S l u ž b y

Využite naše dlhoročné skúsenosti


Ponúkame:

  • dramaturgickú, programovú a realizačnú pomoc pri tvorbe programov, festivalov, výročí
  • odbornú poradenskú činnosť v oblasti miestnej kultúry a cestovného ruchu, pomoc pri zostavovaní a realizácii projektov
  • sprostredkovanie ľudových remeselníkov, ukážok ich výroby na jarmoky, festivaly, slávnosti a tvorivé dielne
  • vzdelávacie aktivity v rôznych oblastiach a pre rozličné cieľové skupiny
  • sprostredkovanie účinkovania súborov a jednotlivcov na podujatia rozličného charakteru
  • odbornú pomoc pri vydávaní propagačných materiálov (plagáty, pozvánky, bulletiny, katalógy)
  • pomoc pri propagácii regionálnych kultúrnych podujatí
  • vlastné klubové a výstavné priestory pre usporiadanie aktivít do 30 osôbDomov |  O nás |  Aktuality |  Služby |  Médiá |  Partneri |  Zverejňovanie |  Kontakt |  GDPR

W3C XHTML 1.0 Strict! W3C XHTML 1.0 Strict!


© 2013-2019 TURČIANSKE KULTÚRNE STREDISKO V MARTINE
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin, SR • IČO: 36145335
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
SK6581800000007000481539, SK4381800000007000481547
Tel.: 0911 101401 riaditeľ • 043/4132394 ekonómka, metodici
Všetky práva vyhradené • All rights reserved