G e n e r a l   D a t a   P r o t e c t i o n   R e g u l a t i o n

GDPR – Všeobecné nariadenie Európskej únie
na ochranu osobných údajov


Informácie pre dotknuté osoby – účastníci podujatí
Informácie pre dotknuté osoby – zamestnanci
Informácie pre dotknuté osoby – zmluvné vzťahy
Zverejnenie kontaktných údajov o zodpovednej osobe

Domov |  O nás |  Aktuality |  Služby |  Médiá |  Partneri |  Zverejňovanie |  Kontakt |  GDPR

W3C XHTML 1.0 Strict! W3C XHTML 1.0 Strict!


© 2013-2019 TURČIANSKE KULTÚRNE STREDISKO V MARTINE
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin, SR • IČO: 36145335
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
SK6581800000007000481539, SK4381800000007000481547
Tel.: 0911 101401 riaditeľ • 043/4132394 ekonómka, metodici
Všetky práva vyhradené • All rights reserved