valča, Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Hudobný odbor Matice slovenskej.
Výber a úpravu prostredia, kde sa podujatie, ktorého snahou je pritiahnuť ľudí bližšie k našej dedovizni, odohrávalo, nenechali organizátori na náhodu. Už tradične sa ním stal Kultúrny dom vo Valči, ktorého výzdoba scény bola na podujatie venované vode, riekam, rybám, studniam, či prameňom náležite pripravená. Slávnostné otvorenie programu „heligóniek“ patrilo moderátorke podujatia Kataríne Tomášovej, po nej vystúpila zástupkyňa starostky obce Valča Mária Valaštíková, ktorá všetkých srdečne privítala a zaželala zúčastneným príjemný kultúrny zážitok.
Vystúpenia účinkujúcich pripravili divákom nezabudnuteľný zážitok i ľudový pôžitok. Za najemotívnejšiu časť podujatia môžeme považovať vystúpenie Bystrickej kasne s vlastnou piesňou Riečnica, ktorá predstavovala spomienku na rodný kraj. Na obec s názvom Riečnica, ktorá zanikla v roku 1987 spolu s obcou Harvelka, v dôsledku výstavby vodnej nádrže s názvom „Vodná nádrž Nová Bystrica". Vysťahované rodiny v súčasnej dobe žijú nielen na území celého Slovenska, ale i v Českej republike a veľa bývalých občanov zo zatopenej obce Riečnica našlo nový domov i vo Valči. Ich, ale i všetkým zúčastnených pieseň dojala až k slzám.
Na valčiansku prehliadku heligónkarov sa každoročne tešia účinkujúci aj ich poslucháči. Je to najmä zásluhou hlavného organizátora, predsedu Miestneho odboru Matice slovenskej vo Valči Jána Lučana, ktorého neúnavná práca pri príprave tohto jedinečného podujatia zabezpečuje každoročne jeho dôstojný priebeh. Nebolo tomu inak ani v tomto roku. Účinkujúci rozospievali celú sálu, ktorá odmenila všetkých vystupujúcich neutíchajúcim potleskom. Po spoločne strávených chvíľach sa heligonkári rozišli so želaním stretnúť sa vo Valči opäť o rok.

Fotogaléria:

 

Mgr. Monika Ondrušová • foto: J. Meriač

Husličky z javora – O zlatú guľôčku

11.3. 2018 • Centrum voľného času Kamarát Martin
Husličky z javora:  Plagát podujatia  •  Propozície  •  Prihláška
O zlatú guľôčku:  Plagát podujatia  •  Propozície  •  Prihláška
Tlačová správa a vyhodnotenie

Regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detského hudobného folklóru Vidiečanova Habovka 2018 a Regionálna prehliadka detských sólistov spevákov.
Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti hudobného folklóru. Súťaž je určená deťom a mládeži. Súťažiť môžu detské ľudové hudby, spevácke skupiny, sólisti speváci a sólisti inštrumentalisti. Súťaž nie je tematicky zameraná, ani vymedzená.
Poslaním podujatia je podporovať a rozvíjať u detí vzťah k folklóru a podnecovať ich k aktívnej činnosti v tejto oblasti. Umožniť im prezentovať výsledky svojej práce na verejnosti a konfrontovať ich s výsledkami iných. Poskytnúť priestor ako členom, tak i vedúcim na tvorivé stretnutia s kolektívmi toho istého zamerania a vytvorením emotívnej atmosféry pri týchto stretnutiach ich motivovať k trvalému vzťahu k folklórnej tradícii i prítomnosti. Neoddeliteľnou súčasťou podujatia je vyhľadávanie nových speváckych talentov a v neposlednom rade sprostredkúvanie hodnotných vystúpení širšej poslucháčskej verejnosti.
Do súťaže Husličky z javora sa prihlásili: 2 detské ľudové hudby, 5 detských speváckych skupín, 7 sólistov spevákov, 1 spevácke duo a 4 sólisti inštrumentalisti. Prehliadky O zlatú guľôčku sa zúčastnilo 21 detských sólistov spevákov.
Odborná porota pracovala v zložení PaedDr. Roman Bienik, PhD., Bc. Vladimír Šlepec a Martin Hanuliak.
Postupujúce detské ľudové hudby, detské spevácke skupiny, sólisti speváci a sólista inštrumentalista budú reprezentovať náš región na krajskej súťažnej prehliadke Kubínske spievanky 2018, ktorá sa uskutoční dňa 29. apríla 2018 v Dolnom Kubíne.
Koncert sólistov spevákov O zlatú guľôčku sa bude konať 3. júna 2018 v rámci XXXIV. ročníka Turčianskych slávností folklóru.

Fotogaléria:

 

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká

Spieva naša rodina 2017

22.10. 2017 o 14.00 h (registrácia: 13.00 h – 14.00 h) • Kultúrny dom vo Valči
Plagát podujatia  •  Tlačová správa pred

2. ročník prehliadky speváckych a hudobných schopností našich rodín
Nesúťažná a nepostupová prehliadka speváckych a hudobných prejavov našich rodín bez obmedzenia veku. Hlavným cieľom je prezentovať a popularizovať slovenské ľudové piesne. Je našou povinnosťou odovzdávať ich krásu a ľubozvučnosť, vychádzajúcu z našich bohatých tradícií, najmä mladej generácii.
Verejným vystúpením napríklad rodičov, rodičov s deťmi a súrodencov aj s prípadným hudobným doprovodom účastníci predvedú ukážky z bohatej studnice slovenských ľudových piesní.

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká

Folklórna Bystrička 2017

15.10. 2017 o 15.00 h • Sála Obecného úradu Bystrička
Slávnostný program k 30. výročiu založenia Folklórnej skupiny Hrádok Bystrička obohatený o výstavu výtvarných prác žiakov ZŠ Bystrička.

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká

Pramene 2017

4.9.2017 (uzávierka); 23.9.2017 • DO Strojár Martin
Plagát podujatia  •  Tlačová správa pred  •  Propozície a prihláška  •  Tlačová správa a Výsledky

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizovalo dňa 23. septembra 2017 krajskú postupovú súťaž a prehliadku choreografií folklórnych kolektívov PRAMENE 2017. Podujatie bolo financované z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
V kinosále Domu odborov Strojár v Martine predviedli svoje tanečné, vokálne a inštrumentálne ľudové umenie tri folklórne kolektívy zo Žilinského kraja, ktoré súťažili s piatimi choreografiami. Folklórni nadšenci Oprášené krpce zo Žiliny choreografiou „Na Kysuckých lazoch“ ukázali prepletanie práce a zábavy mužov a žien pri hrabaní sena. Folklórny súbor Bystrica z Novej Bystrice v choreografii „Palicový tanec“ zachytil hry dorastajúcich chlapcov pri pasení dobytka alebo oviec na pasienkoch. Choreografiou „Muzika“ zatancovali, ako kedysi pri muzike, ktorá sa prevažne konala na humne, rôzne tanečné motívy typické pre Bystricu. Folklórny súbor Váh z Liptovského Mikuláša s choreografiou „Do kolesa“ ponúkol tanečný a piesňový materiál čerpaný z výskumu z Liptovských Sliačov: „Do kolesa tancuvali len slobodné dievky rôznej vrstvy“. V choreografii „Na pltisku“ predstavili členovia FS Váh spracovaný folklórny materiál z dolnoliptovských pltníckych obcí obohatený o vzácny zvukový záznam – rozprávanie a spomienky pltníka Kalmana Hradského, narodeného v r. 1887 v Likavke, dokumentovaného Svetozárom Stračinom.
Odborná porota, ktorá hodnotila jednotlivé súťažné choreografie a viedla rozborový seminár pracovala v zložení: predsedníčka poroty - Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD.; členovia poroty - Mgr. art. Ing. Slavomír Ondejka, Mgr. Katarína Babčáková, PhD., PaedDr. Roman Bienik, PhD. a PhDr. Alžbeta Gazdíková.
Súťažnú prehliadku slávnostne otvorili známe tváre v staronovom zložení, Ľudová hudba Rodinka z Martina, tromi turčianskymi piesňami. Svoje moderátorské skúsenosti, s citom pre ľudovú atmosféru, v sprievodnom slove potvrdila Mgr. Viera Hatarová.

Fotogaléria:

 

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká

Valčianske melódie 2017

22.7. 2017 o 15.00 h • Športovo-rekreačný areál Dielec vo Valči
Plagát podujatia

6. ročník nesúťažnej prehliadky spevokolov, speváckych zborov a speváckych skupín pod názvom „Valčianske melódie 2017“ sa uskutočnil 22. júla 2017 o 15.00 h v športovo-rekreačnom areáli Dielec vo Valči. Organizátormi podujatia boli Obec Valča, Miestny odbor Matice slovenskej vo Valči, Dom Matice slovenskej v Žiline a Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Podujatie bolo spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Regionalistika Turca pre MŠ

19. 6. 2017 od 9.00 – 11.00 h • Kláštor pod Znievom
Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK pripravilo cyklus tvorivých aktivít pre deti predškolského veku pod názvom Regionalistika Turca. Zámerom aktivít je zábavnou formou, poznávaním života v minulosti, tvorivými dielňami a hrami vybudovať u detí vzťah k vlastnému regiónu a kultúre.
Tvorivé stretnutia boli pripravené na témy: Turiec – charakteristika, vymedzenie, Stridžie dni, Olejkári, Modrotlačiari, Fašiangy, Veľká noc a Turíce. Počas nich deti mohli súťažiť, zahrať sa na modrotlačiarov, vyskúšať si biely odev, ktorý nosili počas stridžích dní Lucie, videli dokument o olejkároch, umiestňovali zvieratá do ich prirodzeného prostredia, ale aj liali „olovo“ (vosk) a dievčatá hádali, čím bude ich nastávajúci.
Záverečné dve tvorivé aktivity boli pripravené v priestoroch Slovenského národného múzea v Martine, kde si deti mohli názorne pozrieť predmety približujúce regionálnu kultúru. Lektorom tvorivých dielní bol Mgr. Radoslav Pančík.
Cyklus tvorivých dielní bol ukončený 19. júna 2017, a to slávnostným odovzdávaním certifikátov všetkým účastníkom tvorivých stretnutí ako milej spomienky na tvorivé aktivity, ktoré pre MŠ Kláštor pod Znievom pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine.

Mgr. Radoslav Pančík

XXXIII. Turčianske slávnosti folklóru 2017

11. 6. 2017 od 10.00 h - 18.00 h • SNM v Martine - MSD (Martin-Jahodnícke háje)
Ideový plagát  •  Tlačová správa 1  •  Programový plagát  •  Tlačová správa 2  •  Tlačová správa 3

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizovalo už XXXIII. ročník Turčianskych slávností folklóru, ktoré sa uskutočnili 11. júna 2017 v Slovenskom národnom múzeu v Martine – Múzeu slovenskej dediny. Spoluorganizátormi podujatia boli: Slovenské národné múzeum v Martine - Múzeum slovenskej dediny, Turčianske združenie pre šírenie a ochranu tradičnej a ľudovej kultúry Martin (TUZLUK) a mesto Martin. Podujatie bolo podporené z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Slávnosti tohto roku odštartovalo „Súznenie“ – hudobno-poetický program o súznení vážnej a ľudovej hudby realizovaný 7. júna 2017 v Turčianskej galérii v Martine. „Súznenie“ bolo tento rok venované životnému jubileu autorky programu Darji Čerpákovej. Sprievodné podujatie „Dnes tovariš, zajtra majster“ bolo aj tohto roku súčasťou vyvrcholenia Turčianskych slávností folklóru a tak sa študenti z PaSA z Turčianskych Teplíc, SOŠS z Kysuckého Nového Mesta a ŠUV z Ružomberka stali 11. júna súčasťou Jarmoku tradičných remesiel, ktorý aj tento rok zaujal svojou rozmanitosťou a pestrou ponukou tradičných výrobkov.
V hlavnom programe Turčianskych slávností folklóru, ktorý sa už tradične uskutočnil v SNM v Martine – v Múzeu slovenskej dediny (ďalej len MSD), sa v nedeľu 11. júna 2017 zišlo takmer 500 účinkujúcich z 20 folklórnych kolektívov nielen z regiónu Turiec. Jarmok tradičných remesiel otvorili Dulickí pastieri a následne sa vo Voziarni z Moškovca konala vernisáž výstavy spojená s vyhodnotením literárno-výtvarnej súťaže „Turiec maľovaný“ (výstava potrvá do 31.8.2017). Súčasťou vernisáže bolo vystúpenie sólistu inštrumentalistu Jaroslava Chalupku.
Program na hlavnom pódiu v areáli MSD odštartoval program detských folklórnych súborov s názvom „Naša radosť“, hosťom ktorého bol Detský folklórny súbor Děcka z Buchlovic so svojou Cimbálovou muzikou Džbánek. Nasledoval program dedinských folklórnych skupín „Spomienky vody“, v ktorom sa divákom predstavili folklórne skupiny z nášho regiónu. Galaprogram nazvaný „Od nás do Vás“ patril okrem miestnych folklórnych súborov, ľudových hudieb a sólistov inštrumentalistov jubilujúcemu Folklórnemu súboru Lysec, ktorý tohto roku oslavuje 15.výročie. Hlavným hosťom XXXIII. ročníka Turčianskych slávností folklóru bol Folklórny súbor Senior Vtáčnik z Prievidze, ktorý svojim programom doplnil galaprogram pozostávajúci z tancov, zvykov a piesní regiónov Turiec a Horná Nitra.
Sprievodným programom nedeľnej oslavy folklóru a tradícií nášho regiónu bol aj výtvarný plenér „Reťazenie IV - konfrontácie“.
Počasie slávnostiam prialo a do areálu Múzea slovenskej dediny v Martine zavítalo takmer 1500 návštevníkov.

Fotogaléria:

 

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká

O zlatú guľôčku

4. 6. 2017 o 14.00 h • CVČ Kamarát Martin
Plagát podujatia  •  Tlačová správa  •  Tlačová správa po

O zlatú guľôčku 2017 Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zrealizovalo dňa 4.6.2017 v CVČ Kamarát v Martine záverečný koncert projektu O zlatú guľôčku. Spoluorganizátorom podujatia bolo Centrum voľného času Kamarát v Martine. Na podujatí vystúpilo 13 detských sólistov spevákov, ktorých sprevádzala cimbalová ľudová hudba pod vedením Mariána Kramára. Sprievodné slovo počas koncertu patrilo Monike Barabášovej, ktorá svojim zanietením pre folklór a príjemným až materinským vystupovaním pri rozhovoroch s deťmi navodila neopakovateľnú atmosféru nedeľného popoludnia pri ľudovej piesni a hudbe. Plná sála divákov odmenila účinkujúcich neutíchajúcim potleskom.
Koncert bol realizovaný v rámci projektu O zlatú guľôčku, ktorý je financovaný z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Fotogaléria:

 

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká

Turčiansky majáles

20.5. 2017 • Kultúrna sála Kriváň, Vrútky
Plagát podujatia  •  Tlačová správa  •  Program  •  Tlačová správa po

Združenie turčianskych muzikantov ZTUM zorganizovalo dňa 20. mája 2017 pred a v Kultúrnej sále Kriváň vo Vrútkach Turčiansky majáles, realizovaný v rámci projektu „Keď husle zahrajú, nôžky zatancujú...“, ktorý bol podporený z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia. Spoluorganizátorom podujatia bolo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
Návštevníci majálesu zažili bohatý program s ľudovým podtónom. Dopoludnia od 9.00 h to boli tvorivé dielne pre deti ako výroba čeleniek, maľovanie a potlač plátených tašiek a jarmok tradičných výrobkov a krojových textílií.
O 18.00 h začala v Kultúrnej sále Kriváň ľudová veselica, ktorej súčasťou boli tri školy tancov: „Lanstep“ z Podhradia s Mirkom Jánošíkom a jeho tanečnou partnerkou Evkou Jánošíkovou, tance z Hornej Nitry v podaní manželov Doda a Evky Dudkovcov a z Poľska do Turca zavítali Paweł Łojas, Ania Chowaniec, Beata Strzelecka, Wojciech a Agnieszka Śliwinskí s tancami a piesňami goralov z Podhalia (Zakopane). Do tanca i spevu hrala ľudová hudba pod vedením Mareka Končeka. Plná sála folkloristov a folklórnych nadšencov svedčila o tom, že ľudová pieseň je stále živá a nezabudnuteľná, že ľudový tanec má stále viac a viac nasledovateľov a to i z iných krajín, o čom svedčí účasť mladého pána pôvodom zo Severnej Kórei, ktorého na majáles prilákala práve škola ľudových tancov.
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať webovým portálom jankohrasko.sk a turieconline.sk za mediálnu propagáciu podujatia. Zároveň by sme sa chceli poďakovať všetkým darcom cien do folklórnej tomboly: Jana Frolová, Andrea Balčíková, Ľubica Šelestová, Miroslava Maceková, Alena Kováčiková, Animaseu, s.r.o., Folkshop – moderné tradície a Chcemetvoriť, s.r.o.
Veríme, že sme všetkým zúčastneným pripravili nezabudnuteľný zážitok, ľudový pôžitok a opäť sme ukázali, že folklór nie je prežitok.

Fotogaléria:

 

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká

ECHO HELIGÓNKY 2017: Hory – lesy zelené

6.5. 2017 o 15.00 h • Kultúrny dom vo Valči
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

ECHO HELIGÓNKY 2017 Piaty ročník nesúťažnej prehliadky heligonkárov pod názvom Echo heligónky 2017 sa uskutočnil 6. mája 2017 v obci Valča. Organizátormi podujatia boli: Miestny odbor Matice slovenskej vo Valči, Obec Valča a Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
Heligónka je nádherným odkazom predkov, dychom histórie, dušou ľudových piesní. Je dedičstvom, ktoré sa organizátori tohto výnimočného podujatia snažia zachovávať a najmä rozvíjať pre ďalšie generácie. Výber a úpravu prostredia, kde sa podujatie odohrávalo, nenechali organizátori na náhodu. Už tradične sa ním stal Kultúrny dom vo Valči, ktorý bol na podujatie venované lesu a poľovníctvu náležite pripravený. Výzdoba scény, výstavka poľovníckych trofejí a slávnostný chorál, ktorý na lesný roh zahrala Veronika Hozáková z Kolačna pri Partizánskom navodili tú správnu atmosféru. Slávnostné otvorenie programu „heligóniek“ patrilo moderátorke podujatia Eve Koppovej, po nej vystúpila starostka obce Valča Mária Ondráčková, ktorá všetkých srdečne privítala a zaželala zúčastneným príjemný kultúrny zážitok.
Úvod podujatie svojou prítomnosťou obohatili členovia spevokolu Valčan, súbor mladých Valčianka a harmonikárka Katarína Skoršepová s najmladšími spevákmi Paťkom Nátnym a Filipom Skoršepom. Navodená atmosféra gradovala každým vystúpením. Účinkujúci rozospievali celú sálu, ktorá si viackrát vynútila prídavky a odmenila vystupujúcich neutíchajúcim potleskom.
Zlatým klincom podujatia boli sestry Lenka a Evka Bacmaňákové. Obe pochádzajú z obce Oščadnica a folklóru a ľudovej hudbe sa venujú už odmalička. Keď „spustili“ svoju hru na heligónkach, na ktorých sa naučili hrať samé, očarili všetkých zúčastnených. V ich hre a výraznom speve bolo cítiť obrovskú charizmu a lásku k hudbe. Tú ukázal aj najstarší účastník – 89-ročný Vojtech Chládek z Martina, ktorého vystúpenie zodvihlo zo stoličiek všetkých hostí.
Na valčiansku prehliadku heligónkarov sa každoročne tešia účinkujúci aj ich poslucháči. Je to najmä zásluhou hlavného organizátora Jána Lučana, ktorého neúnavná práca pri príprave tohto jedinečného podujatia zabezpečuje každoročne jeho dôstojný priebeh.

Fotogaléria:

 

Mgr. Monika Ondrušová  •  foto: J. Meriač

O ZLATÚ GUĽÔČKU
regionálna prehliadka detských sólistov spevákov

27.3.2017 (uzávierka); 1.4. 2017 • Centrum voľného času Kamarát, Martin
Propozície a prihláška  •  Tlačová správa a výsledky

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zrealizovalo 1. apríla 2017 regionálnu nesúťažnú prehliadku detských sólistov spevákov O zlatú guľôčku. Spoluorganizátorom podujatia bolo Centrum voľného času Kamarát v Martine.
Poslaním tohto podujatia je podporovať a rozvíjať u detí vzťah k folklóru a podnecovať ich k aktívnej činnosti v tejto oblasti. Umožniť im prezentovať výsledky svojej práce na verejnosti a konfrontovať ich s výsledkami iných. Neoddeliteľnou súčasťou podujatia je aj vyhľadávanie nových speváckych talentov a v neposlednom rade sprostredkúvanie hodnotných vystúpení širšej poslucháčskej verejnosti. Deti spievali bez hudobného sprievodu a každé dieťa sa predstavilo 2 piesňami.
Porota pracovala v zložení Mgr. art. Marek Konček, Bc. Eva Záborská a Branislav Murček.
Z účinkujúcich porota vybrala 6 detí z I. kategórie (deti od 6 do 10 rokov / 1. – 4. trieda ZŠ) a 8 spevákov z II. kategórie (deti od 10 do 15 rokov / 5. – 9. trieda ZŠ / 1. – 5. trieda osemročných gymnázií).
Vybraní finalisti sa zúčastnia koncertu O zlatú guľôčku, ktorý sa uskutoční 4. júna 2017 v Centre voľného času Kamarát v Martine.
Prehliadka O zlatú guľôčku bola realizovaná v rámci projektu O zlatú guľôčku, ktorý je financovaný z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Fotogaléria:

 

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká

Z ľudovej kultúry Turca – MODROTLAČ

7. – 15.2. 2017 • Klubové priestory TKS, Martin
Plagát podujatia  •  Tlačová správa  •  Tlačová správa po

Modrotlač je remeselná technika farbenia a zdobenia látok, ktoré sa používali na šitie krojov. Remeselná výroba je náročná a každý remeselník si svoje tajomstvá stráži. Nikto vám nepovie, čo sa presne pridáva do rezervy na maľovanie vzorov na plátno (jednoducho- obchodné tajomstvo). Čo však vieme je, že na plátno sa nanáša tlačiarenská rezerva nazývaná pap - zmes kaolínu, arabskej gumy a „tajných“ chemikálií. Vzor na látku maľujeme buď ručne štetcom alebo používame drevenú formu (pečiatku). Zaschnuté plátno sa niekoľkokrát ponorí do studeného farbiaceho kúpeľa -kýpy- z indiga (extrakt z rastliny indigovník farbiarsky). Plátno po vytiahnutí z farby prichádza do styku so vzduchom, indigo oxiduje a farbí látku na modro. Podľa toho akú intenzívnu modrú chceme, toľkokrát namočíme. Posledná fáza výroby je dôkladné prepranie v studenej vode, ustálenie v slabom roztoku kyseliny sírovej a usušenie.
Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zrealizovalo v rámci projektu Z ľudovej kultúry Turca – MODROTLAČ dňa 10. februára 2017 v priestoroch Turčianskej knižnice v Martine prednášku a workshopy pre študentov a záujemcov o remeslo modrotlače. Obsahom prednášky bola história a technológia modrotlače a jej tradícia v Turci. Časť prednášky bola venovaná turčianskemu ľudovému odevu. Lektormi boli: Mgr. art. Matej Rabada, PhDr. Daša Ferklová a Mgr. Eva Dudková. Workshopov sa zúčastnili žiaci 2.A triedy Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha v Martine spolu s triednou učiteľkou RNDr. Danielou Špigúthovou, Phd. a prihlásení záujemcovia z radov verejnosti.
Pre deti sa v sobotu 11. februára 2017 v klubových priestoroch TKS uskutočnili besiedky o vystavených exponátoch a tvorivé dielne s témou modrotlače. Lektorkami boli: Mgr. Milada Špalková a Mgr.Eva Palovčíková Záthurecká. Malí účastníci tvorivých dielní si spolu s rodičmi potlačili plátené tašky a niektorí aktívnejší si priniesli aj vlastné textílie, ako tričká a obliečky na vankúše.
Súčasťou projektu bola aj výstava modrotlačových drevených foriem, vzorkovníkov a krojových súčastí z rôznych regiónov Slovenska so zameraním na ornamentálnosť modrotlače. Kurátorkou výstavy bola Mgr. Eva Dudková.
Podujatie bolo financované z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká

Fotogaléria:

 


Regionalistika Turca pre MŠ

8.2. 2017 od 9.00 – 11.00 h • MŠ Kláštor pod Znievom
Tvorivé dielne zamerané na tradičnú kultúru v Turci.

30. výročie založenia Folklórneho súboru KRIVÁŇ

17.12. 2016 o 17.00 h • Kinosála v Turanoch
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Folklórny súbor Kriváň z Turian (ďalej len FS Kriváň) bol založený v r oku l986 v Turanoch. Po niekoľkoročnej prestávke sa v marci 2010 stretli bývalé členky FS Kriváň a začali obnovovať repertoár súboru. Prvýkrát po odmlke sa súbor predstavil na Turčianskej cvendžale v roku 2010, ktorá bola venovaná aj spomienke na turianskych muzikantov Martina Struhárňanského a Júliusa Buricu.
Súbor má tanečnú a spevácku zložku, ktorú tvorí 25 členov. Repertoár súboru tvoria piesne a tance z regiónu Terchová, oblastí Východného Slovenska a samozrejme rodného Turca.
So súborom úzko spolupracuje cimbalová ľudová hudba Michala Rusnáka, ktorá vznikla v júni 2011 (v repertoári má okrem hudobných čísel pre súbor aj úpravy piesní z Turca a ostatných regiónov Slovenska), Terchovská muzička Kriváň a sólista inštrumentalista Ladislav Rybár.
Činnosť súboru vo veľkej miere podporuje Mestský úrad Turany a Združenie turčianskych muzikantov ZTUM. Súčasnou vedúcou súboru je Alena Rusnáková, rodená Struhárňanská.
Dňa 17. decembra 2016 v kinosále v Turanoch oslávil FS Kriváň 30. výročie vzniku. V programe, ktorý bol zároveň aj predvianočným koncertom, vystúpili okrem jubilanta: Ľudová hudba Michala Rusnáka, Terchovská muzička Kriváň a hosť Folklórni nadšenci Oprášené krpce.
Podujatie podporili: Mesto Turany, Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, Združenie turčianskych muzikantov, podnikateľ Radovan Krčula a Ing. Ivan Šubrt.

Tradičné páračky a zvyky na Ondreja a Luciu

10.12.2016 o 15.00 h • Kultúrny dom vo Valči
Plagát podujatia

V rámci projektu „Rok na dedine“ usporiadal Miestny odbor Matice slovenskej vo Valči v spolupráci s Turčianskym kultúrnym strediskom v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK peknú akciu – Tradičné páračky a zvyky na Ondreja a Luciu.

Sučianska zabíjačka
XXIII. Sučiansky jarmok ľudových remesiel

3.12. 2016 – Námestie SNP v Sučanoch
Plagát podujatia

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a Obecný úrad Sučany usporiadali Sučiansku zabíjačku a XXIII. Sučiansky jarmok ľudových remesiel, ktoré sa uskutočnili dňa 3.12.2016 na Nám. SNP v Sučanoch.
Podujatie je pokračovaním tradičného Sučianskeho jarmoku s bohatým kultúrnym programom, vystúpením hudobných skupín, stánkami ľudových remesiel. Súčasťou jarmoku bola aj súťaž vo výrobe zabíjačkových špecialít. Prišiel aj Mikuláš, ktorý rozdal deťom sladkosti a rozsvietil stromček.

Spieva naša rodina 2016

19.11. 2016 o 15.00 h • Kultúrny dom vo Valči
Plagát podujatia  •  Podmienky prihlásenia  •  Prihláška

1. ročník prehliadky speváckych a hudobných schopností našich rodín.
Spieva naša rodina je prvým ročníkom nesúťažnej prehliadky talentovaných rodín. Záujemcom – členom rodín umožňuje ukázať pred početným publikom svoje spevácke, ale aj hudobné schopnosti a talent. Hlavnou myšlienkou podujatia je umožniť nadaným rodinám prezentovať svoj talent pred širokou verejnosťou, zmysluplné trávenie voľného času, podpora umeleckej tvorivosti, ale i priblíženie tradičnej ľudovej kultúry regiónu Turiec.
Prehliadky sa môže zúčastniť každý bez rozdielu veku. Prehliadka je nepostupová.

XXXII. TURČIANSKE SLÁVNOSTI FOLKLÓRU

12.6. 2016 od 10.00 do 18.00 h • SNM v Martine – Múzeum slovenskej dediny, Martin-Jahodníky
Ideový plagát  •  Programový plagát  •  Tlačová správa 1  •  Tlačová správa 2  •  Tlačová správa 3

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizovalo už XXXII. ročník Turčianskych slávností folklóru, ktoré sa uskutočnili 12. júna 2016 v Slovenskom národnom múzeu v Martine – Múzeu slovenskej dediny. Spoluorganizátormi podujatia boli: Slovenské národné múzeum v Martine - Múzeum slovenskej dediny, Turčianske združenie pre šírenie a ochranu tradičnej a ľudovej kultúry Martin (TUZLUK) a mesto Martin. Podujatie bolo podporené z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Slávnosti tohto roku odštartovalo 5. júna 2016 sprievodné podujatie: „O zlatú guľôčku“ - finálny koncert víťazov regionálnej nepostupovej prehliadky sólistov spevákov, ktorý sa konal v Centre voľného času Kamarát v Martine. Neodmysliteľnou súčasťou slávností bolo aj tento rok podujatie „Súznenie“ – hudobno-poetický program o súznení vážnej a ľudovej hudby realizovaný 8. júna 2016 v Turčianskej galérii v Martine, ktorý bolo tento rok venovaný mladým skladateľom Turca. Obohatením tohtoročných slávností bola 10. júna 2016 Živá pozvánka na Divadelnom námestí, kde sa so svojim medailónom k 20. výročiu vzniku predstavila Ženská spevácka skupina Hradisko z Vrútok. Podporiť folklór v Turci prišli aj folklórni nadšenci Oprášené krpce zo Žiliny, Bačovské trio v podaní Ľubomíra Páričku, Martina Brxu a Milana Rooba, nuž a za staršími folkloristami nezaostali ani mladí nadšení muzikanti - Ľudová hudba Borka z Martina. Sprievodné podujatie „Dnes tovariš, zajtra majster“ sa tohto roku stalo súčasťou vyvrcholenia Turčianskych slávností folklóru a tak sa 12. júna 2016 študenti z PaSA z Turčianskych Teplíc, SOŠS z Kysuckého Nového Mesta a ŠUV z Ružomberka stali súčasťou Jarmoku tradičných remesiel, ktorý aj tento rok zaujal svojou rozmanitosťou a pestrou ponukou tradičných výrobkov.
V hlavnom programe slávností, situovanom ako po minulé roky do SNM v Martine – Múzea slovenskej dediny (ďalej len MSD), sa v nedeľu 12. júna 2016 zišlo vyše 500 účinkujúcich z 20 folklórnych kolektívov nielen z regiónu Turiec. Po otvorení jarmoku tradičných remesiel, sa vo Voziarni z Moškovca konala vernisáž výstavy spojená s vyhodnotením literárno-výtvarnej súťaže „Turiec maľovaný“ (výstava potrvá do 31.8.2016). Súčasťou kultúrneho programu bolo vystúpenie Ľudovej hudby Borka z Martina.
Program na hlavnom pódiu v areáli MSD odštartoval program detských folklórnych súborov s názvom „Zahrajme sa na remeselníkov“, hosťom ktorého bol Detský folklórny súbor Stavbárik zo Žiliny. Nasledoval program dedinských folklórnych skupín „Vidieť, Bože, vidieť, ten turčiansky vidiek“, v ktorom sa divákom predstavila aj Folklórna skupina Hájiček, ktorá do Turca pricestovala z Chrenovca-Brusna. Galaprogram nazvaný „Keď husle zahrajú, nožičky tancujú“ patril okrem miestnych folklórnych súborov a sólistov inštrumentalistov dvom jubilujúcim súborom. Tie sa predstavili svojimi medailónmi - k 30. výročiu vzniku Folklórny súbor Kriváň z Turian a k 20. výročiu vzniku Folklórny súbor Fatran z Martina. Hlavným hosťom XXXII. ročníka Turčianskych slávností folklóru bol Folklórny súbor Hriňovčan z Hriňovej, ktorý si svojim programom plným tanca, spevu a výbornej muziky vyslúžili potlesk a museli zatancovať prídavok.
Účinkujúcich hlavného programu TSF prišiel pozdraviť aj predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár.
Návštevníkov slávností určite zaujala aj škola plieskania bičom, tvorivé dielne s ľudovou tematikou, jazda na koni, či jazda v kočiari. Sprievodným programom nedeľnej oslavy folklóru a tradícií nášho regiónu bol aj výtvarný plenér „Reťazenie III“.
Počasie slávnostiam prialo a do areálu Múzea slovenskej dediny v Martine zavítalo viac ako 1500 návštevníkov.

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká

Fotogaléria:

 Stretnutie heligonkárov potešilo divákov

8.5. 2016 od 15.00 h • Kultúrny dom vo Valči
Plagát •  Tlačová správa •  Tlačová správa – po

Kultúrny dom vo Valči bol 8. mája miestom, kde sa konal v poradí už štvrtý ročník nesúťažnej prehliadky heligonkárov s poetickým názvom „Echo heligónky“. Na pódiu sa stretli účinkujúci z rôznych regiónov Slovenska. Na úvod vystúpila starostka obce Valča Mária Ondráčková, ktorá všetkých srdečne privítala na už tradičnom stretnutí heligonkárov vo Valči. Podujatím sprevádzala Viera Švecová.
Na tomto podujatí sa každoročne stretne na jednom mieste množstvo priaznivcov gombíkovej ťahacej harmoniky, ale aj účinkujúcich, ktorí zároveň v ľudových krojoch reprezentujú rodný kraj, z ktorého pochádzajú.
Aj na tohtoročnej prehliadke ako vždy vládla výborná atmosféra. Podujatie svojou prítomnosťou obohatila folklórna skupina Valčianka, ktorá potešila všetkých prítomných úvodnou scénkou pod názvom „Vítanie jari“. Čerešničkou na torte bolo vystúpenie Ondreja Chovana a žaškovských heligonkárov, kde najmä tí najmenší – Sofia Lacková a René Čierny – zožali najväčší potlesk. Sprievodným programom nedeľnej oslavy jari boli predajné stánky remeselníkov, ale i stánky s občerstvením.
Na valčiansku prehliadku heligónkarov sa každoročne tešia účinkujúci aj ich poslucháči. Podujatie prišlo podporiť svojou účasťou viac ako 250 ľudí. Organizátormi podujatia boli Obec Valča, Miestny odbor Matice slovenskej vo Valči a Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Veľká vďaka patrí aj neúnavnému organizátorovi tohto jedinečného podujatia Jánovi Lučanovi.

Fotogaléria:

 

Mgr. Monika Ondrušová

Husličky z javora – O zlatú guľôčku

12.3. 2016 o 9.00 h • CVČ Kamarát Martin
Propozície •  Prihlášky •  Plagát •  Tlačová správa •  Výsledky

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizovalo 12. marca 2016 regionálnu postupovú súťaž a prehliadku detského hudobného folklóru Husličky z javora a regionálnu nesúťažnú prehliadku sólistov spevákov O zlatú guľôčku. Spoluorganizátorom podujatia bolo Centrum voľného času Kamarát v Martine.
Do súťaže Husličky z javora sa zapojili za okres Martin: 1 detská ľudová hudba, 7 detských speváckych skupín, 18 sólistov spevákov a 3 sólisti inštrumentalisti a za okres Turčianske Teplice: 2 detské spevácke skupiny a 7 sólistov spevákov. Sólisti speváci sa zároveň zúčastnili nesúťažnej prehliadky O zlatú guľôčku.
Odborná porota v zložení Mgr. art. Darja Čerpáková, Mgr. art. Marek Konček a Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká udelila ocenenia, ktoré nájdete v tlačovej správe a výsledkoch.

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká

Fotogaléria:

 


Fašiangové zvyky a tradície

10.2. 2016 • Dom Dobrého Pastiera v Sučanoch
Tlačová správa

Naši predkovia nám zanechali vzácne dedičstvo – ľudové tradície a zvyky, na ktorých čaro by sme nemali zabúdať, ale mali by sme sa snažiť o ich uchovávanie a oživovanie. K takýmto tradíciám určite patria aj fašiangové zvyky.
A práve fašiangy a ich neopakovateľnú atmosféru veselosti, zábavy a hodovania priblížili klientom Domu Dobrého Pastiera v Sučanoch odborné metodičky Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká a Mgr. Monika Ondrušová.
V rámci podujatia s názvom „Fašiangové zvyky a tradície“ seniorom ozrejmili aj názvoslovie fašiangov v minulosti - podľa prameňov z obdobia Veľkej Moravy sa na našom území v 9. storočí nazývali mjasopust alebo carne vale, ako označenie konca jedenia mäsa pred pôstom. V Česku sa mierne pozmenené označenie masopust používa dodnes. My sme však prebrali slovo fašiangy, odvodené z nemeckého fašang, ktoré sa vyvinulo zo slova vast-schant, čo znamená výčap alebo posledný nápoj (podávaný pred pôstom). V niektorých obciach Slovenska sa nazývali Bakusove dni podľa boha Bakcha alebo Dionýza, starogréckeho a starorímskeho boha vína, vinohradníctva, úrody, plodnosti a nespútaného hodovania a zábavy.
Seniori si zaspomínali aj na „svoje“ fašiangy, ktoré zažívali ešte ako malé deti a ktoré boli nemysliteľné bez masiek. Na dedinách robili pochôdzky po domoch muži s maskami, ktoré znázorňovali rôzne zvieratá. Najčastejšími boli masky turoňa (tura alebo býčieho človeka), kozy, medveďa, či koňa, ale i muži preoblečení za ženy, prespanky... Fašiangové obchôdzky sprievodu dedinou mali rituálny priebeh. Ich významom bolo dobrorečenie pre navštívený dom. Želalo sa, aby sa darilo po zdravotnej aj hospodárskej stránke. V prvej polovici 20. storočia k maskám pribudol aj vojak so šabľou a práve na túto šabľu napichovali gazdiné potravinové podarúnky pre masky. Každá obec mala svoje tradičné vinšovačky a masky na dvore domu nikdy nezabudli domácich vyzvŕtať. Pesničku, ktorá sa kedysi niesla spolu s veselou chasou dedinami, a je všetkým dobre známa, si zaspievali aj seniori v Sučanoch:

„Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide,
kto nemá kožúška, zima mu bude.
Ja nemám, ja nemám, len sa tak trasiem,
dajte mi slaninky, nech sa vypasiem.“

Spomienky seniorov, spojené so spoločnou piesňou i tradičnými šiškami, boli krásnou bodkou za príjemne stráveným dopoludním. Jeden zo seniorov ostatných zúčastnených dokonca pobavil svojím prestrojením za čerta.

Mgr. Monika Ondrušová a Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká

Fotogaléria:

 

Rok na dedine: Tradičné páračky a svadobné zvyky

6.2. 2016 o 14.00 h • Kultúrny dom vo Valči
Plagát podujatia •  Tlačová správa

V čase fašiangov sa organizujú rôzne kultúrne podujatia, ktorými si pripomíname naše slovenské zvyky a tradície. Boli časy, keď sa po domoch na dedinách počas dlhých zimných večerov driapalo perie do chystanej výbavy pre nevestu a pri tejto spoločenskej udalosti sa spievalo a rozprávali rôzne žartovné príbehy. Túto starú slovenskú ľudovú tradíciu oživili organizátori podujatia „Rok na dedine: Tradičné páračky a svadobné zvyky“ v sobotu 6. februára 2016 v Kultúrnom dome vo Valči. Aby ukážky z ľudových zvykov a tradícií našich predkov pripomínali obdobie zhruba spred 60 – 70 rokov, organizátori upravili aj priestory dobovými predmetmi a nábytkom.
Známe príslovie pochádzajúce z čias našich starých materí hovorí, že dobrá gazdiná preskočila aj plot za každým pierkom. Veď napárať perie do veľkej periny nebola jednoduchá záležitosť a nevesta nebola nevestou, pokiaľ nemala svadobnú výbavu. Preto sa husi, ale i kačice v každom poriadnom gazdovstve dobre vykrmovali a šklbali viackrát do roka. Gazdiná pierka starostlivo zbierala a ukladala do komory pre ich dostatok, keď prídu páračky. Ľudová tradícia páračiek na dedinách znamenala veselú náladu, kde sa stretávali ľudia pri hudbe a speve. Táto stará spoločenská udalosť bola spojená aj s rôznymi poverami - napríklad páranie v sobotu nič dobré neveštilo. Účastníci podujatia mali možnosť na vlastné oči vidieť priebeh páračiek, ale i pytačiek, zásnub, či svadby s čepčením.
Na realizácii podujatia spolupracovali Obec Valča, Miestny odbor Matice slovenskej vo Valči a Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, pod vedením predsedu MO MS vo Valči Jána Lučana, ktorý pripravil réžiu, ale i scenár podujatia, vychádzajúc najmä z vlastných spomienok z detstva.

Mgr. Monika Ondrušová

Fotogaléria:

 Chodníkmi tradícií – Folklórna Bystrička 2015

25.10. 2015 o 15.00 h • Sála OÚ Bystrička
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v rámci projektu Chodníkmi tradícií zrealizovalo v priebehu mesiacov jún a október 2015 tri pracovné stretnutia – worskhopy pre vedúcich a členov folklórnych kolektívov z regiónu Turiec a ďalších záujemcov. Projekt bol financovaný z dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a s finančným prispením Žilinského samosprávneho kraja.
V júni 2015 sa konal v priestoroch CVČ JM Centrum pri ZŠ s MŠ A. Bernoláka v Martine hudobno-spevácky workshop pre vedúcich a členov detských folklórnych súborov (ďalej len DFS) a detských spevákov zameraný na vystavanie hudobno-speváckych čísel s praktickými ukážkami. Lektormi boli Marián Kramár a Branislav Murček. Tvorivého stretnutia sa zúčastnili deti, rodičia a vedúci DFS, ktorí mali možnosť zaspievať si za doprovodu skúsených muzikantov, ktorí im ukázali ako upraviť piesne „na mieru“, aby boli pre deti „spievateľné“.
V priebehu októbra 2015 sa v priestoroch malej zasadačky Slovenského národného múzea v Martine konali dva workshopy, kde sa účastníci dozvedeli o zásadách a princípoch scénického spracovania a prezentácie folklóru, výstavbe programového javiskového celku s uplatnením prvkov folklóru a ľudovom odeve ako dôležitej súčasti scénického uvedenia folklórnych prejavov s dôrazom na ľudový odev regiónu Turiec. Lektorkami boli PhDr. Hana Zelinová, Mgr. Monika Barabášová a PhDr. Alžbeta Gazdíková. Workshopov sa zúčastnili okrem členov folklórnych kolektívov i záujemcovia zo širokej verejnosti.
Vyvrcholením projektu bola prehliadka folklórnych skupín a súborov Folklórna Bystrička, ktorá bola zrealizovaná v spolupráci s obcou Bystrička, Folklórnou skupinou Hrádok Bystrička, Miestnym odborom Matice slovenskej a Základnou školou Bystrička dňa 25. októbra 2015 v sále obecného úradu na Bystričke. Na prehliadke účinkovalo vyše 50 účinkujúcich z folklórnych kolektívov z regiónu Turiec i Žilinského kraja. Bohatý folklórny program si prišlo pozrieť približne 100 návštevníkov a priaznivcov folklóru.

Fotogaléria:

 

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká

Deň radosti v Trebostove

22.8. 2015 od 9.00 h • Jazdecký klub Polet, Trebostovo
Tlačová správa  •  Plagát podujatia  •  Program  •  Tlačová správa po podujatí

V sobotu 22. augusta 2015 sa v areáli kaštieľa v Trebostove uskutočnilo už po druhýkrát pokračovanie jedinečného projektu pod názvom Deň radosti. Pestrý a bohatý kultúrny program bol už tradične zameraný na prezentáciu regionálnych umelcov, ktorí sa venujú umeniu vo všetkých jeho formách, pripravené boli však aj športové a spoločenské aktivity pre deti a mládež, súťaže hasičské aj koniarske. Nechýbal folklór, jazz, folk, detské divadelné predstavenie, street art, výtvarné tvorivé dielne... Program na pódiu, pri pódiu a v areáli kaštieľa bol zostavený z vystúpení talentovaných regionálnych umelcov, ktorí svojimi vystúpeniami prispeli k nezameniteľnej atmosfére celej akcie.
Podujatie organizačne pripravili obec Trebostovo, Jazdecká spoločnosť Polet Trebostovo, Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a DHZ Trebostovo. Tohtoročné podujatie bolo podporené z projektu Kultúra a tradície Trebostovo 2015 (grant KIA – nadácia PONTIS) a bolo tiež venované 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra.>
Program na hlavnom pódiu, ktorý dramaturgicky zostavil jeden z hlavných organizátorov Miloš Kmeť, odštartovali muzikanti z Martina - duo The Fly, po nich vystúpili mladé divadelníčky z DDS Kamarát, ktoré publiku v literárno-dramatickom pásme „Prvý mládenec slovenský“ priblížili osobnosť Ľudovíta Štúra.>
O balzam na dušu v podobe hovoreného slova sa postaral Ján Varinský, ktorý na akcii uviedol do života svoju knihu „Slivky“, sprievod autorskému čítaniu robili muzikanti z kapely Juraja Doricu 2 až 3 . Knihu pokrstil ostrieľaný literárny kritik a spisovateľ Igor Válek.>
V programe, ktorý moderoval Adam Kmeť, vystúpili aj folklórni nadšenci – Chalani ze Žiliny, spevokol Valčan, FS Lysec a bačovské trio z Turca – Martin Brxa, Ľubomír Párička a Milan Roob. Shakers Dance Company z Martina pripravili ohnivý mix tancov a zaujímavý interaktívny tanečný blok, do ktorého sa zapojila aj časť početného publika. Jazzových fajnšmekrov určite potešil Juro Glonek a jeho spoluhráči z kapely Mixtape. Pre deti bolo pripravené akčné divadelné predstavenie Víla Dobromila.
Nechýbali ani tvorivé dielne a to hneď na niekoľkých stanovištiach. Turčianska galéria v Martine zavítala do Trebostova s interaktívnou putovnou výstavou „Umenie na vandrovke“, tvorivú dielňu k Roku Ľudovíta Štúra a výtvarný plenér členov Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine.
O ukážku tvorby street art prostredníctvom „maľovania naživo“ sa podelil súčasný moderný umelec Radoslav ,,Rustyredes,, Gažura zo zoskupenia Live Painting, ktoré odprezentovalo aj unikátnu výstavu nadrozmerných výtvarných diel priamo v komnatách kaštieľa.
Pripravený bol aj tradičný jarmok ľudových remesiel, výstava tvorby ľudových rezbárov zo ŠTNV, prezentovali sa trebostovské čipkárky, či skalničkári.
Na svoje si prišli aj milovníci koní - v areáli kaštieľa sa aj tento rok uskutočnili parkúrové preteky, ktoré majú v regióne Turiec, aj v samotnom Trebostove hlboko zakorenenú tradíciu. Návštevníci tiež boli svedkami finálového kola hasičskej súťaže Turčianskej ligy mladých hasičov. No a kto mal chuť zasúťažiť si, hoc nie je registrovaný športovec, svoje zručnosti si mohol overiť v tvorivých aktivitách, ktoré boli pre deti aj „nedeti“ počas celého Dňa radosti pripravené.
Pekných chvíľ a príležitostí na úsmev počas slnečného dňa nabitého rýdzou radosťou a pozitívnou energiou bolo naozaj viac než dosť, preto sa už teraz tešíme na ďalší Deň radosti...

Fotogaléria:

 

Adam Kmeť

Valčianske melódie 2015

27.6. 2015 od 15.00 h • Športovo-kultúrny areál Dielec vo Valči
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Naši predkovia nám zanechali vzácne dedičstvo – ľudové piesne, ktorých čaro sa snažia zachovávať aj turčianske spevácke zbory.
Dedičstvo ľudovej piesne rozvíjali aj spevokoly, predovšetkým z Turca, na IV. ročníku regionálnej prehliadky – Valčianske melódie 2015. Podujatie sa uskutočnilo dňa 27. júna 2015 v športovo-rekreačnom areáli Dielec vo Valči.
Za prajného počasia sa divákom predstavili domáci Valčan, Sučianka, Severanka, Priekopčanka, DC Seniori Žabokreky a Slažianka z okresu Zlaté Moravce. Prvýkrát sa valčianskemu publiku predstavil spevokol Závadské ženy z obce Lietavská Závadka. Súbor zbiera, spieva a zaznamenáva starodávne ľudové piesne z regiónu Lietavskej doliny a okolia Žiliny. Doteraz nazbierali asi 150 piesní. V rámci svojho programu scénicky vyjadrujú príbehy a zvyky z minulosti.
Starostka obce Valča JUDr. Mária Ondráčková, predseda MO MS vo Valči Ján Lučan a zástupkyňa riaditeľky Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine Mgr. Monika Ondrušová poďakovali všetkým účastníkom prehliadky a vedúcim spevokolov odovzdali pamätné listy, kytice kvetov a upomienkové predmety – práce čipkárky Pôvabnice Turca a členky spevokolu Valčan Vierky Švecovej. Programom sprevádzala moderátorka Danka Berecová.
Na záver programu speváci zo všetkých spevokolov spojili svoje sily a spoločne si zaspievali. Ich vystúpenie bolo krásnou bodkou za týmto slávnostným popoludním. Po spoločne strávených chvíľach sa speváci rozišli so želaním stretnúť sa vo Valči opäť o rok – už na okrúhlom V. ročníku regionálnej prehliadky turčianskych spevokolov.
Na realizácii podujatia spolupracovali Obec Valča, Miestny odbor Matice slovenskej vo Valči, Dom Matice slovenskej v Žiline a Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.

Mgr. Monika Ondrušová

Fotogaléria:

 


XXXI. Turčianske slávnosti folklóru

14.– 21.6. 2015 • SNM – Múzeum slovenskej dediny v Martine
Ideový plagát  •  Programový plagát  •  Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizovalo už XXXI. ročník Turčianskych slávností folklóru, ktoré sa uskutočnili 21. júna 2015 v Slovenskom národnom múzeu v Martine – Múzeu slovenskej dediny. Spoluorganizátormi podujatia boli: Slovenské národné múzeum v Martine - Múzeum slovenskej dediny a TUZLUK – Turčianske združenie pre šírenie a ochranu tradičnej a ľudovej kultúry. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára.
Slávnosti odštartovali 14. júna 2015 sprievodnými podujatiami: „Dnes tovariš, zajtra majster“ v SNM v Martine – Múzeu slovenskej dediny a „O zlatú guľôčku“ (finálny koncert víťazov nepostupovej súťaže a prehliadky sólistov spevákov, ktorý sa konal v Centre voľného času Kamarát v Martine). Neodmysliteľnou súčasťou slávností bolo aj tento rok podujatie „Súznenie“ – hudobno-poetický program o súznení vážnej a ľudovej hudby realizovaný 17. júna 2015 v Turčianskej galérii v Martine, ktorého sa tento rok zúčastnili aj laureátky medzinárodných súťaží Zdislava Lukášová a Terézia Fűleová zo ZUŠ Hemerkovej v Košiciach.
Hlavný program slávností bol, ako po minulé roky, situovaný do SNM v Martine – Múzea slovenskej dediny (ďalej len MSD), kde sa v nedeľu 21.6.2015 zišlo vyše 400 účinkujúcich z 20 folklórnych kolektívov nielen z regiónu Turiec. Po otvorení jarmoku tradičných remesiel, sa vo Voziarni z Moškovca konala vernisáž výstavy spojená s vyhodnotením literárno-výtvarnej súťaže „Turiec maľovaný“ (výstava potrvá do 31.8.2015). Súčasťou kultúrneho programu bolo vystúpenie sólistu inštrumentalistu Andreja Majerčíka z Diakovej a po odovzdaní ocenení pódium patrilo programu pod názvom „Prvý mládenec slovenský“, ktorý pripravil Recitačný kolektív DDS Kamarát. Recitačné pásmo bolo venované Roku Ľudovíta Štúra.
Program na hlavnom pódiu v areáli MSD odštartovali detské folklórne súbory a sólisti inštrumentalisti programovým pásmom pod názvom „Naše najmilšie...“ a program dedinských folklórnych skupín „Keď sme sa tu zišli, buďme dobrej mysli“. Galaprogram nazvaný „Cesty života“ a „Pozdrav hosťa“ patril domácim folklórnym kolektívom a sólistom inštrumentalistom, ale taktiež hosťom, ktorými boli Detský folklórny súbor Vonička zo Zlína (ČR) a Folklórny súbor Liptov z Ružomberka. Folkloristi svojim tancom pokrstili krásne nové pódium, ktoré sa podarilo postaviť nezištne, s pomocou dobrovoľníkov a vďaka enormnému úsiliu a zanieteniu Mgr. Moniky Barabášovej, folkloristke, ktorá sa od roku 1983 dobrovoľne venuje aktivitám na poli ľudovej a tradičnej kultúry.
Návštevníkov slávností určite zaujala aj škola plieskania bičom, tvorivé výtvarné dielne k Roku Ľudovíta Štúra, drevený kolotoč, či jazda v kočiari.
Sprievodným programom nedeľnej oslavy folklóru a tradícií nášho regiónu bolo aj „Reťazenie II. – Stopy štúrovcov v Turci“ – výtvarný plenér, ktorým si regionálni neprofesionálni umelci pripomenuli odkaz Ľudovíta Štúra a miesta, v ktorých sú hlboko zapustené štúrovské korene.
Napriek vrtkavému počasiu sa slávnosti vydarili a do areálu Múzea slovenskej dediny v Martine zavítalo viac ako 1200 návštevníkov.

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká

Fotogaléria:

 


Echo heligónky 2015

9.5. 2015 od 15.00 h • Kultúrny dom vo Valči

Tretí ročník nesúťažnej prehliadky heligonkárov pod názvom Echo heligónky 2015 sa uskutočnil 9. mája 2015 v obci Valča. Organizátormi podujatia boli: Obec Valča, Miestny odbor Matice slovenskej vo Valči a Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
Heligónka je nádherným odkazom predkov, dychom histórie, dušou ľudových piesní. Je pokladom, ktorý treba zachovávať a najmä rozvíjať pre ďalšie generácie. Aj o to sa snažia organizátori tohto výnimočného podujatia. Výber a úpravu prostredia, kde sa podujatie odohrávalo, nenechali organizátori na náhodu. Už tradične sa ním stal Kultúrny dom vo Valči, ktorý bol na túto akciu náležite pripravený - scéna podujatia dostala nový salašnícky motív, ktorého autorom bol Ján Lučan – predseda MO MS vo Valči. Slávnostné otvorenie programu „heligóniek“ patrilo moderátorke podujatia Danke Berecovej. Po nej vystúpila starostka obce Valča Mária Ondráčková, ktorá všetkých srdečne privítala a zaželala zúčastneným veľa príjemných zážitkov spojených so spevom, hudbou, a najmä s heligónkou.
Úvodné vystúpenie patrilo členom spevokolu Valčan, ktorých výber piesní sa niesol v znamení pastierskej tematiky. Od zahájenia až do ukončenia si nevydýchli ani účinkujúci, ani diváci. Každý účinkujúci rozospieval celú sálu, ktorá si viackrát vynútila prídavky a odmenila vystupujúcich neutíchajúcim potleskom. Veľký potlesk patril najmladším heligonkárom - napríklad Klaudii Rybárovej z Dežeríc, „pochlapili“ sa aj naši juniori – Matúško Hodás z Kysuckého Lieskovca a Andrejko Majerčík z Diakovej, ktorí nespochybnili svoj talent a každoročne sú zárukou skvelého vystúpenia.
Záverečné vystúpenie všetkých účinkujúcich bolo ojedinelé a spontánne, zodvihlo zo stoličiek všetkých hostí, ale zábavu neukončilo. Aj po oficiálnom programe ľudia hrali, spievali a veselo sa zabávali. A my sa už teraz všetci tešíme, čo prinesie štvrtý ročník podujatia s poetickým názvom ECHO HELIGÓNKY.

Fotogaléria:

 

Mgr. Monika Ondrušová • Autor fotografií: J. Meriač

Nositelia tradícií – Bystrička 2015

25.4. 2015 • Kultúrny dom na Bystričke
Plagát podujatia  •  Tlačová správa  •  Tlačová správa – výsledky

Regionálna postupová súťaž a prehliadka folklórnych skupín. Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a obec Bystrička uskutočnili regionálnu postupovú súťaž a prehliadku dedinských folklórnych skupín Nositelia tradícií – Bystrička 2015, ktorá sa konala 25.apríla 2015 o 9.00 h v Kultúrnom dome na Bystričke.
Poslaním súťažnej prehliadky je aktivizovať folklórne skupiny v regióne Turiec a predstaviť výsledky ich práce, smerujúce k oživovaniu miestnych tradícií a k ich opätovnému uvádzaniu do života lokálneho spoločenstva.
Na prehliadku sa prihlásili tri folklórne skupiny z okresov Martin a Turčianske Teplice: Folklórna skupina Hrádok z Bystričky, Folklórna skupina Podhradie z Podhradia a Folklórna skupina Prameň Dubové z Dubového. Víťazné folklórne skupiny budú reprezentovať náš región na krajskej prehliadke NOSITELIA TRADÍCIÍ – VIDIEČANOVA HABOVKA, ktorá sa uskutoční v Kultúrnom dome v Habovke dňa 14. júna 2015.

Fotogaléria:

 
Mgr. Monika Ondrušová

Zemiakový deň v Žabokrekoch

27.9. 2014 od 14.00 do 20.00 h • Areál pred hasičskou zbrojnicou, Žabokreky
Tlačová správa

Jeseň zaklopala na dvere a pomaly vchádza do chotárov. Treba pozbierať plody, pripraviť a poorať matku zem, aby si oddýchla a poďakovať sa jej za všetko, čo nám zo seba vydala.
Starostka obce Žabokreky Zuzana Valocká prišla so zaujímavou myšlienkou zorganizovať poďakovanie za úrodu, ktoré sa uskutočnilo v sobotu 27. septembra 2014 v areáli pred hasičskou zbrojnicou v Žabokrekoch. Pri príprave podujatia aktívne spolupracovala s Turčianskym kultúrnym strediskom v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Celá akcia bola výnimočná aj tým, že sa ľudia dokázali spojiť pri príprave podujatia, na ktorom si mohol každý účastník nájsť to svoje a stráviť príjemné chvíle v kruhu rodiny, susedov, či nových priateľov zo Žabne – spriatelenej obce z Českej republiky.
Program podujatia bol skutočne pestrý. Domáci aj ostatní návštevníci mohli na vlastné oči vidieť tradičné uchovávanie úrody pred blížiacou sa zimou - tlačenie kapusty do suda a mohli si pochutnať na najrôznejších zemiakových delikatesách podľa receptov starých mám – zemiaková baba, pečené a v koži varené zemiaky, zemiakový šalát, šúľance, či guľáš. Ráz zašlých čias prirodzene vytvorili vystúpenia folklórnych súborov Dubina z Rožňavy, Skupinka a Lysec z Turca. Nezabudlo sa ani na najmenších. Pripravená bola pre nich tvorivá dielňa, kde si mohli vyskúšať výrobu zemiakových pečiatok, zemiakových medailí, ale aj výrobu škrabošiek a masiek na zemiakový karneval, do ktorého sa s úsmevom na tvári zapojili aj mnohí dospelí. A aký by to bol Zemiakový deň bez skákania vo vreci na zemiaky? Pre všetkých, ktorí sa preteku v skákaní zúčastnili, bola pripravená v cieli sladká odmena.
Organizátorom zaujímavého podujatia sa ich zámer vydaril – na žabokreckom „námestí“ sa v zmysle hesla: „dobrých ľudí sa všade veľa zmestí“ stretli ľudia dobrej vôle, aby sa zabavili, oddýchli si a strávili spoločne príjemné, nezabudnuteľné chvíle.

Fotogaléria:

 

Mgr. Monika Ondrušová

Deň turčianskeho vidieka – tak toto v Turci ešte nebolo!

24.8. 2014 od 10.00 – 18.00 h • Hotel Gader, Blatnica
Plagát • Tlačová správa

Turčianska regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora, agentúra Tradičné je dobré, Regionálna rozvojová agentúra Dolný Turiec a Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravili jubilejný už 5. ročník podujatia DEŇ TURČIANSKEHO VIDIEKA, ktorý sa uskutočnil dňa 24. augusta 2014 a prilákal do atraktívneho areálu hotela Gader v Blatnici tisíce návštevníkov. A kto prišiel, neoľutoval, aj keď občas pršalo. Pre návštevníkov boli pripravené veľké preteky malých traktorov, adrenalínová jazdecká show, ukážky výcviku psov, tradičný roľnícko – remeselnícky trh, výstava drobnochovateľov domácich a hospodárskych zvierat, gurmánske lahôdky, miestne jedlá a nápoje. Kultúrny program bol tiež bohatý. Škola plieskania bičom, heligonkári Andrej Majerčík a Matúš Hodás, Severanka, Teplické mažoretky, DFS Turiec – všetci prispeli k dobrej nálade. S dožinkovým pásmom sa predstavil FS Lysec a o strhujúce finále pri originálnej hudbe sa postarala originálna kapela RIN TIN TIN. Každoročne sa organizátori snažia na sviatku nášho vidieka predstaviť niečo nové, divácky príťažlivé. Ale zároveň to musí byť späté s vidiekom, s pekným vzťahom ľudí a zvierat, s tradíciami, ale i súčasnou technikou, ktorá sa tu používa pri práci. Už teraz sa tešíme, čo prinesie a čím nás prekvapí jeho ďalší ročník.

Fotogaléria:

 
Mgr. Monika Ondrušová

Deň radosti v Trebostovskom kaštieli

23.8. 2014 od 9.00 (od svitu do mrku) • Jazdecký klub Polet, Trebostovo – Kaštieľ
Plagát • Tlačová správa

Deň radosti sa podarilo zorganizovať už po tretíkrát. Veselo bolo opäť v sobotu 23.augusta v netradičných priestoroch v kaštieli v Trebostove. Pestrý a bohatý kultúrny program na pódiu a pri pódiu v areáli kaštieľa bol zostavený z vystúpení talentovaných regionálnych umelcov, ktorí sa chceli prezentovať a svojimi vystúpeniami prispeli k nezameniteľnej atmosfére podujatia. Šnúru vystúpení na pripravenom pódiu začal svojim oduševneným spevom rumunský súbor z dedinky Poiana Micului, po ňom vystúpilo muzikantské duo The Fly. O balzam na dušu v podobe hovoreného slova sa postaral Ján Varinský, ktorý svojim neopakovateľným spôsobom čítal poviedky z vlastnej tvorby, akusticky ho dopĺňala kapela Juraja Doricu „2 až 3“. V programe v priebehu dňa vystúpili také esá ako folklórni nadšenci – seniori Oprášené krpce a Zbojníkova družina zo Žiliny, Shakers Dance Company z Martina, spevokol Valčan zo susednej obce Valča, FS Podžiaran, speváčka Katarína Rosinová a fujarista Vladimír Grieš, vynikajúci gitarista Ivan Nemec, či jazzový fajnšmeker Juro Glonek a jeho spoluhráči. O ukážku tvorby street art prostredníctvom „maľovania naživo“ sa podelili súčasní moderní výtvarníci zo zoskupenia Live Painting. Výtvarníci zo Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov, ktorí pracujú pri Turčianskom kultúrnom stredisku v Martine, sa takisto zapojili do tvorivého spracovania okolia a vytvorili nejedno umelecké dielo. Pripravený bol aj jarmok ľudových remesiel, výstava tvorby rezbárov zo ŠTNV a prezentovali sa aj čipkárky a skalničkári. No a tentokrát bol zastúpený aj šport – veď práve ten dokáže na tvári vykúzliť úsmev radosti z víťazstva, či prekonanej méty! V priebehu dňa radosti sa v areáli kaštieľa konali aj parkúrové preteky, ktoré majú v regióne Turiec, ba aj v samotnom Trebostove hlboko zakorenenú tradíciu. Novinkou pre domácich neboli ani hasičské súťaže, a kto mal chuť zasúťažiť si v športovej streľbe, pre toho bola strelnica pripravená. Deti – a tých bolo neúrekom - sa mali naozaj kde „poradovať“: mohli sa potešiť pohľadom na koníky, alebo sa vyšantiť na trampolíne, povoziť sa na perfektnom drevenom kolotoči. Rodičia mali úsmev na tvári - počasie podujatiu prialo a ani podvečerný dážď náladu z príjemne prežitého dňa nepokazil. Na čerstvom dedinskom vzduchu mohol v sobotu každý načerpať pozitívnu energiu z prírody turčianskeho vidieka. Podujatie organizačne pripravili - obec Trebostovo, Jazdecká spoločnosť Polet, Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Dobrovoľný hasičský zbor Trebostovo.

Fotogaléria:

 

Adam Kmeť

Valčou sa niesli melódie slovenských piesní

26.7.2014 o 15.00 h • Športový areál Dielec vo Valči
Stiahnuť plagát •  Tlačová správa

O každodennom živote starých a prastarých rodičov aj dnes svedčia ľudové piesne, ktorých čaro sa snažia zachovávať spoločnými vystúpeniami turčianske spevokoly. Tvrdia, že pieseň je mostom, ktorý spája ľudí z rôznych brehov, je prístavom, ktorý zabíja smútok a maže starosti, je loďou, ktorá kolíše srdce a dušu...
Pod týmto mottom sa niesol III. ročník regionálnej prehliadky matičiarskych spevokolov - VALČIANSKE MELÓDIE 2014. Podujatie sa uskutočnilo 26. júla 2014 o 15.00 h v športovom areáli Dielec vo Valči. V prekrásnom prírodnom prostredí a prajnom počasí sa predstavili súbory: domáci Valčan, Sučianka, Severanka, Priekopčanka, DC Seniori Žabokreky a vzácny hosť – spevokol Sľažianka z okresu Zlaté Moravce. Treba spomenúť, že srdce každého súboru je tvorené väčšinou seniormi, z ktorých bolo cítiť hrdosť a radosť z predvedenia tradičných ľudových piesní. Za svoje výkony si vyslúžili obrovský potlesk od vďačného publika, ktoré sa často pripájalo k vystupujúcim spontánnym spevom.
Starosta obce Valča Ing. Štefan Paľo, predseda MO MS vo Valči Ján Lučan a riaditeľka Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine Mgr. Nataša Petrová vyjadrili poďakovanie všetkým účastníkom prehliadky a vedúcim spevokolov odovzdali pamätné listy, upomienkové predmety a kytice kvetov. Programom sprevádzala moderátorka Danka Berecová.
Na záver programu speváci zo všetkých spevokolov spojili svoje sily a spoločne si zaspievali. Nezabudli ani na známu slovenskú pieseň „Slovenské mamičky“. Ich vystúpenie bolo krásnou bodkou za týmto slávnostným popoludním. Neutíchajúci potlesk a standing ovation znamenali zadosťučinenie za hodiny driny, nácvikov, obety, ale zároveň boli povzbudením do ďalšej umeleckej práce. Po spoločne strávených chvíľach sa speváci rozišli so želaním stretnúť sa vo Valči opäť o rok – už na IV. ročníku regionálnej prehliadky turčianskych spevokolov.
Na realizácii podujatia spolupracovali Obec Valča, Miestny odbor Matice slovenskej vo Valči, Dom Matice slovenskej v Žiline a Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.

Mgr. Monika Ondrušová

Fotogaléria:

 


XXX. Turčianske slávnosti folklóru

18. – 22.6. 2014
30th Jubilee of Turiec Folk Festivities
30. rocznica Turczańskich Uroczystości Folkloru
Plagát podujatia
XXX. ročník TSF – informácie
XXX. ročník TSF – podrobný program
Tlačová správa
Video

TKS v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja bolo hlavným organizátorom jubilejného XXX. ročníka Turčianskych slávností folklóru, ktoré sa uskutočnili 22. júna 2014 v Slovenskom národnom múzeu – Múzeu slovenskej dediny v Martine. Spoluorganizátormi podujatia boli: Slovenské národné múzeum - Múzeum slovenskej dediny v Martine, TUZLUK – Turčianske združenie pre šírenie a ochranu tradičnej a ľudovej kultúry, ZTUM – Združenie turčianskych muzikantov, Turčianska knižnica, Turčianska galéria a Centrum voľného času Kamarát. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára.
Slávnosti odštartovalo 8. júna 2014 sprievodné podujatie „Dnes tovariš, zajtra majster“ realizované v SNM – Múzeu slovenskej dediny v Martine. Súčasťou sprievodných podujatí bola i živá pozvánka „Návraty k prameňom – Turčiansky jarmok ozbíjaný“, ktorá sa konala 14. júna.2014 na Divadelnom námestí v Martine a bola zároveň folklórnym programom Dní mesta Martin. Neodmysliteľnou súčasťou slávností boli aj podujatia: „O zlatú guľôčku“- finálny koncert víťazov nepostupovej súťaže a prehliadky sólistov spevákov, ktorý sa konal 15. júna 2014 v CVČ Kamarát, „Súznenie“ – hudobno-poetický program o súznení vážnej a ľudovej hudby realizovaný 18. júna 2014 v Turčianskej galérii a „Mračkuvanie“, ktoré sa konalo 20. júna 2014 v Slovenskom národnom múzeu v Martine a pri ľudových piesňach, spomienkach a videách sa tu stretlo vyše sto zástupcov dedinských folklórnych skupín z turčianskeho regiónu.
Hlavný program slávností bol, ako po minulé roky, situovaný do SNM – Múzea slovenskej dediny v Martine (ďalej len MSD), kde sa v nedeľu 22.6.2014 zišlo takmer 600 účinkujúcich z 31 folklórnych kolektívov z regiónu Turiec. Po otvorení jarmoku tradičných remesiel a sprievode folklórnych kolektívov, odštartoval na hlavnom pódiu v areáli MSD celodenný, folklórom nabitý kultúrny program. Súčasťou programu boli vystúpenia detských folklórnych súborov a sólistov inštrumentalistov pod názvom „Deti a detstvo“ a program dedinských folklórnych skupín „Turčianskym chodníčkom“. Galaprogram nazvaný „Z dedín, miest a dolín“ patril domácim folklórnym kolektívom a sólistom inštrumentalistom, ale taktiež hosťom, ktorými boli Cimbalová muzika Ženičky so ženskou speváckou skupinou Klebetnice z Hluku (ČR) a Folklórny súbor Partizán zo Slovenskej Ľupče. Sprievodným programom nedeľnej oslavy folklóru a tradícií nášho regiónu bola vernisáž výstavy „Turiec maľovaný“ a divadelné predstavenie „Snehulienka a 8 trpaslíkov“ v podaní detského divadelného súboru Kamarát z Martina. Návštevníkov určite zaujala aj škola plieskania bičom, tvorivé výtvarné a rezbárske dielne, či ochutnávka tradičných jedál.

Video:Fotogaléria:

 

Pramene 2014

7.6. 2014 • Dom odborov Strojár v Martine
PropozícieTlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR zrealizovalo 7. júna 2014 v Dome odborov Strojár v Martine krajskú postupovú súťaž a prehliadku tvorivých choreografií folklórnych kolektívov PRAMENE 2014. Po súťažnej prehliadke sa uskutočnil rozborový seminár, na ktorom porota hodnotila jednotlivé súťažné choreografie v prítomnosti ich autorov. Posúdila umeleckú kvalitu choreografického spracovania tanečno–pohybového materiálu, primeranosť choreografického zámeru ku schopnostiam interpretov, mieru autentickosti a štylizácie, tanečný a hudobný prejav, vhodnosť výberu a spracovania hudobného materiálu, vystihnutie regionálneho, príp. lokálneho charakteru, vhodnosť použitia krojových súčastí. Krajská postupová súťaž a prehliadka tvorivých choreografií vytvára priestor pre prezentáciu aktívnej tvorby choreografov, ktorej cieľom je uchovávanie, rozvíjanie a šírenie ľudovej kultúry Slovenska. Súťažná prehliadka tvorivých choreografií je trojstupňová (regionálna, krajská a celoštátna). Víťazné kolektívy z krajského kola sa zúčastnia celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky tvorivých choreografií folklórnych kolektívov, ktorá sa bude konať 25. – 26. októbra 2014 v Liptovskom Mikuláši.
Podrobné informácie s výsledkami nájdete v Tlačovej správe.

Fotogaléria:

 

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká

Zvolávanie heligonkárov

3.5. 2014 o 14.00 h • Kultúrny dom vo Valči
Stiahnuť plagát  •  Tlačová správa

Obec Valča, Miestny odbor Matice slovenskej vo Valči a Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK sa podieľali na príprave podujatia Echo heligónky, ktoré sa nieslo uplynulou májovou sobotou vo Valči. Táto ojedinelá akcia sa po vydarenej minuloročnej premiére vďaka veľkému záujmu širokej verejnosti dočkala svojho pokračovania.
Podujatie otvoril starosta obce Valča Ing. Štefan Paľo krátkym príhovorom, po ktorom moderátorka podujatia Evka Koppová privítala za búrlivého potlesku na pódiu domáci súbor Valčan. Úžasná atmosféra rozospievala celú sálu kultúrneho domu a uviedla na pódium postupne vyše 20 účinkujúcich heligonkárov.
Diváci boli na všetky vystúpenia zvedaví, pretože tieto boli zakaždým niečím novým. Podstata však ostala nezmenená – dôsledne ťažiť z toho najčistejšieho ľudového umenia, chrániť, pestovať a šíriť to, čo sa nám zachovalo pre budúce generácie. Dôkazom toho boli vystúpenia najmladších účinkujúcich – Matúška Hodasa z Kysuckého Lieskovca a Andrejka Majerčíka z Diakovej, ktorí ohúrili, prekvapili, zabavili i rozplakali a ich bravúrne výkony diváci prijali s nadšením. Celá sála zborovo spievala a tlieskala spolu so všetkými účinkujúcimi až do konca, kedy na pódium vystúpili Hamplovci z Moravy a učiteľ hudby Martin Čerňanský z Trnového. Ich vystúpenia boli pomyselnou čerešničkou na torte sobotňajšieho podujatia.
Po oficiálnom programe sa zábava presunula pred kultúrny dom, kde pri guľáši, korbáčikoch a, samozrejme, heligónkach pokračovala do neskorých večerných hodín.

Mgr. Monika Ondrušová

Fotogaléria:

 
Súťaže „Husličky z javora“ a „O zlatú guľôčku“

5.4. 2014 o 9.00 h • CVČ Kamarát Martin
Propozície a prihlášky  •  Plagát Husličky z javora  •  Plagát O zlatú guľôčku •  Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Centrom voľného času Kamarát zrealizovalo v tomto roku regionálnu súťažnú prehliadku detského hudobného folklóru Husličky z javora a regionálnu nesúťažnú prehliadku sólistov spevákov O zlatú guľôčku.
Do súťaže Husličky z javora, ktorej víťazi postúpia na krajskú súťažnú prehliadku detského hudobného folklóru, sa zapojili 3 detské ľudové hudby (1 nesúťažne) a 5 sólistov inštrumentalistov z okresu Martin, 10 detských speváckych skupín a 34 sólistov spevákov z okresov Martin a Turčianske Teplice. Sólisti speváci sa zároveň zúčastnili prehliadky O zlatú guľôčku, v rámci ktorej porota vybrala 10 spevákov z I.kategórie a 6 spevákov z II.kategórie. Títo budú vystupovať na koncerte O zlatú guľôčku, ktorý sa bude konať v rámci 30.ročníka Turčianskych slávností folklóru.
Predsedkyňou odbornej poroty bola Darja Čerpáková, učiteľka na ZUŠ Martin a Súkromnom hudobno-dramatickom konzervatóriu v Martine, členmi Marek Konček, vynikajúci muzikant, študent Akadémie umenia v Banskej Bystrici a Martin Bačiak, učiteľ, sólista inštrumentalista a ako aj ostatní členovia poroty, folklorista telom i dušou.
Postupujúcich na krajskú súťažnú prehliadku detského hudobného folklóru Kubínske spievanky 2014, ktorá sa bude konať 27.4.2014 v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne nájdete v Tlačovej správe.

Fotogaléria:

 

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká

Deň radosti v Žabokrekoch

16.11.2013 • Kultúrny dom v Žabokrekoch

Tvorivá dielňa Turiec tancuje a spieva – sprievodné podujatie Dňa radosti.
Turčianske kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK zorganizovalo ďalšie podujatie z projektu Turiec tancuje a spieva, podporeného z dotačného systému Ministerstvom kultúry SR na rok 2013. V sobotu 16. novembra 2013 napoludnie sa v Žabokrekoch pri Martine znovu stretli folkloristi i milovníci folklóru, aby si spolu zaspievali, zatancovali, odovzdali si skúsenosti i pochválili sa svojou šikovnosťou. Atmosféra v kultúrnom dome v Žabokrekoch bola uvoľnená, akoby sa účastníci ocitli na dedinskej zábave, kde sa každý dobre cíti, nehanbí a môže sa pridať k spevu a tancu účinkujúcich na javisku.
Lektori tanečnej školy Ivan a Danka Šedovci spájali analýzu pôvodného tanca s jeho prenesením na scénu, poukázali na regionálne špecifiká tanečného prejavu. Podujatie otvoril plieskaním bičom a hrou na fujaru Milan Roob, nasledovali účinkujúci – folklórny súbor Kriváň s ľudovou hudbou, sláčiková hudba Imra Leštinského zo Žiliny, folklórni nadšenci Oprášené krpce s ľudovou hudbou Terchovcov, folklórny súbor Turiec senior z Martina, folklórny súbor Dubina z Gemera a inštrumentalisti – heligonkári z Diakovej a fujaristi z Turca.
Samozrejme, Deň radosti bolo stretnutím nielen folkloristov a nielen pri folklóre. V spolupráci s obcou Žabokreky a nadšencami z „tretieho sektoru“, napr.: Jazdeckým klubom Kmeť, BioBox, VL Media – organizátori vytvorili krásne prostredie a priestor na stretnutie ľudí dobrej vôle, kde si každý našiel niečo pre seba – dobrú kapustnicu a fazuľovicu, tradičný guľáš či oplátky, tradičné remeslá a výrobky, tvorivé dielne z papiera, dokonca i moderný tanec v podaní tanečnej skupiny Shakers a prizreli sa i tvorbe obrazov súčasných moderných výtvarníkov – v štýle live painting. Po tanečnom dome a ukážkach tancov z Gemera nasledovalo divadelné predstavenie ochotníkov zo Žabokriek s vynikajúcou hrou „Na skle maľované“ a na záver radostného dňa hrali muzikanti z rockovej kapely The Fly.

Fotogaléria:

 

Bc. Jana Knošková

„Je tradičné dobré?“ ...nový pohľad na folklór

24.10. 2013 • Turčianske kultúrne stredisko v Martine

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK pripravilo v rámci projektu „Turiec tancuje a spieva“ vo štvrtok, 24. októbra 2013 o 13.00 h stretnutie a workshop určený pre vedúcich folklórnych súborov a skupín, detských kolektívov i kolektívov dospelých, pre všetkých folkloristov .
Bol zameraný predovšetkým na to, čo je vo folklóre nové a ako sa folklórna choreografia robí po novom. Preto sa organizátori už v názve podujatia pýtali: „Je tradičné dobré?“ s podnadpisom „...nový pohľad na folklór“.
Lektorkou workshopu bola Miroslava Palanová – absolventka štúdia choreografie tanca na Katedre tanečnej tvorby VŠMU v Bratislave, riaditeľka Liptovského kultúrneho strediska v Liptovskom Mikuláši. Asistovala jej Nina Janešíková – tanečnica z FS Stavbár zo Žiliny, ktorá sa na Šaffovej ostrohe 2013 v kategórii B umiestnila na 3. mieste a členovia DFS Kalužiar z Martina pod vedením Evy Dolníkovej. Eva Dolníková – ako účastníčka workshopu a tvorivej dielne- sa po skončení vyjadrila, že workshop o folklóre bol prezentovaný na veľmi dobrej úrovni. Bol obohacujúcim o podané informácie týkajúce sa tvorby choreografie, o námety na čerpanie z odbornej literatúry, či o spôsoby ako sa má tvoriť choreografia, spojené aj s ukážkou tanca Kysuce – Oščadnica. Prebiehala živá diskusia o tom, ako sa tvorila choreografia, čo treba pozmeniť, aby tanec bol zaujímavejší, napr. viac využiť neznáme prvky v tanci, či prispôsobiť choreografiu veku detí.

Nina Janešíková taktiež osobne veľmi ocenila organizáciu workshopu zameraného na folklórny tanec a súčasné dianie vo folklorizme. Myslí si, že podnety lektorky Miroslavy Palanovej boli trefné a pre mnohých vedúcich a členov folklórnych kolektívov boli motivujúce. Organizáciu podobných workshopov a seminárov považuje za dobrú cestu k šíreniu osvety medzi členov súborov a skupín.Vyjadrila sa, že sa veľmi poteší, ak sa podobné podujatia budú organizovať častejšie za účasti kvalifikovaných lektorov a na zaujímavé témy z oblasti folklóru a folkloristiky.
Na základe pozitívnych ohlasov účastníkov workshopu vieme, že podobný typ semináru má veľký zmysel. Pomáha rozširovať vedomosti a tanečné zručnosti tanečníkov a prináša nové postrehy a pohľady pre vedúcich folklórnych kolektívov. A aj keď sa konal v komornom prostredí klubovne Turčianskej knižnice , bol prínosom a inšpiráciou pre všetkých zúčastnených.
Ďalšie stretnutie folkloristov v rámci projektu „ Turiec tancuje a spieva“ bude zamerané na hudobné variácie, spev a spevácke inšpirácie vo folklóre a a uskutoční sa v mesiaci november.
Projekt je finančne podporený v rámci dotačného systému MK SR.

Mgr. Monika Ondrušová

Strunobranie 2013

24.8.2013 • Areál Požiarnej zbrojnice v Diakovej
Stiahnuť bulletin – Strunobranie 2013

V sobotu, 24. augusta 2013 o 15.00 h sa v areáli Požiarnej zbrojnice v Diakovej uskutočnilo krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnych hudobných skupín a jednotlivcov – Strunobranie 2013. Hlavnými organizátormi podujatia boli Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a obec Diaková. Podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a Mesta Martin.
Prihlásili sa štyri kapely – Susedoviekury z Liptovského Mikuláša, Nes Deyen z Dolného Kubína, DeART z Martina a martinsko-žilinsko-rajecko-oravská formácia Šleha. Členovia poroty – Michal Taliga, Karel Růžička a Katarína Dírerová – hodnotili atribúty jednotlivých interpretačných výkonov, s prihliadnutím na dramaturgickú výstavbu súťažného repertoáru, použitie technických a výrazových prostriedkov, úroveň vlastnej autorskej tvorby, či celkový umelecký dojem. Skupiny Susedoviekury, Nes Deyen a Šleha porota nominovala na festival stredovekej a folkovej hudby Z FOLK(lór)U TO BEST-VYCHYLOVKA FEST, ktorým ožije areál Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke dňa 22. septembra 2013.
Martinská skupina DeART postúpila na celoslovenské kolo Strunobrania, ktoré sa bude konať dúfajme že na jar.
Všetky zúčastnené skupiny boli ocenené potleskom divákov, medzi ktorými sedela aj herečka SKD v Martine Zuzana Rohoňová. Vecné ceny venovali sponzori – obec Blatnica, obec Rakovo a firma Hrnček pre každého a odovzdávali ich riaditeľka Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine Zuzana Kmeťová a predseda poroty Michal Taliga. Po vyhlásení výsledkov a odovzdaní cien pokračovalo podujatie v Diakovej tradičnou prehliadkou turčianskych hudobných zoskupení a kapiel SUMMER NIGHT. Dobrá nálada a zábava vydržala na pódiu i pod pódiom až do skorých ranných hodín.

Mgr. Monika Ondrušová

Fotogaléria:

 

Deň radosti v Dolnom Kalníku

18.8.2013 • Dolný Kalník

Turčianske kultúrne stredisko v Martine, VL Media Martin a Jazdecký klub Kmeť – to boli hlavní organizátori podujatia, ktoré sa uskutočnilo v nedeľu, 18.augusta 2013 na gazdovskom dvore na Dolnom Kalníku. Celým podujatím sa ako hlavná niť ťahal motív úsmevu, radosti a zábavy. O tú sa postaral moderátor Adam, ktorí zároveň zastupoval známu martinskú tanečnú skupinu SHAKERS. Na pódiu nielen uvádzal a komentoval dianie v areáli, ale aj tancoval a viedol tanečnú školu hip-hopu. Plynule sa tak na javisku striedal s muzikantami a tanečníkmi z partie folklórnych nadšencov Oprášené krpce zo Žiliny, ktorí prišli zabaviť a potešiť srdcia tých návštevníkov, ktorí uznávajú tento druh zábavy. Ale to nebolo všetko – na štýlovom konskom povoze bola prichystaná štedrá tombola, v jazdeckom kruhu sa dalo povoziť na koníkoch a neďaleko za jazdiarňou si mohla zasúťažiť v strieľaní trebárs aj celá rodina. V otvorených stajniach pohostinne erdžali ustajnené kone(tie, ktoré sa práve nepásli vo výbehu) a partia chalanov z občianskeho združenia SOUP CULTURE pomaľovali vrak ležiacej starej embéčky v areáli dvora pozvánkou na ďalšie ročníky radostného dňa. V ponuke bola nielen kultúra a športové vyžitie, ale ponúkali sa domáce koláče, guľáš, klobása a korbáčiky.
Organizátorom tohto nevšedného, ale zaujímavého podujatia sa ich zámer vydaril –na nefalšovanom gazdovskom dvore sa stretli ľudia dobrej vôle, aby sa aktívne zabavili, oddýchli si a načerpali pozitívnu energiu z prírody turčianskeho vidieka.

Mgr. Monika Ondrušová
Domov |  O nás |  Aktuality |  Služby |  Médiá |  Partneri |  Zverejňovanie |  Kontakt |  GDPR

W3C XHTML 1.0 Strict! W3C XHTML 1.0 Strict!


© 2013-2019 TURČIANSKE KULTÚRNE STREDISKO V MARTINE
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin, SR • IČO: 36145335
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
SK6581800000007000481539, SK4381800000007000481547
Tel.: 0911 101401 riaditeľ • 043/4132394 ekonómka, metodici
Všetky práva vyhradené • All rights reserved