M é d i á

Mediálne spravodajstvo z podujatí TKS

FOTOMARATÓN Martin 2019 – zabávaj sa s fotografiou

25.5. 2019 od 10.00 do 17.00 h • Klubové priestory Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine
Plagát  •  Prihláška a propozície  •  Tlačová správa  •  Tlačová správa po

Fotomaratón 2019

7. ročník tvorivo-prezentačného podujatia

Priaznivci fotografie si už po siedmy raz mohli vyskúšať netradičné fotenie na vybrané témy počas podujatia s názvom Fotomaratón Martin 2019. Podujatie sa uskutočnilo 25. mája 2019 v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine, no samotná realizácia súťaže prebiehala v uličkách a zákutiach mesta Martin.
Práve tento priestor slúžil ako inšpirácia, tu účastníci podujatia hľadali námety na vytvorenie svojej kolekcie súťažných fotografií. Fotomaratón sa už štvrtý rok nesie v duchu „Zabávaj sa s fotografiou“, čo sa organizátorom súťaže podarilo naplniť.
Účastníci boli v deň konania podujatia oboznámení so šiestimi témami, ktoré boli už tradične ladené v duchu nasledujúceho Letného foto festu, ktorý bude 14. júna 2019 na pešej zóne v Martine. Výber fotografií bude práve tu predstavený.

Fotomaratón 2019 Tohto roku to boli témy Hra svetla, Žijem na ulici, Bariéry, Smutné dedičstvo, Naše parky, Čo vidí oko fotografa.
Následne účastníci dostali registračné čísla, pod ktorými boli rozoberané ich neskôr vzniknuté práce a vyrazili do terénu. Podujatia sa zúčastnilo 13 fotografov. Tí mali za úlohu v priebehu troch hodín nafotiť kolekciu snímok, podľa dopredu určeného poradia.
Výsledky trojhodinového snaženia odborne analyzoval vynikajúci fotograf Marek Pupák z Bratislavy. Verejným hlasovaním účastníkov podujatia bola ocenená kolekcia, ktorá získala najviac hlasov. Ocenený bol fotograf Zdeno Ziman, ktorému touto cestou srdečne blahoželáme.
Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

Mgr. Radoslav Pančík

AMFO 2019 – regionálne kolo

17.4. 2019 o 16.00 h (vyhodnotenie a vernisáž) • Klubové priestory TKS v Martine
18.4.– 13.5. 2019 (výstava) • Klubové priestory TKS v Martine
Plagát  •  Propozície  •  Prihláška  •  Tlačová správa  •  Tlačová správa po  •  Výsledková listina

Opäť po roku sa stretli fotografi z Turca na regionálnom kole celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2019.
V stredu 17. apríla 2019 sa v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine uskutočnila vernisáž spojená s vyhodnotením už 46. ročníka regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby. Súťažnú prehliadku pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
Poslaním súťaže je podporovať amatérsku fotografickú tvorbu, ako aj objavovať a podporovať mladé talenty. Zároveň poskytuje priestor k prezentácii a konfrontácii výsledkov fotografickej tvorby na regionálnej úrovni. Súťaž má ambíciu pomáhať vzájomnej konfrontácii prác, a zároveň majú fotografi možnosť získať cenné rady od členov odbornej poroty.
Práce prihlásené do tohtoročného regionálneho kola hodnotila odborná porota v zložení: Mgr. Helena Šišková ArtD., Michal Lašut a Marián Závacký.
Veľký prínos tejto súťaže vidím práve v tvorbe začínajúcich autorov, ktorí sa zaoberajú nielen estetikou fotografického obrazu, ale hľadajú aj nové obrazové symboly a metafory, ktoré vkladajú do svojich fotografií. Negatíva vidím v absencii čiernobielej fotografie a hlavne živej reportážnej fotografie. Častým javom je neprimeraná farebná úprava práve v krajinárskej fotografii, kde postačí len vystihnúť ten pravý okamih a stlačiť spúšť, povedala v rámci rozboru súťaže predsedníčka poroty Helena Šišková.
V aktuálnom ročníku sa do súťaže prihlásilo 28 autorov s kolekciou 150 fotografií. Porota udelila spolu 25 ocenení. Na krajskej súťaži náš región bude reprezentovať vybraná kolekcia 70 fotografií, ktorú si do 13. mája 2019 môžete pozrieť v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine.
Oceneným, ako aj postupujúcim srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších kolách. Najbližšie na krajskom kole, ktoré sa uskutoční 19. 6. 2019 vo vestibule Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline.

Fotogaléria:

 

Mgr. Radoslav Pančík

OSUDY IV.

16.4. – 17.5. 2019 • Psychiatrická liečebňa v Sučanoch
Výstava OSUDY IV. zachytáva výber vzniknutých prác z fotografických a výtvarných tvorivých dielní, ktoré boli realizované pre pacientov Psychiatrickej liečebne v Sučanoch.

Mgr. Radoslav Pančík

Pohľady – výstava fotografických diel

19.3. – 12.4. 2019 • Liečebný dom Veľká Fatra, Turčianske Teplice
Plagát  •  Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Marine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja usporiadalo výstavu fotografií členov fotokrúžku pri ŠI SOŠP, Jozefa Chrena a pacientov psychiatrickej liečebne v Sučanoch. Výstava fotografií zachytáva hravú tvorbu členov fotokrúžku ŠI SOŠP, Jozefa Chrena, lektora fotokrúžku a pacientov psychiatrickej liečebne, ktorí v skupine vytvorili sériu snímok zobrazujúcu "dušu" liečených ľudí. Pomocou dlhej expozície dosiahli výtvarný charakter fotografií. Tie zachytávajú rozpoltenú osobnosť, halucinogénne výjavy, ale aj túžbu po návrate. Výstava „Pohľady“ bola verejnosti sprístupnená od 19. marca do 12. apríla 2019 a to v priestoroch Liečebného domu Veľká Fatra.

Mgr. Radoslav Pančík

CINEAMA 2019

5.3. 2019 (uzávierka súťaže)
21.3. 2019 o 16.00 h (vyhodnotenie) • Klubové priestory TKS v Martine
Plagát  •  Propozície  •  Prihláška  •  Tlačová správa

7. ročník regionálneho kola celoštátnej súťažnej prehliadky amatérskej filmovej tvorby.
Amatérski filmári mali opäť možnosť prezentovať svoje filmy nielen verejnosti, ale aj odbornej porote na už 7. ročníku regionálneho kola súťažnej prehliadky amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2018. Súťaž sa uskutočnila 21. marca 2019 od 16.00 h. v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine, ktoré súťaž aj organizačne zabezpečilo.
CINEAMA je najstaršou a najprestížnejšou súťažou a zároveň je vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. Súťaž nadviazala na tradíciu celoštátnej súťaže, ktorá sa konala v šesťdesiatych až osemdesiatych rokoch spoločne s českou súťažou. Pomenovanie CINEAMA a tento status nadobudla po roku 1992. Určená je deťom, mládeži a dospelým. Jej hlavným cieľom je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umeleckoodborný rast jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti amatérskej filmovej tvorby. Taktiež napomáha vyhľadávať talentovaných tvorcov, vytvárať priestor na rozvoj umeleckej tvorivosti a technickej zdatnosti detí, mládeže i dospelých a zároveň poskytuje možnosť prezentácie, vzájomnej konfrontácie a inšpirácie pre všetkých záujemcov o tento druh tvorby.

Mgr. Radoslav Pančík

Stretnutie členov fotografického klubu TuFoTím

20.2. 2019 od 17.00 – 19.00 h • Klubové priestory TKS v Martine
Tvorivé stretnutie členov fotografického klubu TuFoTím.

Mgr. Radoslav Pančík

Martinské cestovateľské večery
Nina Kováčová – Camino Aragones

25.1. 2019 od 17.30 – 19.00 h • Turčianska knižnica v Martine
Plagát podujatia

Mgr. Radoslav Pančík

Martinské cestovateľské večery
Michal Dorica – Z Bangkoku do Saigonu

28.12. 2018 od 17.30 do 19.00 h • Turčianska knižnica v Martine
Plagát podujatia

Priblíženie kultúry a prírody z rôznych regiónov sveta. Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Martinským klubom priaznivcov cestovania a Turčianskou knižnicou pripravili Cestovateľský večer s Michalom Doricom.

Mgr. Radoslav Pančík

OKAMIHY

3.12. 2018 o 18.00 h • Štúdio Slovenského komorného divadla Martin
Slávnostný program pri príležitosti 65. výročia založenia osvety nielen v Turci, ale i na Slovensku.
V hudobno-dramatickom programe sa predstavili folkloristi, recitátori, literáti, hudobníci, fotografi i výtvarníci pôsobiaci v našom regióne. Tí, ktorí chránia dedičstvo otcov a sami vytvárajú hodnoty ako odkaz nasledovníkom. Tvoria, svoje city vypovedajú krásnym slovom, maľujú obrazy, zachytávajú okamihy času a z ochotníckych javísk tlmočia myšlienkové posolstvá, ktoré nútia k zamysleniu...
Sú svetlom. Osvecujú. Už 65 rokov...

TuFoTím – Človečina v Turci

22.11. 2018 o 17.00 h (vernisáž); 23.11. – 3.12. 2018 (výstava) • Klubové priestory TKS v Martine
Plagát  •  Tlačová správa  •  Tlačová správa po

Priatelia fotografie sa môžu opäť tešiť na zaujímavú tematickú foto výstavu s názvom „Človečina v Turci“. Výstava vznikla a bude prezentovaná počas mesiaca fotografie a chce prezentovať viacero tém, v ktorých ľudská stopa zohráva vždy významnú stopu. Výstavu pripravil fotoklub TuFoTím a Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. TuFoTím je mladý fotoklub spájajúci foto-nadšencov z Turca so zameraním na rôzne fotogragické žánre. Fotografujeme krajinu, prírodu, portréty, streetku aj abstrakciu. Digitálne aj analógovo, farebne aj čiernobielo. Názov „Človečina v Turci“ vyjadruje jednak lokalitu, v ktorej boli zábery získané a zároveň naznačuje, že všetky fotografie v sebe nesú pôsobenie človeka. Pritom, nie vždy ide o portrét človeka alebo o náhodných okoloidúcich pri street fotografii. Nájdeme tu aj práve vyzuté topánky alebo štipce, z ktorých už niekto zvesil prádlo. Výstava sa skladá z troch kolekcií. Prvá kolekcia zaznamenáva udalosti z uplynulého roka 2018. Nájdeme tu športové podujatia, dokumentárne zábery z upratovania po požiari Martinskej tržnice, z protestov na námestí, či osláv založenia Československa. Druhú tvoria fotografie, kde divák ľahko rozpozná čosi typické pre náš región, a pritom sa dej na fotografii mohol odohrať kedykoľvek. Rozostavaná dlažbu na Martinskej pešej zóne, Mošovský jarmok, prerábka v typickej tehlovej bytovke, ferratový výstup na Martinské Hole, ľúbivý portrét v prostredí Múzea slovenskej dediny. Tretia kolekcia je výsledkom fotografickej hry, kedy členovia klubu počas jedného dňa fotografovali každú hodinu niečo vo svojom okolí. Je to osobná výpoveď autorov, ktorá divákom umožňuje nahliadnuť do ich bežného dňa a ukazuje ich fotografické zručnosti. Členovia fotoklubu TuFoTím sa stretávajú raz mesačne v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine,“ približuje Zuzana Vajdová. Verejnosti bola výstava sprístupnená od 23. novembra do 3. decembra 2018 v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine.

Fotogaléria:

 

Mgr. Radoslav Pančík

OSUDY IV.

7. – 18.11. 2018 (7.11. 2018 o 14.00 h – vernisáž) • Foyer DO Strojár, Martin
Plagát  •  Tlačová správa  •  Tlačová správa po

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo cyklus tvorivých výtvarných a fotografických dielní pod názvom OSUDY IV., ktorý bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Prvá časť projektu vo forme tvorivých dielní bola realizovaná v priebehu mesiacov september a október 2018 v priestoroch Psychiatrickej liečebne v Sučanoch. Druhú časť projektu - verejnú prezentáciu vytvorených diel pacientov pre zdravú časť populácie s dôrazom na mládež – otvorila výstava fotografií a výtvarných diel, ktorá bola verejnosti sprístupnená do 18. novembra 2018 vo foyer Kina Strojár v Martine. Slávnostná vernisáž sa konala 7. novembra 2018. Hudobným vystúpením vernisáž obohatil Martin Geišberg. V mene organizátora projektu všetkých privítal Mgr. Radoslav Pančík, ktorý prostredníctvom pripravenej prezentácie oboznámil účastníkov vernisáže s priebehom celého projektu.
Okrem toho, že projekt približuje tému života psychicky chorých ľudí formou výstavy, sprostredkúva nové pohľady na túto problematiku mladým ľuďom formou besedy. Tá sa uskutočnila 22. novembra 2018 v klubovni Gymnázia Viliama Paulinyho - Tótha v Martine pre viac ako 20 študentov, ktorí sa v tomto školskom roku pripravujú na maturitu zo Psychológie. Lektorkami besedy boli PhDr. Mária Pronajová a diplomovaná psychologická sestra Lenka Calíková, ktoré s účastníkmi viedli diskusiu o hodnote zdravia, o krehkej hranici medzi zdravými a psychicky chorými ľuďmi i o rôznych druhoch závislostí.
Pre veľký záujem a ohlas zo strany študentov, pedagógov i vedenia gymnázia budú aktvity projektu pokračovať aj v decembri 2018, kedy sa uskutočnia nevšedné besedy pre študentov priamo v priestoroch Psychiatrickej liečebne v Sučanoch.

Fotogaléria:

 

Mgr. Radoslav Pančík

Objektívom

15.11. 2018 o 17.00 h (vernisáž); 16.11. 2018 – 3.12. 2018 (výstava) • Klubové priestory TKS v Martine
Vernisáž a výstava fotografií mladého fotoklubu TuFoTím.

Mgr. Radoslav Pančík

VIII. ročník – Cestovateľský festival „BEZ HRANÍC“

7. – 10.11. 2018 • Cinema Cafe a vest. kina Strojár, SNM v Martine, Chata Martinské hole, Kino Stojár
Plagát  •  Tlačová správa  •  Vyhodnotenie Fest Foto súťaže  •  Tlačová správa po

MCF 2018

O cestovaní, ľuďoch, kultúre a prírode.
K naplneniu, príprave a realizácii festivalu prispeli Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, Martinský klub priaznivcov cestovania a Slovenské národné múzeum v Martine.
Myšlienka festivalu:
„Hranice? Nikdy som žiadnu nevidel, ale počul som, že existujú v mysli niektorých ľudí.“ Thor Heyerdahl
V sobotu 10. novembra neskoro večer vyvrcholil už VIII. ročník štvordňového podujatia pod názvom Bez hraníc – cestovateľský festival. Jednotlivé časti aktivít boli realizované na viacerých miestach, ktoré boli dané charakterom jednotlivých festivalových dní. Samotné podujatie už tradične prinieslo rôzne zaujímavé témy zamerané na rôznorodosť kultúr, ale aj obdivuhodné výkony v horolezectve, či expedičnej turistike, ale najmä nastolilo rôzne témy k ľudskoprávnym otázkam. K príprave a zorganizovaniu festivalu prispelo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Martinský klub priaznivcov cestovania a Slovenské národné múzeum v Martine. Snahou organizátorov tohto zaujímavého podujatia bolo vytvoriť priestor na spoznávanie kultúrnych a spoločenských rozdielov v jednotlivých kútoch sveta, a tým znižovať mieru predsudkov a intolerancie, čo je v dnešnej dobe tak dôležité. Zároveň jednotlivými činnosťami podujatia podporiť aktivitu fotografickej verejnosti. Tá sa mohla aktívne prejaviť najmä na pripravenej súťaži FEST FOTO SÚŤAŽ, ale aj na diskusiách pri fotografii počas konania výstav, ako aj výbornej prezentácii fotografa Roberta Tapperta.
Počas štyroch dní mohli návštevníci podujatia Bez hraníc – cestovateľský festival vidieť prezentácie a filmy nielen domácich prezentujúcich, ale aj zo susednej Českej republiky a to v zastúpení Markéty Kutilovej zaoberajúcej sa problematikou Blízkeho východu, ako aj Miroslava Černého, ktorý prezentoval problematiku miznúcich jazykov. Katarína Hanzelyová a Altynaj z Altaja nám priblížili život v tejto krásnej no drsnej časti sveta. Sme veľmi radi, že sme mohli medzi prezentujúcimi privítať aj Janku Čavojskú, či Svetozára Krna, ktorý sa ako jediný prezentujúci zúčastnil všetkých ročníkov nášho festivalu. Festivalový program obohatila súťažná výstava a tiež tematické výstavy fotografií, zachytávajúce ľudí v rôznych životných situáciách. Pridanou hodnotou bola netradičná inštalácia týchto výstav.

MCF 2018

Umiestnené boli v priestoroch kina Strojár a tiež na Chate na Martinských holiach. Počas festivalu boli už po tretíkrát vymedzené bloky pre žiacke prezentácie z projektu Mosty kultúry III., podporeného Fondom na podporu umenia. Vďaka nim odzneli na podujatí i najzaujímavejšie žiacke prezentácie, ktoré si mohli vypočuť žiaci základných škôl, ako aj široká verejnosť. Tie sa mohli realizovať vďaka podpore vyučujúcich zo škôl zapojených do projektu.
Veľmi dobrú atmosféru festivalu spríjemnil hudobným vystúpením David Bolek. O hry a súťaže sa postarali skauti z Vrútok.
Projekt Bez hraníc bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a realizovaný s finančným prispením Mesta Martin.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou podieľali na zorganizovaní tohto ročníka, ako i návštevníkom, ktorí na festivale vytvorili naozaj príjemnú atmosféru. Už dnes sa spoločne tešíme na ďalší ročník festivalu Bez hraníc 2019.

Fotogaléria:

 

Mgr. Radoslav Pančík

Stretnutie členov fotografického klubu TuFoTím

14.11. 2018 od 17.00 – 19.00 h • Klubové priestory TKS v Martine
Tvorivé stretnutie členov fotografického klubu TuFoTím.

Mgr. Radoslav Pančík

Mosty kultúry III. – záverečný program

7. – 10. 11. 2018 • Cinema Cafe a vestibul kina Strojár, SNM v Martine, Kino Stojár
Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo tohto roku pre žiakov stredných a základných škôl už tretí ročník projektu pod názvom Mosty kultúry III.
Záverečný program projektu sa uskutočnil na viacerých miestach, daných charakterom jednotlivých dní záverečného programu projektu. Úvodné otvorenie podujatia Mosty kultúry III. (záverečný program) sa uskutočnil 7. novembra 2018 v priestoroch Cinema Cafe, ako aj v priestoroch vestibulu kina Strojár. Tu boli prezentované a slávnostne otvorené výstavy pripravené v rámci podujatia. Žiaci základných škôl sa mohli zúčastniť projektu v priestoroch Slovenského národného múzea v Martine a to počas dní 8. a 9. novembra 2018. Široká verejnosť mohla podujatie navštíviť 10. novembra v priestoroch kina Strojár. V rámci programu boli predstavené fotografické výstavy, zachytávajúce problematiku ľudských práv, a tiež žiacke prezentácie, ktoré vznikli na podnet realizovaných tvorivých dielní. Tie boli pripravené pre žiakov vybraných stredných škôl a to v jednotlivých mesiacoch apríl až jún 2018. V októbri 2018 odborná porota v zložení Petra Pogányová, Veronika Olešnániková a Juraj Pančík vybrala najzaujímavejšie žiacke prezentácie, ktoré potom boli následne odprezentované žiakom základných škôl, ale aj širokej verejnosti. Snahou organizátorov bolo motivovať mladých ľudí k vlastnej tvorbe, spočívajúcej v príprave multimediálnych prezentácií, ako aj ich nasledovnom prezentovaní svojim rovesníkom, žiakom základných škôl a širokej verejnosti. Autorov, rovnako i poslucháčov privádzajú výstupy projektu Mosty kultúry III. k zamysleniu sa nad kontrastmi moderného sveta, čo bolo jedným z cieľov projektu. Spoluorganizátorom pripravovaných podujatí bol Martinský klub priaznivcov cestovania a Slovenské národné múzeum v Martine.
Projekt kultúrne KLBKO s jeho vzdelávacou časťou Mosty kultúry III. je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Fotogaléria:

 

Mgr. Radoslav Pančík

Oslava 100 rokov ČSR

22., 24. a 26.10.2018 od 16.30 h • Živena Martin
Plagát podujatia

Živena v spolupráci s Turčianskym kultúrnym strediskom v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK zorganizovali premietanie filmov z obdobia prvej Československej republiky. Návštevníci mohli osláviť sté výročie vzniku 1. ČSR a užiť si atmosféru starých čias. Vstup bol voľný.

Mgr. Radoslav Pančík

Martinské cestovateľské večery: P. Pogányová – Indonézia

12.10.2018 od 17:30 do 19:00 h • Turčianska knižnica v Martine
Plagát

Exotika? Raj? Chudoba? Aj taká je rozmanitá Indonézia…
Návod ako cestovať nízkonákladovo, bezpečne a vidieť čo najviac! Rozprávanie Petry Pogányovej o ceste plnej zážitkov alebo ako sme cestovali cez pol sveta do juhovýchodnej Ázie.

Mgr. Radoslav Pančík

Mosty kultúry III.

12.10.2018 od 10:00 – 12:00 h • Turčianska knižnica v Martine
Verejné hodnotenie a výber žiackych prezentácií, z ktorých najzaujímavejšie budú prezentované počas záverečného programu Mosty kultúry III. Podujatie je podporené z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Mgr. Radoslav Pančík

LETNÝ FOTO FEST 2018

3.5.– 29.6.2018 • Café Kamala, pešia zóna mesta Martin
14.6.2018 • Turčianska knižnica v Martine, literárna klubovňa
15.6.2018 • Pešia zóna Mesta Martin;
Mokrý variant – literárna klubovňa Turčianskej knižnice v Martine
15.– 27.6.2018 • Turčianska knižnica v Martine, literárna klubovňa
16.6.2018 • Martinské hole, Veľká lúka

Plagát  •  Propozície + Prihláška  •  Tlačová správa a Program  •  Prezentácia  •  Tlačová správa po

6. ročník edukačno-prezentačného podujatia Obrazy svetla IV.

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Turčianskou knižnicou v Martine, Martinským klubom priaznivcov cestovania, Fotoklubom Karola Plicku Martin a Fotoklubom TuFoTím pripravilo netradičné edukačno-prezentačné fotografické podujatie Letný foto fest 2018. Hlavné aktivity sa uskutočnili 14. - 16. júna 2018. Autorské výstavy si záujemcovia môžu pozrieť do 27. júna 2018.
Celé podujatie sa už tradične nesie v duchu podpory tolerancie, zblíženia a vzájomných stretnutí, a to prostredníctvom verejnej prezentácie netradičných fotografií, ktoré vzišli z aktivít verejnosti, členov martinských fotoklubov, ako aj mládeže. Celému podujatiu predchádzalo viacero aktivít. Prvou z nich bola Detská fotodielňa pre žiačky PaSA v Turčianskych Tepliciach, kde už viac rokov pôsobí fotokrúžok pod vedením Lucie Čepelovej. Ďalšou nemenej zaujímavou aktivitou bol Fotomaratón Martin 2018 – zabávaj sa s fotografiou, ktorý si v Turci získal pomerne veľkú obľubu. Tohtoročného Fotomaratónu Martin 2018 sa zúčastnilo vyše dvadsať účastníkov. Zo získaných fotografií bola vytvorená kolekcia diel predstavená verejnosti na Letnom foto feste 2018. Na podujatí tiež bolo možné vidieť spoločné výstavy jedného z najstarších fotoklubov na Slovensku, a to Fotoklubu Karola Plicku Martin a jedného z najmladších fotoklubov na Slovensku - fotoklubu TuFoTím, ktorý pôsobí pri Martinskom klube priaznivcov cestovania. Vzácnymi hosťami tohtoročného sviatku fotografie boli Marek Pupák s kolekciou Ostrov slobody. Je to súbor fotografií, na ktorých autor zachytil vymyslenú krajinu, kde sa ľudia napriek získanej slobode stali paradoxne viac neslobodnými. Ďalej predstavil kolekciu Karolína, sériu fotografií dokumentujúcu momenty autorovej starej mamy. Ďalším vzácnym hosťom bola Jana Čavojská so sériou fotografií s názvom Ľudia nikoho. Tieto fotografie približujú príbehy tých, ktorí všetko stratili a nikam nepatria. Domácou vystavujúcou bola tohto roku Lenka Gábelová s kolekciou fotografií Portréty.
Programovým spestrením bola fotografická súťaž s verejným hlasovaním. Vo verejnom hlasovaní získala najviac hlasov Marcela Pajurková. Novinkou podujatia boli detské tvorivé dielne s názvom Sprav si vlastnú fotokoláž.
Súčasťou podujatia bola tvorivá dielňa s autormi vystavených fotografií Janou Čavojskou a Marekom Pupákom, ktorí cez fotografiu prezentovali svoj vzťah k spoločnosti, ľuďom, práci, ako aj k samotnej fotografii. Príjemnú atmosféru slávnostného otvorenia výstav spríjemnili deti zo ZUŠ Martin, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Na záver piatkového večera Jana Čavojská predstavila svoj film s názvom danubeStory s príbehmi dvadsiatich ľudí, ktorí žijú pri rieke v desiatich krajinách. Bolo to fascinujúce rozprávanie o Európe, ktorú máme za rohom, ale moc ju nepoznáme.
Bodkou za podujatím bola v sobotu 16. júna 2018 spoločná fotografia na Veľkej lúke, kde sme symbolicky pokrstili lavičku, ktorá bude v budúcnosti dobrovoľníkmi nainštalovaná.
Projekt kultúrne KLBKO s jeho vzdelávacou časťou Obrazy svetla IV. je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Podujatie Letný foto fest v rámci projektu Fotografia v meste bolo realizované s finančným prispením Mesta Martin.

Fotogaléria:

 

Mgr. Radoslav Pančík

AMFO 2018 – Vysoká úroveň amatérskej fotografie v ŽSK

20.6. 2018 (vernisáž); 20.6. – 20.7. 2018 od 8.00–15.00 h (výstava) • Foyer Úradu ŽSK, Žilina
Tlačová správa a vyhodnotenie

Amfo 2018 - kraj 1

V stredu 20. júna 2018 otvorilo Krajské kultúrne stredisko v Žiline (KrKS) v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja výstavu z krajskej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2018. Slávnostnú vernisáž otvorila predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová. Súťažiacich pozdravili krásnym kultúrnym programom žiačky ZUŠ L. Árvaya v Žiline spolu s ich učiteľom Jánom Praženicom.
Do krajského kola súťaže AMFO 2018 bolo prihlásených 327 fotografií a 7 multimediálnych prezentácií od 144 autorov z piatich regiónov Žilinského kraja: Kysuce - 16 autorov, Turiec – 24 autorov, Liptov – 24 autorov, Orava – 20 autorov a Horné Považie - 60 autorov. Odborná porota, ktorá pracovala v zložení Helena Šišková z Martina, Radoslav Lendel z Bratislavy a Radovan Stoklasa z Trenčína mala naozaj ťažkú úlohu. Mnohé práce dosahovali vysokú úroveň. Aj preto sa porota rozhodla udeliť v niektorých kategóriách viaceré druhé a tretie miesta, a aj viacero čestných uznaní. Nakoniec vybrala kolekciu 123 fotografií od 97 autorov, ktorá postupuje do celoštátnej súťaže AMFO 2018.

Amfo 2018 - kraj 2

V najmladšej vekovej skupine autorov do 16 rokov porota jednohlasne vyzdvihla úroveň čiernobielej ako aj farebnej fotografie. Porotkyňa Helena Šišková skonštatovala, že „je vidieť stúpajúcu tendenciu oproti predchádzajúcim rokom vo vizuálnom spracovaní určitých tém, ako aj v širšom výbere fotografických žánrov. Mladí autori sa začínajú zaoberať nielen estetikou fotografického obrazu, ale hľadajú nové obrazové symboly a metafory, ktoré vkladajú do svojich fotografií.“ V kategórii čiernobiela fotografia získal 1. miesto Adam Homolík zo SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline. Na druhom mieste sa umiestnila Karin Szalayová z Martina a tretie miesto získala rovnako Martinčanka Zuzana Ľudviková. Čestné uznanie patrí Jakubovi Ďurajkovi zo Spojenej školy Žilina - Bytčica. V kategórii farebná fotografia porota udelila 1. miesto úspešnej autorke Zuzane Ľudvikovej z Martina, druhé miesto získala Anežka Majdišová zo Žiliny a na treťom mieste sa umiestnil Matúš Chovan zo SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline. Čestné uznanie v tejto kategórii bolo udelené Marianne Murčovej z Čadce, Martinovi Hutlasovi zo Špeciálnej základnej školy pre žiakov s telesným postihnutím v Dolnom Kubíne a Eme Eichlerovej zo Základnej školy Dlhé Pole.
V druhej vekovej skupine autorov od 16 do 21 rokov prevládali žánre, ako je dokumentárny a aranžovaný portrét, architektúra, vizuálny klam, inscenované telo či detaily s prvkami blízkymi fotografom avantgardných smerov. „Je prínosné, že títo autori už viac premýšľajú v sériách a konceptoch, čím zvyšujú estetický status fotografického zdelenia“, zhodnotila Helena Šišková. V kategórii čiernobiela fotografia sa na prvom a druhom mieste umiestnili študentky zo Školy úžitkového výtvarníctva v Ružomberku. 1. miesto získala Dominika Zacharová, druhé miesto patrí Adriane Pánčiovej a tretie miesto porota udelila Margaréte Majákovej z Oščadnice. Čestné uznanie v tejto kategórii získali Mário Krajč a Anna Bechná, obaja zo Žiliny a Klaudia Belicajová zo SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline. V kategórii farebná fotografia získala 1. miesto Želmíra Lišuchová z Liptovského Hrádku, na druhom mieste sa umiestnila Petra Vrbová zo Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline a tretie miesto získal Štefan Kozák zo SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline. Čestné uznanie putovalo študentom Školy úžitkového výtvarníctva v Ružomberku Lucii Čierňavovej a Tomášovi Dunajovi, študentke Monike Brázdikovej zo Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline a Dominike Zbončákovej zo Staškova.

Amfo 2018 - kraj 3

V tretej skupine autorov nad 21 rokov vyzdvihol Rudolf Lendel úroveň fotografií slovami: „Sú to zaujímavé veci, chýba mi tam akt. Pri farebnej fotografii by som navrhoval menej úprav – menej saturácie“. Druhý člen poroty Radoslav Stoklasa sa kladne vyjadroval k čiernobielym fotografiám, ale oproti minulým rokom mu, ako tvrdí: „chýba reportáž z každodenného života.“ V kategórii čiernobiela fotografia získal najvyššie ocenenie Miroslav Lechan z Martina. Porota sa v tejto kategórii rozhodla udeliť dve druhé miesta a to Milanovi Velikému zo Žiliny a Rolandovi Uhrinovi z Varína. Na treťom mieste sa umiestnila Mariana Kozumplíková zo Žiliny. Čestné uznanie v tejto kategórii získali traja Žilinčania Martin Tomáška, Jozef Chromiak a Ľubomír Bechný. Za farebnú fotografiu ocenila porota prvým miestom Máriu Škutovú z Liptovského Hrádku, druhé miesto obsadila Dominika Petráková zo Skalitého a na treťom mieste sa v rovnakom poradí umiestnili Peter Čaplický a Vladimír Vidra, obaja zo Žiliny. Čestné uznanie získal Pavol Sališ z Liptovského Hrádku a Igor Kupčo z Vyšného Kubína.
Riaditeľka KrKS v Žiline Soňa Řeháková poďakovala súťažiacim autorom, ale aj metodikom z regionálnych kultúrnych stredísk, ktorí zodpovedne pripravili kolekcie fotografií do krajskej súťaže a zablahoželala v mene organizátorov oceneným autorom.
Výstavu fotografií z krajskej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2018 pripravilo KrKS v Žiline a realizovalo sa aj vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia a Žilinského samosprávneho kraja.
Najlepšie práce amatérskych fotografov Žilinského kraja si môže široká verejnosť pozrieť do 20. júla 2018 počas pracovných dní od 8. do 15. hodiny vo foyeri Úradu Žilinského samosprávneho kraja.

Mgr. Petra Rovderová, Krajské kultúrne stredisko v Žiline

Mosty kultúry III.

14.6. 2018 od 10.00 – 12.00 h • Turčianska knižnica v Martine
Prednášky a panelové diskusie v oblasti fotografie a rôznorodosti kultúr. Podujatie je realizované v rámci projektu kultúrne KLBKO, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a je spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Mgr. Radoslav Pančík

Stretnutie členov fotografického klubu TuFoTím

7.6. 2018 od 17.00 h • Klubové priestory TKS v Martine
Tvorivé stretnutie členov fotografického klubu TuFoTím.

Mgr. Radoslav Pančík

FOTOMARATÓN MARTIN 2018 pozná svojich víťazov

26.5. 2018 od 10.00 – 17.00 h • Klubové priestory TKS v Martine
Plagát  •  Propozície + Prihláška  •  Tlačová správa  •  Tlačová správa po + Výsledky

Priaznivci fotografie si už po šiesty raz mohli vyskúšať netradičné fotenie na vybrané témy počas podujatia s názvom Fotomaratón Martin 2018. Podujatie sa uskutočnilo 26. mája 2018 v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine, no samotná realizácia súťaže prebiehala v uličkách a zákutiach mesta Martin. Práve tento priestor slúžil ako inšpirácia, tu účastníci podujatia hľadali námety na vytvorenie svojej kolekcie súťažných fotografií. Fotomaratón sa už tretí rok nesie v duchu „Zabávaj sa s fotografiou“, čo sa organizátorom súťaže podarilo naplniť.
Tvorivá fotografická dielňa „Fotomaratón Martin 2018“ bola súčasťou vzdelávacieho podujatia Obrazy svetla IV. v rámci projektu kultúrne KLBKO. Projekt je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Podujatie „Fotomaratón Martin 2018“ v rámci projektu Fotografia v meste bolo realizované s finančným prispením mesta Martin.
Súťažilo sa v dvoch kategóriách, určených podľa veku a to: do 16 rokov a nad 16 rokov. V deň konania podujatia boli účastníci oboznámení so šiestimi súťažnými témami, ktoré boli ladené v duchu Letného foto festu. Výber fotografií bude práve tu predstavený. Súťažné témy boli (Večná vernosť, Tieň budúcnosti, Prestávka, Záhadné, Nepriehliadnuteľné, Všedné – stále tu). Následne súťažiaci dostali registračné čísla, pod ktorými boli hodnotené ich neskôr vzniknuté práce a vyrazili do terénu. Podujatia sa zúčastnilo 23 fotografov. Tí mali za úlohu v priebehu troch hodín nafotiť kolekciu snímok, podľa dopredu určeného poradia. Výsledky trojhodinového snaženia boli najskôr hodnotené odborníkmi bez prítomnosti autorov fotografií. Tí počas tohto času sa mohli zúčastniť veľmi inšpiratívnej prezentácie o vzniku a vývoji analógovej fotografie, ktorú viedol PaedDr. Ivan Šabo z Astronomickej pozorovateľne M. R. Štefánika pri Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine. Po vyhodnotení bol pripravený pre autorov diel rozborový seminár, ktorý viedli: Branislav Konečný, Martin Tomáška a Ivan Vodila.
Z nafotených fotografií bude vybraná kolekcia diel, ktorá bude verejnosti sprístupnená na Letnom foto feste 15. júna 2018 na pešej zóne v Martine.

Fotogaléria:

 

Mgr. Radoslav Pančík

Mosty kultúry III.

14. 5. 2018 od 10.00 – 12.00 h • Turčianska knižnica v Martine
Plagát  •  Anotácia prezentácie

Prednášky a panelové diskusie v oblasti fotografie a rôznorodosti kultúr. Podujatie je realizované v rámci projektu kultúrne KLBKO, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a je spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
GRUZÍNSKY MALÝ KAUKAZ A SVANETIA – Svetozár Krno: Gruzínsko – to sú biele končiare, zvrásnené ľadovce, podzemný svet jaskýň a priepastí, zvyšky obrovských sopiek, lúky, hýriace nespočetným množstvom farieb a vôní, šantivé riavy, morské zákutia, nespočetné množstvo prastarých staviteľských pamiatok, ktoré sa nedajú prezrieť za jeden krátky život, nesmierna kultúrna tradícia, rituály stolovania, i pre Slovanom neuveriteľná pohostinnosť, kultivovaný spôsob pitia vín, filozoficky hlboké a poeticky krásne prípitky, stará múdrosť básnikov, filozofov a dokonca aj viacerých vladárov, ktorí nielen rozkazovali, ale aj zaujímavo a múdro písali, vysoká úroveň modernej literatúry a filmu – to všetko človeka, túžiaceho viac ako po plytkom zhone postindustriálnej spoločnosti, podmaňuje. Prednáška zachytá súvislú hrebeňovku hlavného chrbtu Malého Kaukazu od stredu Gruzínska až po Adžarsko a krátky výlet do vežatej Svanetie, ktorá leží na južných svahoch Veľkého Kaukazu.

Fotogaléria:

 

Mgr. Radoslav Pančík

AMFO 2018 – regionálne kolo

18.4. 2018 o 16.00 h (vyhlásenie výsledkov) • Klubové priestory TKS v Martine
19.4. – 11.5. 2018 (výstava) • Klubové priestory TKS v Martine
Plagát podujatia  •  Propozície a evidenčný list  •  Prihláška  •  Tlačová správa + výsledky

Opäť po roku sa stretli fotografi z Turca na regionálnom kole celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2018.
V stredu 18. apríla 2018 sa v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine uskutočnila vernisáž spojená s vyhodnotením už 46. ročníka regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby. Súťažnú prehliadku pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
Poslaním súťaže je podporovať amatérsku fotografickú tvorbu, ako aj objavovať a podporovať mladé talenty. Zároveň poskytuje priestor k prezentácii a konfrontácii výsledkov fotografickej tvorby na regionálnej úrovni. Súťaž má ambíciu pomáhať vzájomnej konfrontácii prác, a zároveň majú fotografi možnosť získať cenné rady od členov odbornej poroty.
Práce prihlásené do tohtoročného regionálneho kola hodnotila odborná porota v zložení: Mgr. art. Zuzana Vajdová, Michal Lašut a Michal Pišný. Členovia poroty následne zhodnotili aktuálny ročník. Pripomenuli, prečo vzniká fotografia i to, že fotografia má zachytiť okamih, má mať výpovednú hodnotu o tom, čo sa už nezopakuje. Porota pochválila to, že pribúda čiernobielej fotografie a následne rozanalyzovala jednotlivé fotografie. „Veľkým prínosom pre 46. ročník súťaže AMFO je stále väčší záujem mladej generácie, ktorá prináša do fotografie iné videnie a dáva nádej, že fotografia v Turci bude mať dôstojných pokračovateľov,“ povedal Michal Lašut.
V aktuálnom ročníku sa do súťaže prihlásilo 27 autorov s kolekciou 144 fotografií. Porota udelila spolu 26 ocenení. Na krajskej súťaži náš región bude reprezentovať vybraná kolekcia 64 fotografií, ktorú si do 10. mája 2018 môžete pozrieť v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine.
Oceneným, ako aj postupujúcim srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších kolách. Najbližšie na krajskom kole, ktoré sa uskutoční 20. 6. 2018 vo vestibule Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline.

Fotogaléria:

 

Mgr. Radoslav Pančík

Stretnutie členov fotografického klubu TuFoTím

10.5. 2018 od 17.00 h • Klubové priestory TKS v Martine
Tvorivé stretnutie členov fotografického klubu TuFoTím.

Mgr. Radoslav Pančík

Obrazy svetla IV.

30.4. 2018 od 15.30 – 17.30 h • Internát PaSA v Turčianskych Tepliciach
Detská fotodielňa – cyklus tvorivých stretnutí pre mládež fotokrúžku žiakov Pedagogickej a sociálnej akadémie v Turčianskych Tepliciach. Podujatie je podporené z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Mgr. Radoslav Pančík

Via Magna – prezentácia

26.4. 2018 od 14.30 h • Klub dôchodcov v Martine
Putovanie po stopách pamiatok dávnych čias pripomínajúcich túto cestu, ktorá silno zasiahla aj náš región.

Mgr. Radoslav Pančík

Mosty kultúry III.

11.4. 2018 od 10.00 – 12.00 h • Turčianska knižnica v Martine
Prednášky a panelové diskusie v oblasti fotografie a rôznorodosti kultúr. Podujatie je podporené z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Mgr. Radoslav Pančík

Martinské cestovateľské večery:
Santiago de Compostela – cesta na konci sveta

23.3. 2018 od 17.30 do 19.00 h • Turčianska knižnica v Martine
Plagát podujatia

„Nie je dôležitý cieľ, ale cesta.“ Nina Kováčová: Jacobs way – 820 km pešia cesta do Santiaga de Compostela.

Mgr. Radoslav Pančík

CINEAMA 2018 – regionálne kolo

21.3. 2018 o 16.00 h • Klubové priestory TKS v Martine
Plagát podujatia  •  Propozície  •  Prihláška

6. ročník regionálneho kola celoštátnej súťažnej prehliadky amatérskej filmovej tvorby. CINEAMA je najstaršou a najprestížnejšou celoštátnou súťažou v oblasti amatérskej filmovej tvorby na Slovensku. CINEAMA je jedinou možnosťou komplexnej verejnej prezentácie amatérskej filmovej tvorby na Slovensku. Súťaž napomáha vyhľadávaniu talentovaných tvorcov, zároveň vytvára aj priestor pre rozvoj umeleckej tvorivosti i technickej zdatnosti žiakov, mládeže i dospelých, vytvára možnosť pre prezentáciu diel rôzneho tematického i žánrového zamerania, priestor pre porovnanie ich umeleckej i technickej úrovne. Súťaž CINEAMA umožňuje rozvíjať talent, i technické danosti účastníkov – mladých tvorcov i dospelých autorov, prispieva k zmysluplnému využívaniu voľného času v intenciách súčasného spôsobu života. Súčasťou súťaže je aj vzdelávacia časť, ktorá prispieva k ďalšiemu rozvíjaniu vedomostí a odovzdávaniu skúseností či už v oblasti umeleckej tvorby alebo v oblasti procesu technického spracovania jednotlivých filmových diel. Súťaž je určená deťom, mládeži a dospelým.

Mgr. Radoslav Pančík

OSUDY III.

17.1. - 16.2. 2018 • Psychiatrická liečebňa v Sučanoch
Výstava OSUDY III. zachytáva výber vzniknutých prác z fotografických a výtvarných tvorivých dielní, ktoré boli realizované pre pacientov Psychiatrickej liečebne v Sučanoch.

Mgr. Radoslav Pančík

Martinské cestovateľské večery
Veronika Olešnaníková: Gruzínsko

29. 12. 2017 od 17.30 do 19.00 h • Turčianska knižnica v Martine
Plagát podujatia

Gruzínsko – malá krajinka ležiaca pod Kaukazom a pri brehu Čierneho mora, v regióne tak bohatom na kultúrne tradície vychádzajúce z bohatej minulosti tohto kraja. Pohoria a štíty Gruzínska, život domácich, tradičná pohostinnosť a gastronómia, rozmanitosti krajiny o tom všetkom bol cestovateľský večer 29. decembra 2017.

Fotogaléria:

 

Mgr. Radoslav Pančík

Svet mojimi očami

24. – 27.11. 2017 • Výstavné priestory Mestského úradu, Turčianske Teplice
Tematická výstava fotografií z výberu prác pacientov psychiatrickej liečebne a žiakov detského fotokrúžku.

Mgr. Radoslav Pančík

„BEZ HRANÍC“
VII. ročník Martinského cestovateľského festivalu

8.11.2017 od 17.30 h – Cinema Cafe a vestibul kina Strojár
9.11.2017 od 9.30 h – Veľká zasadačka SNM v Martine
10.11.2017 od 9.30 h – Veľká zasadačka SNM v Martine; od 17.30 h Chata na Martinských holiach
11.11.2017 od 13.00 h – Kino Strojár v Martine
Plagát podujatia  •  Tlačová správa pred  •  Tlačová správa po

BEZ HRANÍC 2017 O cestovaní, ľuďoch, kultúre a prírode pod novým názvom „BEZ HRANÍC“. K naplneniu, príprave a realizácii festivalu prispeli Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Martinský klub priaznivcov cestovania a Slovenské národné múzeum v Martine.
Myšlienka festivalu: „Hranice? Nikdy som žiadnu nevidel, ale počul som, že existujú v mysli niektorých ľudí.“ (Thor Heyerdahl)

V sobotu 11. novembra neskoro večer vyvrcholil už VII. ročník štvordňového Martinského cestovateľského festivalu pod názvom Bez hraníc. Realizovaný bol na viacerých miestach, ktoré boli dané charakterom jednotlivých festivalových dní.
Festival samotný už tradične priniesol rôzne zaujímavé témy zamerané na rôznorodosť kultúr, ale aj obdivuhodné výkony v horolezectve, či expedičnej turistike. K príprave a zorganizovaniu festivalu prispelo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Martinský klub priaznivcov cestovania a Slovenské národné múzeum v Martine.
Snahou organizátorov tohto zaujímavého festivalu bolo vytvoriť priestor na spoznávanie kultúrnych a spoločenských rozdielov v jednotlivých kútoch sveta, a tým znižovať mieru predsudkov a intolerancie, čo je v dnešnej dobe tak dôležité. Počas štyroch dní mohli návštevníci festivalu vidieť prezentácie a filmy nielen domácich prezentujúcich, ale aj zo susednej Českej republiky, či z Iraku, prostredníctvom Mariwana Majida, dnes žijúceho v Prahe. Sme veľmi radi, že sme mohli medzi prezentujúcimi privítať aj Svetozára Krna, ktorý sa ako jediný prezentujúci zúčastnil všetkých ročníkov nášho festivalu.
Festivalový program obohatila súťažná výstava a tiež tematické výstavy fotografií, zachytávajúce ľudí v rôznych životných situáciách. Pridanou hodnotou bola netradičná inštalácia týchto výstav. Umiestnené boli v priestoroch kina Strojár a tiež na Chate na Martinských holiach.
Počas festivalu boli už po druhý krát vymedzené bloky pre žiacke prezentácie z projektu Mosty kultúry II., podporeného Fondom na podporu umenia. Vďaka nim odzneli na festivale i najzaujímavejšie žiacke prezentácie, ktoré si mohli vypočuť žiaci základných škôl, ako aj široká verejnosť. Tie sa mohli realizovať vďaka podpore vyučujúcich zo škôl zapojených do projektu. Veľmi dobrú atmosféru festivalu spríjemnil hudobným vystúpením David Bolek. O hry a súťaže sa postarali skauti z Vrútok.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou podieľali na zorganizovaní tohto ročníka, ako i návštevníkom, ktorí na festivale vytvorili naozaj príjemnú atmosféru. Už dnes sa spoločne tešíme na ďalší ročník festivalu Bez hraníc 2018.

Fotogaléria:

 

Mgr. Radoslav Pančík

Mosty kultúry II. – záverečný program

9. – 11.11. 2017 - Veľká zasadačka SNM, Martin a Kino Strojár, Martin
Bulletin  •  Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo aj tohto roku pre žiakov stredných škôl projekt pod názvom „Mosty kultúry II.“.
Snahou organizátorov bolo cez tvorivé dielne podporiť oblasť neprofesionálnej fotografie v kontexte s kultúrou rôznych regiónov, s dôrazom na mladú generáciu. Organizátori už druhý rok motivujú mladých ľudí k vlastnej tvorbe. Jednotlivé tvorivé dielne pozostávali z fotoprezentácií a panelových diskusií. Dôležitým prvkom týchto aktivít bola možnosť vybraných žiakov zapojených do projektu sprostredkovať verejnú prezentáciu vlastných postojov, nálad a pocitov svojim rovesníkom, ale aj širokej verejnosti. Prezentácie žiakov dostali priestor počas záverečného programu projektu. Záverečný program sa uskutočnil (9. až 11. novembra 2017) v priestoroch Veľkej zasadačky SNM v Martine a v kine Strojár. V rámci záverečného programu boli tiež predstavené fotografické výstavy, zachytávajúce problematiku ľudských práv. Spoluorganizátorom pripravovaných podujatí bol Martinský klub priaznivcov cestovania a Slovenské národné múzeum v Martine.
Projekt „Mosty kultúry II.“ z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a bol spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Fotogaléria:

 

Mgr. Radoslav Pančík

OSUDY III.

17.10. 2017 o 14.00 h (vernisáž); 18.– 31.10 2017 (výstava) • Klubové priestory TKS v Martine
Tlačová správa  •  Tlačová správa – vernisáž a beseda

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo cyklus tvorivých výtvarných, fotografických a literárnych dielní pod názvom OSUDY III. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Týmto projektom sa Turčianske kultúrne stredisko v Martine už tretí rok pokúša o búranie tabu v otázke psychických chorôb, ktoré postihujú čoraz viac ľudí.
Prvá časť projektu vo forme tvorivých dielní bola realizovaná v priebehu septembra 2017 v priestoroch Psychiatrickej liečebne v Sučanoch. Tvorivé stretnutia boli pripravované v spolupráci s odbornými lektormi v oblasti výtvarného umenia a fotografie. Na projekte sme spolupracovali s profesionálmi v oblasti výtvarného umenia – Ing. Radovan Šenšel, PhD. a fotografie – Mgr. Michal Koliba, ktorí pacientov usmerňovali pri vyjadrovaní ich pocitov a nálad v jednotlivých umeleckých žánroch. Vzdelávací obsah cyklu tvorivých dielní taktiež umožnil účastníkom s pomocou získaných vedomostí nájsť vhodný priestor na vlastné umelecké sebavyjadrenie.
Druhú časť projektu - verejnú prezentáciu postojov, nálad, pocitov zúčastnených pacientov pre zdravú časť populácie s dôrazom na mládež – „odštartuje“ výstava fotografií, výtvarných, keramických diel a literárnych prác, ktorá bude sprístupnená pre verejnosť v dňoch 18. – 31. októbra 2017 v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine. Slávnostná vernisáž sa uskutoční dňa 17. októbra 2017 o 14.00 h.
Srdečne Vás pozývame!

Fotogaléria:

 

Mgr. Radoslav Pančík

FEST FOTO SÚŤAŽ 2017 – vernisáž

11. 10. 2017 o 16.00 h (vernisáž); • Priestory kina Strojár v Martine
Propozície súťaže

FEST FOTO SÚŤAŽ 2017 Piaty ročník fotografickej súťaže v rámci 7. ročníka Martinského cestovateľského festivalu „Bez hraníc“.
Od 16. 9. – 16. 10. 2017 mali fotografi možnosť prihlasovať sa do do FEST FOTO SÚŤAŽ-e, pripravovanej v rámci Martinského cestovateľského festivalu “Bez hraníc“. Celková hodnota odmien pre výhercov je cca 250 €, pričom každé prvé miesto získa odmenu v hodnote 60 €. Súťaž pripravili: Martinský klub priaznivcov cestovania, Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.


Mgr. Radoslav Pančík

Jozef Urban – 60 fotografií k 60-ke

3.10. 2017 (vernisáž); 4.– 13.10.2017 (výstava) • Klubové priestory TKS v Martine
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Nielen pre priateľov fotografie bola pripravená výstava fotografických prác Jozefa Urbana s názvom 60 fotografií k 60-ke. Autor fotografií Jozef Urban od svojej mladosti žije v Sučanoch. Venuje sa predovšetkým krajinárskej fotografii. Jeho námetmi sú zákutia i otvorené krajiny Turca, a tiež lesné potoky v Malej Fatre. Pravidelne sa zúčastňuje celoslovenskej fotografickej amatérskej súťaže "AMFO", kde získal niekoľko ocenení. Svoje fotografie vystavuje aj v rámci dní mesta Martin (Fotopasáž). Pri príležitosti svojho životného jubilea vystavuje výber 60 fotografií zo svojej doterajšej tvorby.
Výstavu pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Verejnosti bude výstava sprístupnená od 4. do 13. októbra 2017 v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine. Vernisáž výstavy sa uskutočnila 3. októbra 2017 o 17.00 h.

Fotogaléria z vernisáže:

 

Mgr. Radoslav Pančík

Martinské cestovateľské večery:
Kosovo – malá krajina v srdci Balkánu

29.9. 2017 od 17.30 h • Turčianska knižnica v Martine
Plagát podujatia

Rozprávanie o mladej „postjuhoslovanskej“ krajine, jej prírodných krásach, kultúrnych pamiatkach, ale i ľudských osudoch, hlboko zasiahnutých nedávnymi konfliktmi. Spoločne sa zatúlame aj na príjemné miesta Balkánu, ktoré sú len kúsok za hranicami Kosova.

Mgr. Radoslav Pančík

Mosty kultúry II. – 3. časť projektu

14.9. 2017 od 9.00 – 11.00 h • CVČ Kamarát, Martin
Tlačová správa

Mosty kultúry II-3 Projekt Mosty kultúry II., zameraný na podporu amatérskej fotografie v kontexte s kultúrou rôznych regiónov, pokračoval dňa 14. septembra 2017 treťou záverečnou časťou tvorivých dielní, tentokrát s Petrou Pogányovou. Jednotlivé tvorivé dielne pozostávali z prezentácií a panelových diskusií v oblasti fotografie, s dôrazom na priblíženie rôznorodosti kultúr.
Petra Pogányová je cestovateľka, ktorej učarovala Stredná Ázia a Blízky východ. Rada vymýšľa a plánuje nové cesty. Má za sebou množstvo turistických výstupov v horách Balkánu, severoafrickom Atlase, ale aj v Turecku. Najnovšie v severnej Amerike zdolala najchladnejšiu horu sveta Mont McKinley. Petru lákajú cesty nevyšliapané davmi turistov a ciele svojich výprav si vyberá aj podľa toho, či sa tam nachádzajú hory.
Jej témou bolo 17 000 kilometrov, 70 dní, 7 krajín, cesta plná kontrastov, nečakaných stretnutí a magických miest, kde príroda a kultúrne bohatstvo vytvárajú dokonalú harmóniu. Vo svojej prezentácii priblížila kultúru a život ľudí v oblastiach pradávnej Hodvábnej cesty.

Mosty kultúry II-3 Vyústením projektu budú už po druhý raz multimediálne prezentácie žiakov stredných škôl určené žiakom základných škôl. Tieto prezentácie odznejú počas záverečného programu projektu Mosty kultúry II. v novembri 2017 v priestoroch Veľkej zasadačky SNM v Martine.
Projekt pod názvom Mosty kultúry II. pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s CVČ Kamarát, Martin. Projekt je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Mgr. Radoslav Pančík

LETNÝ FOTO FEST – Obrazy svetla III.

14.6. (uzávierka prihlášok) 16. 6. 2017 od 12.00 – 22.00 h (výstava) • Pešia zóna mesta Martin
Plagát  •  Propozície a prihláška  •  Tlačová správa pred  •  Čo môžete vidieť  •  Tlačová správa po

5. ročník edukačno-prezentačného podujatia (tvorivej dielne).

Letný fotofest 2017 Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Turčianskou knižnicou v Martine, Martinským klubom priaznivcov cestovania a Fotoklubom Karola Plicku Martin pripravilo edukačno-prezentačné fotografické podujatie Letný foto fest 2017. Podujatie sa uskutočnilo 16. - 17. júna 2017.
Celé podujatie sa nieslo v duchu podpory tolerancie, zblíženia a vzájomných stretnutí, a to prostredníctvom verejnej prezentácie netradičných fotografií, ktoré vzišli z aktivít mládeže i verejnosti. Celému podujatiu predchádzalo viacero aktivít. Prvou z nich bola Detská foto dielňa pre žiačky PaSA v Turčianskych Tepliciach, kde už viac rokov pôsobí fotokrúžok pod vedením Lucie Čepelovej. Ďalšou nemenej zaujímavou aktivitou bol Fotomaratón, ktorý si v Turci už získal pomerne veľkú obľubu. Tohtoročného Fotomaratónu sa zúčastnilo takmer tridsať účastníkov. Z nich si každý mohol nájsť na Letnom foto feste minimálne jednu fotografiu. Už v úvode spomínané zblíženie bolo podporené spoločnými výstavami, a to jedného z najstarších fotoklubov na Slovensku – Fotoklubu Karola Plicku Martin a jedného z najmladších fotoklubov na Slovensku - fotoklubu pod názvom TuFoTím, ktorý pôsobí pri Martinskom klube priaznivcov cestovania, ako aj výstavy vybraných turčianskych autorov. Letný foto fest tento rok prvýkrát vystavil diela študentov fotografie - Mateja Chrena s kolekciou fotografií pod názvom “Krásny biely deň” a Moniky Koberecovej s kolekciou pod názvom „Portrét“. Kolekcia fotografií „Krásny biely deň“ skrýva bežné prejavy neonacistov, ich vonkajšie pôsobenie, ale aj Matejove osobné názory na túto tému. Autor sa prostredníctvom fotografií zamýšľa nad otázkami: Čo je sloboda prejavu názoru? A či môžu mať aj „obmedzené“ hlavy neobmedzenú moc? Študentská kolekcia od Moniky Koberecovej spočívala vo vytvorení portrétu určitej osoby - Alexandra Juríka, ktorý počas svojho profesijného života vytváral "portréty" ľudí. Nie ako výtvarník, či spisovateľ, ale ako vyšetrovateľ trestných činov. Utváral si obraz o ich doterajšom živote prostredníctvom výpovedí ľudí, vecných či listinných dôkazov. Staré fotografie boli ťažiskom Monikinej práce. Obohatením výstav boli práce profesionálneho fotografa Tomáša Hulíka pod názvami Tmavé miesta Slovenska a Ľudia. Programovým spestrením prvého dňa bola fotografická súťaž s verejným hlasovaním. Víťazom sa stal Marián Poliak.

Letný fotofest 2017 Súčasťou podujatia bola tvorivá dielňa – beseda s Alanom Hyžom (na fotografii), vynikajúcim slovenským fotografom, ktorý účastníkom tvorivej dielne prezentoval ukážky zaujímavých nielen street fotografií. Vo svojej prezentácii predstavil svoje projekty, zamerané na ľudí, ich obľúbené miesta, osudy, chute. Príjemnú atmosféru večera doplnil svojím vystúpením David Bolek. Veľkým prínosom pre podujatie bola aj záverečná nočná cestovateľská prezentácia Evy Kušíkovej, ktorá priblížila život v Afganistane a Haiti z pohľadu “Lekárky bez hraníc”, poukazujúca na ľudskosť – neľudskosť nielen v navštívených krajinách. V rámci Letného foto festu bola v sobotu 17. júna inštalovaná vrcholová skrinka na Veľkej lúke.
Projekt Obrazy svetla III. je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Návštevníkom ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalší ročník.

Fotogaléria:

 

Mgr. Radoslav Pančík

Obrazy svetla III.
FOTOMARATÓN – zabávaj sa s fotografiou

27.5. 2017 od 10.00 – 17.00 h • Klubové priestory TKS v Martine
Plagát  •  Plagát TVT  •  Tlačová správa pred  •  Propozície  •  Tlačová správa s vyhodnotením

Fotomaratón 2017 - Obrazy svetla 3 Počas piateho ročníka „Fotomaratón Martin 2017“ si priaznivci fotografie opäť mohli vyskúšať netradičné fotenie na vybrané témy. Podujatie sa uskutočnilo 27. mája 2017 v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine, no samotná realizácia súťaže prebiehala v uličkách a zákutiach mesta Martin. Tu účastníci podujatia hľadali námety na vytvorenie svojej kolekcie súťažných fotografií. Fotomaratón sa už druhý rok nesie v duchu „Zabávaj sa s fotografiou“, čo sa organizátorom súťaže podarilo naplniť.
Tvorivú fotografickú dielňu „Fotomaratón“, ako súčasť projektu „Obrazy svetla III.“ zorganizovalo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Projekt Obrazy svetla III. bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Fotomaratón 2017 - Obrazy svetla 3 Súťažilo sa v dvoch kategóriách, prvýkrát rozdelených podľa výberu tém. V deň konania podujatia boli účastníci oboznámení so šiestimi súťažnými témami (Teraz, Hravo, Ticho, Symbol – nesymbol, Na ceste, Zo života), dostali registračné čísla a vyrazili do terénu. Podujatia sa zúčastnilo rekordných 25 fotografov. Tí mali za úlohu v priebehu troch hodín nafotiť kolekciu snímok, podľa toho, ktorú kategóriu si vybrali. Výsledky trojhodinového snaženia boli najskôr hodnotené odbornou porotou bez prítomnosti autorov fotografií. Následne odborná porota pripravila pre autorov diel rozborový seminár.
Porota pracovala v zložení: Michal Pišný, Martin Tomáška a Radim Ziman.
Z nafotených fotografií bude vybraná kolekcia diel, ktorá bude verejnosti sprístupnená na Letnom foto feste 16. júna 2017 na pešej zóne v Martine.

Mgr. Radoslav Pančík

Mosty kultúry II. – 2. časť projektu

26.5. 2017 od 9.00 – 11.00 h • CVČ Kamarát, Martin
Plagát podujatia  •  Tlačová správa pred  •  Tlačová správa po

Mosty kultúry II Ďalšia, v poradí už druhá časť tvorivých dielní, pozostávajúca z cyklu prezentácií a panelových diskusií určených pre vybraných žiakov stredných škôl sa uskutoční opäť v priestoroch Centra voľného času Kamarát. Turčianske kultúrne stredisko v Martine sa projektom snaží sprostredkovať žiakom stredných škôl rôznorodé pohľady ľudí na svet prostredníctvom fotografie a multimediálnej prezentácie.
Prezentujúci tvorivej dielne Svetozár Krno patrí k priekopníkom slovenskej expedičnej a diaľkovej turistiky. Okrem dosiaľ u nás iba raz zopakovanej dvetisíckilometrovej hrebeňovky Karpát absolvoval podobné podujatia v balkánskej, jadranskej, východoalpskej, pyrenejskej, apeninskej, islandskej, korzickej, zakarpatskej a krymskej horskej sústave. Pôsobil aj na Kolskom polostrove, v Chibinách a Lovozerských tundrách, v Karélii, Polárnom a Pripolárnom Urale, na Kryme, v grécko-macedónskych horách, Čiernej hore, južnom Nórsku, švédskom Laponsku, Centrálnom Kaukaze, Malom Kaukaze, Arménskej vysočine, tadžických Fanských vrchoch, kirgizskom Ťan-šane, Pamíro-Alaji, indických, nepálskych a čínskych Himalájach, japonských Alpách, sibírskom Altaji, Východnom Sajane, Chamar-Dabane, Bajkalskom masíve, Kodare, Udokane, Sichote-Aline, povodí Ussuri, Mongolsku, na Sachaline, Kamčatke a v ďalších horách Eurázie. Väčšinou išlo o slovenský, resp. cudzinecký prvoprechod a prvovýstup.

Mosty kultúry II Je spisovateľom literatúry faktu a vydavateľom cestopisnej literatúry... Od roku 1987 organizuje každoročne medzinárodný horský festival venovaný propagácii expedícií uskutočnených v posledných nedotknutých a málo dotknutých oblastiach sveta. Propaguje horské nekomerčné a nekonzumentské expedície, ktoré sú prínosom zo športového aj poznávacieho hľadiska.
Jeho prezentácia „Od prameňov Ussuri po kamčatské vulkány“ zachytáva postrehy expedičného turistu z výprav, smerujúcich za panenskou prírodou, ktoré si pripravil s priateľmi sám bez pomoci cestovných kancelárií. Spoznal jazernatú Karéliu, kamenné hrebene, pokryté žltým machom v tundre Kolského polostrova, upršaný, močiarmi a chladnými riekami chránený Polárny a Pripolárny Ural, reťaz hôr okolo Bajkalu, opustené bane v Udokane, najvyššie položený gulag v Kodari, tajfúnom zasiahnutý Sachalin, tigrie a medvedie chodníky v údolí Ussuri a živé sopky na Kamčatke. Dosiahol tak nejeden prvovýstup a prvoprechod. Viackrát absolvoval týždennú jazdu vlakom po Transsibírskej a Bajkalsko-amurskej magistrále z Moskvy po Japonské more. Vedľa hôr si všíma pestrú vzorku ľudí – pastierov sobov, uralských zlatokopov, čínskych obchodníkov, ussurijských biológov, pasažierov siedmych časových pásiem tisíce kilometrov dlhej železničnej trate, vladivostockých bezdomovcov, zanietených ruských turistov i ľahkovážnych zahraničných návštevníkov. Osobitnú pozornosť venuje prvým cestovateľom a prírodovedcom, ktorí mapovali obrovské biele miesta. Spomína ruských a slovenských spisovateľov, ktorí svoje dobrovoľné či vynútené cesty zachytili na papieri. Nezabúda ani na stopy prvých Slovákov, ktorých sem osud zavial. Ide napr. o drotárskych umelcov, olejkárov či o kráľa Madagaskaru dobrodruha M. Beňovského.

Mosty kultúry II Pomáha búrať mediálne stereotypy, šíriace obavy zo vzdialeného a nepoznaného sveta. Prináša mnoho zaujímavých zemepisných, historických a etnografických faktov a navonok prekvapivé, ale v skutočnosti logické súvislosti. Hľadá spojitosti medzi kontrastmi sibírskej prírody (obrovské teplotné rozdiely medzi dňom a nocou, letom a zimou, extrémne suchá, vyvolávajúce požiare tajgy, striedané povodňami) a v dramatických historických zvratoch ruských dejín.
Vyústením projektu bol záverečný program projektu, kde boli prezentované vybrané prezentácie žiakov stredných škôl, určené pre žiakov základných škôl a širokú verejnosť. Záverečný program projektu Mosty kultúry II. bude súčasťou Martinského cestovateľského festivalu. Projektom chceme dať mladým ľuďom priestor na verejnú prezentáciu postojov, nálad a pocitov svojim rovesníkom, ale aj širokej verejnosti, a to práve prostredníctvom ich vlastného pohľadu na svet a regióny okolo nás cez prizmu fotografie.
Podujatie b poloodporené z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Mgr. Radoslav Pančík

Obrazy svetla III. – Detská fotodielňa

25.4. 2017 o 15.30 – 17.30 h a 3.5. 2017 o 15.30 – 17.30 h • Internát PaSA v Turčianskych Tepliciach
Tlačová správa

Obrazy svetla III

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo aj tento rok viacero podujatí v oblasti fotografie a to prostredníctvom projektu s názvom Obrazy svetla III. Projekt sa začínal úvodnou časťou tvorivých dielní určených žiačkam jediného detského fotokrúžku v Turci pôsobiaceho pri školskom internáte PaSA v Turčianskych Tepliciach. Lektorom tvorivých dielní bol profesionálny fotograf Tomáš Kubík. Cyklom tvorivých dielní žiačkam priblížil základy kompozície, fotografiu na cestách, street fotografiu a tiež portrét. Ďalšou aktivitou projektu bude Fotomaratón, ktorý už neodmysliteľne patrí k fotografickému životu v Turci. Pre širokú fotografickú verejnosť ho už niekoľko rokov pripravuje Turčianske kultúrne stredisko v Martine. Vyvrcholením projektu bude Letný foto fest, pozostávajúci z ďalších fotografických aktivít. Projektom Obrazy svetla III. sa snažíme vytvoriť podmienky pre verejnú prezentáciu prác neprofesionálnych fotografov a tiež formou tvorivých dielní odborne pôsobiť na mladých ľudí, ktorí sa o fotografiu a fotografiu zaujímajú. Podujatie je podporené z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Mgr. Radoslav Pančík

Mosty kultúry II. – 1. časť projektu

21.4. 2017 od 9.00 – 11.00 h • CVČ Kamarát Martin
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Mosty kultúry II

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravuje už druhý ročník podujatia Mosty kultúry II., ktorý sa začína úvodnou časťou tvorivých dielní pozostávajúcich z prezentácií a panelových diskusií v oblasti fotografie, s dôrazom na priblíženie rôznorodosti kultúr. Úvodné tvorivé dielne sú určené vybraným žiakom stredných škôl.
Prvá časť projektu sa uskutočnila 21. apríla 2017 od 9.00 h v priestoroch CVČ Kamarát v Martine. Prezentovali Jozef Rajchl, ultramaratónec, cestovateľ, ale hlavne pracovník utečeneckého tábora v Rakúsku. V úvodnej časti prostredníctvom fotografickej prezentácie priblížil krajiny Sýriu a Afganistan, ktoré viackrát osobne navštívil. Mnohé deti práve z týchto krajín dnes žijú ako utečenci v rôznych krajinách Európy. Cieľom projektu je sprostredkovať žiakom stredných škôl rôznorodé pohľady ľudí na svet prostredníctvom fotografie a multimediálnej prezentácie.
Vyústením projektu bol záverečný program projektu, kde boli prezentované vybrané prezentácie žiakov stredných škôl, určené pre žiakov základných škôl a širokej verejnosti. Záverečný program projektu bol súčasťou Martinského cestovateľského festivalu. Projektom chceme dať mladým ľuďom priestor na verejnú prezentáciu postojov, nálad a pocitov svojim rovesníkom, ale aj širokej verejnosti a to práve prostredníctvom ich vlastného pohľadu na svet a regióny okolo nás cez prizmu fotografie.
Podujatie bolo podporené z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Mgr. Radoslav Pančík

Ľudské osudy

3.4. – 3.5. 2017 • DSS Ľadoveň, Martin
Netradičná výstava tematickej fotografie, vytvorená zo súboru autorských fotografií pacientov Psychiatrickej liečebne v Sučanoch. Výstava pacientov „má búrať mýtus vo vedomí ľudí, že psychiatria už nie je „zvieracia kazajka“, ale pomocná ruka.“

Mgr. Radoslav Pančík

AMFO 2017 – Najlepšie amatérske fotografie z nášho kraja

21. 6. 2017 • Krajské kultúrne stredisko v Žiline
Tlačová správa  •  Zoznam ocenených

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo výstavu najlepších fotografií z krajskej súťaže AMFO 2017. Je to najstaršia celoslovenská postupová súťaž bez obmedzenia veku a témy, ktorá sa v tomto roku koná už po 45. krát. Súťaží sa v troch kategóriách – čiernobiela fotografia, farebná fotografia a multimediálna prezentácia - a v troch vekových skupinách. Do krajského kola postúpilo 230 fotografií od stopätnástich autorov z regiónu Liptov, Orava, Kysuce, Turiec a Horné Považie. O výbere tých najlepších, najzaujímavejších fotografií rozhodovala odborná porota, ktorá pracovala v zložení Petra Cepková z Bratislavy, Igor Šimko z Košíc a Vlado Bača zo Žiliny. Výsledky súťaže sa dozvedeli nielen súťažiaci autori, ale i široká verejnosť na slávnostnej vernisáži, ktorá sa uskutočnila v utorok 20. júna vo foyeri Úradu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) za účasti riaditeľky odboru kultúry ŽSK Miroslavy Ševčíkovej Šumskej, riaditeľky Krajského kultúrneho strediska v Žiline Soni Řehákovej, Zuzany Školudovej, odbornej pracovníčky pre filmovú a fotografickú tvorbu z Národného osvetového centra a predsedníčky poroty Petry Cepkovej. V prvej vekovej skupine súťažiacich autorov do 16 rokov v kategórii čiernobiela fotografia porotcovia udelili prvé miesto Zuzane Ľudvikovej z Martina, druhé Damiánovi Bačkorovi zo Strednej odbornej školy sv. Jozefa Robotníka v Žiline, tretie Rolandovi Vdovjákovi z Liptovskej Kokavy a čestné uznanie získala Eva Mária Budzeľová zo Strednej odbornej školy sv. Jozefa Robotníka v Žiline. V kategórii farebná fotografia prvé miesto získal Roland Vdovják z Liptovskej Kokavy, druhé Anežka Majdišová zo Žiliny, tretie Kamila Košecká a čestné uznanie Anna Lišuchová a Ema Pavlíková, všetky tri z Liptovského Hrádku. V druhej vekovej skupine autorov od 16 do 21 rokov v kategórii čiernobiela fotografia udelila porota prvé miesto Martine Švecovej z Dolného Kalníka, druhé Margaréte Majákovej z Oščadnice, tretie Monike Brázdikovej zo Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline a čestné uznanie si odniesli Matej Čulák zo Spojenej školy v Žiline – Bytčici a Lucia Zbýňovcová a Matej Križan obaja zo Strednej odbornej školy sv. Jozefa Robotníka v Žiline.

V kategórii farebná fotografia získala prvé miesto Kristína Opálková, druhé Barbara Čierna – obe z Námestova, tretie miesto Erika Kuchárová zo Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline a z tejto školy získala aj čestné uznanie Kristína Barčiaková. Ďalšie čestné uznanie si odniesol Michal Vartiak zo Žiliny, Dominika Zbončáková z Turzovky a Karolína Olíková z Martina. V tretej skupine fotografov nad 21 rokov v kategórii čiernobiela fotografia získal prvé miesto Martin Sprušanský z Partizánskej Ľupče, druhé miesto Michal Koliba z Martina, tretie Jozef Urban zo Sučian a čestné uznanie Peter Kováčik z Námestova, Juraj Gavura z Matrina a Žilinčania Miroslav Broz a Jozef Chromiak. V kategórii farebná fotografia porota udelila prvé miesto Zuzane Kubíčkovej z Martina, druhé Lenke Vyhničkovej z Čadce, tretie Milanovi Velikému zo Žiliny a čestné uznanie si odniesli Zdeno Hliva z Vlachov, Miroslav Trepáč z Liptovského Hrádku, Štefan Kňazovický z Ružomberka a Martin Sprušanský z Partizánskej Ľupče. Z kategórie multimediálna prezentácia nepostúpila do celoslovenského kola ani jedna prezentácia. Súčasťou vernisáže bol aj rozborový seminár pre fotografov, ktorý viedla Petra Cepková. Vystavené fotografie rozanalyzovala z umeleckého i technického aspektu, poukázala, čo je na fotke zaujímavé, prípadne ako by sa to mohlo urobiť lepšie. Odborný rozborový seminár plní funkciu edukačnej časti podujatia a je prínosom pre súťažiacich. „Vo všetkých kategóriách sme ocenili hlavne fotografie, ktoré mali vlastný rukopis a fotografický prístup autorov bol výrazne odlišný, či už po formálnej alebo obsahovej stránke,“ povedala na vyhodnotení za porotu Petra Cepková a dodala: „Chceli by sme všetkým vystavujúcim, kreatívnym a talentovaných fotografom odkázať, aby pri fotografovaní premýšľali koncepčne, používali menej formálnych úprav a do svojich fotografii vkladali myšlienky a obsahy. Pretože iba vtedy má tvorba zmysel a význam, ako pre autora, tak aj pre nás divákov. Zmyslom v živote človeka - umelca je túžba tvoriť, túžba vidieť a objavovať. A práve fotoamatéri sa s takouto čistou a neutíchajúcou túžbou vrhajú do spracovaní rôznych tém, ktoré sú im blízke a ktorými chcú odkrývať svet, ktorý je neustále plný krás.“ Kto chce vidieť najlepšie amatérske fotografie z nášho kraja, určite by si mal pozrieť výstavu na Úrade Žilinského samosprávneho kraja v pracovných dňoch od 8. do 16. hodiny, ktorá potrvá až do 20. júla 2017. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a zrealizovalo sa aj s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Anna Lovritšová, Krajské kultúrne stredisko v Žiline • foto: Viktor Pulkert

AMFO 2017 – regionálna súťaž ZUČ

24.4. 2017 od 16.00 h (vernisáž); 25.4. – 22.5. 2017 (výstava)
Klubové priestory TKS v Martin
Plagát  •  Tlačová správa  •  Propozície  •  Tlačová správa po a výsledky
Celoštátne kolo – vystavujúci  •  Celoštátne kolo – výsledky

45. ročník celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby.

AMFO je najstaršou a najprestížnejšou celoštátnou súťažou v oblasti amatérskej fotografickej tvorby na Slovensku, nadviazala a pokračuje v tradícii celoštátnej súťaže, ktorá sa konala v šesťdesiatych až osemdesiatych rokoch spoločne s českou súťažou. V súčasnosti prebieha jej 45. ročník. AMFO je jedinou možnosťou komplexnej verejnej prezentácie amatérskej fotografickej tvorby na Slovensku. Súťaž sa koná každý rok. Súťaž nie je tematicky zameraná ani žánrovo vymedzená. Najlepšie ocenené diela sú nominované do výberu, z ktorého porota vytvorí kolekciu na českú národnú súťaž a kolekciu na medzinárodnú súťaž amatérskej fotografie, ktorú odborne garantuje svetová organizácia pre umeleckú fotografiu FIAP a ktorej je Slovensko členom a pravidelným účastníkom. Súťaž je založená na dobrovoľnej činnosti a umeleckej tvorbe žiakov, študentov a občanov; jednotlivcov a členov fotoklubov. Súťaž napomáha vyhľadávaniu talentovaných tvorcov, zároveň vytvára aj priestor pre rozvoj umeleckej tvorivosti i technickej zdatnosti žiakov, mládeže i dospelých. Vytvára možnosť pre prezentáciu diel rôzneho tematického i žánrového zamerania, vytvára priestor pre porovnanie ich umeleckej i technickej úrovne. Súťaž AMFO umožňuje rozvíjať talent, i technické danosti účastníkov – mladých tvorcov i dospelých autorov, prispieva k zmysluplnému využívaniu voľného času v intenciách súčasného spôsobu života. Súťaž vytvára priestor pre fotografické dokumentovanie, ale aj umelecké stvárnenie skutočnosti, priestor pre autorské vyjadrenie názorov, postojov, skúseností amatérskych fotografov, jednotlivcov i kolektívov. Súčasťou súťaže je aj vzdelávacia časť, ktorá prispieva k ďalšiemu rozvíjaniu vedomostí a odovzdávaniu skúseností či už v oblasti umeleckej tvorby alebo v oblasti procesu technického spracovania jednotlivých fotografických diel.

Opäť po roku sa stretli fotografi z Turca na regionálnom kole celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2017.

Pondelok 24. apríla 2017 sa v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska uskutočnila vernisáž a vyhodnotenie už 45. ročníka regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby. Súťažnú prehliadku pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Poslaním súťaže je podporovať amatérsku fotografickú tvorbu, ako aj objavovať a podporovať mladé talenty. Zároveň poskytuje priestor k prezentácii a konfrontácii výsledkov fotografickej tvorby na regionálnej úrovni. Súťaž má ambíciu pomáhať vzájomnej konfrontácii prác, a zároveň majú fotografi možnosť získať cenné rady od členov odbornej poroty.

Práce prihlásené do tohtoročného regionálneho kola hodnotila odborná porota v zložení: Helena Šišková, Michal Lašut a Branislav Konečný, všetci z Martina. Jednotliví členovia poroty následne zhodnotili aktuálny ročník. Pochválili to, že pribúda čiernobielej fotografie, ale zároveň aj upozornili, prečo vznikla fotografia. Fotografia má zachytiť okamih, má mať výpovednú hodnotu o tom, čo sa už nezopakuje. Takáto fotografia je však na regionálnom kole AMFO tu v Martine stále nedostatočne zastúpená. Veľkým prínosom pre 45. ročník súťaže AMFO je stále väčší záujem mladej generácie, ktorá prináša do fotografie iné videnie a dáva nádej, že fotografia v Turci bude mať dôstojných pokračovateľov.
V aktuálnom ročníku sa do súťaže prihlásilo 35 autorov s vyše dvesto fotografiami. Porota udelila spolu 19 ocenení. Na krajskej súťaži náš región bude reprezentovať vybraná kolekcia 62 fotografií, ktorú si aktuálne (do 22. mája 2017) môžete pozrieť v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine.
Oceneným, ako aj postupujúcim srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších kolách. Najbližšie vyhodnotenie krajského kola sa uskutoční 20. 6. 2017 o 16.00 h vo vestibule Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline.

Mgr. Radoslav Pančík

CINEAMA 2017

8.4. 2017 od 16.00 h • Klubové priestory Liptovského kultúrneho strediska
Tlačová správa + Výsledky  •  Tlačová správa – celoštátne kolo a výsledková listina

V sobotu 8.4.2017 sa v klubových priestoroch Liptovského kultúrneho strediska v NKP Čierny orol konal 50. ročník súťaže neprofesionálneho filmu v Liptove pod názvom Cineama 2017.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Cineama napomáha vyhľadávaniu talentovaných tvorcov a zároveň vytvára priestor na rozvoj umeleckej tvorivosti a technickej zdatnosti detí, mládeže i dospelých z rôznych regiónov Slovenska, na prezentáciu diel rôzneho tematického a žánrového zamerania, na porovnanie ich umeleckej a technickej úrovne v oblasti neprofesionálneho filmu. Súťaž CINEAMA umožňuje rozvíjať talent a technické danosti účastníkov – mladých tvorcov i dospelých autorov, prispieva k zmysluplnému využívaniu voľného času. Jednotlivé kolá súťaže poskytujú možnosť prezentácie, vzájomnej konfrontácie a inšpirácie pre všetkých záujemcov o tento druh tvorby prostredníctvom prehliadok, hodnotiacich diskusií a iných foriem vzdelávacích podujatí. Súčasťou súťaže je vzdelávacia časť, rozborový seminár s odbornou porotou, ktorá prispieva k ďalšiemu rozvíjaniu vedomostí a odovzdávaniu skúseností v oblasti umeleckej tvorby i v oblasti procesu technického spracovania jednotlivých filmových diel. Do tohtoročnej krajskej súťaže bolo prihlásených 25 filmových diel od 18 autorov z regiónov Kysúc, Turca, Oravy a Liptova.
O filmoch rozhodovala odborná porota v zložení: MgA. Roman Varga, Mgr. art. Vladimíra Hradecká, obaja z Bratislavy a Mgr. art. Lukáš Marhefka zo Starej Ľubovne.
Ocenených bolo 11 filmov, z ktorých 8 je z produkcie liptovských filmárov.
Celoslovenské kolo sa bude konať 9. - 11.6.2017 v Nitre.

Fotogaléria:

 

Mgr. Radoslav Pančík

Martinské cestovateľské večery
Borneo – beloch ako rarita!

31.3. 2017 od 17.30 – 19.00 h • Turčianska knižnica, Martin
Plagát podujatia

Selamat siang priatelia! Príbeh Samuela Skokňu, ktorý sa vybral na opačný koniec sveta, kde pôsobil ako dobrovoľník v neziskovej organizácii na ochranu morských korytnačiek. Príbeh mladého dobrodruha, ktorý sa odohral na odľahlých ostrovoch v Celebeskom mori medzi ostrovmi Borneo a Sulawesi. Príbeh, z ktorého kontrast medzi dvoma odlišnými svetmi sa dá pochopiť len vtedy, keď sa zobudíte na ostrove bez akéhokoľvek kontaktu s civilizáciou.

CINEAMA 2017 – regionálna súťaž ZUČ

23.3. 2017 od 16.00 h • Klubové priestory TKS v Martin
Plagát  •  Tlačová správa •  Propozície a prihláška

5. ročník regionálneho kola celoštátnej súťažnej prehliadky amatérskej filmovej tvorby.
CINEAMA je najstaršou a najprestížnejšou celoštátnou súťažou v oblasti amatérskej filmovej tvorby na Slovensku. CINEAMA je jedinou možnosťou komplexnej verejnej prezentácie amatérskej filmovej tvorby na Slovensku. Súťaž napomáha vyhľadávaniu talentovaných tvorcov, zároveň vytvára aj priestor pre rozvoj umeleckej tvorivosti i technickej zdatnosti žiakov, mládeže i dospelých, vytvára možnosť pre prezentáciu diel rôzneho tematického i žánrového zamerania, priestor pre porovnanie ich umeleckej i technickej úrovne. Súťaž CINEAMA umožňuje rozvíjať talent, i technické danosti účastníkov – mladých tvorcov i dospelých autorov, prispieva k zmysluplnému využívaniu voľného času v intenciách súčasného spôsobu života. Súčasťou súťaže je aj vzdelávacia časť, ktorá prispieva k ďalšiemu rozvíjaniu vedomostí a odovzdávaniu skúseností či už v oblasti umeleckej tvorby alebo v oblasti procesu technického spracovania jednotlivých filmových diel.

100. výročie narodenia Eugena Lazišťana

8.3. 2017 od 14.00 h • ZŠ SNP v Sučanoch
Plagát podujatia

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK v spolupráci s obcou Sučany zorganizovali oslavy 100. výročia narodenia EUGENA LAZIŠŤANA, ktoré sa uskutočnili dňa 8. marca 2017 v ZŠ SNP v Sučanoch. Eugen Lazišťan bol jedným zo zakladateľov slovenskej fotografie, redaktor a tvorca obrazových publikácií. Jeho tvorivý profil je profilom umelca - dokumentaristu, ktorý svoj zrak zameral najmä na slovenskú krajinu, ľudovú architektúru, odev i zvyky. Mnohé z nich už neexistujú, takže jeho fotografická tvorba má dnes cenu nenahraditeľného historického a kultúrneho dokumentu s neopakovateľnou poetickosťou fotografií.

Moments das la vie

22.2. 2017 – 6.3. 2017 • Výstavné priestory MÚ Turčianske Teplice
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Martine a autorky výstavy Barbora Albertová a Vladimíra Vlčáková - členky fotokrúžku PaSA Turčianske Teplice pripravili výstavu fotografií Moments das la vie, ktorá bola verejnosti sprístupnená od 22. februára do 6. marca 2017 vo výstavných priestoroch Mestského úradu v Turčianskych Tepliciach.

Fotogaléria:

 

Mgr. Radoslav Pančík

Osudy

1.2. 2017 – 2.3. 2017 • Psychiatrická liečebňa Sučany
Plagát podujatia

Netradičná výstava tematickej fotografie, ktorá prezentuje výsledky fotografických a výtvarných tvorivých dielní pacientov Psychiatrickej liečebne v Sučanoch. Vystavené diela zobrazujú nevšedné pohľady na bežný život psychicky chorých ľudí a ich osudy.

Cestovateľská prezentácia pre žiakov ZŠ a SŠ

2.2. 2017 od 12.00 – 14.00 h • CVČ Kamarát, Martin
Prezentácia približujúca deťom a mladým ľuďom možnosti aktívneho trávenia voľného času, prispieva k rozširovaniu vzdelanostného obzoru v oblasti regionálnej geografie a histórie.

Marcela Pajurková – Pohľady

10.– 31.1. 2017 • Turčianska knižnica v Martine
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Nadšenci výtvarného, ale i fotografického umenia sa mohli tešiť na diela Marcely Pajurkovej, členky Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov. Výstavu pripravila Turčianska knižnica v Martine v spolupráci s Turčianskym kultúrnym strediskom v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Výstava s názvom „Pohľady“ bola verejnosti sprístupnená v priestoroch Turčianskej knižnice v Martine od 10. januára do 31. januára 2017.

Martinský cestovateľský večer – Malý kúsok Turecka

30.12. 2016 od 17.30 h • Turčianska knižnica v Martine
Plagát podujatia

Michal Kaukič: „Ilustrované rozprávanie o dvoch cestách do Turecka. Potulky Istanbulom, dva z Princových ostrovov, Bospor i Zlatý roh. Nakuknutie do Kapadokie, cesta ružovým údolím. Štveranie sa na Uludag.“

Fotogaléria:

 

Mgr. Radoslav Pančík

Ľudia a Ľudia

11.10. – 25.11.2016 • DSS Ľadoveň, Martin
Plagát podujatia  •  Tlaová správa

Priaznivci fotografie sa mohli tešiť na výber fotografií z výstavy s názvom Ľudia a Ľudia, ktorá bola verejnosti v premiére sprístupnená v rámci podujatia Foto mosty kultúry. Celá pôvodná výstava bola pripravená tematicky. Vystavené diela mali zachytiť ľudí v rôznych životných situáciách. Snahou organizátorov výstavy bolo zvýšenie tolerancie medzi ľuďmi prostredníctvom rôznych pohľadov na nich, cez prizmu fotografie. Výstavu s názvom „Ľudia a Ľudia“ pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Výber z výstavy bol verejnosti sprístupnený vo výstavných priestoroch Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov v Martine od 11. októbra do 25. novembra 2016.

Fest foto súťaž 2016

12.11.2016 o 18.00 h (vernisáž výstavy s vyhodnotením) • priestory kina Moskva v Martine
20.11.2016 (demontáž výstavy)
Propozície súťaže  •  Prihláška

Fotografická súťaž v rámci 6. ročníka Martinského cestovateľského festivalu a 12. ročníka Dní turčianskej turistiky.
Milí fotografi, nezabudnite, že od 24.9. do 23.10.2016 môžete opäť posielať svoje fotografie do FEST FOTO SÚŤAŽ-e, pripravovanej v rámci Martinského cestovateľského festivalu.
Vaše fotografie môžete prihlásiť vyplnením elektronickej prihlášky na webe Martinského klubu priaznivcov cestovania: www.cestoklubmartin.sk a nasledovným zaslaním fotografií podľa pokynov v Prihláške.
Celková hodnota odmien pre výhercov je cca 300 €, pričom každé prvé miesto získa odmenu v hodnote 60 €.
Súťaž pripravili: Martinský klub priaznivcov cestovania, Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a Klub slovenských turistov Turiec.

MARTINSKÝ CESTOVATEĽSKÝ FESTIVAL, 6. ročník
O cestovaní, ľuďoch, kultúre a prírode

9. – 12.11. 2016 • Vestibul kina Moskva, SNM v Martine, Chata Martinské Hole, Kino Moskva
Plagát podujatia  •  Tlačová správa pred  •  Tlačová správa po

MCF 2016 K naplneniu, príprave a realizácii festivalu prispeli Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Martinský klub priaznivcov cestovania, Klub slovenských turistov Turiec a Slovenské národné múzeum v Martine.

Myšlienka festivalu: „Hranice? Nikdy som žiadnu nevidel, ale počul som, že existujú v mysli niektorých ľudí.“ Thor Heyerdahl

V sobotu 12. novembra neskoro večer vyvrcholil už VI. ročník štvordňového Martinského cestovateľského festivalu. Realizovaný bol na viacerých miestach, ktoré boli dané charakterom jednotlivých festivalových dní.
Festival samotný už tradične priniesol rôzne zaujímavé témy zamerané na rôznorodosť kultúr, ale aj obdivuhodné výkony v horolezectve, či expedičnej turistike. Sme veľmi radi, že sme mohli medzi prezentujúcimi uvítať Svetozára Krna, ktorý sa ako jediný prezentujúci zúčastnil všetkých ročníkov nášho festivalu. Nielen jeho, ale aj všetky ostatné prezentácie doniesli pre deti, ako aj širokú verejnosť poznania kultúr, ako aj možnosti turistického a športového vyžitia. Obohatením festivalu bol aj film Rasťa Hatiara Obyčajní chlapci, príbeh dvoch slovenských skialpinistov.
K príprave a zorganizovaniu festivalu prispelo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Martinský klub priaznivcov cestovania, Klub slovenských turistov Turiec a Slovenské národné múzeum v Martine.
Snahou organizátorov tohto zaujímavého festivalu bolo vytvoriť priestor na spoznávanie kultúrnych a spoločenských rozdielov v jednotlivých kútoch sveta, a tým znižovať mieru predsudkov a intolerancie, čo je v dnešnej dobe tak dôležité. Počas štyroch dní návštevníci festivalu mohli vidieť zaujímavé výstavy fotografií, zachytávajúce ľudí v rôznych životných situáciách, ktorých pridanou hodnotou bola netradičná inštalácia. Umiestnené boli v priestoroch kina Moskva a tiež na Chate na Martinských holiach. Už tradičná súťažná výstava fotografií bola tento rok obohatená o turistickú tému.
Prvýkrát v histórii festivalu sa počas programu objavili i najzaujímavejšie žiacke prezentácie z projektu Mosty kultúry, ktorý podporil Fond na podporu umenia.
Tie sa mohli realizovať vďaka podpore vyučujúcich zo škôl zapojených do projektu.
Poďakovanie pri príprave festivalu patrí aj SOŠ obchodu a služieb, ktorá si v rámci programu pre žiakov pripravila zaujímavé prekvapenie, čím obohatila program festivalu. Veľmi dobrú atmosféru festivalu spríjemnili svojou hudbou David Bolek, Andrej Jankovič a Sarah Mária Verníčková. O hry a súťaže sa postarali skauti z Vrútok. Ďakujeme všetkým, čo sa akoukoľvek formou podieľali na zorganizovaní tohto ročníka, ako i návštevníkom, vďaka ktorým sa vytvorila príjemná atmosféra. Tešíme sa spoločne na ďalšie ročníky nášho festivalu.

Fotogaléria:

 

Mgr. Radoslav Pančík

Mosty kultúry – záverečný program

12.11. 2016 od 18.00 h • Kino Moskva Martin
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo tohto roku pre žiakov stredných škôl projekt pod názvom Mosty kultúry.
Záverečný program projektu sa uskutoční v kine Moskva dňa 12.11.2016 o 18.00 h. V rámci programu budú predstavené fotografické výstavy, zachytávajúce problematiku ľudských práv, a tiež žiacke prezentácie, ktoré vznikli na podnet realizovaných tvorivých dielní. Tie boli pripravené pre žiakov stredných škôl v septembri a v októbri tohto roka. Najzaujímavejšie žiacke práce budú začlenené do festivalového programu Martinského cestovateľského festivalu. Organizátori tým motivujú mladých ľudí k vlastnej tvorbe, spočívajúcej v príprave multimediálnych prezentácií, ako aj ich nasledovnom prezentovaní svojim rovesníkom, žiakom základných škôl a širokej verejnosti. Autorov, rovnako i poslucháčov privádzajú výstupy projektu Mosty kultúry k zamysleniu sa nad kontrastmi moderného sveta, čo bolo jedným z cieľov projektu. Spoluorganizátorom pripravovaných podujatí bude Martinský klub priaznivcov cestovania a Slovenské národné múzeum v Martine.
Projekt „Mosty kultúry“ je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

OSUDY II. – opäť medzi nami

19.10.2016 o 14.00 h (vernisáž výstavy)
20.10. – 31.10.2016 (po: 8.00 – 13.00 h, ut – pi: 9.00 – 15.00 h) • Klubové priestory TKS v Martine
Plagát podujatia  •  Bulletin

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo cyklus tvorivých fotografických a výtvarných dielní pod názvom OSUDY II., ktorý bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Prvá časť projektu vo forme tvorivých dielní odštartovala 6. septembra 2016 a v priebehu tohto mesiaca bola realizovaná v priestoroch Psychiatrickej liečebne v Sučanoch. Lektorkou fotografických dielní bola Mgr. art. Zuzana Vajdová, ktorá je profesionálnou fotografkou. Tá odprezentovala rozmanité pohľady na portrét „bez tváre“. Ukážky znázorňovali rôzne možnosti ako „uchytiť“ človeka a jeho pocity bez toho, aby sa identifikovala osoba. Pacienti počas tvorivých stretnutí sami vytvárali a navrhovali takéto situácie a premieňali svoje predstavy do vzniku výslednej fotografie, ktorá zachytáva dušu, emócie, či osobnosť fotografa alebo fotografovaného. Pod odborným vedením lektora Ing. Radovana Šenšela, PhD. boli pre pacientov pripravené štyri výtvarné stretnutia, ktoré mali ucelený charakter. Začínalo sa pravekým umením, kde sa využívala najmä technika uhlíka, ako aj technika “kresba” lepom, ktorý bol zvýraznený makovými zrniečkami. Počas dielní si pacienti vyskúšali rôzne techniky, zamerané na zvládnutie maľby (kresbu ceruzkou, uhlíkom, pastelom, tušom, či akrylovými farbami). Dozvedeli sa viac o možnostiach tvorby – od výberu námetu cez základy výtvarnej tvorby – kompozície a vyskúšanie si jednotlivých techník až k namaľovaniu vlastného obrázku, zachytávajúceho sny, túžby, portréty... Záverečné stretnutie bolo zamerané na hľadanie tvarov v predchádzajúcich technikách a ich premeny do výtvarných diel technikou, ktorú si pacienti najviac obľúbili.
Výsledkom tvorivých stretnutí je výstava fotografií a výtvarných diel. Vzniknuté diela budú vystavené 20. – 31. októbra 2016 v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine.
Slávnostná vernisáž sa konala 19. októbra 2016. Hudobným vystúpením sa prezentoval David Bolek. V mene organizátora projektu všetkých privítala Mgr. Nataša Petrová. Prostredníctvom pripravenej prezentácie oboznámil účastníkov vernisáže s priebehom projektu Mgr. Radoslav Pančík, ktorý slovo udelil aj “našim” lektorom, ktorí zhodnotili úroveň tvorivých stretnutí i vytvorených diel. Mimoriadnosť výstavy podčiarkuje tiež skutočnosť, že diela zobrazujú zdanlivo obyčajné, ale aj nevšedné a predovšetkým inšpiratívne pohľady na bežný život psychicky chorých ľudí – ich osudy. Odkrýva túto problematiku a približuje ju širokej verejnosti, čím sa pokúša o búranie tabu v otázke psychických chorôb, ktoré postihujú čoraz viac ľudí. Pre veľký záujem verejnosti bude výstava “putovať” aj po skončení projektu. Záujemcovia o túto nevšednú výstavu si ju môžu pozrieť 9. – 12. novembra 2016, v rámci podujatia Martinský cestovateľský festival, v priestoroch Kina Moskva v Martine.

Fotogaléria:

 

Mgr. Radoslav Pančík

Martinské cestovateľské večery:
Rumunsko – krajina mnohých tvárí

30.9. 2016 od 17.30 h • Turčianska knižnica v Martine
Plagát podujatia

Pavol Paule: „Rumunsko je na Slovensku častokrát považované za zaostalú časť Európy. Ako to už v živote chodí, naviac tento názor zastávajú ľudia, ktorí o Rumunsku nevedia nič, alebo tí, ktorí touto krajinou prechádzali pred 25-timi rokmi k moru, ale časy sa menia a o Rumunsku to platí dvojnásobne.“

Mgr. Radoslav Pančík

Mosty kultúry 2

29.9. a 7.10. 2016 o 9.00 h • Priestory Kina Moskva, Martin
Plagát podujatiaTlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo projekt pod názvom Mosty kultúry. Projekt pozostáva z prezentácií panelových diskusií v oblasti fotografie, s dôrazom na priblíženie rôznorodosti kultúr a je určený pre študentov stredných škôl. Prvá časť projektu sa uskutoční 29. septembra 2016 o 9.00 h v priestoroch kina Moskva v Martine. Prezentovať budú cestovatelia Tomáš Kubík, Petra Pogányová a Jozef Rajchl. Cieľom projektu je sprostredkovať študentom rôznorodé pohľady ľudí na svet prostredníctvom fotografie a multimediálnej prezentácie. Následne chceme dať mladým ľuďom priestor na verejnú prezentáciu postojov, nálad a pocitov svojim rovesníkom, ale aj širokej verejnosti.
Projekt je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Mgr. Radoslav Pančík

OSUDY II. – tvorivé dielne

29.9. 2016 od 9.00 – 11.00 h • Psychiatrická liečebňa Sučany
Tlačová správa

TKS v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo cyklus tvorivých fotografických, výtvarných a literárnych dielní pod názvom OSUDY II.
Týmto projektom sa TKS v Martine už druhý rok pokúša o búranie tabu v otázke psychických chorôb, ktoré postihujú čoraz viac ľudí.
Prvá časť projektu vo forme tvorivých dielní odštartovala 6. septembra 2016 a v priebehu tohto mesiaca bude realizovaná v priestoroch Psychiatrickej liečebne v Sučanoch. Tvorivé stretnutia sú pripravované v spolupráci s odbornými lektormi v oblasti fotografie a výtvarného umenia. Na projekte spolupracujeme s profesionálmi v oblasti fotografie (Mgr. art. Zuzana Vajdová) a výtvarného umenia (Ing. Radovan Šenšel, PhD.), ktorí pacientov usmerňujú pri vyjadrovaní ich pocitov a nálad v jednotlivých umeleckých žánroch.
Takýmto spôsobom chceme pomôcť podporiť tvorivé využívanie voľného času pacientov liečebne, ako aj ich snahy o sebarealizáciu, napomôcť rozvoju tvorivosti a zmysluplnému využívaniu voľného času psychicky chorým ľuďom.

Druhú časť projektu tvoria výstavy vzniknutých fotografií a výtvarných diel, doplnené krátkymi literárnymi ukážkami, ktoré budú „slúžiť“ ako popisky diel a účastníci tvorivých dielní prostredníctvom nich vyjadria svoje pocity, postoje, názory, ale i nálady pri pohľade na vlastné vytvorené diela.
Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Mgr. Radoslav Pančík

Martin Pročka – autorská výstava fotografií

16.8. – 2.9. 2016 • Klubové priestory TKS, Martin
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Priaznivci fotografie sa mohli tešiť zo širokej škály fotografických diel martinského neprofesionálneho fotografa Martina Pročku. Autor sa fotografii venuje viac ako pätnásť rokov, pričom sa zameriava na krajinársku a horskú fotografiu. V súčasnosti sa objektom jeho záujmu vo fotografii stáva sociálna a reportážna fotografia. Autorskú výstavu pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Verejnosti bola sprístupnená v klubových priestoroch strediska od 16. augusta do 2. septembra 2016.

Mosty kultúry 1

17.6. - 18.6.2016 • Martin
Martinský klub priaznivcov cestovania v spolupráci s Turčianskym kultúrnym strediskom v Martine pripravili podujatie Mosty kultúry.
17.6. 2016 od 12.00 h - 23.00 h - výstavy tematických fotografií v meste – autentický život ľudí a kultúry v regiónoch.
17.6. 2016 od 22.00 h – 23.00 h - nočné premietanie - pešia zóna mesta Martin.
18.6. 2016 od 18.00 h – 22.00 h – cestovateľské prezentácie zachytávajúce autentický život ľudí a kultúry v regiónoch.
Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Nadačného fondu Kia Motors Slovakia.

Obrazy svetla II. – výstavy fotografií v meste

17.6.2016 • Martin
Plagát podujatia  •  Tlačová správa pred Tlačová správa po

Záujemcovia o fotografiu, ako aj široká verejnosť sa piatok 17. júna mohli tešiť na netradičnú a veľmi zaujímavú výstavu fotografií s názvom Fotopasáž. Ide už o štvrtý ročník tohto inšpiratívneho fotografického podujatia.
Zámerom organizátorov bolo pripraviť prezentačné a edukačné podujatie pre amatérskych fotografov s cieľom poskytnúť zaujímavé poznatky a posunúť záujemcov o fotografiu vo svojej fotografickej tvorbe.
Celá výstava bola tohto roku pripravená tematicky. Vystavené diela mali zachytiť ľudí v rôznych životných situáciách. Fotografie vzišli z predchádzajúcich fotografických aktivít, a to Fotomaratónu a Detskej tvorivej fotodielne. Druhotnou myšlienkou projektu bola podpora tolerancie prostredníctvom aktivít mládeže i verejnosti, čo výstava svojím zameraním splnila. Pridanou hodnotou aktuálneho ročníka bola tvorivá fotodielňa s fotografkou Erikou Litvákovou, ktorá prezentovala Street fotografiu, jej stručný vývoj, technické vybavenie, prípravu pred fotením a ďalšie témy. Zároveň účastníkom tvorivej dielne prezentovala ukážky zaujímavých street fotografií. Na záver priamo na výstave svojím pohľadom zhodnotila vystavované fotografie, čo bolo veľkým prínosom najmä pre zúčastnených autorov fotografie.
Fotopasáž bola súčasťou projektu Obrazy svetla II., ktorý realizovalo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK v spolupráci s Turčianskou knižnicou v Martine a Mestskou scénou Martin. Projekt je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Návštevníkom ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalší ročník.

Fotogaléria:

 

Mgr. Radoslav Pančík

FOTOMARATÓN 2016 pozná svojich víťazov

28.5. 2016 od 10.00 - 17.00 h • Mestská scéna Martin
Plagát podujatia  •  Propozície a prihláška  •  Tlačová správa  •  Výsledky  •  Fotoalbum

Už po štvrtýkrát si priaznivci fotografie mohli vyskúšať netradičné fotenie na vybrané témy na podujatí „Fotomaratón“, ktorý sa uskutočnil 28. mája 2016 v priestoroch Mestskej scény Martin a tiež priamo v uliciach mesta. Tu účastníci podujatia hľadali námety na vytvorenie svojej kolekcie súťažných fotografií.
Tvorivú fotografickú dielňu „Fotomaratón“ z projektu „Obrazy svetla II.“ zorganizovalo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK v spolupráci s Mestskou scénou Martin. Projekt Obrazy svetla II. bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Súťažilo sa v dvoch kategóriách - v kategórii do 16 rokov a nad 16 rokov.
V deň konania podujatia boli účastníci oboznámení so šiestimi súťažnými témami (Staroba, Bariéry, Okamih, Tiene - svetlo, Detaily, Príbeh ulíc), dostali registračné čísla a vyrazili do terénu. Podujatia sa zúčastnilo 18 fotografov, ktorí mali za úlohu v priebehu troch hodín nafotiť kolekciu snímok. Výsledky trojhodinového snaženia boli najskôr hodnotené odbornou porotou bez prítomnosti autorov fotografií. Následne odborná porota pripravila pre autorov diel rozborový seminár. Porota pracovala v zložení Miroslav Zaťko, Mgr.art. Zuzana Vajdová a Radim Ziman.
Z nafotených fotografií bude vybraná kolekcia diel, ktorá bude verejnosti sprístupnená na Letnom foto feste 17. júna 2016 na pešej zóne v Martine. Z podujatia je k dispozícii Fotoalbum.

Mgr. Radoslav Pančík

Fotogaléria:

 
Martinské cestovateľské večery:
Hortobagy – maďarské pytačky

27.5. 2016 od 17.30 - 19.00 h • Turčianska knižnica v Martine
Plagát podujatia

Priblíženie kultúry a prírody z rôznych regiónov sveta.
Miro Zaťko: „Ako s nevestou, ktorej nerozumieš, ale miluješ ju... Začínali sme skromne, ako to už býva. Mne sa zapaľovali lýtka a ty si mala vždy upravené nechty na nohách. Cigaretka v ústach aj na ulici. Vlasy havranej farby sa ti kučerili a mne sa chcelo zvolať „ištenem“, aj keď som čerta vedel, čo to znamená. Veselo aj vážne krajinou detstva...“

AMFO 2016

20.4. 2016 (uzávierka súťaže), 27.4. 2016 od 16.00 h (vernisáž), 28.4. – 9.5.2016 (výstava)
Klubové priestory TKS v Martine
Plagát  •  Propozície  •  Tlačová správa a výsledky  •  Výsledky krajského kola

44. ročník najstaršej a rozsahom najväčšej celoštátnej súťažnej prehliadky neprofesionálnej fotografickej tvorby.
Priaznivci fotografie sa opäť raz stretli a to 27. apríla 2016 pri príležitosti otvorenia súťažnej výstavy a odovzdávania ocenení v regionálnom kole súťaže neprofesionálnej fotografie AMFO 2016.
Súťaž pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Odborným garantom celej súťaže je Národné osvetové centrum. Poslaním regionálneho kola je vytvoriť podmienky pre porovnanie a zhodnotenie výsledkov súčasnej amatérskej tvorby v regióne Turiec, ako aj motivovať a podporiť neprofesionálnych fotografov v ich peknej záľube.
Fotografie ako aj multimediálne prezentácie zaslané do súťaže hodnotila odborná porota v zložení: Mgr.art. Zuzana Vajdová, Michal Lašut a Michal Pišný. Tento rok sa do súťaže zapojilo 24 autorov, ktorí spolu prihlásili 124 fotografií a dve multimediálne prezentácie.
Súčasťou a pridanou hodnotou súťaže bol rozborový seminár, ktorý si kládol za cieľ pomôcť neprofesionálnym fotografom rozvíjať umeleckú kreativitu, nadanie a aj technické schopnosti v oblasti amatérskej fotografickej tvorby.
Výber fotografií aktuálneho 44. ročníka bol verejnosti sprístupnený v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine do 9. mája 2016. Porotou vybraná a vystavená kolekcia fotografií postupuje na krajskú súťaž amatérskej fotografie AMFO 2016, ktorá sa uskutoční 21. júna 2016 o 16.00 h. v Žiline.
Veľký záujem o túto súťaž nás organizátorov veľmi teší. Je však veľká škoda, že v nižších vekových skupinách do 16 rokov a do 21 rokov nebola väčšia konkurencia, ktorá by súťaž určite oživila.
Vyhodnotenie najlepších prác nájdete v Tlačovej správe.
Všetkým zúčastneným autorom diel ďakujeme za účasť na tohtoročnom ročníku a víťazom srdečne blahoželáme a do budúceho roka prajeme veľa inšpirácie a dobré svetlo.

Fotogaléria:

 

Mgr. Radoslav Pančík

Kde šťastie a radosť sa rodí...

6.4.2016 o 17.00 h (vernisáž), 6.4.– 25.4. 2016 (výstava) • Klubové priestory TKS
Plagát podujatia  •  Tlačová správa  •  Tlačová správa po

Priaznivci fotografie sa mohli tešiť na výstavu fotografií Karola Kobellu s názvom Kde šťastie a radosť sa rodí..., ktorej vernisáž bola 6. apríla 2016 o 17.00 h v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine.
Netradičná vernisáž bola doplnená hovoreným slovom, ako hudobný hosť sa predstavil NANY HUDÁK.
Autor fotografií Karol Kobella na výstave predstavil slovenskú prírodu tak, ako ju zachytil na svojich fotografických výpravách. Krása a myšlienková sila fotografií Vám pomôžu nájsť novú cestu životom, môžete v nich nájsť pokoj, šťastie a rovnováhu v duši. Výstavu pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a verejnosti bola sprístupnená do 25. apríla 2016 v čase – pondelok od 8.00 h do 13.00 h a v utorok až piatok od 9.00 h do 15.00 h.

Fotogaléria:

 

Mgr. Radoslav Pančík

CINEAMA 2016

22.3. 2016 o 16.00 h • Mestská scéna v Martine
Plagát podujatia  •  Propozície a prihláška  •  Tlačová správa  •  Výsledky krajského kola

4. ročník najprestížnejšej súťažnej prehliadky amatérskej filmovej tvorby.
Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo už 4. ročník súťažnej prehliadky amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2016, ktorá sa uskutočnila 22. marca 2016 od 16.00 h v priestoroch Mestskej scény Martin.
Do štvrtého ročníka sa zapojili traja súťažiaci spolu s piatimi filmami. Zastúpený bol dokument a hraný film od Antona Šoukala, dva minútové filmy od Michala Kolibu a tiež hraný film od Barbory Sopoligovej. Odborná porota pracovala v zložení Mgr. art. Jakub Kováč a Mgr. art. Janka Rengevičová.
Vyhodnotenie bolo spojené s rozborovým seminárom, ktorý mal pre súťažiacich mimoriadny význam a veríme, že pomôže mladým filmárom z Turca ich tvorbu ďalej skvalitňovať. Na seminári si autori mohli vypočuť veľmi cenné názory a postrehy od profesionálov a spolu s nimi rozobrať jednotlivé snímky.
Z piatich premietnutých filmov 4. ročníka regionálnej prehliadky neprofesionálneho filmu v Turci postúpili na krajskú súťaž do Liptovského Mikuláša štyri filmy, ktoré získali ocenenie a čestné uznanie od poroty.
Výsledky nájdete v Tlačovej správe.

Fotogaléria:

 

Mgr. Radoslav Pančík

Martinský cestovateľský festival – 5. ročník

4. – 7.11. 2015 • CINEMA Cafe v Strojári; Veľká zasadačka SNM – Bar MUSEUM; Chata na Martinských holiach; Kino Strojár
Plagát podujatia  •  Tlačová správa pred  •  Tlačová správa po

FESTIVAL O CESTOVANÍ, ĽUĎOCH, KULTÚRE A PRÍRODE
Martinský cestovateľský festival pripravili Martinský klub priaznivcov cestovania, Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Slovenské národné múzeum v Martine. Festival sa uskutočnil v dňoch 4. - 7. novembra 2015. Podujatie bolo realizované v priestoroch CINEMA Cafe, Veľkej zasadačky Slovenského národného múzea v Martine, Chaty na Martinských holiach a Dome odborov Strojár.
Piaty ročník festivalu bol realizovaný prostredníctvom premietania fotografií, filmov a diskusie s cestovateľmi najmä zo Slovenska, ale aj zo susedného Rakúska. Tento rok bol festival opäť určený nielen širokej verejnosti, ale aj mládeži turčianskych škôl, pre ktorú boli okrem prezentácií pripravené aj filmy z festivalu zameraného na ochranu ľudských práv Jeden svet. Martinský cestovateľský festival veľmi dobre propaguje aj martinský región, nakoľko ako prednášajúci, tak aj diváci boli z radov aj mimomartinskej verejnosti. Súčasťou festivalu bola súťažná výstava fotografií. Fotografickej súťaže sa zúčastnilo spolu dvadsaťštyri fotografov s viac ako stovkou svojich diel. Členovia poroty III. ročníka Fest foto súťaže boli Zuzana Vajdová a Vladimír Bača. Okrem nej boli pre návštevníkov pripravené autorské výstavy umeleckej fotografie Beáty Kubíkovej, Martina Pročka, Radima Zimana, či Martina Siptáka, ktorého výstavu si diváci mohli pozrieť na Martinských holiach. Návštevníci festivalu si mohli pozrieť aj výber fotografií z workshopov pripravených pre pacientov Psychiatrickej liečebne v Sučanoch s názvom Osudy. Program festivalu obohatilo mnoho sprievodných podujatí. Počas celého festivalu boli prezentované filmy z festivalu Jeden svet. Milým obohatením programu z pohľadu organizátorov, ale aj divákov boli zaujímavé hudobné produkcie v podaní Davida Boleka, skupiny BLUE-TIME zo Žiliny a tiež Borisa Galického, absolventa ZUŠ P. Mudroňa v Martine. Veľmi pekné tvorivé dielne a hry pripravili skauti z Vrútok a pracovníci Národného parku Veľká Fatra.
Novým prvkom festivalu bol priestor tretieho festivalového dňa, tým bola Chata na Martinských holiach, kde boli použité príspevky z hôr. Záver tretieho festivalového dňa bol spojený s nočným zostupom z chaty, čo vidíme ako milé obohatenie festivalového maratónu.
Návštevníci festivalu mohli vidieť spolu devätnásť prezentácií a dokumentárnych filmov. Z prezentujúcich spomeniem Svetozára Krna, ktorý bol na festivale od jeho „zrodu“, veľmi nás teší účasť Jozefa Rajchla - bežca, ultramaratónca, ktorý nám tentoraz priblížil veľmi aktuálnu tému migrácie očami migrantov. Život v Keni nám priblížila Zuzana Pauková, pracujúca v nadácii Človek v ohrození. Festival dal priestor na spoznávanie kultúrnych a spoločenských rozdielov v jednotlivých kútoch sveta. Jednou z veľkých ambícií je prostredníctvom prezentácií a diskusie s cestovateľmi priblížiť problémové oblasti sveta, čím sa organizátori snažia o znižovanie miery predsudkov a intolerancie. Záverom ostáva len poďakovať všetkým prezentujúcim, ako aj divákom za vytvorenie výbornej atmosféry.
Už teraz sa organizátori tešia na ďalší ročník.

Fotogaléria:

 

Mgr. Radoslav Pančík

Osudy medzi nami

19.10. - 10. 2015 (po: 8.00 – 13.00 h, ut – št: 9.00 – 15.00 h)
(20.10. 2015 - vernisáž výstavy ) • Výstavné priestory TKS v Martine

Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo cyklus tvorivých fotografických a výtvarných dielní pod názvom Osudy, ktorý bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Prvá časť projektu vo forme tvorivých dielní bola realizovaná v priestoroch Psychiatrickej liečebne v Sučanoch v mesiacoch august – september 2015. Tvorivé stretnutia boli pripravené v spolupráci s odbornými lektormi v oblasti fotografie (Mgr. art. Zuzana Vajdová) a výtvarného umenia (Ing. Radovan Šenšel, PhD.), ktorí pacientov usmerňovali pri vyjadrovaní ich pocitov a nálad v jednotlivých umeleckých žánroch.
Výsledkom tvorivých stretnutí je výstava fotografií a výtvarných diel. Vzniknuté diela boli vystavené 19. - 22. októbra 2015 vo výstavných priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine. Slávnostná vernisáž sa konala 20. októbra 2015. Hudobným vystúpením sa prezentovali žiaci Základnej umeleckej školy Martin – Ul. P. Mudroňa. V mene organizátora projektu všetkých privítal Mgr. Radoslav Pančík, ktorý prostredníctvom pripravenej prezentácie oboznámil účastníkov vernisáže s priebehom projektu. Slovo udelil aj „našim“ lektorom, ktorí zhodnotili úroveň tvorivých stretnutí i vytvorených diel.
Zaujímavosťou výstavy boli krátke literárne ukážky umiestnené pod dielami, ktoré „slúžili“ ako popisky vytvorených diel a boli súčasťou pripravenej výstavy. Vznikli počas záverečnej tvorivej dielne, ktorá bola zameraná na literárne umenie. Pacienti počas nej vyjadrovali svoje pocity, postoje, názory, ale i nálady pri pohľade na nimi vytvorené diela.
Mimoriadnosť výstavy podčiarkuje tiež skutočnosť, že diela zobrazujú zdanlivo obyčajné, ale aj nevšedné a predovšetkým inšpiratívne pohľady na bežný život psychicky chorých ľudí – ich osudov. Odkrýva túto problematiku a približuje ju širokej verejnosti, čím sa pokúša o búranie tabu v otázke psychických chorôb, ktoré postihujú čoraz viac ľudí.
Pre veľký záujem verejnosti bude výstava „putovať“ aj po skončení projektu. Záujemcovia o túto nevšednú výstavu si ju môžu pozrieť 4. - 8. novembra 2015, v rámci podujatia Martinský cestovateľský festival, v priestoroch Kina Strojár v Martine.

Fotogaléria:

 

Mgr. Monika Ondrušová

Letný Foto Fest FOTOPASÁŽ MARTIN 2015

8.6. 2015 (uzávierka prihlášok); 12.– 13.6. 2015 (výstava a vyhodnotenie) • Mestská scéna Martin
Plagát podujatia  •  Propozície a prihláška  •  Tlačová správa  •  Tlačová správa – výsledky

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK v spolupráci s Mestskou scénou Martin a Martinským klubom priaznivcov cestovania pripravilo prezentačné fotografické podujatie Letný Foto Fest FOTOPASÁŽ MARTIN 2015.
Podujatie sa uskutočnilo 12. - 13. júna 2015.
Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR, s podporou Žilinského samosprávneho kraja a podporou Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis.
Zámerom organizátorov bolo pripraviť prezentačné a súťažné podujatie pre amatérskych fotografov, pre ktorých bola určená súťaž o zaujímavé ceny a tiež možnosť konzultovať svoje autorské fotografie s odbornou porotou. Pre účastníkov podujatia bol pripravený taktiež bohatý program – autorské výstavy, výstavy v meste, či nočné premietanie počas dvoch „fotofestových“ dní.

Fotogaléria:

 

Mgr. Radoslav Pančík

Martinské cestovateľské večery:
Od Skalistých hôr po Calgary

26.6. 2015 od 17.30 – 19.00 h • Turčianska knižnica v Martine
Plagát podujatia

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, Martinský klub priaznivcov cestovania a Turčianska knižnica v Martine Vás srdečne pozývajú na Martinský cestovateľský večer, ktorý sa uskutoční 26. júna 2015 o 17.30 h v budove Turčianskej knižnice v Martine.
Témou cestovateľského večera bude Od Skalistých hôr po Calgary. Prezentovať bude Pavol Paule. Jeho cestovateľské rozprávanie bude sprevádzané projekciou fotografií približujúcich množstvo zaujímavých a nezabudnuteľných miest a zážitkov. Spoznajte s nami divokú a nemilosrdnú prírodu severozápadnej Ameriky!
Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na Vašu účasť!

Fotogaléria:

 

Mgr. Radoslav Pančík

Martinské cestovateľské večery
Diaľkové behy na Slovensku

29.5. 2015 od 17.30 do 19.00 h • Turčianska knižnica v Martine
Plagát podujatia

Martin Drozd – Diaľkové behy na Slovensku. Prednáška zameraná na tému rôznorodosti slovenských diaľkových podujatí, cesty k súčasnej podobe ultra trailov na Slovensku a cieľov do budúcnosti. Rozprávanie o projekte Česko-Slovenská Tisícovka a predstavenie aktuálnej českej a slovenskej scény diaľkových pochodov.
Od 50 do 205 km. Od 1500 do 7000 m stúpania. Od diaľkových pochodov s možnosťou behu po ultratrailové preteky. Od čiastočnej autonómie až po plné zabezpečenie. Od Malých Karpát po Vysoké Tatry. Taký je slovenský ultra trail uplynulých 8 rokov a dneška. Prednáška (ale aj dialóg) bude zameraná na tému rôznorodosti slovenských diaľkových podujatí, cesty k súčasnej podobe ultra trailov na Slovensku a našich cieľov do budúcnosti.
CS1000 alias Česko-Slovenská Tisícovka je diaľkoplazecký desaťboj. Je určený nielen všetkým „stovkárom“, teda vyznávačom diaľkových pochodov (diaľkoplazom), ale tiež turistom, bežcom a širokej športovej verejnosti. Cieľom Tisícovky je absolvovanie desiatich stokilometrových pochodov. Zakladateľom projektu je Slavo Glesk a v tomto roku sa Tisícovka odštartovala svoj 6. ročník.

Fotogaléria:

 

AMFO 2015

23.4. – 18.5. 2015 (výstava) • Slovenská národná knižnica v Martine
Plagát  •  Propozície  •  Prihláška  •  Tlačová správa  •  Výsledky krajskej súťaže
Plagát celoštátnej súťaže  •  Výsledky celoštátnej súťaže

Regionálne kolo 43. ročníka celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby.
Vyhlasovateľom súťaže je Turčianske kultúrne stredisko v Martine z poverenia Žilinského samosprávneho kraja, organizátorom je ŽSK, TKS v Martine a SNK v Martine. Partnerom podujatia je Fotoštúdio BaB Martin. Odborným garantom celej súťaže je Národné osvetové centrum.
AMFO je najstaršou a najprestížnejšou celoštátnou súťažou v oblasti amatérskej fotografickej tvorby na Slovensku, nadviazala a pokračuje v tradícii celoštátnej súťaže, ktorá sa konala v šesťdesiatych až osemdesiatych rokoch spoločne s českou súťažou. V súčasnosti prebieha jej 43. ročník. AMFO je jedinou možnosťou komplexnej verejnej prezentácie amatérskej fotografickej tvorby na Slovensku. Súťaž sa koná každý rok anie je tematicky zameraná ani žánrovo vymedzená. Najlepšie ocenené diela sú nominované do výberu, z ktorého porota vytvorí kolekciu na českú národnú súťaž a kolekciu na medzinárodnú súťaž amatérskej fotografie, ktorú odborne garantuje svetová organizácia pre umeleckú fotografiu FIAP a ktorej je Slovensko členom a pravidelným účastníkom.
Kontakt a informácie:
Mgr. Radoslav Pančík, mobil: 0917 494 708, e-mail: radoslav.pancik@gmail.com

Fotogaléria:

 

FOTOMARATÓN Martin 2015

16.5. 2015 od 10.00 h • Mestská scéna Martin
Plagát podujatia  •  Propozície a prihláška  •  Tlačová správa  •  Tlačová správa – výsledky

Už tretíkrát si priaznivci fotografie mohli vyskúšať netradičné fotenie na vybrané témy na podujatí Fotomaratón Martin 2015, ktoré sa uskutočnilo 16. mája 2015 v priestoroch turčianskej Mestskej scény v Martine.
Pripravili ho Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci s Mestskou scénou Martin a Fotoklubom Karola Plicku Martin. Fotomaratón bol zrealizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v rámci projektu „Obrazy svetla“ a s podporou ŽSK.
Súťažilo sa v dvoch kategóriách - v kategórii do 16 rokov a nad 16 rokov.
V deň konania podujatia boli fotografi oboznámení so šiestimi súťažnými témami (Detaily, Bariéry, Okamih, Mobilita, Nápisy, Reflexy – odrazy svetla), dostali registračné čísla a vyrazili do terénu. Podujatia sa zúčastnilo 16 fotografov, ktorí mali za úlohu v priebehu troch hodín nafotiť kolekciu snímok. Výsledky trojhodinového snaženia boli najskôr hodnotené odbornou porotou bez prítomnosti autorov fotografií. Následne odborná porota pripravila pre autorov diel rozborový seminár. Porota pracovala v zložení Vladimír Bača, Michal Pišný a Juraj Antal.
Z nafotených fotografií bude vybraná kolekcia diel, ktorá bude verejnosti sprístupnená na Letnom foto feste 12. júna 2015 na pešej zóne v Martine.
Kontakt na metodika:
Mgr. Radoslav Pančík, mobil: 0917 494 708, e-mail: radoslav.pancik@gmail.com

Fotogaléria:

 
MCV: Z Yellowknife cez Yukon na Aljašku

24.4. 2015 od 17.30 do 19.00 h • Turčianska knižnica v Martine
Plagát podujatia

Pavol Paule: Severozápadná Kanada a Aljaška, divoká, nemilosrdná a pritom fantastická, taká je príroda severozápadnej Ameriky. Podnebie, krajina, ekosystémy a život vo voľnej prírode tohto územia, ktoré sa rozkladá od námorných hraníc s Ruskom po pobrežie Coast Mountains v kanadskej Brickej Kolumbii až po Rocky Mountains v kanadskej Alberte, dávajú o sebe vedieť na každom kroku. Zároveň sa stala živnou pôdou pre vznik legiend, ktoré nenechávajú ľadovým ani toho najnevšímavejšieho návštevníka. Územie stretu dvoch pôvodných civilizácií severoamerických indiánov a severských národov.
Kontakt a informácie:
Mgr. Radoslav Pančík, mobil: 0917 494 708, e-mail: radoslav.pancik@gmail.com

Fotogaléria:

 

CINEAMA 2015 – krajská súťažná prehliadka

11.4. 2015 od 8.30 h • Klubovňa LKS v Liptovskom Mikuláši
Tlačová správa – výsledky
Plagát celoštátnej súťaže  •  Výsledky celoštátnej súťaže

V sobotu 11. apríla 2015 o 8.30 h sa v priestoroch klubovne Liptovského kultúrneho strediska uskutočnil už 48. ročník prehliadky neprofesionálneho filmu pod názvom CINEAMA 2015. Súťažnú prehliadku pripravilo Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Nicolausfilmom Liptovský Mikuláš. Opäť po roku sa stretli filmári zo Žilinského kraja a predstavili svoje filmové novinky širokej verejnosti a skúsenej porote. Filmy posudzovala odborná porota v zložení: Ing. Ladislav Záhradník (Liptovský Mikuláš), Mgr. art. Jana Rengevičová (Liptovský Mikuláš) a Mgr. Michal Vrbňák (Bratislava). Tento rok sa do súťaže prihlásilo 18 autorov s 29 filmami.
Do súťaže sa zapojili regióny Kysuce, Liptov a Turiec. Z nášho turčianskeho regiónu postúpilo na krajskú súťaž päť filmov. Všetky filmy boli ocenené a postúpili do celoštátneho kola. Postupujúcim srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v celoslovenskom kole.

CINEAMA 2015 – regionálne kolo

2.3. 2015 (uzávierka súťaže); 26.3. 2015 (termín konania) • Mestská scéna Martin
Plagát podujatia  •  Propozície  •  Prihláška  •  Tlačová správa – výsledky

3. ročník regionálneho kola celoštátnej súťažnej prehliadky amatérskej filmovej tvorby. CINEAMA je najstaršou a najprestížnejšou celoštátnou súťažou v oblasti amatérskej filmovej tvorby na Slovensku. Zároveň je jedinou možnosťou komplexnej verejnej prezentácie amatérskej filmovej tvorby na Slovensku. Súťaž napomáha vyhľadávaniu talentovaných tvorcov, zároveň vytvára aj priestor pre rozvoj umeleckej tvorivosti i technickej zdatnosti žiakov, mládeže i dospelých, vytvára možnosť pre prezentáciu diel rôzneho tematického i žánrového zamerania, priestor pre porovnanie ich umeleckej i technickej úrovne. Súťaž CINEAMA umožňuje rozvíjať talent, i technické danosti účastníkov – mladých tvorcov i dospelých autorov, prispieva k zmysluplnému využívaniu voľného času v intenciách súčasného spôsobu života. Súčasťou súťaže je aj vzdelávacia časť, ktorá prispieva k ďalšiemu rozvíjaniu vedomostí a odovzdávaniu skúseností či už v oblasti umeleckej tvorby alebo v oblasti procesu technického spracovania jednotlivých filmových diel.

Fotogaléria:

 
Martinské cestovateľské večery – Škótsko

27.2. 2015 od 17.30 do 19.00 h • Turčianska knižnica v Martine
Plagát podujatia

Tomáš Kubík: „Každé jazero sa volá Loch, každé údolie je Glen, každá hora Ben a každý človek Mac…“
Poďte s nami raňajkovať a sušiť stany do úžasného parku v hlavnom meste Edinburgh, stopnúť diaľkový autobus na kruhovom objazde, zmoknúť každých 7 minút, povoziť sa na najužších cestách cez Highlands, nakŕmiť príšeru Nessie fazuľou z konzervy, vystúpiť za nádherného počasia na najvyšší vrch celej Veľkej Británie, prejsť sa krásnym mestom Inverness, zažiť nočný život v Aberdeene, alebo poďte ochutnať tú pravú Škótsku Whisky.

Fotogaléria:

 

Mgr. Radoslav Pančík

MCV – Španielsko a festival Las Fallas

27.2. 2015 od 17.30 do 19.00 h • Turčianska knižnica v Martine
Plagát podujatia

Témou cestovateľského večera bolo Španielsko a festival Las Fallas. Prezentoval Daniel Poluch. Jeho cestovateľské rozprávanie bolo sprevádzané projekciou fotografií približujúcich množstvo zaujímavých a nezabudnuteľných miest a zážitkov.
Daniel Poluch: Španielsko je krajina neobmedzených možností. Ponúka toho toľko, že si nebudete vedieť vybrať. Hrdá Barcelona, kráľovský Madrid a neobjavená Valencia. Mestá, ktoré vo vás zanechajú dojem. Najlepšie múzeá, najväčšie bulváre, najkrajšie katedrály, najplnšie štadióny a najnovšie trendy. Barcelonská Cava, Madridský callos či Valencijská paella. Gastronomické špeciality, ktoré pri ich návšteve musíte vyskúšať. Najväčšie mestá s najväčším počtom obyvateľov a ešte väčším počtom turistov.
Las Fallas je symbolom života a smrti, ktorý vám vyrazí dych. Mesto je posiate obrovskými súsošiami, šplhajúcimi sa až do 20 metrovej vyšky. Jednotlivé sochy, s nádychom výsmechu, zobrazujú negatívne vlastnosti ľudí súčasnej doby. V meste panuje výborná atmosféra, ulicé sú posiate stánkami s rôznymi špecialitami a lahodnými nápojmi. Celý festival končí veľkolepým vyvrcholením la Crema, kedy mesto zahalí stovka plameňov.

Fotogaléria:

 

Mgr. Radoslav Pančík

Rozmanitosť kultúr očami cestovateľov

9.2. – 3.3. 2015 od 9.00 do 16.00 h • DSS a zariadenie pre seniorov na Ľadovni
Výstava predstavujúca výber fotografií z fotosúťaže pripravovanej v rámci IV. ročníka Martinského cestovateľského festivalu.

Mgr. Radoslav Pančík

Martinské cestovateľské večery – Potulky po Macedónsku

30.1. 2015 od 17.30 do 19.00 h • Turčianska knižnica v Martine
Plagát podujatia

Macedónsko je krajina, o ktorej sa hovorí, že je krajina 50 % Macedóncov, 30 % Albáncov a 20 % monumentálnych pamätníkov. Mladá republika s neuveriteľne bohatou históriou. V národnom povedomí silne nadväzujúca na Alexandra Macedónskeho. Charakterom typicky balkánska s miešanicou tureckého a slovanského – moslimského a pravoslávneho elementu. Macedónsko je nádherná krajina plná skrytých prírodných znamenitostí a kultúrnych pamiatok, dobrého balkánskeho grilu a ešte lepšej žltej rakije.
O svoje zážitky z tejto krajiny sa s nami podelil Milan Horňák, veľký zanietenec cestovania po Balkáne, ktorý navštívil Macedónsko viac ako 20 krát.

Fotogaléria:

 

Martinské cestovateľské večery – Putovanie krajinami

29.12. 2014 od 17.30 do 19.00 h • Turčianska knižnica v Martine
Plagát podujatia

Témou cestovateľského večera bolo Putovanie krajinami. Prezentovali členovia klubu – Ján Veselovský, Jozef Zavadil, Martin Drozd a Michal Dorica. Ich cestovateľské rozprávanie bolo sprevádzané projekciou fotografií približujúcich množstvo zaujímavých a nezabudnuteľných miest a zážitkov a vôňou vianočného pečiva. Uvádzame anotácie od autorov prezentácií:
Ján Veselovský: Srí Lanka – historické pamiatky, krásna príroda, nádherné pláže, slony, čajové plantáže, kari... toto všetko ponúka jedinečný ostrov Srí Lanka. Tento raj na Zemi nájdeme južne od Indie. Zlatisté pláže obmývané teplým Indickým oceánom sú čoraz častejšie vyhľadávané zahraničnými turistami. Ostrov je možné spoznať vlakom, autobusom, taxíkom či rikšou. Srí Lanka ponúka veľa možností pre menej náročných až po najnáročnejších turistov, ktorí si určite prídu na svoje v každej oblasti...
Jozef Zavadil: Mytikas a Meteora – na území historickej Macedónie, neďaleko od Solúnskeho zálivu, v kraji Pieria, sa nachádza pomerne izolovaný horský masív Olympos s najvyšším vrcholom – známym z gréckej mytológie, ktorý je zároveň aj najvyšším vrcholom Grécka – Mytikas – vysoký 2 918 m n. m. Výstup na jeho vrchol patrí k príjemným zážitkom. Nie je to výstup náročný – výnimkou je len veľmi krátky úsek, kde sa musia používať aj ruky. Avšak pre jeho odľahlosť od civilizácie si vyžaduje dva dni času. Meteora je skupina gréckych pravoslávnych (ortodoxných) kláštorov, ktorá sa nachádza v strednom Grécku – v západnej Tesálii. Kláštory boli vybudované na vysokých prírodných vápencových vežiach, vysokých až 500 m. Z historicky vybudovaných 24 kláštorov sa do dnešného času zachovalo len šesť kláštorov (päť mužských a jeden ženský). V roku 1988 boli zaradené do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO ako „Svjatska baština“.
Martin Drozd: Barcelona – známa metropola Katalánska, sídlo arcibiskupa, priemyselné a obchodné centrum severovýchodného Španielska, sídlom jedného z najúspešnejších futbalových klubov na svete FC Barcelona. Počas 10 dní som mal možnosť spoznať bohaté kultúrne dedičstvo a históriu tohto mesta, čo sa budem snažiť aspoň trochu priblížiť rozprávaním a projekciou fotografií.
Michal Dorica: Od Montrealu po New York City – v prezentácii nahliadneme do štyroch amerických veľkomiest a neminieme ani preslávené Niagarské vodopády. Pozrieme si Kanadu a USA očami Slovákov a predstavíme si zaujímavosti navštívených miest.

Fotogaléria:

 

Martinské cestovateľské večery: Kirgizsko – Tadžikistan

28.11. 2014 od 17.30 do 19.00 h • Turčianska knižnica v Martine
Plagát podujatia

PAMIR HIGHWAY
Igor Žilka: Cestu som absolvoval so synom, ktorý má 27 rokov, žije v Bratislave. Boli sme tam od 5.7. do 25.7.2014. Prvý deň sme prileteli do Biškeku, na druhý sme sa presunuli na juh do Ošu (700km), potom do mesta Sary Mogul a do jurty pod Pikom Lenina, kde sme prespali v jurte s domácimi. Ďalší deň sme sa vybrali zo Sary Tašu cez hranice do Chorogu v Tadžikistane a juhom do mesta Iškašim pozdĺž hranice s Afganistanom, z Chorogu naspäť po Pamírskej dialnici do Ošu a Biškeku. Odtiaľ severom jazera Issik kul do mesta Karakol na východe. Odtiaľ do horského strediska Altyn Arašan v pohorí Ťan šan a naspať juhom jazera do Biškeku. Kirgizsko sme prešli takmer celé, je to krásna zelená krajina, neskutočné stáda koní. V Tadžikistane sme boli len na východe, to sú pohoria bez zelene, ľudoprázde. Všade pokoj a pohoda.


MOSTY – MARTINSKÝ CESTOVATEĽSKÝ FESTIVAL
Festival o cestovaní, ľuďoch, kultúre a prírode

4.– 8.11. 2014 • Martin: Mestská scéna, Čajovňa Dúšok zdravia, Bar Museum, Kino Strojár
Plagát podujatia  •  Program festivalu  •  Tlačová správa

Martinský klub priaznivcov cestovania a Turčianske kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravili už IV. ročník Martinského cestovateľského festivalu.
IV. ročník festivalu sa niesol v duchu myšlienky projektu MOSTY, a to presadzovania tolerancie medzi ľuďmi na základe poznania kultúrnych špecifík. Programová skladba festivalu bola pripravená tak, aby návštevníci mali prostredníctvom prezentácií fotografií a filmovej tvorby sprostredkované nezabudnuteľné zážitky z najrôznejších oblastí našej planéty. Rovnako boli predstavené témy zo života ľudí v problémových oblastiach sveta. Cieľom festivalu bolo tiež vytvoriť priestor pre stretávanie sa cestovateľov a výmenu informácií, skúseností ako aj zbližovanie sa ľudí so spoločnou záľubou.
Festival bol prvý raz päťdňový, čo sa ukázalo ako pozitívum. Takto zostavený poskytol dostatok priestoru hosťom festivalu s možnosťou spätnej väzby diváka s hosťami festivalu v duchu neformálnych besied a rozhovorov. Päťdňový festivalový program vyústil už tradične do hlavného maratónu prezentácií a premietania.
Tohtoročná festivalová ponuka bola bohatá aj na sprievodný program, ktorého súčasťou bol už druhý ročník výstavy fotografií Fest foto súťaže. Jej predsedom bol Michal Pišný, ktorý počas vernisáže ochotne poskytol odborné rady a pripomienky k vystaveným fotografiám. Tohto roku sa súťaže zúčastnilo 27 autorov s viac ako stovkou fotografií. Obohatením festivalu boli tiež autorské výstavy z výberu tvorby Mariána Poliaka a Tomáša Hulíka. Piaty festivalový deň v kine Strojár sa o pohodu nielen pri cestovateľských diskusiách postarala Čajovňa Dúšok zdravia, deti zo skautského oddielu z Vrútok so svojimi hrami pre malých i veľkých.
Tiež bola vyhodnotená viacmesačná súťaž Fotohádanka. Detských návštevníkov čakala súťaž „Malofatranská stovka indoor“. Jej úvodu sa zúčastnil aj zakladateľ a organizátor Malofatranskej stovky Martin Drozd.
Na tohtoročnom festivale sa vďaka prezentujúcim, organizátorom, ale aj verejnosti zúčastnenej na podujatí podarilo vytvoriť príjemnú atmosféru, za čo by som rád všetkým poďakoval.

Fotogaléria:

 

Mgr. Radoslav Pančík

II. ročník FEST FOTO SÚŤAŽE

8.11. 2014 o 16.00 h vyhodnotenie v DO Strojár v Martine
Plagát podujatia  •  Propozície a prihláška  •  Výsledková listina

Téma: Rozmanitosť kultúr očami cestovateľa.
V rámci projektu MOSTY - Martinského cestovateľského festivalu sme mohli byť 8.novembra svedkami odovzdávania cien, zhodnotenia fotografií odbornou porotou a otvorenia súťažnej výstavy v priestoroch Domu odborov Strojár v Martine. Celková hodnota odmien pre výhercov ponúkaných organizátorom súťaže bola cca 200 EUR vo vecných cenách.
Mená ocenených nad 16 rokov:
1. miesto: Viera Poláková, 2. miesto: Michaela Žoncová, 3. miesto: Nina Chribiková
Čestné uznania: Tobiáš Fúčela, Gustáv Hegedűš, Marián Poliak
Mená ocenených v kategórii do 16 rokov:
Čestné uznanie s cenou: Klára Hudecová

Fotogaléria – súťažné fotografie:

 

Mgr. Radoslav Pančík

AMFO 2014 – krajské kolo

26.6. 2014 • Výstavné priestory Úradu ŽSK v Žiline
Tlačová správa – krajské kolo  •  Zoznam ocenených autorov

Súťaž amatérskej fotografie má víťazov!
V utorok 24. júna popoludní sa vo výstavných priestoroch Úradu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) stretli priaznivci fotografie. V tento deň sa otvárala výstava a zároveň sa vyhlasovali výsledky krajskej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2014. Súťaž vyhlásilo a zorganizovalo Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a realizovalo sa aj vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Na slávnostnej vernisáži výstavy sa zúčastnili nielen priaznivci fotografie, súťažiaci autori a odborná porota, ale aj riaditeľka odboru kultúry a cestovného ruchu ŽSK Zuzana Kmeťová a riaditeľka Krajského kultúrneho strediska v Žiline Soňa Řeháková. Na úvod, po krásnom kultúrnom programe, ktorým akordeonista Roman Šupej, žiak z triedy učiteľa ZUŠ L. Árvaya v Žiline Jána Praženicu, otvoril slávnostnú vernisáž, sa Soňa Řeháková poďakovala súťažiacim autorom, ale aj metodikom z regionálnych kultúrnych stredísk, ktorí zodpovedne pripravili kolekcie fotografií do krajskej súťaže a zablahoželala v mene organizátorov oceneným autorom.
Odborná porota, ktorá pracovala v zložení Helena Šišková z Martina, Miroslav Zaťko z Banskej Bystrice a Rudolf Lendel z Bratislavy, hodnotila 212 fotografií od 81 autorov zo štyroch regiónov Žilinského kraja – Kysuce, Turiec, Liptov a Horné Považie (Žilina). Podrobnejšie informácie nájdete v tlačovej správe, alebo v zozname ocenených autorov.

Fotogaléria:

 

Mgr. Radoslav Pančík


Fotopasáž 2014

13.6. 2014 • Priestory Centrál pasáže v Martine
Plagát Dni Mesta Martin  •  Propozície  •  Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Mesto Martin, Centrum kultury MARTIN, n.o. a Fotoklub Karola Plicku Martin pripravili už druhý ročník prezentačného fotografického podujatia FOTOPASÁŽ MARTIN 2014. Podujatie patrí medzi sprievodné podujatia Dní mesta Martin. Vernisáž výstavy FOTOPASÁŽ MARTIN 2014 sa uskutočnila 13. júna 2014 o 16,30 h v priestoroch Centrál pasáže v Martine. Zámerom podujatia bolo pripraviť prezentačné podujatie pre amatérskych fotografov. Prezentačná výstava Fotopasáž Martin 2014 ponúkla zaujímavé momenty na fotografiách, pričom zámerom bolo dať možnosť vystaviť fotografie, ktoré sa z priestorového hľadiska nehodia na klasickú výstavu. Veľmi zaujímavou vystavenou prácou bolo dielo Gustáva Hegedüša s názvom Strom stromov. Súčasťou podujatia boli fotografie z FOTOMARATÓNU MARTIN 2014 a tiež kolekcia fotografií zo starého Martina zo zbierok Igora Dobrovolného, ktoré boli vystavené pri príležitosti dvadsiateho výročia mesta Martin ako Centra kultúry Slovákov.

Fotogaléria:

 

Mgr. Radoslav Pančík


Martinské cestovateľské večery:
Májové posedenie s cestovateľom Vladimírom Vlčekom

30.5. 2014 od 17.30 h • Turčianska knižnica v Martine
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Martinský klub priaznivcov cestovania a Turčianska knižnica v Martine už piaty rok pripravujú cyklus stretnutí s názvom Martinské cestovateľské večery. Májový cestovateľský večer sa niesol v znamení prezentácie ciest na nádherných fotografií do Dolomitov.
Dolomity – geologický skvost na severe Talianska, jedinečné hory rozdelené hlbokými údoliami na samostatné masívy. V minulosti odľahlé a izolované, poskytujúce ľuďom len skromnú obživu a tažko skúšané počas prvej svetovej vojny. Dnes moderné centrá horolezectva, turistiky a lyžovania, kde sa dokonale a citlivo spája aktívna rekreácia, ochrana životného prostredia i zachovávanie tradičnej architektúry a ľudových zvykov.
Martinskými cestovateľskými večermi budujeme tradíciu cestovateľských rozprávaní a prezentácií, ktoré zatiaľ v našom regióne chýbali.
O najbližších stretnutiach, histórii a novinkách sa budete môcť dozvedieť viac prostredníctvom webových stránok Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine a www.cestoklubmartin.sk.

Fotogaléria:

 

Mgr. Radoslav Pančík

AMFO 2014

25.4. 2014 od 16.00 h – 19.5. 2014 • Výstavné priestory Slovenskej národnej knižnice v Martine
Plagát  •  Propozície  •  Tlačová správa

Priaznivci fotografie sa stretli minulý týždeň (24. 4. 2014) vo výstavných priestoroch Slovenskej národnej knižnice v Martine pri príležitosti otvorenia súťažnej výstavy a odovzdávania ocenení pre víťazov regionálnej súťaže neprofesionálnej fotografie AMFO 2014.
Fotografie hodnotila odborná porota v zložení: Zuzana Vajdová, Michal Lašút a Michal Pišný. Tento rok sa do súťaže prihlásilo 20 autorov, ktorí spolu prihlásili 183 fotografií. Porotou vybraná kolekcia fotografií postupuje na krajskú súťaž amatérskej fotografie AMFO 2014, vernisáž ktorej sa uskutoční 24. 6. 2014 o 16.00 h. v priestoroch Úradu Žilinského samosprávneho kraja. Súčasťou a pridanou hodnotou súťaže bol rozborový seminár, ktorý veríme, že pomôže neprofesionálnym fotografom rozvíjať umeleckú kreativitu, nadanie a aj technické schopnosti v oblasti amatérskej fotografickej tvorby.
Všetkým zúčastneným autorom fotografií ďakujeme za účasť na tohtoročnom ročníku a víťazom srdečne blahoželáme. Do budúceho roka prajeme veľa inšpirácie na zaujímavú fotografiu. Do krajskej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2014 postúpilo 17 autorov spolu so 63 fotografiami. Podrobné výsledky nájdete v Tlačovej správe.

Fotogaléria:

 

Mgr. Radoslav Pančík

Fotomaratón Martin 2014

5.4. 2014 o 10.00 h • Mestská scéna Martin
Plagát  •  Propozície  •  Tlačová správa

Druhý ročník Fotomaratónu Martin máme úspešne za sebou. Zúčastnilo sa ho 17 fotografov. Pripravili ho Turčianske kultúrne stredisko v Martine, Mesto Martin, Centrum kultúry MARTIN, n.o. a Fotoklub Karola Plicku Martin dňa 5. apríla 2014. Štart druhého ročníka Fotomaratónu Martin bol v priestoroch Mestskej scény Martin, kde po úvodnej prezentácii súťažiaci boli oboznámení so šiestimi súťažnými témami (emócie, pamätihodnosti, príbeh ulíc – eko, grafity, svetlo, mestské interiéry), dostali registračné čísla a vyrazili do terénu. Šesť tém mali súťažiaci nafotografovať v priebehu troch hodín.
Na fotomaratóne sa súťažilo v dvoch kategóriách, t.j. Kategória do 16 rokov a Kategória nad 16 rokov. Výsledky trojhodinového snaženia doručili účastníci súťaže do priestorov Mestskej scény v Martine. Tam ich odborná porota v zložení Vladimír Bača, Michal Pišný prostredníctvom výbornej projekčnej techniky zhodnotila a vybrala najlepšie kolekcie z oboch kategórií. Súčasťou podujatia bol aj rozborový seminár, kde sa hodnotili jednotlivé fotografie. Rady profesionálnych fotografov boli vysoko cenené, o čom svedčí diskusia súťažiacich s porotou. Približne tridsiatka najlepších fotografií bude vybraná na Fotopasáž, ktorá bude počas júnových Dní mesta Martin.
Nádejným fotografom prajeme dobré svetlo. Výsledky súťaže:
Kategória nad 16 rokov: 1. Michal Orlický, 2. Marián Poliak, 3. Andrea Purdová.
Kategória do 16 rokov: 1.Samko Konček, 2.Jakub Orlický.
Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme. Tešíme sa na tretí ročník.

Fotogaléria:

 

Mgr. Radoslav Pančík

CINEAMA 2014

26.3. 2014 o 16.00 h • Mestská scéna v Martine
Pozvánka  •  Plagát  •  Propozície  •  Tlačová správa  •  Výsledky krajského kola

CINEAMA najprestížnejšia celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby. Turčianske kultúrne stredisko v Martine pripravilo už 2.ročník súťažnej prehliadky amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2014.
Do druhého ročníka sa zapojili štyria súťažiaci spolu ôsmymi filmami. Prezentované filmy boli v rôznych žánroch, z ktorých najviac bol obsadený dokument, a to filmami Martinské vodopády od Jána Kolibu, Žltá sieť od Michala Kolibu a Nocturno od Antona Šoukala. Reportáž nám bola sprostredkovaná prostredníctvom filmu Boj od Antona Šoukala a filmu Jozefa Jurovca – Mieria vtáky, alebo je to náhoda. Hraný film bol obsadený filmami Antona Šoukala – Nič z Alenky a Jozefa Jurovca – Jump fun gun. Poslednou prezentovanou kategóriou bol animovaný film Antona Šoukala – Otáznik. Odborná porota bola v zložení Jakub Kováč, Peter Snadik a Peter Kotrha. Celé vyhodnotenie malo edukatívnu formu, keďže sa autori mohli dozvedieť názory a postrehy od profesionálov a spolu s nimi rozobrať jednotlivé snímky.
Z ôsmich premietnutých filmov regionálnej prehliadky neprofesionálneho filmu v Turci na krajskú súťaž do Liptovského Mikuláša postúpili štyri filmy, ktoré získali cenu, a sú to filmy Žltá sieť od Michala Kolibu, Mieria vtáky, alebo je to náhoda od Jozefa Jurovca a Nič z Alenky a Otáznik od Antona Šoukala.
Všetkým postupujúcim v ďalších kolách súťaže držíme palce a zúčastneným ďakujeme za účasť.

Fotogaléria:

 
Mgr. Radoslav Pančík

Martinský cestovateľský večer:
Posedenie s cestovateľom Jánom Buchancom

28.2. 2014 od 17.30 – 19.00 h • Turčianska knižnica v Martine.
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Martinský klub priaznivcov cestovania a Turčianska knižnica v Martine už piaty rok pripravujú cyklus stretnutí s názvom Martinské cestovateľské večery. Februárový cestovateľský večer sa niesol v znamení prezentácie cesty z Martina do vzdialeného ruského mesta Magadan. Večer bol spestrený chutným občerstvením, ktoré zabezpečil prednášajúci Ján Buchanec, za čo mu ďakujeme.
Martinskými cestovateľskými večermi budujeme tradíciu cestovateľských rozprávaní a prezentácií, ktoré zatiaľ v našom regióne chýbali. V priebehu rokov diváci postupne mohli vidieť premietanie o zaujímavých kútoch našej planéty, ale aj zo Slovenska. Zámerom realizácie večerov je pomáhať objavovať svet, a tým znižovať mieru obáv zo vzdialeného a nepoznaného, prinášať mnoho zaujímavých zemepisných, historických a etnografických faktov. Večery si dávajú za cieľ sprostredkovať výmenu skúseností a informácií.
O najbližších stretnutiach, histórii a novinkách sa budete môcť okrem našej webovej stránky dozvedieť viac aj prostredníctvom www.cestoklubmartin.sk.


Fotogaléria:

 
Martinský cestovateľský festival

8. – 9.11. 2013 • Dom odborov Strojár, Martin
Stiahnuť plagát MCF  •  Stiahnuť program MCF

Festival o cestovaní, ľuďoch, kultúre a prírode
Turčianske kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Martinský klub priaznivcov cestovania pripravili III. ročník Martinského cestovateľského festivalu, ktorý sa uskutočnil v dňoch 8. - 9. novembra 2013 v Dome odborov Strojár .

„Hranice? Nikdy som žiadnu nevidel. Ale počul som, že existujú v mysli niektorých ľudí.“ (Thor Heyerdahl)

Festival dáva priestor na spoznávanie kultúrnych a spoločenských rozdielov v jednotlivých kútoch sveta, a tým znižuje mieru predsudkov a intolerancie.
Tretí ročník festivalu podobne ako predchádzajúce ročníky sa realizovali prostredníctvom premietania fotografií, filmov a diskusie s cestovateľmi. Tento rok bol festival prvýkrát určený nielen širokej verejnosti, ale aj mládeži turčianskych škôl, pre ktorú bol pripravený úvodný blok prezentácií. Návštevníci festivalu mohli vidieť spolu osemnásť prezentácií a dokumentárnych filmov.
Z prezentujúcich spomeniem Svetozára Krna, ktorý bol na festivale od jeho zrodu, Ľubicu Drangovú s krásnou témou Macedónsko, Jozefa Terema a jeho výstup na Auyan Tepuy vo Venezuele. Veľmi nás teší účasť Martina Drozda, ultramaratónca prezentujúceho Malofatranskú stovku a tiež účasť Jozefa Rajchla, bežca, ultramaratónca, ktorý beží na podporu ľudí s Parkinsonovou chorobou.
Súčasťou festivalu bola aj súťažná výstava fotografií. Fotografickej súťaže sa zúčastnilo spolu päťdesiatjeden fotografov s viac ako 200 fotografiami. Predsedkyňa poroty Fest foto súťaže Zuzana Vajdová, na výstave viedla aj workshop, na ktorom porotkyňa cielene odborne pôsobila na zúčastnených fotografov svojimi radami a pripomienkami k vystaveným fotografiám.
Tiež dve autorské výstavy umeleckej fotografie členov Fotoklubu Karola Plicku Martin a to Martina Siptáka a Radima Zimana. Obohatením programu boli aj prezentačné aktivity ľudí z Národného parku Veľká Fatra, súťaže a hry pre malých aj veľkých, ktoré pripravili skauti z Vrútok a usporiadatelia festivalu.


FEST FOTO SÚŤAŽ 2013 – VÝSLEDKOVÁ LISTINA


Mená výhercov v kategórii SVET do 16 rokov:
1. miesto Matej Pančík, 2. miesto Alica Šamová, 3. miesto Matej Pančík

Mená výhercov v kategórii DOMÁCE do 16 rokov:
1. miesto Klára Hudecová, 2. miesto Tomáš Matula, 3. miesto Zuzana Misárová

Mená výhercov v kategórii SVET nad 16 rokov:
1. miesto Martin Litvaj, 2. miesto Ján Láclavík, 3. miesto Jaroslav Šimo

Mená výhercov v kategórii DOMÁCE nad 16 rokov:
1. miesto Štefan Valo, 2. miesto Marián Poliak, 3. miesto Ivan Dlugopolský

MULTIMEDIÁLNA PREZENTÁCIA nad 16 rokov:
1. miesto Tobiáš Fúčela

Fotogaléria:

 
Domov |  O nás |  Aktuality |  Služby |  Médiá |  Partneri |  Zverejňovanie |  Kontakt |  GDPR

W3C XHTML 1.0 Strict! W3C XHTML 1.0 Strict!


© 2013-2019 TURČIANSKE KULTÚRNE STREDISKO V MARTINE
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin, SR • IČO: 36145335
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
SK6581800000007000481539, SK4381800000007000481547
Tel.: 0911 101401 riaditeľ • 043/4132394 ekonómka, metodici
Všetky práva vyhradené • All rights reserved