M é d i á

Mediálne spravodajstvo z podujatí TKS

Tanečné hodiny

2.4.; 16.4. 2019 od 8.30 h • Klubové priestory TKS v Martine
Intenzívny kurz tanca.

Mgr. Zuzana Bukovenová

Tancovačka

5.3.2019 8:30 • Výstavné priestory TKS v Martine
Plagát podujatia

45-minútový program zameraný na základné kroky latinsko-amerických tancov v malej skupine (max. 10 záujemcov).

Mgr. Jarmila Kollárová

Valentínsky tanec

13.2. 2019 o 8.30 h • Výstavné priestory TKS v Martine
Plagát podujatia

Krátky kurz latinsko-amerických tancov vo výstavných priestoroch TKS v Martine.

Mgr. Jarmila Kollárová

OKAMIHY

3.12. 2018 o 18.00 h • Štúdio Slovenského komorného divadla Martin
Slávnostný program pri príležitosti 65. výročia založenia osvety nielen v Turci, ale i na Slovensku.
V hudobno-dramatickom programe sa predstavili folkloristi, recitátori, literáti, hudobníci, fotografi i výtvarníci pôsobiaci v našom regióne. Tí, ktorí chránia dedičstvo otcov a sami vytvárajú hodnoty ako odkaz nasledovníkom. Tvoria, svoje city vypovedajú krásnym slovom, maľujú obrazy, zachytávajú okamihy času a z ochotníckych javísk tlmočia myšlienkové posolstvá, ktoré nútia k zamysleniu...
Sú svetlom. Osvecujú. Už 65 rokov...

Klasika na scéne III. – Hudba sveta

18.10.2018 o 18:00 h • Sobášna sieň, Turčianska galéria v Martine
Plagát podujatia  •  Tlačová správa pred  •  Tlačová správa po

V Turčianskej galérii v Martine sa dňa 18. októbra 2018 uskutočnil záverečný večer projektu Klasika na scéne III. s názvom Hudba sveta. Už z názvu vyplývajúc bol venovaný kozmopolitnej osobnosti, doc. Tatiane Fraňovej, ktorá po desaťročia patrila medzi popredných klavírnych koncertných sólistov a pedagógov doma i v zahraničí. V úvode prítomných privítala riaditeľka Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine Soňa Buckulčíková, poďakovala za vzrastajúcu priazeň poslucháčov projektu Klasika na scéne a odovzdala pani Fraňovej Čestné uznanie za dlhoročnú umeleckú a pedagogickú činnosť a významný prínos v oblasti hudobného umenia na Slovensku i v zahraničí.
Počas večera sa predstavili bývalé študentky Tatiany Fraňovej a to japonská klaviristka Mayuko Takine, ktorá s virtuozitou odohrala náročné klavírne diela Eugena Suchoňa Adagio a Toccata a Barbora Gajdošová Tolarová, ktorá priniesla v hudobnej podobe brisknú i pokojnú atmosféru v podobe Etudy E dur op. 10, no3. a Scherza h mol op. 20 Fryderyka Chopina. Zaznela aj klavírna literatúra pre štvorručný klavír a to Petite suite pour piano á quatre mains, japonská hudobná poetika Yashinaa Nakadu The four seasons of Japan a Slovanské tance Antonína Dvořáka. V premiére zazneli Liptovské piesne martinského súčasného autora Kamila Adamčíka. Príznačným ku kvalitným umeleckým výkonom klaviristiek bol i charizmatický prednes Radovana „Badyho“ Kráľa.
„Autor projektu Vladimír Šlepec spolu s odbornou garantkou projektu Dr. Emíliou Sadloňovou vyjadrujú veľkú vďaku pracovníkom Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine, ich oddanosti a dôstojnej príprave podujatí, všetkým umeleckým vystupujúcim počas jednotlivých piatich večerov a ich skutočne hodnotným umeleckým výkonom, spoluorganizátorom a v neposlednom rade poslucháčom, bez ktorých by projekt Klasika na scéne nebol úplný a hodnotný.“
Projekt Klasika na scéne III. realizovalo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Spoluorganizátorom projektu bola Turčianska galéria v Martine.

Fotogaléria:

 

Vladimír Šlepec, Patrícia Smierčiaková

Klasika na scéne III. – Únos do ticha

20.9. 2018 o 18:00 h • Sobášna sieň, Turčianska galéria v Martine
Plagát •  Tlačová správa •  Tlačová správa po

V Turčianskej galérii v Martine sa dňa 20. septembra 2018 uskutočnil ďalší z cyklu hudobno-poetických večerov projektu Klasika na scéne III. s názvom Únos do ticha venovaný in memoriam významnému turčianskemu rodákovi a skladateľovi Svetozárovi Stračinovi.
Úvod podujatia patril odovzdaniu pamätného listu za dlhoročnú umeleckú a pedagogickú činnosť a významný prínos v oblasti hudobného umenia na Slovensku i v zahraničí prof. Borisovi Banárymu a odovzdali ho poverená riaditeľka Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine Monika Ondrušová a autor projektu Vladimír Šlepec. Svojím prejavom uniesli poslucháčov do ticha slov, kde rozprával len jazyk hudby, arménska skladateľka, klaviristka a speváčka Karin Sarkisjan v spojení s muzikantom a spevákom Martinom Geišbergom. Toto netradičné spojenie dvoch hudobných svetov osviežil pútavý umelecký prednes režisérky a pedagogičky Zuzany Galkovej. Návštevníci podujatia mohli počuť okrem autorskej hudby Karin Sarkisjan a autorskej hudby Martina Geišberga aj dve piesne zozbierané Svetozárom Stračinom, upravené špeciálne pre tento večer práve Karin Sarkisjan.
V októbri zavŕšime Klasiku na scéne III. posledným večerom venovaným turčianskej rodáčke, významnej klaviristke, koncertnej umelkyni a pedagogičke na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, Academy of Arts Cairo v Egypte, Privatuniversität Wien v Rakúsku, vnučke martinského starostu Jána Fraňa, doc. Tatiane Fraňovej.
Projekt Klasika na scéne III. je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Spoluorganizátorom projektu je Turčianska galéria v Martine. Srdečne Vás pozývame a budeme radi, keď naše podujatie podporíte svojou osobnou účasťou.

Fotogaléria:

 

Vladimír Šlepec, Patrícia Smierčiaková

Koncerty so Štúdiom Pivnica: QUASI TRIO

27.8. 2018 • Záhrada, Slovenské národné múzeum v Martine
Tlačová správa

Quasi Trio Dňa 27. augusta 2018 sa v záhrade Slovenského národného múzea v Martine uskutočnil v rámci projektu ŠTÚDIO PIVNICA – ZAČÍNAME koncert pražského klavírneho zoskupenia s názvom Quasi Trio, ktoré pôsobí v zostave: Roman Hranička (husle), Judita Škodová (violončelo), Kateřina Ochmanová (klavír) a ako hosť sa predstavil Vladimír Šlepec (tenor).
Počas koncertu zaznela komorná hudba J. Haydna, W.A. Mozarta, A. Dvořáka, V. Nováka a S. Rachmaninova. Spomedzi mnohých efektívnych snáh občianskych združení, ktoré sa tomuto priestoru venujú, bolo priniesť do priestoru záhrady SNM kultúrny a umelecký éthos prostredníctvom hudobného umenia. Nakoľko je záhrada aj vynikajúcim miestom pre výstavy, organizátori sa rozhodli usporiadať aj výstavu fotografií mladej martinskej fotografky Kristíny Krupcovej s názvom „Čo cítiš?“. Podujatie bolo spojené s vínnou ochutnávkou, ktorou podporila podujatie vinotéka Sommelier Martin.

Quasi Trio Projekt ŠTÚDIO PIVNICA – ZAČÍNAME je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia. Spoluorganizátormi podujatia boli Turčianske kultúrne stredisko v Martine, Slovenské národné múzeum v Martine a vinotéka Sommelier Martin.
Všetkým účastníkom podujatia ďakujeme a veríme, že sa budeme na podujatiach Štúdia stretávať i naďalej!

Vladimír Šlepec

Klasika na scéne III. – Večer komornej hudby

23.8. 2018 o 18:00 h • Sobášna sieň, Turčianska galéria v Martine
Plagát •  Tlačová správa •  Tlačová správa po

V Turčianskej galérii v Martine sa dňa 23. augusta 2018 uskutočnil ďalší hudobno-poetický večer s názvom Večer komornej hudby v rámci projektu Klasika na scéne III., ktorý bol venovaný turčianskemu rodákovi, významnému slovenskému muzikológovi, pedagógovi, autorovi mnohých vedeckých prác a publikácií profesorovi Borisovi Banárymu.
Počas večera si mohli návštevníci podujatia vychutnať premiéru hudobného cyklu pre husle, kontrabas a klavír, ktorého autorkou je martinská skladateľka Kamila Šimonová, ktorá sa počas večera spolu s Romanom Patkolóm (kontrabas) a Marekom Končekom (husle) predstavila ako klavírna hráčka. Poéziu Jána Smreka a Ľudmily Podjavorinskej predniesla členka Slovenského komorného divadla v Martine Zuzana Rohoňová.
Projekt Klasika na scéne III. pokračuje v septembri hudobno-poetickým večerom s názvom Únos do ticha, ktorý bude venovaný významnému turčianskemu rodákovi, hudobnému skladateľovi, zberateľovi slovenských ľudových piesní, spolupracovníkovi umeleckých súborov SĽUK a Lúčnica Svetozárovi Stračinovi.
Projekt Klasika na scéne III. je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Spoluorganizátorom projektu je Turčianska galéria v Martine.

Fotogaléria:

 

Vladimír Šlepec

Klasika na scéne III. – Mladí interpreti mladým

24.7. 2018 • Sobášna sieň, Turčianska galéria v Martine
Plagát •  Tlačová správa po

Dňa 24. júla 2018 sa v Turčianskej galérii v Martine uskutočnil ďalší hudobno-poetický večer s názvom Mladí interpreti mladým v rámci projektu Klasika na scéne III., venovaný významnej slovenskej klaviristke doc. MgA. Marte Vaškovej, ktorá je držiteľkou mnohých významných ocenení a počas večera sa predstavila ako klavírna hráčka a korepetítorka. V úvode večera odohrala Marta Vašková Mazurku a-mol od Frédérica Chopina a spolu so svojou študentkou, čerstvou absolventkou Janáčkovej akadémie v Brne, sopranistkou Ivanou Pavlů odohrala cyklus Mikuláša Schneidera-Trnavského Drobné kvety a tenorista Vladimír Šlepec odspieval cyklus Petra Martinčeka Seltsame Lieder I. Po piesňovom úvode zaznela ária Rusalky Měsíčku na nebi hlubokém z rovnomennej opery Antonína Dvořáka, ária Vladimíra Lénskeho a listová ária Tatiany z opery Eugen Onegin od Piotra Iľjiča Čajkovského. List Tatiany a krehkú poéziu Maše Haľamovej predniesla členka Slovenského komorného divadla Martin Barbora Palčíková. V závere podujatia zaznel valčík Johanna Straussa z opery Netopier a slávny duet Lippen schweigen z operety Veselá vdova od Franza Lehára, po ktorom odovzdala poverená riaditeľka Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine Monika Ondrušová hosťke Marte Vaškovej Čestné uznanie za dlhoročnú umeleckú a pedagogickú činnosť a významný prínos v oblasti hudobného umenia na Slovensku i v zahraničí. Organizátorom projektu Klasika na scéne III. je Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Projekt je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Spoluorganizátorom je Turčianska galéria v Martine.
Projekt Klasika na scéne III. pokračuje ďalším hudobno-poetickým stretnutím s názvom Večer komornej hudby, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 23. augusta 2018 o 18.00 hod. v Turčianskej galérii v Martine pri príležitosti významného životného jubilea turčianskeho rodáka, významného slovenského muzikológa, pedagóga a muzikanta prof. Borisa Banáryho. Srdečne Vás pozývame a budeme radi, ak naše podujatie podporíte svojou osobnou účasťou.

Fotogaléria:

 

Vladimír Šlepec

Klasika sa scéne III. – Mladé hlasy spievajú

14.6. 2018 • Turčianska galéria v Martine
Plagát  •  Tlačová správa  •  Tlačová správa po

Dňa 14. júna 2018 sa v Turčianskej galérii v Martine konal prvý hudobno-poetický večer s názvom Mladé hlasy spievajú v rámci projektu Klasika na scéne III. Venovaný bol dlhoročnej členke Opery Slovenského národného divadla v Bratislave, pedagogičke na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, turčianskej rodáčke, sopranistke Ľubici Rybárskej.
V úvode večera sa prihovorila poslucháčom poverená riaditeľka Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine Monika Ondrušová, ktorá vyjadrila radosť zo vzrastajúceho záujmu o klasickú hudbu a medzi zúčastnenými privítala riaditeľa Úradu Žilinského samosprávneho kraja Ladislava Gabča, ktorý v mene predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej odovzdal Ľubici Rybárskej Čestné uznanie za dlhoročné pôsobenie a významný prínos v oblasti operného a koncertného umenia na Slovensku a v zahraničí.
Sopranistka obohatila večer svojim spevom a odspievala dve španielske piesne Fernanda Obradhorsa Del cabello mas sutil, Con amores la mi madre a áriu Adriany Lecouvreur z prvého dejstva opery Adriana Lecouvreur „Io son l´umile ancella“ od Francesca Celeau. V programe sa ďalej predstavili študenti Vysokej školy múzických umení zo speváckej triedy Ľubice Rybárskej - sopranistka Lea Hudzíková, mezzosopranistka Dominika Krčištová a barytonista Filip Demek. Počas večera zazneli árie G. F. Händla, G. Rossiniho a piesne E. Suchoňa, P. I. Čajkovského, P. Ebena a i. za sprievodu korepetítora popredných operných spevákov Róberta Pechanca, ktorý je pedagógom na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Poetickým slovom Miroslava Válka a Milana Lasicu program obohatili študentky Súkromného hudobno-dramatického konzervatória v Martine Eva Gribová, Kristína Hrušková a Kristína Babicová.
Projekt Klasika na scéne III. pokračuje v júli ďalším hudobno-poetickým večerom s názvom Mladí interpreti mladým, ktorý je venovaný významnej slovenskej klaviristke a pedagogičke na Janáčkovej akadémie umení v Brne, docentke Marte Vaškovej, ktorá je držiteľkou mnohých ocenení a okrem dlhoročnej pedagogickej práce spolupracuje s poprednými interpretmi doma i v zahraničí.
Projekt Klasika na scéne III. je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského. samosprávneho kraja. Spoluorganizátorom projektu je Turčianska galéria v Martine.

Fotogaléria:

 

Vladimír Šlepec

Zborník č. 10 s názvom Jubilejný

13.3. 2018 o 16.30 h • Sobášna sieň Mestského úradu vo Vrútkach
Tlačová správa  •  Plagát podujatia

10. výročie založenia Literárneho klubu Hany Zelinovej.
Mesto Vrútky a Literárny klub Hany Zelinovej vo Vrútkach v spolupráci s Turčianskym kultúrnym strediskom v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizoval literárno-hudobné odpoludnie pri príležitosti uvedenia Jubilejného 10. zborníka, ktoré sa uskutočnilo 13. marca 2018 o 16.30 h v sobášnej sieni Mestského úradu vo Vrútkach. V programe vystúpila herečka Slovenského komorného divadla v Martine, tiež zakladateľka Súkromnej strednej umeleckej školy v Martine Ľubomíra Krkošková a arménska skladateľka a hudobníčka Karin Sarkisjan. Podujatie bolo spojené s výstavou obrazov členky Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov Marcely Pajurkovej.

Mgr. Monika Ondrušová

Trojkráľový koncert

6.1. 2018 • Evanjelický kostol v Blatnici
Koncert organizovaný pri príležitosti sviatku Troch kráľov.

Vladimír Šlepec

Vianočný koncert

27.12. 2017 o 17.00 h • Evanjelický kostol dobrého pastiera Ježiša Krista v Záturčí
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

V povianočnom čase dňa 27. decembra 2017 o 17.00 hod. sa uskutočnil v Evanjelickom kostole dobrého pastiera Ježiša Krista v Záturčí Vianočný benefičný koncert. Počas koncertu si diváci mohli vypočuť omšu Pútnici svetla Ladislava Strmeňa, inštrumentálne skladby Michaela Königsbergera, piesne z Evanjelického spevníka, Pastierske piesne a slovenské ľudové koledy v inštrumentálnej úprave Ing. Dušana Tumu. V programe vystúpili Terézia Janeková, Vladimír Šlepec (spev), Eva Palovčíková Záthurecká (I.husle), Barbora Sýkorová (II.husle), Ľubomíra Tumová (viola), Milena Brtková (violončelo) a Zuzana Rohoňová (umelecké slovo).
Organizátor sa rozhodol podujatím podporiť Centrum sociálnych služieb Ľadoveň. Spoluorganizátorom koncertu bolo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, Združenie turčianskych muzikantov a spoločnosti Habis s.r.o., Záhradnícke služby ACER a Caw at Me.

Vladimír Šlepec

Klasika sa scéne II. – Hudba sveta

10.10. 2017 o 18.00 h • Turčianska galéria v Martine
Plagát podujatia  •  Tlačová správa  •  Tlačová správa po

V utorok 10. októbra 2017 sa v sobášnej sieni Turčianskej galérie v Martine uskutočnil hudobno-poetický večer nesúci názov Hudba sveta, ktorý uzatvoril projekt Klasika na scéne II. Venovaný bol turčianskej rodáčke, speváčke a skladateľke Jane Kirschner. V úvode večera sa prihovorila poslucháčom riaditeľka Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine Nataša Petrová a garantka projektu Emília Sadloňová. Obe vyjadrili radosť zo vzrastajúceho záujmu o klasickú hudbu a ideu pokračovať v projekte i v budúcom roku.
Diváci počas večera mohli počuť piesne arménskeho, židovského, rómskeho pôvodu i slovenské ľudové piesne. S patričným hudobným prejavom sa spevácky, klavírne a kompozične predstavila Arménka Karin Sarkisjan, ktorej partnermi na scéne boli rovnako temperamentný huslista Marek Konček a kontrabasista Tomáš Kramár, pochádzajúci z Turca. Poetické slovo predniesla režisérka Zuzana Galková, ktorej prejav bol sviežim a vtipným ozvláštnením večera. V závere programu zaznela špeciálne pre tento večer upravená pieseň Na čiernom koni Jany Kirschner, ktorú spolu s hudobníkmi odspieval Vladimír Šlepec. Svojou prítomnosťou obohatili umelecký večer rodičia speváčky Jany Kirschner.
V snahách organizátorov je aj v budúcom roku pripraviť pokračovanie projektu Klasika na scéne a priniesť martinskému poslucháčovi kvalitnú klasickú hudbu a pripomínať si významné osobnosti pochádzajúce z nášho regiónu.
Projekt Klasika na scéne II. bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Spoluorganizátorom projektu bola Turčianska galéria v Martine.

Fotogaléria:

 

Vladimír Šlepec

Klasika na scéne II. – Večer komornej hudby

31.8. 2017 od 18.00 h • Turčianska galéria, Martin
Plagát podujatia  •  Tlačová správa pred  •  Tlačová správa po

V posledný augustový štvrtok, dňa 31.8.2017 sa v sobášnej sieni Turčianskej galérie v Martine uskutočnil hudobno-poetický večer projektu Klasika na scéne II. nesúci názov Večer komornej hudby. Venovaný bol slovenskej klaviristke, turčianskej rodáčke Kláre Havlíkovej.
Počas večera si mohli diváci vypočuť v podaní klasického klavírneho tria diela J. Haydna (Gypsy trio), B. Martinů (Variácie na slovenskú ľudovú pieseň) a A. Dvořáka (klavírne trio Dumky pre klavír, husle a violončelo). V programe sa predstavilo Quasi Trio: Roman Hranička (husle), Judita Škodová (violončelo) a Kateřina Ochmanová (klavír), ktorých virtuózna hra odovzdala prítomným poslucháčom čaro klasickej komornej hudby. V programe sa predstavil i Vladimír Šlepec, ktorý spolu s komorným zoskupením odspieval Írske ľudové piesne L. van Beethovena. Zaujímavým bol i prednes z krehkej a jemnej poézie turčianskej rodáčky Maše Haľamovej a monológ Titánie z divadelnej hry Sen noci svätojánskej W. Shakespeara v preklade Martinčanky Zory Jesenskej, ktoré so zmyslom pre atmosféru predniesla Zuzana Rohoňová, členka činohry Slovenského komorného divadla v Martine.
V októbri projekt Klasika na scéne II. vyvrcholí štvrtým hudobno-poetickým večerom s názvom Hudba sveta, ktorý bude venovaný martinskej rodáčke, hudobníčke, speváčke a skladateľke Jane Kirschner.
Projekt Klasika na scéne II. je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Spoluorganizátorom projektu je Turčianska galéria v Martine.

Fotogaléria:

 

Vladimír Šlepec

Klasika na scéne II. – Mladé hlasy spievajú

6. 7. 2017 od 18.00 h • Turčianska galéria, Martin
Plagát podujatia  •  Tlačová správa pred  •  Tlačová správa po

Vo štvrtok 6. júla 2017 sa v Turčianskej galérii v Martine konal hudobno-poetický večer Mladé hlasy spievajú v rámci projektu Klasika na scéne II. Večer bol venovaný významnej vrútockej rodáčke, opernej speváčke Magdaléne Blahušiakovej, ktorá svojou prítomnosťou a šarmom sebe vlastným obohatila umelecký večer.
V programe sa predstavili študentky Konzervatória v Bratislave zo speváckej triedy Magdalény Blahušiakovej, sopranistky Marianna Mikócziová, Nicole Segíňová, Zulfizar Zázrivá a altistka Laura Uhorskaiová za umeleckej spolupráce klaviristky Jany Martinčekovej. Počas večera si mohli diváci vychutnať výber vokálno-inštrumentálnej literatúry od baroka až po hudbu 20. a 21. storočia. Zazneli barokové árie a kantáty G. F. Händla, J. S. Bacha, árie z obdobia klasicizmu W. A. Mozarta, romantické skladby P. I. Čajkovského, A. Dvořáka a výber z piesňových cyklov slovenských skladateľov B. Urbanca i súčasného autora P. Martinčeka.
Poetické slovo predniesol poslucháč herectva Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave Martin Zachar. Návštevníci podujatia si mohli v jeho podaní vypočuť výber z poézie turčianskych autorov Jána Kollára, Janka Jesenského, Štefana Krčméryho a Jána Kostru.
Projekt Klasika na scéne II. pokračuje hudobno-poetickým stretnutím Večer komornej hudby venovaným turčianskej rodáčke, významnej slovenskej klaviristke Kláre Havlíkovej. Uskutoční sa dňa 31. augusta 2017 o 18.00 h v sobášnej sieni Turčianskej galérie v Martine. V programe sa predstaví komorný súbor Quasi Trio pracujúci v zoskupení Kateřina Ochmanová (klavír), Roman Hranička (husle) a Judita Škodová (violončelo).
Projekt Klasika na scéne II. je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Spoluorganizátorom projektu je Turčianska galéria v Martine.
Budeme radi, ak naše podujatie podporíte svojou osobnou účasťou.

Vladimír Šlepec

Fotogaléria:

 


Klasika na scéne II. – Omnia

15. 6. 2017 od 18.00 h • Turčianska galéria, Martin
Plagát podujatia  •  Pozvánka  •  Tlačová správa pred  •  Tlačová správa po

Klasika na scéne 2 2017 Projekt Klasika na scéne II. nadväzuje na úspešný projekt Klasika na scéne, ktorý Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK realizovalo v roku 2016. Jeho druhým ročníkom si dávame za cieľ pokračovať v sprístupňovaní žánru klasickej hudby v regióne, kde jej tradícia má pevné korene. Pre priaznivcov hudby a umeleckého slova, ktoré je už tradične neoddeliteľnou súčasťou projektu, organizátori pripravili štyri hudobno-poetické stretnutia. Uskutočnia sa v mesiacoch jún (Omnia), júl (Mladé hlasy spievajú), august (Večer komornej hudby) a október 2017 (Hudba sveta). Odbornú garanciu nad projektom prevzala Emília Sadloňová.
Prvý z cyklu štyroch večerov s názvom Omnia sa uskutoční 15. júna 2017 o 18.00 h v sobášnej sieni Turčianskej galérie v Martine. Zvláštnosťou 2. ročníka je, že sme sa rozhodli jednotlivé večery venovať výrazným hudobným osobnostiam turčianskeho regiónu, ktoré prispeli ku kultúrnemu rozvoju hudobného umenia v celoslovenskom meradle.
Hudobno-poetický večer Omnia bude venovaný významnej osobnosti hudobnej kultúry - turčianskemu rodákovi, dirigentovi Štefanovi Sedlickému. V programe sa predstaví Fakultný miešaný spevácky zbor OMNIA, ktorý sa svojimi úspechmi radí medzi popredné slovenské spevácke zbory (v roku 2014 zbor získal dve zlaté medaily na medzinárodnej, svetovej súťaži World Choir Games v Rige). Dirigentkou zboru je Monika Bažíková, ktorá parí medzi výrazné osobnosti súčasného dirigentského umenia a absolventov Štefana Sedlického. V programe zaznie výber zo slovenskej i svetovej zborovej literatúry.
Poetické slovo prednesú študentky druhého ročníka Súkromného hudobno-dramatického konzervatória v Martine Kristína Babicová, Eva Gríbová, Kristína Hrušková a študentka tretieho ročníka Brigita Vrábeľová pod vedením divadelnej režisérky a pedagogičky Zuzany Galkovej.
Projekt Klasika na scéne II. je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Spoluorganizátorom projektu je Turčianska galéria v Martine.
Budeme radi, ak naše podujatie podporíte svojou osobnou účasťou.

Fotogaléria:

 

Vladimír Šlepec

Vianočný koncert 2016

27.12. 2016 o 18:00 h • Evanjelický kostol v Záturčí
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Dňa 27. decembra 2016 o 18:00 h sa v Evanjelickom kostole Dobrého pastiera Ježiša Krista v Záturčí uskutočnil už po tretí raz charitatívny koncert klasickej komornej hudby. Finančný výťažok z koncertu bude venovaný sociálnemu zariadeniu pre seniorov Benetrix, n.o..
V programe sa predstavili mladí speváci Terézia Janeková, Vladimír Šlepec, ktorí sú študentmi Katedry hudby Žilinskej univerzity v Žiline a členka zboru Štátnej opery v Banskej Bystrici, Alexandra Jedináková. Koncert pozostával z výberu svetovej i slovenskej vokálnej tvorby a zaznejú diela Georga Friedricha Händla, Antonína Dvořáka, Oskara Merikanta, Petra Martinčeka a mnohých iných. Mladých interpretov doprevádzala absolventka Hudobnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave Zuzana Žiaková. Umeleckým slovom spestrila hudobný program herečka a pedagogička Súkromného hudobno-dramatického konzervatória v Martine Ivana Kovalčíková Halašová.
Na príprave koncertu sa podieľali: Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, spoločnosti HaBIS s.r.o., Acer - záhradnícke služby, občianske združenia Premena - Spolupráca v Turci a Voces iuvenum - Mladé hlasy. Za grafické spracovanie plagátu ďakujeme Veronike Šoškovej a spoločnosti Caw at me.

Adventný koncert v Necpaloch

11.12. 2016 o 16.00 h • Evanjelický kostol v Necpaloch
Plagát podujatia

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Necpaly a Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK usporiadali Adventný koncert, ktorý sa uskutočnil 11. decembra 2016 o 16.00 h v Evanjelickom kostole v Necpaloch. V programe vystúpili: Spevácky zbor Tatran a Art collegium Nicolaus orchestra.
Dirigoval Ľubomír Raši.

Klasika na scéne 4 – Mladé hlasy spievajú

24.11. 2016 o 18.00 h • Turčianska galéria v Martine
Plagát podujatia  •  Tlačová správa pred  •  Tlačová správa po

Klasika na scéne 4

Vo štvrtok 24. novembra 2016 sa v priestoroch Turčianskej galérie v Martine konal posledný, v poradí štvrtý hudobno-poetický večer projektu Klasika na scéne s názvom Mladé hlasy spievajú, ktorý svojim príhovorom otvorila riaditeľka Turčianskeho kultúrneho strediska Nataša Petrová a prejavila radosť nad záujmom verejnosti o vážnu hudbu v Martine. Po nej sa poslucháčom prihovorila garantka projektu Emília Sadloňová, ktorá ocenila vysokú návštevnosť na jednotlivých koncertoch, pretože každá hudba a interpret potrebuje mať svojich poslucháčov.
Počas večera sa predstavili mladí, začínajúci speváci zo Žilinského konzervatória v Žiline. Sviežimi ľudovými piesňami skladateľa Pavla Kršku otvoril program mladý bas Matej Nerád, ktorého hlas aj napriek mladému veku oplýva sonórnosťou a príjemnou mäkkosťou. Nikoletta Bohačiaková, mladý začínajúci soprán, sa predstavila s piesňami slovenského skladateľa Mikuláša Schneidera-Trnavského. Kvality mezzosopránového oboru preukázala Mária Hanková, ktorej repertoár pozostával zo sviežich a vtipných ľudových piesní Pavla Kršku a náladovo odlišných piesní Eugena Suchoňa. Tenorista Erik Macko a barytonista Ondrej Čelko preukázali v piesňach Mikuláša Schneidera-Trnavského vyzretý interpretačný prednes ľudových skladieb, ktorý by mal byť spolu s umelými piesňami základom speváckeho školenia a repertoáru. Klavírnymi spoluhráčkami mladých spevákov boli pedagogičky žilinského konzervatória, korepetítorky Emília Kalická a Martina Turská, v ktorých klavírnom doprovode bolo badať skúsenosti z klavírnej praxe a cit pre hudobnú náladu.
Dôstojne celým večerom sprevádzala pedagogička Súkromného hudobno-dramatického konzervatória v Martine, herečka Ivana Kovalčíková Halašová. Prítomným predniesla výber z tvorby Svetozára Hurbana Vajanského, ktorého 100. výročie úmrtia si páve v tomto roku pripomíname. Aj napriek jazykovým a významovým osobitostiam textov tohto martinského vzdelanca, bol prednes Ivany Kovalčíkovej Halašovej zrozumiteľný, no zachoval si patričnú náladu doby, pre ktorú je príznačný.
Projekt Klasika na scéne, je vo svojom úspešnom cieli. Tešíme sa jeho diváckemu a poslucháčskemu záujmu a veríme, že sa v Martine so živou hudobnou produkciou tohto typu budeme stretávať aj v roku 2017.
Projekt Klasika na scéne bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou ŽSK.

Fotogaléria:

 

Vladimír Šlepec

Spieva naša rodina 2016

19.11. 2016 o 15.00 h • Kultúrny dom vo Valči
Plagát podujatia  •  Podmienky prihlásenia  •  Prihláška

Spieva naša rodina je prvým ročníkom nesúťažnej prehliadky talentovaných rodín. Záujemcom – členom rodín umožňuje ukázať pred početným publikom svoje spevácke, ale aj hudobné schopnosti a talent. Hlavnou myšlienkou podujatia je umožniť nadaným rodinám prezentovať svoj talent pred širokou verejnosťou, zmysluplné trávenie voľného času, podpora umeleckej tvorivosti, ale i priblíženie tradičnej ľudovej kultúry regiónu Turiec.
Nepostupovej prehliadky sa mohol zúčastniť každý bez rozdielu veku.

Klasika na scéne 3 – Piesňový a klavírny večer

29.9.2016 o 18.00 h • Turčianska galéria v Martine
Plagát podujatia  •  Tlačová správa pred  •  Tlačová správa po

Vo štvrtok 29. septembra 2016 Turčianska galéria v Martine opäť ožila hudbou, a to vďaka projektu Klasika na scéne. V poradí tretí z cyklu štyroch hudobno-poetických večerov bol tematicky zameraný a niesol sa v znamení martinských autorov. V prvej časti programu zaznel Cyklus piesní pre tenor, husle a klavír na slová Milana Rúfusa, ktorého autorkou je študentka Teórie hudby na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, Martinčanka Marta Barabášová. Piesne odspieval Vladimír Šlepec, ktorého na klavíri doprevádzala Karin Sarkisjan a na husliach Barbora Botošová.
V druhej polovici hudobného programu si mohli diváci vypočuť skladby arménskej skladateľky žijúcej v Martine Karin Sarkisjan. Spolu s huslistkou Barborou Botošovou a cimbalistom Vladimírom Homolom vytvorili kreatívne hudobné trio, ktoré poslucháčom odovzdalo patričnú hudobnú náladu a posolstvo etnickej hudby. V programe zazneli arménske ľudové piesne, rómske skladby aj skladby balkánskeho pôvodu. Divákov snáď najviac ohromil známy čardáš talianskeho skladateľa Vittoria Montiho. Botošová, Sarkisjan a Homola predviedli v týchto skladbách svoje hudobné majstrovstvo. Spojenie slovenského, arménskeho a rómskeho temperamentu vytvorilo príjemný hudobný večer, ktorého zaujímavou časťou bol aj prednes výberu básní martinského autora Igora Mikulu. Básne s charakteristickou citlivosťou a rešpektom k textu podala Zuzana Galková.
Projekt s názvom Klasika na scéne organizuje Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou ŽSK.
V novembri projekt vyvrcholí posledným hudobno-poetickým večerom s názvom Mladé hlasy spievajú a bude zameraný na piesňovú tvorbu jedného z najznámejších slovenských autorov, ktorého nazývame slovenský Schubert, Mikuláša Schneidra-Trnavského.

Fotogaléria:

 

Vladimír Šlepec

Klasika na scéne 2 – Mladí interpreti mladým

25.8. 2016 o 18.00 h • Turčianska galéria v Martine
Tlačová správa pred  •  Tlačová správa po

Dňa 25. augusta 2016 sa v priestoroch Turčianskej galérie v Martine uskutočnil druhý hudobno-poetický večer z cyklu stretnutí, so zameraním na prezentáciu klasickej hudby, doplnených poetickým slovom, pod názvom Klasika na scéne. Večer Mladí interpreti mladým, ktorý svojim príhovorom otvorila metodička Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine Monika Ondrušová ponúkol poslucháčom širokú paletu vokálnej hudby rôznych štýlových období od baroka až po hudbu súčasnosti. V programe sa predstavili študenti spevu na Katedre hudby Žilinskej univerzity v Žiline Terézia Janeková, Vladimír Šlepec a členka zboru štátnej opery v Banskej Bystrici Alexandra Jedináková. Klavírne mladých spevákov sprevádzala absolventka Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave Zuzana Žiaková. Počas večera zazneli známe árie Zuzanky z opery Figarova svadba (W.A.Mozart), Mařenky z opery Prodaná nevěsta (B.Smetana), Dalily z opery Samson a Dalila (C.Saint-Saëns), piesne Johannesa Brahmsa, Antonína Dvořáka, Mikuláša Schneidera-Trnavského a mnohé iné. V závere zaznel známy duet Barcarolle Jacquesa Offenbacha. V spojení s hudbou si mohli poslucháči vypočuť diela svetových básnikov a spisovateľov, ktoré predniesol študent herectva na Akadémii umení v Banskej Bystrici Tomáš Ivanka. Medzi mnohými vzácnymi hosťami nechýbali ani garantka projektu Dr. Emília Sadloňová, muzikológ prof. Boris Banáry, klaviristka Emília Kalická, trombonista Michal Besuch, skladateľka Kamila Šimonová, či režisérka Dr. Zuzana Galková.
Ďalší, v poradí už tretí hudobno-poetický večer s názvom Piesňový a klavírny večer, sa uskutoční 29. septembra 2016 o 18.00 h v sobášnej sieni Turčianskej galérie v Martine. V programe zaznie cyklus piesní martinskej autorky Marty Barabášovej na slová Milana Rúfusa, ktorý odspieva Vladimír Šlepec. V druhej časti programu zaznejú skladby v úprave arménskej autorky žijúcej v Martine Karin Sarkisjan, spolu s ktorou sa predstaví huslistka Barbora Botošová a cimbalista Vladimír Homola. Počas večera zaznie poézia turčianskeho autora Igora Mikulu, ktorú prednesie recitátorka Zuzana Galková. Projekt Klasika na scéne realizuje Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou ŽSK. Srdečne Vás pozývame a budeme radi, ak podporíte naše podujatie svojou osobnou účasťou!

Fotogaléria:

 

Vladimír Šlepec

Klasika na scéne 1 – Večer nového šansónu

12.7.2016 o 18.00 h • Turčianska galéria v Martine
Tlačová správa

Dňa 12. júla 2016 sa v priestoroch Turčianskej galérie v Martine uskutočnil prvý hudobno-poetický večer z cyklu stretnutí, so zameraním na prezentáciu klasickej hudby, doplnených poetickým slovom, pod názvom Klasika na scéne. Večer, nesúci sa v znamení martinskej kompozície, slávnostne otvorila riaditeľka Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine Nataša Petrová a garantka projektu Emília Sadloňová. Autorkou hudobného cyklu, ktorý odznel je súčasná martinská skladateľka Kamila Šimonová, ktorá zhudobnila poéziu americkej poetky Emily Dickinson. Sama autorka cyklu sa predstavila aj ako klaviristka. V programe ďalej vystúpila študentka Vysokej školy múzických umení v Bratislave v odbore operný a koncertný spev Karin Loudová, na violončelo hrala Nadežda Holenková, na husle Ľubomír Šamo. Celým večerom nás v znamení intímnej a citlivej poetiky sprevádzala členka Slovenského komorného divadla v Martine Zuzana Rohoňová.

Fotogaléria:

 

Vladimír Šlepec

Tanec spája – umenie zbližuje II.

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja realizovalo v priebehu augusta až októbra 2015 jedinečný projekt pod názvom: Tanec spája - umenie zbližuje II.
Prostredníctvom netradičných kultúrno-spoločenských aktivít sa projekt zameriava na prevenciu proti rôznym formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie v našej spoločnosti. Všetky aktivity projektu sú prioritne zamerané na výchovu, vzdelávanie a motiváciu mladej generácie k zmysluplnému tráveniu voľného času.
Pre účastníkov sú pripravené podujatia plné tanca, hudby, umenia, tvorivých workshopov, diskusií, premietania krátkych filmov o ľudských právach, ale aj prezentácia hip-hopovej kultúry, ktorá sa roky formovala práve pod tlakom porušovania základných ľudských práv a slobôd.

MZVRealizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2015.
Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedné Turčianske kultúrne stredisko v Martine.
Spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Tanec spája – umenie zbližuje II – Galaprogram

19.10. 2015 o 18.00 h • Štúdio Slovenského komorného divadla v Martine
Plagát  •  Tlačová správa

V pondelok, 19. októbra 2015 v priestoroch Štúdia Slovenského komorného divadla v Martine vyvrcholil projekt Tanec spája – umenie zbližuje II. V rámci už druhého ročníka tohto zaujímavého, ale najmä inovatívneho projektu pracovníci Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine zrealizovali štyri tvorivé aktivity. Aktivity plné tanca, hudby, umenia, tanečných a výtvarných workshopov, diskusií, premietania krátkych filmov o ľudských právach, ale aj prezentácie hip-hopovej kultúry odštartovali už v auguste v centre mesta Martin. Dvanásť akčných umelcov z celého Slovenska sa stretlo a maľovalo veľkoplošné graffiti a street art diela na veľkoplošné plátna doslova na počkanie. Všetci sa na mieste podujatia veľmi dobre popasovali s témou – ľudské práva, ktorá je spätá s celým projektom.
Do druhej aktivity projektu sa zapojila Pedagogická a sociálna akadémia v Turčianskych Tepliciach, kde sa pripraveného programu zúčastnilo viac ako 70 vybratých študentiek z rôznych tried, ktoré sa s veľkým záujmom zapájali do všetkých aktivít. Treťou aktivitou sme pokračovali na martinskom Gymnáziu Viliama Paulinyho – Tótha s viac ako 60 študentami.
Záverečná štvrtá aktivita projektu Tanec spája - umenie zbližuje II vyvrcholila slávnostným galaprogramom, ktorý prilákal do foyer martinského divadla množstvo hostí. Títo mali možnosť hneď pri príchode „nasávať“ slávnostnú atmosféru podujatia. Vítala ich hudba žilinsko-martinskej kapely MIXTAPE. Príjemnej muzike „robila spoločnosť“ výstava fotografií Andreja Kratochvíla, ktorá zachytáva celý priebeh projektu. Takisto bola v týchto priestoroch inštalovaná výstava takmer 20 veľkoplošných výtvarných prác mladých street art umelcov z celého Slovenska, reprezentujúcich umelecké zoskupenie Live Painting.
O tom, že projekt oslovil množstvo ľudí, svedčí aj to, že hľadisko sa zaplnilo do posledného miesta. A diváci sa mali na čo pozerať. Program bol aj tento rok naozaj bohatý a pestrý, v hosťoch zanechal silné emócie - ľudia sa zabávali, smiali, sledovali „dychberúce“ tanečné choreografie...
Príjemnú, ba až sviatočnú atmosféru hneď na úvod slávnostného galaprogramu navodila recitátorská dvojica Pá a Pí - Dávid Bače a Miška Hriňová. Hrou na gitare ich doprevádzal David Bolek, ktorý v rámci programu spolu so svojim muzikantským parťákom Andrejom zo skupiny The Fly vystúpil viackrát.
Nadaní tanečníci z tanečnej skupiny Shakers, na čele s Marcelkou Hrúzovou, nám počas večera zatancovali hneď niekoľko špeciálne na mieru pre tento večer pripravených choreografií a presvedčili nás o tom, že kvalitný tanec v rôznych polohách a umeleckých stvárneniach nemusíme v našom regióne hľadať ďaleko.
Divadlo tanca Little Shadow - mladí divadelníci z Turčianskych Teplíc, pod režisérskym vedením Moniky Kajanovej, s inscenáciou „Anjel s jedným krídlom“, svojim prepracovaným vystúpením ľudí primälo k tomu, aby sa aspoň na chvíľu „zastavili“ a zamysleli nad hektickým, uponáhľaným životom. Ale najmä ukázalo mladým ľuďom, aké je dôležité vážiť si nielen seba, ale aj všetkých ostatných bez rozdielu, pretože všetci sme sa narodili ako ľudia a máme právo žiť plnohodnotný život.
O projekte, jeho cieľoch, či o jednotlivých etapách a aktivitách porozprávala riaditeľka Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine Mgr. Nataša Petrová, ktorá privítala na pódiu riaditeľku odboru kultúry a cestovného ruchu Mgr. Zuzanu Kmeťovú.
Program ozvláštnil svojim magickým vystúpením aj známy zabávač, tanečník a showman - „Otec“ Mirec Janík. Pohybom svojho tela dokázal vytvoriť silnú ilúziu a hostí uviesť do pomykova, keď sa mu podarilo rozhýbať silou svojho tanca nemé sochy.
Ani choreograf Branislav Bašista a tanečníci Top Dancers TSUZ II sa nenechali zahanbiť a spoločnými silami vytvorili výnimočnú choreografiu špeciálne pre tento večer, v ktorej sa tak, ako počas celého večera, autori pohrávali s myšlienkou ľudských práv.
A aby toho nebolo málo v rámci projektu bola vyhlásená aj výtvarná súťaž neprofesionálnych autorov zameraná na podporu a ochranu ľudských práv a slobôd. V rámci programu sme s radosťou odovzdali ceny talentovaným deťom, ktoré sa úspešne zapojili do vyhlásenej sútaže - Rap your talent! Ocenenie z rúk organizátorov – koordinátorky projektu Mgr. Evy Palovčíkovej Záthureckej a „otca myšlienky“ projektu Adama Kmeťa - si za potlesku publika prevzali: Michal Križka, Adela Eugelová a do tretice Alexandra Janka Buranovská. Víťazom ešte raz srdečne gratulujeme!
Ani po skončení programu, odovzdaní ďakovných listov zúčastneným umelcom a spoločnej „klaňačke“ všetkých účinkujúcich sa hostia aj napriek neskorému pondelkovému večeru neponáhľali domov. Živo debatovali a vychutnávali si doznievajúce tóny príjemne stráveného večera v martinskom divadle.
Projekt TANEC SPÁJA – UMENIE ZBLIŽUJE II realizovalo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2015 a spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Adam Kmeť, Mgr. Monika Ondrušová

Fotogaléria:

 


Tanec spája – umenie zbližuje II.
Študenti v akcii

9.- 10.9.2015 • PaSA v Turčianskych Tepliciach a Gymnázium VPT v Martine
Tlačová správa

V stredu a štvrtok, 9. - 10. septembra 2015, sa na dvoch vybraných školách regiónu Turiec odohralo pokračovanie projektu s názvom Tanec spája – umenie zbližuje II, s podtitulom Študenti v akcii.
Organizátorom projektu je Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2015 a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
V stredu 9. septembra 2015 sa do projektu zapojila Pedagogická a sociálna akadémia v Turčianskych Tepliciach, kde sa programu zúčastnilo viac ako 70 vybratých študentiek z rôznych tried, ktoré sa s veľkým záujmom zapájali do všetkých pripravených aktivít. Tvorivý deň sme spoločne odštartovali s predsedom občianskeho združenia INICIATÍVA - Milanom Nemčekom. Účastníkom semináru priniesol informácie na tému diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, či intolerancie. Premietol aj dva krátke dokumentárne filmy, v ktorých účinkujúci boli príslušníkmi menšín, iných národov a rás, žijúcich na Slovensku. Tí informovali o svojom spolužití s majoritnou komunitou a svojich skúsenostiach s rasizmom a xenofóbiou. Priniesli zaujímavé pohľady na túto tému, vzájomné porozumenie, dobré príklady spolužitia.
Pre lepšiu orientáciu v problematike a téme ľudských práv sme pokračovali prezentáciou elementov hip-hopovej kultúry, ktorá sa roky vyvíjala pod tlakom porušovania ľudských práv a slobôd a aj napriek tomu sa stala svetovým fenoménom. O jednom z jej elementov porozprávali Martin Hríb a Branislav Urbánek zo zoskupenia umelcov Live Painting, ktorí sa intenzívne venujú graffiti a street art. Budúce „pani učiteľky“ v sebe umelecké cítenie nepotláčali a počas tvorivej časti seminára vytvorili zaujímavé výtvarné práce.
Dalšou aktivitou bola prednáška o histórii hudby, počas ktorej nám rôzne kuriozity a pikošky porozprával vysokoškolský profesor a DJ v jednej osobe - Marek Šimončič. Dievčatá sa po ukončení prednášky mohli zapojiť aj do rýchlokurzu DJ-ingu.
V dobrej nálade a tvorivej atmosfére sme pokračovali na seminári o histórii tanca, konkrétne o vplyve potláčania ľudských práv na formovanie tohto elementu hip-hopovej kultúry. Prierez dejinami tanca predstavil najnovší člen známej chlapčenskej tanečnej skupiny The Pastels - Mirko „Spunkey“ Balogh. Tento seminár bol spojený aj s workshopom krátkych ,,spoločenských tancov“, ktoré sa s obľubou tancovali v mládežníckych kluboch v USA pri zrode tejto fenomenálnej kultúry, ktorou hip-hop rozhodne je.
Ostrieľaný tanečník, choreograf a veľká osobnosť česko-slovenskej tanečnej scény Wahe Akopjan porozprával o móde z ulice, o vplyve multikultúrneho miešania populácie vo veľkých mestách na rozvoj odevného priemyslu na celom svete. Mnohé „kultové“ časti oblečenia, ktoré vnímame dodnes, mali súvis s potláčaním ľudských práv a slobôd alebo s nerovnocennosťou vtedajšej populácie.

Druhý deň, vo štvrtok 10. septembra 2015 sme pokračovali na martinskom Gymnáziu Viliama Paulinyho – Tótha. Osvedčený program z predošlého dňa sme aplikovali na viac ako 60 študentov, ktorí prejavili veľký záujem o tému ľudských práv. Je potešujúce, že dnes táto veľmi aktuálna téma študentov oboch škôl zaujíma a veľmi ochotne sa do projektu zapájali. Obe stretnutia boli produktívne a úspešné. Všetkým zúčastneným patrí veľká vďaka.
V rámci projektu je vyhlásená aj výtvarná súťaž neprofesionálnych autorov zameraná na podporu a ochranu ľudských práv a slobôd – viď propozície. Viac informácií o projekte, kompletný fotoreport, tlačové správy ako aj iné mediálne výstupy, nájdete aj na známej sociálnej sieti.
Záverečná štvrtá aktivita projektu Tanec spája - umenie zbližuje II vyvrcholí galaprogramom, ktorý sa uskutoční 19. októbra 2015 o 18:00 h v priestoroch Štúdia Slovenského komorného divadla v Martine. Všetkých srdečne pozývame!

Adam Kmeť, Mgr. Monika Ondrušová

Fotogaléria:

 

Tanec spája – umenie zbližuje II.
Live Painting: Umelci v akcii

28. 8. 2015 od 10.00 do 17.00 h • Divadelné námestie v Martine, priestor pred Turčianskym kultúrnym strediskom v Martine a Turčianskou knižnicou
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

V piatok 28. augusta 2015 sa v priestore pred Turčianskym kultúrnym strediskom v Martine odohralo pokračovanie jedinečného projektu s názvom Tanec spája – umenie zbližuje II, s podtitulom Live Painting: Umelci v akcii.
Organizátorom projektu je Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2015 a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Počas krásneho slnečného dňa centrum mesta Martin žilo umením - dvanásť akčných umelcov z celého Slovenska sa stretlo a maľovalo veľkoplošné graffiti a street art diela na veľkoplošné plátna doslova na počkanie. Všetci sa na mieste podujatia veľmi dobre popasovali so stanovenou témou – ľudské práva, ktorá je previazaná s celým projektom. K dispozícii mali už tradične akrylové farby, štetce, širokú farebnú škálu sprejov, trysky, fixy rôznych farieb či hrúbok a niekoľko daľších praktických pomôcok, avšak najviac zavážila nesmierna dávka zručnosti a dlhoročná prax v obore.
Pri umeleckom stane sa počas celého dňa vystriedalo množstvo zvedavcov všetkých vekových skupín. Záujemcovia o moderné umenie sa pristavovali, aby sa mohli zblízka pozrieť na šikovné ruky mladých umelcov, niektorí sa s maliarmi a ich prácami fotili, iní dokonca prejavili záujem cenné práce aj kúpiť. Tvorivú atmosféru dotvárala kvalitná hudba, na ktorú sa zavše „zakrútili“ aj tanečníci z tanečnej skupiny Shakers DC. O porušovaní a potláčaní ľudských práv a slobôd v rôznych formách, ale najmä o možnostiach ich ochrany, a to aj prostredníctvom základných elementov hip-hopovej kultúry, počas dňa porozprával autor projektu Adam Kmeť. Všetkým zúčastneným zaujímavou formou priblížil túto kultúru, ktorá sa roky vyvíjala pod tlakom porušovania ľudských práv a slobôd, a napriek tomu sa stala svetovým fenoménom a svojou rozmanitosťou a originalitou k sebe láka stále viac priaznivcov.

Všetci, ktorých nečinné prizeranie sa neuspokojilo, mali možnosť zapojiť sa do tvorivého workshopu. Ten viedla skúsená dvojica ostrieľaných martinských umelcov - Martin ,,THE DEAP,, Hríb a Braňo Urbánek - reprezentujúcich umelecké zoskupenie Live Painting a Street Art Academy. Zúčastneným priblížili históriu a formy street art, či predviedli a dokonca aj naučili rôzne inovatívne pracovné techniky: maľovanie na veľkoplošnú stenu, tvorbu šablón, či prípravu vlastných originálnych „stikersiek“.
So zadanou témou sa umelci veľmi dobre popasovali, svedčia o tom aj vytvorené diela, ktoré si verejnosť bude môcť pozrieť v októbri na výstave v rámci záverečného galaprogramu projektu. Výstava bude inštalovaná vo foyeri Štúdia Slovenského komorného divadla v Martine.
V rámci projektu je vyhlásená aj výtvarná súťaž neprofesionálnych autorov zameraná na podporu a ochranu ľudských práv a slobôd – viď propozície. Viac informácií o projekte, fotografie, tlačové správy alebo iné mediálne výstupy, nájdete aj na známej sociálnej sieti.
Ďalšie aktivity projektu Tanec spája - umenie zbližuje II sa uskutočnia 9. a 10. septembra 2015 na dvoch vybraných školách regiónu Turiec. V stredu 9. septembra 2015 si prvú zastávku so svojím programom lektori a umelci urobia v priestoroch Pedagogickej a sociálnej akadémie v Turčianskych Tepliciach. Pokračovať budú v Martine, kde aktivity odprezentujú v priestoroch Gymnázia Viliama Paulinyho – Tótha. Študenti tak budú mať jedinečnú možnosť dozvedieť sa zaujímavou formou - na tanečných lekciách, náučných seminároch, či pestrých diskusiách - veľa nového o téme, ktorá je stále aktuálna...

Adam Kmeť, Mgr. Monika Ondrušová

Fotogaléria:

 

TSUZ Battle Challenge 2015

14.6. 2015 od 10.00 h • Kesta Lounge, Martin (ul. 29. Augusta 17)
Nedeľňajšia dávka hip-hopu pre martinských aj cezpoľných tanečníkov, writerov, raperov a všetkých milovníkov tejto jedinečnej kultúry. Workshopy s poprednými umelcami nielen zo SR, ale aj z IT. Autentická blok párty s DJ Shimom, ale aj na nadupaný battle o super ceny.

Adam Kmeť

Tanec spája – umenie zbližuje pokračuje...

22.6. 2015 od 17.00 h • Klubové priestory TKS v Martine
Pravidelné tvorivé stretnutie turčianskej mládeže zamerané na rozvoj pozitívneho vzťahu k umeniu a kultúre prostredníctvom tvorivých workshopov. Aktivita určená pre deti a mládež, vstup voľný.

Adam Kmeť

Tanec spája – umenie zbližuje / Edition 3

16.– 17.11. 2014 od 11.00 do 17.00 h • Štúdio Slovenského komorného divadla v Martine
Pozvánka  •  Plagát  •  Tlačová správa  •  Bulletin

MZV Sviatočný pondelok, 17.11.2014, bol výnimočný nielen tým, že sme si pripomenuli 25. výročie Dňa boja za slobodu a demokraciu, ale v srdci Turca, v Slovenskom komornom divadle v Martine sa odohrali naozaj nevídané veci. Nádherným a bohatým kultúrnym programom vyvrcholil projekt Tanec spája – umenie zbližuje (ďalej len TSUZ) , ktorý bol prostredníctvom netradičných kultúrno-spoločenských aktivít zameraný na prevenciu proti rôznym formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie , antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie v našej spoločnosti.
Pracovníci Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine (ďalej len TKS) zrealizovali v rámci projektu tri tvorivé víkendy plné tanca, hudby, umenia, tanečných a výtvarných workshopov, diskusií, premietania krátkych filmov o ľudských právach, ale aj prezentácie hip-hopovej kultúry, ktorá sa roky vyvíjala pod tlakom porušovania ľudských práv a slobôd a aj napriek tomu sa stala svetovým fenoménom a svojou rozmanitosťou a originalitou k sebe láka stále viac priaznivcov.
V záverečnom programe účastníci tvorivých workshopov odprezentovali časť zručností, ktoré si v rámci projektu osvojili pod taktovkou skúsených lektorov.
V programe vystúpili nadaní muzikanti - gitarista a spevák Dávid Bolek a jazzový „fajnšmeker“ Juraj Glonek. S veľkým nadšením predviedli veselé tanečné vystúpenie deti z tanečnej skupiny SHAKERS DC pod vedením trénera Adama Kmeťa, skvelé umelecké výkony podali aj mládežníci z Detského divadelného súboru Kamarát pod taktovkou Mgr. Evy Benčíkovej, ktorí zahrali vlastné autorské divadelné predstavenie Aj hviezdy majú svoje problémy. Upozornili ním na negatíva ľudskej zloby, závisti a neznášanlivosti a ukázali, že vierou v samých seba, vo svoje sny a v priateľov, sa cez prekážky, môžeme dostať až ku hviezdam.
Krásnym zážitkom bolo tanečné vystúpenie piatich najlepších tanečníc, ktoré preukázali svoju zdatnosť a chuť pracovať na tanečných lekciách s poprednými československými lektormi počas všetkých tvorivých víkendov projektu. Do záverečnej choreografie si ich vybral ostrieľaný šoumen, choreograf a lektor Branislav ,,BranuOne,, Bašista, ktorý práve prostredníctvom tejto choreografie vyjadril, aké je dôležité bojovať za svoje sny a práva, nenechať sa odradiť neprajnosťou, ale pritom mať svoje zásady a byť čestný aj keď svet okolo nás je často krutý a nie vždy hrá fér.
Talentované tanečníčky z úspešnej a populárnej tanečnej skupiny SHAKERS DC si svoje predstavenie pripravili „na mieru“ - tak, aby ladilo s hlavnou témou projektu. Svojím výkonom vtiahli publikum do príbehu choreografie a boli odmenené búrlivým potleskom takmer plného divadelného štúdia.
V rámci programu odovzdala riaditeľka TKS Mgr. Nataša Petrová ceny odmeneným autorom literárno-výtvarnej súťaže, ktorá bola súčasťou projektu: Tanec spája-umenie zbližuje. Ocenenia získali - Matej Krištof z Martina, Elena Briestenská z Turčianskych Teplíc, zoskupenie LIVE PAINTING, za ktoré ocenenie prevzal člen kolektívu a lektor TSUZ pre graffiti a street art v jednej osobe, Martin Hríb a Eva Beňová z Martina. Ako najakčnejší „workšopák“ si cenu slávnostne prevzal stále usmiaty Riško Pažický.
Moderátor programu a zároveň koordinátor projektu Adama Kmeť poďakoval všetkým, ktorí sa do projektu zapojili: kolektívu pracovníkov TKS, partnerom a sponzorom. Potlesk a veľké poďakovanie za osobný prínos patrilo lektorom, ktorí na workshopoch, seminároch a diskusiách nechali kus svojho JA a svojím životným postojom účastníkom ukázali, že kultúra, ktorej sú súčasťou, ktorú tvoria a posúvajú stále vpred, nie je len pozlátkom v hudobných klipoch a hollywoodskych filmoch. Ukázali mladým ľuďom, aké je dôležité vážiť si nielen seba, ale aj všetkých ostaných, pretože všetci sme sa narodili ako ľudia a máme právo žiť slušný a plnohodnotný život. Len tvrdou prácou, často so sebazaprením a pokorou sa môžeme dostať k vysnívanému cieľu. Lektormi projektu Tanec spája-umenie zbližuje boli : Wahe Akopjan, J.K. Sanchez, Tomáš T-Boy Dráfi, Branislav „BranuOne“ Bašista , Linda Rančáková , Marcela Hrúzová, DJ Yaksha - Michal Novotný, DJ SHIMO - Marek Šimončič, a Andrej Kratochvíl.
O tom, ako tvorivé workshopy prebiehali, sa diváci dozvedeli z kreatívne spracovaného videa, ktoré pripravil fotodokumentarista celého projektu, nadaný fotograf Andrej Kratochvíl. Výstavu jeho veľkoplošných fotografií spolu s výtvarnými prácami, ktoré vznikli počas projektu si mohli všetci návštevníci pozrieť po skončení programu vo foyer Štúdia SKD.
Projekt TANEC SPÁJA – UMENIE ZBLIŽUJE realizovalo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK od septembra do novembra 2014. Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd a spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Fotogaléria:

 

Adam Kmeť, Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká


Tanec spája – umenie zbližuje / Edition 2
Nadviazali sme na úspešný prvý víkend

10.– 11.10. 2014 od 9.00 do 17.00 h • Turčianska knižnica v Martine
Plagát podujatia  •  Program  •  Propozície literárno-výtvarnej súťaže  •  Tlačová správa

V piatok a sobotu, 10. – 11. októbra 2014, sa v priestoroch Turčianskej knižnice v Martine uskutočnil už druhý víkendový turnus tanečno-umeleckej trilógie pod názvom Tanec spája – umenie zbližuje (ďalej len TSUZ).
Organizátorom tohto projektu je Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Podujatie finančne podporili: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Žilinský samosprávny kraj.
Aktivity TSUZ nadviazali na úspešný prvý víkend. Organizátori mali pre návštevníkov pripravený bohatý program. Tém na spracovanie bolo viac než dosť, ale hlavný motív podujatia, a to dodržiavanie ľudských práv s dôrazom na prevenciu intolerancie a diskriminácie vo všetkých jej podobách, zostal. Napríklad hip-hopová kultúra, o ktorej sa účastníci workshopov, seminárov a diskusií dozvedeli veľa nového, je sama o sebe nevyčerpateľnou studnicou inšpirácie a poskytuje práve mladým ľuďom zaujímavý pohľad práve na témy týkajúce sa ľudských práv.
Na tanečných workshopoch sa deti a mládež snažili osvojiť si jednotlivé tanečné techniky, ale hlavne pochopiť súvislosti pri formovaní ich vzniku. Tanečné lekcie s Braňom Bašistom a Marcelkou Hrúzovou boli hlavne o citovom zaangažovaní sa tanečníkov do hudby a tanca, o harmonickom súznení hudby a tela, o formovaní individuality každého tanečníka a o tom ako tanec dokáže spojiť ľudí rozdielnych názorov.
Lekcie s Adamom Kmeťom boli skôr o humore a o hereckom spracovaní pohybu. Nebáť sa experimentu, pracovať na svojom pohybovom prejave, nechať sa vyburcovať do maxima a tým sa krok po kroku posúvať vpred vo svojich zručnostiach.
Veľmi zaujímavou súčasťou víkendu bola diskusia s Yakshom, uznávanm DJ-om, osobnosťou zo sveta hudby, rapu, módy, showbiznisu a cestovania. Yaksha prítomným odkryl svoju životnú cestu, od bezcieľneho „flákania“ sa s partiou, cez skúsenosti s prvými módnymi výstrelkami hip-hopovej kultúry, cez prvé cestovanie lietadlom s kapelou na zahraničný koncert, až k zisteniu, v čom dokáže posúvať hranice a udávať trendy, aj napriek nie vždy priaznivým podmienkam.
Ako segregácia, rasizmus, spoločenské postavenie afroameričanov, zlé sociálne zázemie a xenofóbia vplývali na vznik a formovanie hip-hopovej hudby porozprával skúsený lektor a výborný rečník DJ Shimo. Na jeho interaktívnom seminári mohli účastníci skúsiť pracovať s moderným mixážnym pultom, zaskretchovať na platniach, vytvoriť svoj originálny mix hudby či zatancovať si priamo na ulici.
Aj tentokrát bolo pre účastníkov podujatia pripravené premietanie krátkych filmov o dodržiavaní ľudských práv , o potrebe tolerancie a snahe bojovať proti diskriminácii vo všetkých jej podobách.
Obrovský úspech mala opäť umelecká sekcia Live Painting vedená Martinom Hríbom. Viac ako 30 účastníkov malo možnosť navrhnúť a vyrobiť si tričko s vlastnou potlačou, či inou úpravou, vyrobiť si šablónu, ktorú potom prestriekali na pripravený sololit, vyrobiť si nálepky, maľovať voľnou technikou v „umeleckom stane“ spolu s dvomi kysuckými umelcami Filipom a Gabom. Všetky vytvorené umelecké diela budú vystavené na záverečnom programe TSUZ v Slovenskom komornom divadle v Martine.
Záverečný tvorivý víkend sa uskutoční 16. – 17. novembra 2014 v čase od 11:00 do 17:00 hod. v priestoroch Štúdia Slovenského komorného divadla v Martine. Všetkých srdečne pozývame!

Fotogaléria:

 
Adam Kmeť, Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká

Tanec spája – umenie zbližuje / Edition 1
Prvý víkend dopadol výborne!

26.– 27.9. 2014 od 9.00 do 17.00 h • Turčianska knižnica v Martine
Plagát podujatia  •  Program  •  Propozície literárno-výtvarnej súťaže  •  Tlačová správa

V dňoch 26. a 27. septembra 2014 sa na pôde Turčianskej knižnice v Martine odohralo naozaj jedinečné podujatie s názvom Tanec spája – umenie zbližuje . Organizátorom podujatia projektu je Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Projekt finančne podporili: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Žilinský samosprávny kraj.
Počas dvoch dní boli pre záujemcov pripravené tvorivé workshopy ako aj prednášky a premietanie krátkych filmov, ktoré boli zamerané na problematiku dodržiavania ľudských práv, s dôrazom na prevenciu intolerancie a diskriminácie vo všetkých jej podobách.
Na energických tanečných workshopoch nechali kus zo seba a svojich vedomostí uznávané české a slovenské tanečné kapacity, ktoré svojou charizmou, vysokou profesionalitou a čarom osobnosti oslovili nielen tanečnú komunitu, ale k tancu pritiahli aj laickú verejnosť. Tanečné lekcie boli zamerané nielen na pohyb. Účastníci sa dozvedeli mnoho cenných informácii z histórie tanca, ale aj o prejavoch potláčania ľudských práv a vplyvoch segregácie na vznik hudby.
V tanečnej sále sa počas prvého víkendu prestriedali lektori: Wahe Akopjan, T-boy, BranuOne Bašista a J.K. Sanchez. O tom, že mládež tanec baví, svedčila bohatá účasť tanečníkov nielen z Martina. Príjemnú atmosféru počas oboch dní dotváral spoza mixážneho pultu jeden z najlepších slovenských DJ-ov, DJ SHIMO .
Veľký úspech mal tvorivý výtvarný workshop „LIVE PAINTING“ vedený lektorom Street Art Academy Martinom „THEDEAP“ Hríbom, na ktorom sa nielen mládež, ale aj širšia verejnosť, dozvedela viac o vzniku street art a graffity. Účastníci si mohli vyskúšať rôzne pracovné techniky so sprejom a vytvoriť si svoj vlastný graffit na kartónovú stenu. Súčasťou workshopu bol výtvarný plenér zoskupenia umelcov,,LIVE PAINTING,, . Viac ako 10 maliarov z celého Slovenska sa priamo na mieste podujatia, za pomoci farieb, štetcov, sprejov, ale hlavne nesmiernej zručnosti a svojej bohatej fantázie popasovalo s témou ľudských práv a slobôd. Ich jedinečné umelecké výtvory na plátnach budete mať možnosť vidieť na výstave v rámci záverečného programu, ktorý sa uskutoční 17. novembra 2014 v priestoroch Slovenského komorného divadla v Martine.
Druhý z troch tvorivých víkendov sa uskutoční 10. – 11. októbra 2014 v čase od 10:00 do 17:00 hod. v priestoroch Turčianskej knižnice a pri letnej čitárni. Všetkých srdečne pozývame!

Fotogaléria:

 

Adam Kmeť, Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká

Projekt Tanec spája – umenie zbližuje

Tlačová správa

MZVTurčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja bude v priebehu septembra až novembra 2014 realizovať jedinečný projekt pod názvom: Tanec spája - umenie zbližuje. Prostredníctvom netradičných kultúrno-spoločenských aktivít sa v ňom chceme zamerať na prevenciu proti rôznym formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie v našej spoločnosti. Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd a spolufinancované s podporou ŽSK.
Všetky aktivity projektu budú prioritne zamerané na výchovu, vzdelávanie a motiváciu mladej generácie k zmysluplnému tráveniu voľného času.
Čakajú nás víkendy plné tanca, hudby, umenia, tvorivých workshopov, diskusií, premietania krátkych filmov o ľudských právach, ale aj prezentácia hip-hopovej kultúry, ktorá sa roky formovala práve pod tlakom porušovania základných ľudských práv a slobôd.
Na tanečných workshopoch svoje skúsenosti účastníkom odovzdajú známe svetovo uznávané kapacity ako: Wahe Akopjan, J. K. Sanchez, T-Boy Drafi, BranuOne Bašista, Linda Rančáková, Marcela Hrúzová, členovia tanečnej skupiny SHAKERS a finalista tanečnej súťaže Move Up! Adam Kmeť.
O výtvarnú časť, graffiti a street art sa postará Martin „DEAP“ Hríb a družina LIVE PAINTING z Martina, ktorí svojou činnosťou pravidelne prispievajú k obohateniu kultúry v regióne Turiec a ich umelecké snahy už dávno prekročili hranice regiónu.
O tom, ako sa formovala a rozvíjala hip-hopová hudobná sféra na Slovensku porozprávajú DJ YAKSHA a DJ SHIMO.

Súčasťou podujatia je aj literárno-výtvarná súťaž pre neprofesionálnych autorov, ktorej vyhodnotenie bude súčasťou záverečného programu. Propozície a informácie o súťaži nájdete aj na Facebooku.

Prvý z troch tvorivých víkendov sa uskutoční 26.– 27.9. 2014 v čase od 9:00 do 18:00 hod. v priestoroch Turčianskej knižnice a pri letnej čitárni. Povinnou výbavou každého návštevníka je pozitívna energia, chuť naučiť sa niečo nové a snaha zapojiť sa do pripravovaných aktivít.

Všetkých srdečne pozývame!

The Fly a Live Painting

9.1.2014 • Turčianske kultúrne stredisko v Martine
Stiahnuť plagát

V klubových a výstavných priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine sa vo štvrtok 9. januára 2014 uskutočnil podvečer venovaný súčasnej modernej výtvarnej a hudobnej tvorbe.
Účastníci podujatia si mohli pozrieť výstavu obrazov výtvarníkov v štýle Live Painting. Live Painting – to sú hlavne Martin Hríb, Martin Novysedlák, Braňo Urbánek, ale tiež mnohí ďalší umelci zo Slovenska a Českej republiky. V ich prevedení nejde o klasickú umeleckú tvorbu, samotní umelci sa vo svojom voľnom čase venujú graffiti a streetartu, svojimi umeleckými výtvormi posúvajú klasickú tvorbu ďalej, preskakujú alebo obchádzajú hranice tvorivosti. Ich diela vznikajú na rôznych materiáloch (plátno, oblečenie, nábytok, auto, starý kufor a iné...) a v reálnom čase pred očami nepriamych účastníkov podujatí. Vzniká tak jedinečný zážitok, kde aj laici môžu vidieť celý priebeh tvorby a priamo komunikovať s umelcami.
A práve tieto obrazy, ktoré vznikali naživo na rôznych podujatiach, boli priaznivcom umenia predstavené počas vernisáže. Sprievodným programom bolo vystúpenie skupiny The Fly, ktorá sa prvýkrát širokej verejnosti predstavila na Summer Feste v Turčianskej galérii v auguste 2013. „Muchy“ si so sebou priniesli popové melódie, či melancholické gitarové skladby, ktorými zaujali všetkých. Ich vystúpenie patrilo k tým, ktoré treba určite vidieť, ale hlavne počuť.
O príjemnú uvoľnenú atmosféru sa postarala aj moderátorka Mgr. Zuzana Kmeťová, ktorá medzi jednotlivými hudobnými blokmi priblížila zúčastneným vystupujúcich a vystavujúcich umelcov.

Mgr. Monika Ondrušová

Fotogaléria:

 
Strunobranie 2013

24.8.2013 • Areál Požiarnej zbrojnice v Diakovej
Stiahnuť bulletin – Strunobranie 2013

V sobotu, 24. augusta 2013 o 15.00 h sa v areáli Požiarnej zbrojnice v Diakovej uskutočnilo krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnych hudobných skupín a jednotlivcov – Strunobranie 2013. Hlavnými organizátormi podujatia boli Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a obec Diaková. Podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a Mesta Martin.
Prihlásili sa štyri kapely – Susedoviekury z Liptovského Mikuláša, Nes Deyen z Dolného Kubína, DeART z Martina a martinsko-žilinsko-rajecko-oravská formácia Šleha. Členovia poroty – Michal Taliga, Karel Růžička a Katarína Dírerová – hodnotili atribúty jednotlivých interpretačných výkonov, s prihliadnutím na dramaturgickú výstavbu súťažného repertoáru, použitie technických a výrazových prostriedkov, úroveň vlastnej autorskej tvorby, či celkový umelecký dojem. Skupiny Susedoviekury, Nes Deyen a Šleha porota nominovala na festival stredovekej a folkovej hudby Z FOLK(lór)U TO BEST-VYCHYLOVKA FEST, ktorým ožije areál Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke dňa 22. septembra 2013.
Martinská skupina DeART postúpila na celoslovenské kolo Strunobrania, ktoré sa bude konať dúfajme že na jar.
Všetky zúčastnené skupiny boli ocenené potleskom divákov, medzi ktorými sedela aj herečka SKD v Martine Zuzana Rohoňová. Vecné ceny venovali sponzori – obec Blatnica, obec Rakovo a firma Hrnček pre každého a odovzdávali ich riaditeľka Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine Zuzana Kmeťová a predseda poroty Michal Taliga. Po vyhlásení výsledkov a odovzdaní cien pokračovalo podujatie v Diakovej tradičnou prehliadkou turčianskych hudobných zoskupení a kapiel SUMMER NIGHT. Dobrá nálada a zábava vydržala na pódiu i pod pódiom až do skorých ranných hodín.

Mgr. Monika Ondrušová

Fotogaléria:

 Domov |  O nás |  Aktuality |  Služby |  Médiá |  Partneri |  Zverejňovanie |  Kontakt |  GDPR

W3C XHTML 1.0 Strict! W3C XHTML 1.0 Strict!


© 2013-2019 TURČIANSKE KULTÚRNE STREDISKO V MARTINE
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin, SR • IČO: 36145335
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
SK6581800000007000481539, SK4381800000007000481547
Tel.: 0911 101401 riaditeľ • 043/4132394 ekonómka, metodici
Všetky práva vyhradené • All rights reserved